DELEN
heartlotus

Het Verlichte Pad in het Centrum van Dualiteit – November 2011 – Ronna Herman

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.
heartlotusGeliefde meesters, wij erkennen dat het vreemde en verontrustende tijden zijn voor jullie allen, ongeacht het niveau van zelfbewustzijn dat je hebt verkregen. De lessen en waarheden die jullie in deze incarnatie als die van je zelf hebben aanvaard, worden geleidelijk vervangen door hogere, geavanceerdere lessen en vele nieuwe verbijsterende concepten.Om ZelfMeesterschap te verkrijgen moeten jullie je bovenbewuste talenten en de meer verfijnde krachten van je geest ontwikkelen. Dit vergt een mentale en emotionele schoonmaak, dat wil zeggen dat jullie alle oude gedachtevormen die jullie gekluisterd houden aan de illusionaire werkelijkheid van de lagere chaotische dimensies moeten onderzoeken en transmuteren.

Een spiritueel/menselijk wezen wordt zich gaandeweg bewust van, en start met het verfijnen van de onderbewuste geest, wat leidt tot een herverbinding met het ZieleZelf en de bovenbewuste geest.

Dat is dan jullie link met de frequenties van uitgebreidere wijsheid van de hogere spirituele rijken via de vele aspecten van je Hoger Zelf. Hoogstwaarschijnlijk beginnen jullie in deze fase flarden inspiratie via je intuïtie te ontvangen, wat versnelt wordt door meditatie en introspectie.

De geestkracht wordt daarmee versterkt, en de spirituele aspirant begint de wereld en de huidge gebeurtenissen waar te nemen van een hoger perspectief dat een groter, uitgebreider werkelijkheidsbeeld omvat.

De chakra’s keren langzaam naar balans en harmonie terug en ze beginnen aan de integratie van de hogere wijsheid van de Heilige Geest en het Heilige Hart, om zo in harmonie met elkaar en de begeleiding van de Ziel en Overziel/Hoger Zelf te functioneren.

Een spiritueel/menselijk wezen dat in de vervormde frequenties van de lagere 3D/4D dimensies functioneert, gebruikt de onderbewuste en bewuste geest onder de sluier van herinneringen uit vorige levens. Hij/zij is meestal op de uiterlijke wereld gericht en wordt sterk beïnvloed door familiale projecties, culturele tradities en religie. Hun gedachtepatronen zijn vaak vervormd en gewoonlijk egocentrisch, waardoor ze alleen het kleine plaatje zien.

Er leven nog veel jonge zielen in onderontwikkelde landen die conform hun dierlijk/menselijke aard functioneren, en voornamelijk gefocust zijn op hun drie lagere chakra’s. Op dit niveau zijn de chakra’s meestal onbewuste geestcentra. Deze dierbare zielen worden in de eerste plaats beïnvloed door hun onbewuste en beperkte geest.

Ze worden geleid door herinneringen aan al hun vorige levens/rassen en een instinctieve, op overleven gerichte werkelijkheid. De meeste hebben een erg smalle focus op zichzelf en het overleven van de familie. Dit zijn de dierbare zielen die naar andere ongerepte planeten gaan waar het 3D en 4D spectrum van polariteit/dualiteit in een passende balans zal zijn.

Deze geliefden zullen de kans krijgen hun reis te continueren in de fysieke rijken van bewustzijn binnen een veel aangenamere en voedende omgeving. Jullie, de Sterren Zaden, de wegwijzers op het Pad, zijn degenen die dit mogelijk maken, want jullie gingen akkoord in de dichtste stoffelijke niveaus te incarneren om te helpen bij het terug brengen van het menselijke bewustzijn naar de verlichte rijken van Licht en ZelfMeesterschap.

Jullie dienen echter te beseffen dat, ongeacht hoe oud je ziel ook is, en ondanks de wonderbaarlijke en weldadige dingen die jullie in het verleden gedaan; de keus om het Pad van Verlichting te volgen moet in elk leven, elke belichaming en elke ervaringscyclus gemaakt worden.

Vele van jullie zijn goed op weg om het verlichte pad tussen de gepolariseerde tegenstellingen te ontdekken: het evenwicht dat in het centrum van dualiteit bestaat. De tijd is gekomen waarin steeds meer mensen zich op selecte 5D -, en zelfs op een beperkt kwantum 6D frequenties afstemmen en die integreren.

Door je te verbinden met de etherische Hemelse Stad van Licht in je omgeving en die te bezoeken, zullen de juiste lichtfrequenties in je etherische replica binnen je persoonlijke Piramide van Licht geleidelijk doorfilteren. Deze verfijnde energie zal langzaam in je persoonlijke lichtbuis afdalen naar je ZieleSter/achtste chakra. Je Overziel/Hoger Zelf zal bepalen hoeveel en hoe snel jullie dit geschenk van SchepperLicht veilig kunnen integreren.Om jullie een idee te geven van wat je kunt verwachten als je toegang krijgt tot de subniveaus van de zesde dimensie via de Hemelse Steden van Licht, hebben we onze boodschapster gevraagd jullie mee te delen wat ze op haar nachtelijke reizen naar die wonderbaarlijke toekomst heeft ervaren en nog ervaart.

Zoals wij jullie in de boodschap van vorig jaar juli hebben uitgelegd, vindt er een grootse Her-Eeniging plaats in gans het Universum, en met dit Universum in het bijzonder. Een van de meest dramatische veranderingen is het samensmelten van alle spirituele/religieuze lessen tot één Kosmische Leer onder leiding van de Kosmische Raad van Licht.

Wij citeren dat bericht om een beter begrip te krijgen. Vlak na het begin van jullie jaar 2010, gaven we onze boodschapster, Ronna Herman, een visioen. Dit visioen werd gedeeld met alle aanwezigen in mei 2010 op haar seminar: “Openstaan om te channelen. Een kosmische telepaat worden.”

Het is nu tijd om deze informatie te delen met allen die toegewijd het Pad van Licht zoeken. Wij zullen dit visioen op jullie overbrengen in Ronna’s eigen woorden zoals het ook op haar seminar werd meegedeeld.

Geliefde vrienden, het visioen dat ik met jullie wil delen, kreeg ik vlak na 1 januari 2010. In meditatie zag ik een groep stralende wezens in witte kleding rondom een gigantisch dubbelgepunt (aan beide einden een punt) kristal staan.
Het kristal straalde een prachtig kleurenspectrum uit, en er schoten ook complexe geometrische Lichtpatronen door en uit het kristal.

Er waren andere aanwezigen, maar degene die ik herkende waren Aartsengel Michaël, Yeshua, Djwal Khul, El Morya en St. Germain. Ze zeiden me dat gespecialiseerde, individuele informatie van de meesters, aartsengelen en Grote Lichtwezens net als hiervoor gecontinueerd zou worden. Maar er zullen tevens verenigde berichten/wijsheid/lessen van vele grote Wezens, Avatari en Meesters uit het verleden en de toekomst zijn.
verlichting

De wijsheidslessen van vroeger worden vermengd met de wijsheidslessen van de toekomst, en ze zullen gepresenteerd worden als Lessen van de Kosmische Raad van Licht. Die nieuwe informatie wordt gecodeerd binnen het grote kristal, dat zij vergelijken met een enorme kosmische computer.
Die informatie zal beschikbaar zijn voor hen wier frequenties compatibel zijn met de specifieke opgewaardeerde frequenties van het grote kristal. Hoe meer gezuiverde frequenties jullie belichamen, hoe meer niveaus van informatie jullie zullen verkrijgen uit het grote Kosmische Kristal.

Mij werd gezegd dat elke informatie die ik ontvang nog steeds via Michaëls frequentie patronen komen aangezien ik op zijn energie ben afgestemd. Hij zal zijn maandelijkse berichten naar mij blijven zenden, maar voor de boeken die ik schrijf, de ‘Quest For Mastery School’ en de seminars die ik geef, zal ik informatie ontvangen van enkele leden van de Kosmische Raad.

gidsenOm die informatie van elkaar te onderscheiden zal ik voor de verenigde berichten van de Raad de titel gebruiken RONNA / SACRED SCRIBE. Ik zal dan nog steeds OverLicht zijn door de energie van Aartsengel Michaël. De samengestelde berichten die ik ontvang zullen vaak komen van Aartsengel Michaël, Yeshua, Djwal Khul, El Morya en St. Germain.

De zeven subniveaus van de zesde dimensie traverseren.
Ronna / Sacred Scribe.

Bijna elke nacht ga ik, via meditatie en mijn hartsintentie, naar mijn persoonlijke piramide en smelt samen met mijn Etherische Replica op de kristallen tafel. Ik word vaak meegenomen naar de Hemelse Stad van Licht in ons gebied of naar andere plaatsen waar lessen worden gegeven.

Aartsengel Michaël vertelde ons voor het eerst over de Steden van Licht, die de dimensies zes tot en met twaalf omvatten, in december 2004. Die Steden van Licht zijn enorm en gaan ons voorstellingsvermogen te boven. Enkele van die steden OverLichten hele landen.

Michaël gaf ons een miraculeuze bevestiging via een beeld van de Poort boven de gewijde locatie van Grimes Point in Nevada tijdens de activering van de Ascensie Zuil die op zijn verzoek door ons werd uitgevoerd. Sindsdien hebben honderdduizenden mensen een Ascensie Zuil gecreëerd in hun woonplaats, en veel van die mensen bezoeken regelmatig de Hemelse Stad van Licht die hun land OverLicht.

Ik deel mijn persoonlijke impressies en ervaringen met jullie, opdat jullie een idee kunnen krijgen van wat je mag verwachten als je toegang verkrijgt tot de diverse subniveaus van de 6D regio in de Stad van Licht in je eigen omgeving. Ik weet zeker dat alle Steden van Licht een identieke vormgeving hebben als die ik bezocht, die het Noordwestelijke deel van de VS OverLicht.

Hoewel de details tamelijk complex zijn, zal ik ze zo eenvoudig mogelijk maken en ik zal jullie slechts een zeer korte samenvatting geven. Besef dat er zeven subniveaus zijn in elk van de Twaalf Dimensies van ons Sub-Universum. Het dertiende niveau is het niveau waar onze Vader/Moeder God verblijven, met de Schepper Kern in de binnenste cirkel.

Ronna Herman
Ronna Herman
Het eerste subniveau van de zesde dimensie in de Stad van Licht.
De buitenste muur van de corridor is gevuld met alkoofkamers die de Ascensie Versnellende kristallen stoelen bevatten. We brengen tijd door in die speciale stoelen, terwijl schitterende Lichtstralen op en door ons schijnen om het schoonmaken, zuiveren en verfijnen van onze negativiteit te versnellen.
Uiteindelijk, als het de juiste tijd is, zullen jullie naar de alkoofkamers gaan op de binnenmuur van de corridor terwijl jullie voortgaan langs de Zalen van Doorgang.Het tweede subniveau.
Wanneer jullie tot een bepaald niveau zijn gevorderd, zal een poort achter in de alkoofkamer opengaan, waarna jullie in een kleine piramidale kamer geleid zullen worden. Hier zullen jullie een Etherische Replica van je zelf op de kristallen tafel achterlaten terwijl jullie de meervoudige niveaus van de zesde dimensie traverseren.Wanneer je op dit niveau verblijft, zal je op de kristallen tafel liggen, opdat de juiste 6D frequenties door je fysieke voertuig kan stromen om het te zuiveren en schoon te maken ter voorbereiding op de toekomstige integratie van de toenemende, hoger frequentionele patronen.

Het derde subniveau.
Dit is het niveau van hoger leren waarin je nieuwe, vitale informatie begint te krijgen, die je moet integreren en in je fysieke bestaan moet benutten. Ik word soms geleid op een kristallen tafel te liggen, en bij andere gelegenheden word ik in een kristallen stoel aan de tafel gezet. Ik kan voelen dat er Lichtwezens in de kamer zijn, maar ik kan ze niet zien en ze maken zich niet bekend.

Het vierde subniveau.
Dit niveau is vervuld van voortreffelijke lichtgolven die alle kanten op stromen in dramatische vormen, kleuren en patronen. Allengs zul je langzaam het verschil voelen in elke kleur en/of patroon, dan zul je het vermogen krijgen het verschil waar te nemen in de honderden subtiele kleurschakeringen.

Je zult gaandeweg begrijpen dat de kleuren gedachtecoderingen bevatten, maar ik weet zeker dat het een hele tijd vergt om ze te leren ontcijferen. Ik begin maar net een paar indrukken te krijgen en soms is het nogal frustrerend.

astraalHet vijfde subniveau.
Dit niveau is vervuld van glorieuze Hemelse muziek; tonen, chanten en unieke muzikale patronen. Je zult gaan begrijpen hoe vitaal geluid is, en hoe belangrijk je stem is in het perfectioneren of infecteren van je fysieke lichaam. Het is interessant dat ik dit niveau begon te ervaren toen ik grote last had van mijn keel.Na de operatie, en zodra de healing was voltooid, kreeg ik een intens verlangen om de vocalen/klinkers te tonen, wat ik sindsdien regelmatig doe. Ik heb ook lange tijd de vijf heilige namen van de vijf heilige talen gechant, maar plotseling begon ik ze te zingen en het voelt zo krachtig en wonderbaarlijk. Ik heb ook andere instructies gekregen die geschikt zijn om onze stem als transformatie instrument te benutten, die ik in de toekomst met jullie hoop te delen

Het zesde subniveau.
Dit is het niveau van Heilige Geometrie. Ik heb hier niet veel tijd doorgebracht, maar ik ben bewust dat dit is vervuld met Heilige Geometrie Lichtpatronen samen met geluid en kleur. Het is een waarlijk zintuiglijke wereld van heerlijke stimuli voor geest, lichaam en ziel.
Ik zal jullie er later over bijpraten als ik er meer van weet. Ik weet dat ik veel tijd op dit niveau zal doorbrengen voordat ik toestemming krijg door te gaan naar het zevende niveau van de zesde dimensie.

Besef alsjeblieft dat we slechts een minuscule hoeveelheid van de 6D frequenties naar onze werkelijkheid mee terug nemen. Wij zijn nog gefocust op, en intens actief in de 5D werkelijkheid, en het zal lang duren voor we er aan toe zijn de volledige kracht/macht van een van de subniveaus boven de eerste helft van de vijfde dimensie te voelen, dan wel te integreren.

Besef ook dat elke keer als je een van de 5D piramides die we gecreëerd hebben bezoekt, je iets meer van de frequenties, kwaliteiten en vermogens van dat niveau mee neemt
a grid master
Als je bereid bent, beveel ik ten sterkste aan dat jullie je intentie zetten op het binnengaan van je Persoonlijke Piramide van Licht voor je gaat slapen. Vraag dan naar de dichtstbijzijnde Stad van Licht gebracht te worden om baat te krijgen van de ongelooflijke geschenken die ons allen worden geboden.

Wees je er echter ook bewust van dat je leven als gevolg hiervan gaandeweg dramatisch zal veranderen, en dat je Ascensie proces enorm zal versnellen. Er zullen testen en uitdagingen zijn, maar ik verzeker jullie, leve vrienden, dat het de moeite waard is. Eeuwige liefde en engelen zegeningen.
Je Zielszuster, Ronna

Aartsengel Michaël
Herinner je, moedige zielen, dat jullie, in deze periode van snelle evolutie van de Aarde en de mensheid, het verschil kunnen uitmaken. Vergun het ons jullie bij te staan in je opdracht en je te voeden met onze liefde. Wij zijn altijd nabij om je te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

bron: ArjunA – www.assayya.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in