Orion.Kenmerken van degenen die Orion als hun Planetaire oorsprong hebben

De in Frankrijk geboren Robert Bauval, bouwkundig ingenieur en schrijver, heeft van 1974 tot 1985 als projectleider en strategisch ingenieur gewerkt aan constructie projecten in Saoedi-Arabië. Hij is een specialist op het gebied van Egyptische talismannen, fysieke objecten die door magie en rituelen geacht werden om de krachten van de sterren en de goden over te brengen. Ook heeft hij een theorie ontwikkeld die een verband laat zien tussen de stand van de sterren in het Orionstelsel en de stand van de piramides van Gizeh. Samen met Adrian Gibert heeft hij in 1995 een boek geschreven met de titel “Orion Mystery, Unlocking the Secrets of the Pyramids”.

Image
Tijd opnames van het Orion stelsel die de drie op gelijkmatige afstand van elkaar staande heldere plekken die de riem vormt waaraan het grote zwaard van de jager hing, zoals de oude Grieken dachten. De Egyptenaren dachten dat dit stelsel samen met de dichtbij staande ster, Sirius, het huis van de goden was. Deze kwamen naar de Aarde en schiepen het leven en de mens. Elke Egyptische koning wenste dat zijn ziel naar Orion en Sirius terugkeerde. Het meest linkse voorwerp is de Paardenkop Nevel, ook bekend als Alnitak(Zeta Orionis). Het is middelste object is de ster Alnilam, en aan de top de ster Mintaka.

De Grieken keken naar het patroon van de heldere sterren dat gedomineerd werd door Betelgeuse en Rigel en zagen een grote jager die de heerschappij opeiste over alle aardse wezens. In de nabijheid stond de helderste ster, Sirius in Canis Major, een van de twee trouwe honden waarvan de Grieken zeiden dat ze samen reisden met Orion. De andere is Canis Minor. De Egyptenaren beschouwden Orion en Sirius als het huis van Isis en Osiris, de goden die naar de Aarde kwamen en een koninkrijk schiepen in Egypte al waar ook de mensheid ontstond. Nadat Osiris en Isis de Aarde hadden verlaten wilde elke Egyptische koning hen volgen en zijn ziel na de dood naar Orion en Sirius terug laten keren. De piramides van Gizeh werden in een strikte lijn gebouwd die overeenkwam met die sterren en Sirius was de ster waarop gerekend werd voor het inblazen van nieuw leven en wederopstanding van de koningen. Mummificatie was een onderdeel van het ingewikkelde magische ritueel dat buitenaards leven verbond met een eeuwig leven met de goden Osiris en Isis.

De relatie tussen de piramides en het Orion stelsel wordt versterkt door de schachten in de grootste piramide van Gizeh. Twee uitgehakte tunnels komen uit de Koninginnezaal en twee uit de Koningszaal. In eerste instantie dachten de archeologen dat de schachten dienden voor de ventilatie van de piramide. Het feit dat de twee schachten die uit de Koninginnezaal komen geblokkeerd zijn weerlegt deze theorie. Andere theorieën suggereren dat de schachten gediend hebben om vanuit de piramide sterren te observeren. De schachten gaan echter van een horizontale lijn in een opwaarts gebogen lijn over waardoor er geen goed blikveld is. In 1981, toen Bauval met andere ingenieurs aan het werk was in Saoedi-Arabië, kreeg hij ineens het idee dat de drie piramides van Gizeh in hetzelfde patroon stonden dat ook vertoond werd door het Orion stelsel.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Hij zegt hierover: “Ik zag drie sterren die er precies zo uitzagen als drie piramides en dat heeft mijn leven veranderd. Zo simpel ligt het. Ik werkte in Saoedi-Arabië als een bouwkundig ingenieur maar ik ben begonnen als ingenieur die verantwoordelijk was voor de opstelling van gebouwen. Ik was bijzonder geïnteresseerd in mijn werk. Ik verdiepte mij er meer en meer in en raakte zodoende enorm gefascineerd door oude monumenten, in het bijzonder piramides, en ik probeerde hun opstellingen te verklaren. Het een leidt tot het ander en zo kwam ik op het idee van de sterren.

Image
Een schematisch overzicht van het Orion stelsel en de ster 

Ik was op een bepaald moment bezig om voor de opstelling van de drie piramides van Gizeh een verklaring te vinden, toen het volgende gebeurde: ik bezocht een paar vrienden in Saoedi-Arabië die pas waren teruggekeerd uit Egypte. Zij hadden een boek meegebracht met prachtige foto’s van de piramides. Een van de teksten naast de foto’s was een vertaling van de tekst die men op de piramide gevonden had en die ik nog niet gelezen had. Ik praat nu over het jaar 1981. Die tekst zei simpelweg, ik ken het nu uit mijn hoofd, dat de koning een ster was geworden en naar Orion was gegaan. Die woorden zijn in mijn hoofd blijven zitten.

Een paar dagen later was ik samen met een vriend in de woestijn. We praatten wat over de sterren en hij was toevallig navigator. Dat was een van de toevalligheden. Hij verklaarde dat als hij geen kaarten zou hebben hij zijn koers aan de hand van de sterren zou moeten bepalen. De meest makkelijke manier hiervoor was door te kijken naar het Orion stelsel, van daaruit kon je een lijn trekken naar Sirius om je positie te bepalen en als opmerking voegde hij toe: “De drie sterren van Orion staan niet op een rechte lijn. Eén ervan staat een beetje buiten de lijn.” En, eureka, toen werd alles duidelijk voor mij.

Er zijn mensen die zeggen dat je de stand van de piramides niet vanaf de grond kunt zien en dat is inderdaad zo. Maar een heleboel mensen vergeten dat je naar de top van de Grote piramide kunt klimmen. Van daar uit kun je het wel zien. Het is verbazingwekkend, hoe hoger je komt hoe vreemder het wordt.

Maar waarom zouden de Egyptenaren een bepaald gevoel hebben gehad over Orion stelsel?

Heel simpel bekeken zou je kunnen zeggen dat Orion een opmerkelijk helder en duidelijk waar te nemen stelsel is. In de tijd dat de piramides gebouwd werden verscheen het stelsel op belangrijke tijden van het jaar. Het komt ongeveer 20 tot 25 dagen voor de zomer zonnewende op en een uur of zo voor de verschijning van Sirius. Orion was dus in een opzicht de aankondiger van grote gebeurtenissen zoals de zonnewende en de opkomst van Sirius die samenhangt met het overstromen van de Nijl. Orion in de lucht was dus het signaal voor de wedergeboorte van Egypte. Het is dus makkelijk te verklaren waarom deze oer afbeelding in de lucht, het symbool van de wedergeboorte, was samengesmolten met de god van de wederopstanding en de wedergeboorte van de Egyptenaren.

Het is belangrijk om je te realiseren dat alle Egyptische monumenten, en in het bijzonder de piramides, volgens astronomische regels zijn gebouwd en opgesteld, De piramides, in het bijzonder de Grote piramide, staan opgesteld volgens de belangrijkste richtingen. Dat betekent Noord, Oost, Zuid en West. De opstelling is zo precies dat ze om dit te bereiken tijdens de bouw hun meetinstrumenten op de sterren gericht moeten hebben gehad. De monumenten staan dus opgesteld met gebruik van de sterren, en dat is tevens het verband met de sterren.

Wat belangrijker is aan de Grote piramide is dat er twee kamers zijn; de Koningszaal en de Koninginnezaal. Vanuit deze twee kamers lopen twee schachten naar buiten. In elke kamer zijn twee schachten, een naar het Noorden en een naar het Zuiden. Op basis van het feit dat de piramide astronomische bindingen heeft, zowel in de zin van de opstelling als symbolisch in de betekenis dat het geloof erop gebaseerd is, het geloof in de sterren zoals Orion en Sirius, is het verleidelijk om aan te nemen dat deze schachten een rituele functie hadden. Er heerst een enorme misvatting over deze schachten omdat men er lange tijd van uit is gegaan dat ze dienden voor de ventilatie. Deze theorie is echter achterhaald, want waarom zou men een plaats waar dode lichamen lagen ventileren.

In ieder geval waren de schachten in de Koninginnezaal aan beide zijde afgesloten. Ze kunnen dus niet gediend hebben als ventilatieschacht. Dus moeten we kijken naar een ander doel. En omdat deze monumenten een enorme astronomische betekenis hadden, zou het wel eens een goed idee kunnen zijn dat de schachten een astronomisch doel hebben gehad. Het feit dat ze een klimmende lijn vertonen, elke schacht in een andere hoek variërend van 30 tot 45 graden geeft een astronoom het idee dat ze uitkijken op een gebied in de hemel dat enorm rijk is aan de sterrenstelsels waar de Egyptenaren het over hebben. Een snelle berekening toont aan dat de schachten in de Koningszaal een astronomische betekenis hebben gehad. De zuidelijke wijst naar de riem van Orion en in het bijzonder naar de drie belangrijkste sterren ervan. De noordelijke wijst naar de Noordpool in de lucht, waarschijnlijk naar de ster Thuban, Alpha Draconis, die in die tijd de Poolster was.

Wat was het doel hiervan? Van de schacht in de zuidelijke richting weten we dat er verband bestond met de mummificatie rituelen, de wedergeboorte rituelen en het feit dat de Koning wilde dat zijn ziel naar deze sterren zou terugkeren De noordelijke schacht had betekenis omdat de Egyptenaren dachten dat de poolcirkel sterren niet te vernietigen waren.

Die altijd zouden blijven staan?

Die nooit opkwamen of ondergingen en daarom voor hen eeuwig daar zouden blijven staan. De lijn waarin de noordelijke schacht ligt wijst nagenoeg precies naar de Noordpool en het lijkt daarmee of de piramide verankerd ligt aan de denkbeeldige as in de hemel. In het kort betekent het dat de piramides een zijn met het universum. Het is precies zo als ik denk; deze bouwwerken zijn in een kosmisch geheel geïntegreerd samen met de sterren van Orion, de Poolster enzovoorts.

Later werkte ik ook aan de opstelling van de lagere schachten en ik ontdekte dat de zuidelijke schachten naar Sirius, de ster van Isis, wezen. De noordelijke schachten wezen waarschijnlijk naar een van de heldere sterren in Ursa Minor die door de Egyptenaren “Hij die de weg openbaart” genoemd werd. Ursa Minor is ook wel bekend onder de naam “Kleine Beer” maar in Egyptische hiërogliefenschrift heeft hij de vorm van een jakhals. Ook dit heeft weer te maken met een ritueel gebruik uit de piramide cultuur. We hebben iets gehoord over een ritueel met de naam “De opening van de Mond”. De mummie kreeg dan op rituele wijze opnieuw levenslucht toegediend door middel van het inbrengen van een voorwerp in de mond. Dit voorwerp had de vorm van de Kleine Beer. We weten dit zeker omdat het voorwerp dezelfde vorm en naam had als het sterrenstelsel, de vorm van een gebogen lepel. De piramide raakt dus meer en meer geïntegreerd met de sterrenhemel voor het wedergeboorte proces en het teruggeven van de levensadem. Sirius is natuurlijk de ster van de wedergeboorte waarmee de koning bij zijn geboorte op Aarde werd verbonden. We weten dat de Egyptenaren een verband hadden gelegd tussen de geboorte van een koning en het verschijnen van Sirius bij zonsopgang ten tijde van de zomer zonnewende.

Het zijn geen, zoals veel mensen hebben beweerd, astronomische schachten. Ze zijn niet bestemd om door te kijken. Je kunt er zelfs niet door kijken. Delen ervan zijn horizontaal aangelegd om vervolgens omhoog te lopen. Het is onmogelijk om er doorheen te kijken. Het zijn rituele, magische zaken en moeten dan ook op die manier begrepen worden.

Waarom Magisch?

Omdat de rituelen magisch waren. Het hele proces van het Egyptische geloof- dat punt moet nog even nader bekeken worden, de Egyptenaren hadden namelijk geen geloof. Er is geen enkel woord in het oude Egypte dat geloof betekent. Het woord dat er het dichtst bij komt, en dat we vandaag de dag geloof zouden noemen, was een woord dat magie betekende. Zij geloofden dat men de krachten van de kosmos naar beneden konden halen met behulp van rituelen en de opstelling van gebouwen. Zij dachten dat ze de krachten van de sterren, en dus ook van de goden, naar beneden konden trekken en op konden slaan in fysieke zaken zoals standbeelden en piramides. De piramides waren voor hen het toonbeeld van de kracht van de sterren. Dit is het soort magie dat zij beoefenden. Er zijn ook andere woorden voor. Sommige mensen hebben het ook wel astrale magie genoemd. Mijn favoriete benaming is magie met talismannen. Het betekent; besef hebben dat spirituele ideeën overgebracht kunnen worden in fysieke zaken, zoals wij geesten zijn in een stoffelijk lichaam. Zo kunnen ook andere zaken in de natuur een spirituele kracht hebben, de piramides kregen zelf ook een ziel door deze rituelen. Deze zaken moeten meer begrip krijgen omdat er nog steeds teveel gesproken wordt over de Egyptische religie, terwijl deze niet bestaat. Wel is er Egyptische magie.

Op het een bepaalde manier is het zo dat ze met de goden samen waren, zowel in leven als in de dood en in hun pogingen om gemummificeerd te raken met als doel om weer te verrijzen in dezelfde omgeving als die ze hier op Aarde hadden, maar dan op een andere plaats. Denkt u dat de oude Egyptenaren zichzelf de opvatting hadden opgedrongen dat mummificatie een waarborg zou zijn voor een leven na de dood?

Mummificatie is door mythevorming nauw verbonden met de mythe van Isis en Osiris. De Egyptenaren hadden de vaste overtuiging dat de goden eens neergedaald waren op Aarde en dat zij de afstammelingen van deze goddelijke wezens waren. Osiris en Isis waren het voorbeeld van de kenmerkende koning en koningin die van de sterren waren gekomen en een koninkrijk op Aarde hadden gevormd in Egypte. Dit verhaal ligt aan de basis van de Egyptische magische religie. Vervolgens hadden er bepaalde gebeurtenissen plaatsgevonden in de levens van Isis en Osiris die tot gevolg hadden dat het lichaam van Osiris werd gemummificeerd. Osiris werd gedood op de leeftijd van 28 jaar, althans zo willen de teksten ons laten geloven. Ook hier zien we de astronomische symboliek, de schijngestaltes van de maan. Wat volgt is dat Isis, die zonder kinderen en erfgenamen voor het door Osiris gestichte koninkrijk achterbleef, het verminkte lichaam van haar door Seth vermoordde man terugbracht en mummificeerde en vervolgens de mummie terug bracht naar het rijk der levenden. En om Osiris weer tot leven te kunnen brengen was het voor haar noodzakelijk om zwanger van hem te worden. Nadat Osiris tijdelijk tot leven gebracht was, werd zijn ziel vrijgelaten zodat deze terug kon keren naar de sterren van Orion.Advies engelen

Dit verhaal staat als het ware opgetekend in de sterren, waar het verhaal van Isis en Osiris staat opgetekend. De koningen van Egypte waren er van overtuigd dat zij een regelrechte reïncarnatie waren van de zoon van Isis en Osiris, geboren na de dood van Osiris met de naam Horus. De koningen van Egypte dachten dat zij de koningen van Horus waren.

Is dit niet gelijk aan de reïncarnatie van de ziel bij de Boeddha’s?

Absoluut. De Egyptenaren hadden de heilige overtuiging dat hun koningen deel uitmaakten van een eeuwigdurend systeem van reïncarnatie dat overging van zoon op vader, hetgeen betekende dat bij het in leven zijn van de koning hij een reïncarnatie was van de zoon van Isis en Osiris. Bij zijn dood werd hij echter bevrijd uit zijn stoffelijk lichaam, liet hij zijn aardse rol na aan zijn opvolger en werd hij zelf Osiris. Het hele proces is erop gericht om een Osiris, een mummificatie, te scheppen. Ik heb een hekel aan deze uitdrukking omdat het inhoudt dat er een lichaam werd genomen, daarna gedroogd werd en vervolgens werd ingepakt in lappen. We kijken hier te geringschattend tegenaan. De beste term om dit proces aan te duiden zou zijn “Osirisatie van een lichaam”. De koning werd veranderd in een nieuwe Osiris, op dezelfde manier als Osiris werd gemaakt. En door dit proces stap voor stap te herhalen werd de ziel van de koning vrijgelaten om op te stijgen naar de sterren en aldaar zijn rechtmatige plaats in te nemen. Dit was het absolute geloof van de Egyptenaren. Ze geloofden er net zo in als wij geloven dat we op Aarde bestaan. Het was een fundamenteel aspect van hun geloofswereld.

Is het mogelijk dat de Egyptenaren dergelijke opvattingen over het heelal en in het bijzonder over de sterren uit de Orion riem hadden omdat het hen letterlijk was geleerd door buitenaardse wezens die afkomstig waren uit dat gedeelte van de ruimte. Precies op dezelfde manier als de Soemeriërs een opvatting hadden over hen die van de sterren kwamen en les gaven aan hen?

Als we de inhoud van de letterlijke teksten van de Egyptenaren accepteren, staat er precies wat er daarnet gevraagd werd. Ze vertelden dat de goden van de sterren kwamen en de beschaving op Aarde brachten, vervolgens keerden ze terug naar de sterren om aldaar een plaats voor ons voor te bereiden. Op een vreemde manier is dit een metafoor van hetgeen de astrologen ons proberen te vertellen. Ik herinner mij de beroemde verklaring van Carl Sagan waarin hij zegt dat wij eigendom van de sterren zijn. We zijn inderdaad gemaakt van sterren materiaal, of wij het nu leuk vinden of niet. Wij zijn kinderen van de sterren. Onze Aarde is het product van een ster. De vraag die hierop zou kunnen volgen luidt: “Van welke ster”. De Egyptenaren hebben niets verteld dat we vandaag de dag niet kunnen accepteren als moderne gedachten. Of de gebeurtenissen letterlijk genomen kunnen worden is een kwestie van speculeren.

Maar wat als het waar is? Misschien heeft de Dogon stam zijn esoterische kennis van de sterren wel van dezelfde buitenaardse intelligentie als de Egyptenaren en de Soemeriërs? Misschien hadden zij hun kennis van de wiskunde en de astronomie wel uit precies dezelfde bron?

Daar zijn zojuist de magische woorden uitgesproken: “Wat als het waar is?” We kunnen hier een heleboel dingen op zeggen, maar laten we uitgaan van de veronderstelling dat er iets dergelijks gebeurd zou kunnen zijn. Als het gebeurd zou kunnen zijn moet het onze doelstelling zijn om dit ook te bewijzen, ofschoon er sommige mensen, en ik reken mijzelf daar ook tot, zijn die terugwijzend tegenover deze theorie staan. Maar als het waar is dan komt de waarheid vanzelf boven water. De waarheid komt immers altijd boven water. Misschien leiden alle studies die we vanuit diverse oogpunten doen wel tot deze ene conclusie. Ik zou enorm opgewonden zijn als dit de waarheid zou blijken te zijn. Maar op dit moment is het nog slechts een academische vraag. Het is belangrijk dat de oude Egyptenaren overtuigd waren van de waarheid zoals zij die zagen. Voor mij is dit voldoende reden om er verder op te studeren.

Ik weet dat deze hypothese in kracht aan het toenemen is. Dat er steeds meer wetenschappers zijn die de mogelijkheid van buitenaardse intelligenties en het feit dat ze Aarde gebruiken als proefterrein aannemelijk achten.Oefening om jezelf tegen te komen in de vierde dimensie (Tik tok, tik tok)

Ik sta open voor de mogelijkheid dat als kometen het zaad des levens in andere delen van het heelal kunnen brengen, ze misschien ook gebruikt zijn als vervoermiddel voor levensbrengers. Als dus dit bezoek daadwerkelijk heeft plaats gevonden ben ik een voorstander van de komeet-theorie in tegenstelling tot de manier die anderen voor ogen hebben- het gebruik van ruimteschepen. We hebben voldoende bewijzen van ingeslagen meteorieten. We hebben zelfs bewijzen gevonden in de vorm van versteende microben en van het feit dat er micro organismen naar de Aarde zijn gekomen. We hebben daar bewijs van en dat is voldoende.

We hebben echter nog geen bewijzen gevonden van ruimteschepen. We hebben geen bewijzen gevonden van reizen door het heelal. Sommige mensen, zoals Sitchin, denken deze bewijzen wel te hebben. Wat is uw mening ten opzichte van het werk van Zecharia Sitchin en zijn vertaling van een Soemerisch geschrift waarin gedetailleerd wordt verteld over een niet-menselijke buitenaardse soort die samen met de mens leefde en hen alles leerde wat er in hun cultuur bekend was? Hetzelfde kan gezegd worden over de Egyptenaren, want zij vertelden immers hetzelfde. Je moet dat echter accepteren voordat je de sprong waagt. De vraag is of je de sprong wilt wagen. Wil je werkelijk accepteren wat er in die oude teksten geschreven staat en hoe wil je ze accepteren?

Cydonia en Mars

Heeft u tijdens uw werk met Graham Hancock over Mars, het gezicht en de piramides op Mars bewijzen gevonden dat er enige vorm van verband is tussen Mars en de Aarde?

Waar we hier mee te maken hebben is dat er op een nabijgelegen planeet van ons zonnestelsel misschien een kunstmatig aangelegd monument is waargenomen. Deze monumenten lijken op piramides. Het zou dus onzin zijn om, indien de monumenten echt zijn, ervan uit te gaan dat er geen verband met de piramides op Aarde zou bestaan. We gaan dit dus nader uit zoeken. We staan open voor de mogelijkheid. We zijn niet bang om in deze richting verder te zoeken. Ik noem dit een platonisch onderzoek. Als de aanwijzingen en de bewijzen er zijn is het het enige juiste dat we kunnen doen. Je moet echter dapper genoeg zijn om bij een negatief resultaat verder te onderzoeken.

Vond u dat de piramide die onderdeel uitmaakt van het Cydonia-complex er tijdens de analyse uitzag als een echte piramide? Om eerlijk te zijn, ja. We raken er meer en meer overtuigd van dat we te maken hebben met kunstmatige structuren. De enige andere manier om dit te onderzoeken is het sturen van een nieuwe sonde, of door er zelf heen te gaan.

Het geval wil echter dat na analyse van de laatste opnames is gebleken dat we hier te maken hebben met natuurlijke structuren. Maar dat betrof alleen het gezicht. Dat was niet gericht op het piramidecomplex dat omschreven werd als de stad? Ik kan mij het goed voorstellen dat voor vele mensen de zaak nog niet gesloten is. Het is zover het kon onderzocht, daar er op dit moment nog geen mogelijkheid is om er naar toe te gaan. Als er een verband bestaat tussen de piramides op Aarde en Mars, zou dat hetgeen de Soemeriërs en Egyptenaren vertelden over een niet-menselijk soort ondersteunen?

Het simpele antwoord op deze vraag is ja. Maar er is gezegd “als”. De eventuele vondst van kunstmatige structuren op Mars zou de hele betekenis van ons bestaan omver werpen. Als de structuren echt zouden zijn, moeten we terdege rekening houden met een bezoek uit de ruimte. Er is geen bewijs tegen de aanwezigheid van kunstmatige structuren op Mars?

Dat geef ik toe. Wat ik daarnet zei is dat we in de positie verkeren dat we de volgende stap moeten nemen en dat is, er zelf naar toe gaan. We hebben in ons boek geschreven dat we uitgaande van de bewijzen die de NASA heeft uitgaan van natuurlijk gevormde structuren. Dit betekent echter niet dat dit de eindconclusie is. Als er ook maar een mogelijkheid is, zou het onzin zijn, dat wij als aardbewoners het bestaan zouden negeren van een buitenaardse beschaving op een nabij gelegen planeet. Waar ik stop met mijn studie, gaan anderen verder. Zou het, bijvoorbeeld, kunnen zijn dat wij van elders komen en zijn aangepast voor een bestaan op Aarde? Hoe meer we hierover nadenken, hoe meer we de logica ervan inzien. Wij zijn buitengewone schepsels. We lijken buitenbeentjes te zijn in de natuur die ons omringd. Als dat werkelijk zo is, dan zijn wij van elders en vroeg of laat wordt dit ontdekt. Misschien beschikken we wel over een gave die we niet ten volle benutten, maar de oude Egyptenaren daar en tegen wel.

Tenminste als deze kennis in ons zit. Als we deze informatie met ons meedragen. We dragen hem misschien wel gecodeerd met ons mee, zonder dat we deze code kunnen kraken. We kijken met behulp van sondes het heelal in. Misschien dat we daar de kennis kunnen vinden en deze kennis vereist geen bewijzen zoals de wetenschap die vereist.

Zouden wij het kunnen vertalen met behulp van meditatie? Er zijn verschillende manieren. Ik probeer de taal van de ziel onder de knie te krijgen op dezelfde manier als de oude Egyptenaren. Ik heb veel verteld over de taal van de talisman van de wijsheid, maar ik geloof dat we iedere taal kunnen gebruiken als we met symbolen gaan werken waarin de sensatie en gevoelens zijn uitgedrukt.

In ons volgende boek, Talisman, dat ik samen met Graham Hancock aan het schrijven ben en dat in 2003 uit zal komen spreken we het geloof uit dat er een wetenschap was die gebaseerd was op het gebruik van de talisman. Onze hersens denken in die termen en reageren op symbolen en tekens. We “lezen” de natuur met behulp van een op talismannen gebaseerde taal. We nemen er de kennis van de natuur en natuurlijk ook van de sterren mee op. We hebben dus geprobeerd om uit te leggen wat dit inhield, hoe het toegepast werd door de Egyptenaren, hoe het nieuw leven ingeblazaen kreeg in de teksten van Florence, hoe het als basis diende voor diverse reformatorische bewegingen en het gebruik in de moderne tijd door de Vrijmetselarij en andere bewegingen. Dit interesseert mij mateloos omdat het lijkt of we veel te weinig inzicht hebben in de oude wetenschappen en wijsheden.

We hebben nu de puzzelstukken ervan en proberen die nu in elkaar te passen. Dat proberen we in het nieuwe boek te doen. Er bestaat een taal van de ziel, een taal van de innerlijke mens, de taal van de talisman en de mensen zullen aanvoelen dat ze in zich zelf moeten zoeken om hem te vinden. Er zullen ook andere aspecten bij betrokken worden zoals meditatie en dergelijke. We moeten leren te begrijpen waarvoor de monumenten, symbolen, sterren en rituelen dienden. Ik geloof niet dat het allemaal hokus pokus was. Ik geloof dat het deel uitmaakte van een hoogst ontwikkelde wetenschap van de ziel.”

Lees ook: Orion.Kenmerken van degenen die Orion als hun Planetaire oorsprong hebben

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

4 REACTIES

    • @michel,
     Je hebt niet helemaal gelijk. Niet de Egyptenaren, maar de bewoners van dat gebied welke lang vóór de Egyptenaren hebben de plaats van de Pyramiden bepaalt. Zij die de grote leeuw bouwden, beter bekend als de Egyptische Sfinx. Dit machtige beeld is massief en onder deze Sfinx zal men vele waarheden ontdekken.

     Hetzelfde geldt voor de plek van de pyramiden. Deze zijn gebouwd op resten van heiligdommen welke geplaast zijn als een kaart van de sterren. Wat ervan over is, is terecht herkent als Orion. De nijl was de zichtbare melkweg. Zichtbaar, toen recht erboven naast orion ruim 16000 jaar terug.

     De Egyptenaren hebben zelf de bouwmaten bepaald op pure kennis van het universum. De pyramiden stellen aarde, venus, mars (of mercurius) voor. Leuk detail is bijvoorbeeld dat de lengte van de basis van de grote pyramide 36.524,22 El is?
     De Egyptische El (cubit) hetzelfde is als de USA en UK inch, en de basis dus exact gelijk is aan 1 zonnejaar?
     En dat de voorkamer in deze pyramide; Wanneer je er een cirkel in trekt die elke wand raakt is de cirkel exact…..365,2422 El/inch lang.

     Alles is in perfecte (gulde snede) geplaast en afgemeten. Als je onderlinge afstanden en maten van de pyramiden omrekent kom je vanzelf uit op de waarden waarmee Angkor Wat en Angkor Thom (Cambodja) zijn gebouwd. Familietrekje?

     De Sfinx staat totaal niet in lijn met de pyramiden. Niet recht ernaast. Niet pal voor de deur, etc. Beetje een waardeloze ‘wachter’ welke zijn post lijkt te hebben verlaten.
     De Leeuw, echter, ‘kijkt’ naar het sterrenbeeld Leeuw toen het aan de horizon stond, ruim 16000 jaar terug.
     Was dat een eerbetoon aan zij die naar aarde kwamen, of geeft het de richting aan naar waar de goden, het eerste volk waarvan wij de nazaten zijn, zijn vertrokken?
     Feit is dat de huidige woestijn toen een zeer groene en rijke plek was. De woestijn verhult bijzonder veel hystorische plaatsen. De sterrenkaart is veel groter.

     En last but not least, de pyramiden hebben een perfecte lokatie in hun onderdeel van het energetisch raster dat wordt gevormd door 80.000 tempels gebouwd op aarde. Vouw de wereldkaart maar eens open (nee, niet je bosatlas, de echte) en ga maar eens lijntjes trekken. Het eerste volk, de nomadische volkeren welke zich naar het noorden, westen en oosten verspreiden, en de tweede tot vijfde volkeren welke op aarde kwamen deelden dezelfde kennis. Die kennis zit genesteld in ieder mens.
     En dat is waarom jij hebt gevonden dat er sprake mag zijn van sterrenpoorten. Klopt wel, maar de Egyptenaren hebben ze niet gebouwd. Ze hebben wel de perfecte bescherming erop gezet, met een eigen heilig doel, waarvoor dank.
     De pyramide vorm heeft een krachtige eigenschap. En het ondersteunt de functie van de oude heiligdommen.
     De huidige “wetenschap” zou het alleen maar slopen.

     Wist je trouwens dat de Egyptenaren geen geloof aanhingen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in