fasten your seatbelts

Houd je vast! Daar gaan we!
Door Patricia Cota-Robles www.eraofpeace.org
(vertaling winny@stralendetoekomst.nl)

fasten your seatbeltsFasten your seatbelts! Maak je stoelriem vast! We hebben ons allemaal al meerdere levens lang voorbereid op dit Kosmisch Moment. Weet dat het eindresultaat van deze verbazende trip glorieus gaat worden. Denk er aan, je hebt al alles in je om jouw deel te vervullen van dit Goddelijke Plan. Ga je hart in en vanuit deze heilige plek van de Meest Hoge Levende God, vraag je naar je IK BEN Aanwezigheid om de grootsheid te onthullen van de gelegenheden die zich in deze tijd op Aarde ontvouwen die JOUW licht laten toevoegen aan het Licht van de wereld.

In de volgende zes weken, zullen we diverse machtige instromingen van Licht ervaren die het vermogen hebben om de Aarde en alle leven dat op de planeet woont met een kwantum sprong naar voren te brengen. Om dit de bereiken op Goddelijke Zegenrijke Wijze, moet dit Licht in de stoffelijke manifestatie getrokken worden, via de Harts Vlammen van mensen die wonen op dat stoffelijke plan. Dat betekent jij en ik!

Het succes van deze gebeurtenissen zal de nodige katalysatoren creëren die als resultaat de geboorte zullen brengen van de Nieuwe Aarde. Deze geboorte zal in de Rijken van OORZAAK plaats vinden tijdens Aarde’s verbinding met de Galactische kern van de Melkweg en dit zal gebeuren in de dagen van de Zonnewende op 21-22 december 2012.

21-december-2012-maya-kalender-
21-december-2012-maya-kalender-

Ook al zullen we alle volmaaktheid van de Nieuwe Aarde niet in ons dagelijkse leven ervaren/merken op 23 december 2012, het Gezelschap van de hemel wil dat wij begrijpen dat als eenmaal iets gebeurd is in de Rijken van OORZAAK niets het meer kan tegenhouden om uiteindelijk zich in de wereld van EFFECTEN te kunnen manifesteren. Het enige variabele hiervan is hoe lang dat zal duren en dat is aan jullie en aan mij en aan elk ander mens die op Aarde leeft.

De patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde moeten getrokken worden in het stoffelijke plan, de wereld van Effecten, via gedachten, woorden, gevoelens, daden en geloof/denken van de Zonen en Dochters van God die op Aarde wonen. Deze patronen houden de twee archetypen in voor onze Nieuwe Planetaire Oorzaak van Goddelijke Liefde en onze nieuw geboren Renaissance van Goddelijke Liefde. Het paradigma voor de Nieuwe Aarde weerspiegelt de diepe Waarheid dat “Wij Een zijn met ALLE Leven” en dat er geen scheiding is. Dit bevat ook de levensvatbare oplossingen die de Mensheid laat antwoorden op elke situatie op Aarde, met Eerbied voor ALLE Leven.

Ik zal kort met jullie de Goddelijke Bedoeling delen van de diverse instromen van Licht en de gelegenheid die we hebben om zelf aan het Licht van de wereld toe te voegen bij deze gebeurtenissen, zoals dit door Wezens van Licht aan ons werd onthuld in de Rijken van Verlichte Waarheid. Aan deze informatie toegevoegd zal jullie IK BEN Aanwezigheid aan jullie het deel onthullen van het plan waarvoor JULLIE werden voorbereid om te vervullen in deze weergaloze tijd op Aarde. Opdat jullie de Open Deur zullen zijn voor die instroom van Licht, waarvoor jullie bestemd zijn, is het cruciaal dat je in een staat van Luisterende Genade bent en overeenkomstig antwoordt op je innerlijke leiding.

De eerste stap van dit 40 daagse proces(minder dus) begint dus vandaag op 11 november, de 11:11 poort. Dit jaar beleven we een buitengewone uitbreiding van Licht dat vorig jaar werd verankerd, in de kern van zuiverheid, in iedere elektron van kostbare Levensenergie op Aarde. Dat gebeurde bij de 11:11:11 vieringen van 11 november in 2011. Die instroom van Licht activeerde de Pijnappelklieren van de Mensheid en begon de eerste impuls van Aarde’s Ascentie naar haar nieuwe 5 Dimensionale Zonne Werkelijkheid. Dat gebeuren breidde enorm onze nieuwe Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde uit. Het succes van dat facet van het Goddelijke Plan plaveide het pad voor de Geboorte van een Renaissance van Goddelijke Liefde die gebeurde op de 25steVerjaardag van de Harmonische Convergentie in augustus 2012.

1111 De magie van de 11Elf is het meester getal dat DE TRANSFORMATIE VAN HET STOFFELIJKE IN HET GODDELIJKE weerspiegelt. Iedere man, vrouw en kind die op Aarde is belichaamd heeft de heilige geometrie van 11 en 11:11 en van 11:11:11 in het Goddelijke Potentieel gecodeerd van onze RNA en DNA structuren. Deze codes worden door onze IK BEN Aanwezigheid geactiveerd als we door diverse fasen van ons Ascentieproces gaan. In de volgende zes weken zal onze IK BEN Aanwezigheid deze codes op nieuwe en intense manieren activeren. Dit zal de Goddelijke Alchemie van de transformatie van de Mensheid versnellen van op koolstof gebaseerde planetaire Wezens naar op kristallijn gebaseerde Zonne Lichtwezens. Deze activering zal enorm worden geïntensiveerd door de Zon en Maan Eclipsen die in deze maand zullen gaan plaatsvinden.

Op 13 november 2012 zullen we een zeer krachtige Nieuwe Maan Zon Eclips beleven. Het licht dat naar de Aarde stroomt via deze hemelse verbinding zal Aarde’s Ascentie vergroten tot in haar nieuwe Zonne Werkelijkheid. De Zonne Registratie Bewaarder Kristallen die door Aarde’s Kristallen Rooster Stelsel werden geplaatst bij de instroom van Licht op 11:11:11 en de nieuwe frequenties van het 5deDimensionale Zonne Paarse Vlam van God’s Oneindige Volmaaktheid die St. Germain en zijn Legioenen van de Violette Vlam veilig stelden op Aarde in mei 2012, zullen duizendvoudig worden verveelvoudigd bij deze Zonne Eclips. Dit zal de nodige zuivering van de Aarde laten gebeuren en het reinigingsproces dat bewerkstelligd wordt door het Elementale Koninkrijk om verder te gaan op kalmer wijzen.

De verwoesting die plaats vond in de Verenigde Staten van Amerika door Orkaan Sandy was hartverscheurend,SandyNYCmaar het aantal mensen dat dit krachtige zuiveringsproces overleefde was een daad van Goddelijke Genade. Het positieve dat altijd schijnt te gebeuren als dit soort tragedie plaats vindt in de wereld is dat mensen overal naar het innerlijke weten terugkeren dat WIJ EEN ZIJN en dat er geen scheiding is. Zelfs de minst waarschijnlijke mensen openen hun hart en met liefde, medeleven, en echte zorgzaamheid reiken ze uit naar hun zusters en broeders in de Familie van de Mensheid om hen te helpen. Bij deze pijnlijke situaties roepen mensen over de hele wereld het Licht van God aan namens degenen die lijden, en dat geeft het Gezelschap van de Hemel de toestemming om fantastisch tussenbeide te komen. Dit is een grote zegen en het is niet toevallig dat wij deze belangrijke fase van het Goddelijke Plan binnengaan waar harten van mensen overal in volle breedte open te zijn.

Na de Zonne Eclips zal het Licht in stuwkracht toenemen totdat we de Volle Maan beleven met een Maan Eclips op 28 november 2012. Midden in die zich opbouwende stuwkracht van Licht, op 22 november zullen we Thanksgiving Day in de VS vieren. Als miljoenen mensen tegelijkertijd hun aandacht richten op mensen, plaatsen, condities en dingen waar ze dankbaar voor zijn in hun leven, schept dit een collectief bewustzijn die de Goddelijke Kwaliteit van Dankbaarheid zal doen uitbreiden en uitbreiden en uitbreiden door alle Leven heen op deze zoete Aarde. Die uitbreiding van Dankbaarheid zal enorm de positieve effecten van de Maan Eclips intensiveren.Thanksgiving Day

De Maan Eclips op 28 november zal de Open Hart Energie van de Mensheid en van Moeder Aarde uitbreiden. Dit zal de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens op Aarde de patronen van volmaaktheid met meer effect magnetiseren  van onze pas geboren Renaissance van Goddelijke Liefde vanuit de Rijken van Oorzaak. Dit zal het pad plaveien voor de krachtige activiteiten van Licht die in december zullen gebeuren.

Op 12 december 2012, 12:12:12 zal onze Moeder God – de Heilige Geest en de Vrouwelijke Aspecten van de Godheid de hoogste frequenties van God’s Transfigurerende Goddelijke Liefde door de hele Creatie ademen in Aarde’s Kristallen Rooster Stelsel dat het leven op deze planeet in staat is om zich te verzetten/weerstaan. Vanwege de stuwkrachtige instroom van Licht die in de laatste diverse tientallen jaren zijn gebeurd, en specifiek sedert de Dageraad van het Nieuwe Millennium, zal dit de grootste instroom van Goddelijke Liefde zijn die de mensheid ooit heeft beleefd.

Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe
Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe zou voor het eerst in 1531 zijn verschenen aan een bekeerde Azteek. De wonderen die aan haar verschijning zijn verbonden, maakten zo’n indruk dat in de tien daarop volgende jaren zo’n acht miljoen Indianen zich lieten dopen.

Al meer dan 500 jaren is op 12 december in Mexico en door Centraal en Zuid Amerika de Feestdag gevierd van de Maagd van Guadaloupe. Voor miljoenen mensen heeft dit aspect van Moeder Maria de terugkeer gesymboliseerd van het Goddelijke Vrouwelijke, onze Moeder God. Op 12:12:12 zal onze Moeder God, en Haar vertegenwoordigers die het Goddelijke Vrouwelijke representeren door de hele Schepping, zal een Krachtveld co-creëren van Goddelijke Liefde die elke atomisch en subatomisch deeltje en golf van Leven op Aarde en alle ruimtes tussen deze deeltjes en golven van Leven omringen. Dit Krachtveld zal de multidimensioneel en de Baarmoeder met multifacetten van Goddelijke Liefde en een Geboortekanaal van Goddelijke Liefde opnieuw versterken  dat een veilige passage zal verzekeren voor de Aarde op de Spiraal van Evolutie en de Geboorte van de Nieuwe Aarde in de Rijken van Oorzaak.

De Wezens van Licht zijn zich bewust dat deze informatie in de meeste gevallen buiten het begrip liggen van ons eindig denken. Maar zij verzekeren ons dat de Ik BEN Aanwezigheid van ieder van ons duidelijk het groter plaatje begrijpt van wat er op deze planeet gebeurt. Ze zeiden dat aan het Licht van de wereld toevoegen tijdens dit wonder van de Verschuiving van de Eeuwen en de Geboorte van de Nieuwe Aarde in al haar schitterendheid, precies is waar we vrijwillig toe bereid waren om in deze tijd op de Aarde te belichamen.

Dit zal helpen de werkelijkheid te herinneren die het Gezelschap van de hemel telkens weer naar ons toe heeft herhaald. Ze hebben ons verteld dat de Zonen en Dochters van God die wij zijn, multidimensionale Wezens zijn die tegelijkertijd op veel niveaus van bewustzijn bestaan. Ze zeiden dat het stoffelijke plan waarvan we denken dat zo tastbaar en werkelijk is feitelijk de minst werkelijke van alle dimensies is waar we in wonen en dat het stoffelijke plan van de Aarde de allerlaatste dimensie is om de verandering in te weerspiegelen die de Mensheid aan het co-creëren is in de Rijken van Oorzaak.

De gebeurtenissen van 12-12-2012 zullen de laatste stappen van voorbereiding zijn die naar de december Zonnewende voeren en naar de Geboorte van de Nieuwe Aarde op 21 dec. 2012. Deze twee datums weerkaatsen de meester getallen 11 (als je alle getallen optelt)  van de getallen frequentie van transformatie van het stoffelijke naar het Goddelijk. Is God niet leuk?

Op 21 en 22 december 2012 zal de Aarde zich op één lijn stellen met de Galactische kern van de Melkweg. Dit zal een portaal van Licht openen die breed is vanaf het Hart van onze alwetende, alomtegenwoordige, alkrachtige Vader-Moeder God – de Kosmische IK BEN – Alles-Dat-Is, in het Goddelijke Momentum die pulseert in het centrum van de Aarde. Deze instroom van Licht zal nu door God’s allesomvattende Goddelijke Matrix stromen om ieder partikeltje van Leven op deze planeet te zegenen. Die Goddelijke Matrix is het Lichaam van onze Vader-Moeder God in alles waardoor de hele Schepping leeft, beweegt, ademhaalt en zijn/haar Wezen/Zijn heeft. Deze instroming van Licht zal het proces beginnen dat de Nieuwe Aarde laat geboren worden(baart) in de Rijken van Oorzaak. Dit zal het Nieuwe Begin zijn van de Aarde. Vanaf dat moment naar voren toe zullen de patronen van onze Planetaire Oorzaak van Goddelijke Liefde en onze Renaissance (Her-geboorte) van Goddelijke Liefde makkelijk stromen naar de mentale en emotionele strata (lagen) van de Aarde. De Mensheid zal in staat zijn om makkelijk uit deze patronen van volmaaktheid te tappen en door onze gedachten, woorden, gevoelens, daden en geloof/denken zullen we die in de manifestatievorm brengen. Deze patronen bevatten de levensvatbare oplossingen voor elk menselijk-geschapen ziekte die op Aarde bestaat.

De Geboorte van de Nieuwe Aarde zal het ontwaken versnellen van zelfs de meest recalcitrantie zielen, en daardoor een verschuiving veroorzaken die in de energie, trilling en bewustzijn van elk een zal plaats vinden. Deze verschuiving zal een nieuw niveau weerspiegelen van begrip dat alle Leven onderling verbonden is, onderling gerelateerd en onderling afhankelijk is. Deze dierbare zielen zullen zich beginnen te realiseren dat wat een deel van het Leven beïnvloedt, alle Leven beïnvloedt. Vanuit dit nieuwe besef zullen mensen worden geïnspireerd om samen te werken naar win-win oplossingen die elke mens voordeel zal brengen en het bestaan van elk facet van Leven op Aarde zal verhogen, verheffen, vermeerderen.

Het Gezelschap van de Hemel heeft ons een activiteit van Licht gegeven die ons enorm zal helpen om de Mensheid en de Aarde voor te bereiden op de instromingen van Licht die in de volgende zes weken zullen plaats vinden. Neem deel aan deze gelegenheid overeenkomstig de Oproep van je Hart. Dit is ons moment. Onze tijd is gekomen.

 

GODDELIJKE LIEFDE VISUSALISATIE.

I_am_PresenceNu, in Eenheid met de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens op Aarde en het gehele Gezelschap van de Hemel, met de Beker van IK BEN, de Heilige Graal, waar doorheen de Liefde van God nu ieder deeltje van Leven opheft dat evolueert op deze kostbare planeet.

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid, en ik roep mijn Vader Moeder God om de Liefde van God vrij te laten die stroomt door de Goddelijke Matrix.  Geliefden, projecteer deze Liefde in de Harts Vlam van elke mens op Aarde en stuur de IK BEN Aanwezigheid van elke mens deze Liefde om zich uit te breiden totdat dit de gehele Planeet Aarde omhult.
Pauze……

De Aarde is nu een laaiende Zon van Goddelijke Liefde die in ons Zonne Stelsel pulseert.  Met de Heilige Adem breidt de Liefde van God en de Aspecten van het Goddelijke Vrouwelijke zich uit door Oneindigheid en de Liefde stroomt door de Goddelijke Matrix en ademt dit in de Zon van Gelijke Druk in het centrum van de Aarde. Terwijl de Liefde van God zich vermengt met het Goddelijke Momentum dat in het Hart van de Moeder Aarde pulseert, ademt zij deze ondoorgrondelijke instroom in van de Liefde in haar
Kristallen Rooster Systeem om alle Leven te zegenen.

Nu roept onze Vader-Moeder God de Engelen van Transfigurerende Goddelijke Liefde op uit de Kern van de Schepping en stuurt hen dwars over de planeet naar het noorden, zuiden, oosten en westen.  In antwoord op onze God Ouder Harteroep, gaan deze zelfloze boodschappers het aura binnen van elke man, vrouw en kind op Aarde als voorbereiding voor een Activiteit van Licht die de planeet zal baden in  5 Dimensionale frequenties van Transfigurerende Goddelijke Liefde. Deze frequentie van Liefde is meer dan alles dat de Mensheid ooit heeft kunnen ontvangen.

Nu, als Een Adem, Een Hartslag,Een Stem en Een Energie, Vibratie en Bewustzijn van zuivere Goddelijke Liefde ademen de Engelen van de Transfigurerende Goddelijke Liefde in de Hartsvlam van de IK BEN Aanwezigheid van elke persoon op Aarde, voor de meest geïntensiveerde frequenties van Liefde die de Mensheid in staat is om te ontvangen.driekleurige vlam

Deze wonderbaarlijke Liefde penetreert in mijn Kristallijnen Drievoudige Vlam die nu mijn stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen omhullen. Op de Heilige Adem breidt de instroming van Liefde zich door mijn Hartchakra uit en stroomt in het Hart Chakra van ieder mens op Aarde.

Door deze verbijsterende instroom van Liefde, wordt de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens een machtig punt van Goddelijke Liefde verenigd in bewustzijn met de IK BEN Aanwezigheid van ieder ander mens, die dit krachtveld van Liefde inademt, assimileert, uitbreidt en projecteert door de Aarde om de Mensheid, het Elementale Koninkrijk, het Engelenkoninkrijk en de hele Schepping te zegenen.

De IK BEN Aanwezigheid in ieder persoon is nu de Open Deur voor deze schitterende Liefde. We veranderen collectief de kernvibratie van de eerste Lichtsubstantie, die begonnen is te creëren om de aanwezige negatieve condities die over de wereld oppervlakte zijn om te worden geheeld en getransmuteerd naar Licht.

Door de Liefde van onze Vader-Moeder God, via de Engelen van het Transfigurerende Goddelijke Liefde die onbaatzuchtig bereid waren om in het aura van ieder persoon op aarde te blijven, en via de Ik Ben aanwezigheid van ieder Menselijke Wezen, zijn wij de OORZAAK van dit Krachtveld van Goddelijke Liefde die verankerd is op Aarde.

Op deze heilige en geheiligde dag, hebben we de basische spirituele krachten van Goddelijke Liefde in gang gezet waarover de Mensheid nu zal Ascenderen vanuit hun lange ballingschap in het duister naar de 5deDimensionale Rijken van Licht. Ieder mens op aarde wordt nu verheven tot een diep ontwaken van opperst Liefdesbewustzijn – wij zijn, hier en nu de Meesters van Liefde waarvoor we altijd bestemd waren. Wij zijn Wezens van Liefde, volledig de verantwoordelijkheid aannemend om deze zoete Aarde Lief te hebben met al haar Leven VRIJ. Wij zijn Een met deze gezegende planeet en de planeet is Een met ons.

In diepe nederigheid en dankbaarheid bevestigt nu de Ik Ben aanwezigheid van elke mens:

“IK BEN een krachtveld van Transfigurende Goddelijke Liefde. De Liefde van God is nu aan het bloeien op Aarde via mij en via de IK BEN Aanwezigheid van elke mens op de planeet. De laaiende Zon van de Transfigurerende Goddelijke Liefde die nu de Aarde omhult is iedere frequentie van energie, vibratie en bewustzijn aan het transformeren die minder is dan God’s Goddelijke Liefde.

De toegewijde Lichtwerkers die de Mensheid en de Aarde dienen via deze Activiteit van Licht plaveien onbaatzuchtig de weg voor de Geboorte van de Nieuwe Aarde en de patronen van volmaaktheid voor onze Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde, en onze pas geboren Renaissance van Goddelijke Liefde. Initiatie

Door deze Activiteit van Licht, zet de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens op Aarde, permanent deze zoete Aarde op het Pad van Goddelijke Liefde. En zo zij het.  Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN, Geliefde IK BEN.

Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization          www.eraofpeace.org

New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is not altered and the proper credit line is included.
©2012 Patricia Diane Cota-Robles

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

7 REACTIES

 1. haha mooi omschreven shivani, ik vind het wel interessant hoe ieder het op zijn/haar eigen manier zegt.

  De tekst heb ik ook in 2x gelezen, heb er vooral stilte om me heen voor nodig om de woorden aan mijn eigen uitleg gevoel te kunnen koppelen/invoelen. maar het klopt wel zoals het werd omschreven. was hier en daar wel een “mond vol” zoals ik mezelf hoorde zeggen hihi 😉 xxx
  maar goed, dit soort “dingen” leg je ook niet even in 3 woorden uit. Zoals gezegd vind ik de verschillende manieren van uiteggen wel interessant. Er staan veel spannenede avonturen te beleven die voor ieder weer anders zal zijn op zijn eigen weg naar het volledige Zijn. veel Geluk en Plezier en vooral veel onvoorwaardelijke liefde toegewenst voor allen 🙂 xxx

  liefs, Henriëtte xxx

 2. “IK BEN een krachtveld van Transfigurende Goddelijke Liefde. De Liefde van God is nu aan het bloeien op Aarde via mij en via de IK BEN Aanwezigheid van elke mens op de planeet. De laaiende Zon van de Transfigurerende Goddelijke Liefde die nu de Aarde omhult is iedere frequentie van energie, vibratie en bewustzijn aan het transformeren die minder is dan God’s Goddelijke Liefde.

  dit is al wat is…alleen wij zijn vorm..als je al het zelf in de vorm kan ervaren is 12 december leuk voor het collectief, maar laat mij die gordel maar los anders kunnen mijn vleugels niet vliegen en mensen die steun nodig hebben omhullen ;))

 3. Tijdens het lezen van dit artikel had ik moeite met mijn concentratie mijn gedachten dwaalde constant af….. de tekst vond ik erg zweverig, misschien was dit een oorzaak.

  Is het mogelijk om een beknopte, minder zweverige, versie te plaatsen?

  Namaste

  • @Tika, als jij die schrijft,zeer zeker…Anders schat ik die kans zeer laag in 😆

   De tekst sprak mij ook niet gigantisch aan, maar had delen die ik er wel op wilde. Warme groet, Gordon

   • @Gordon, 🙂 Ik denk niet dat mij dat gaat lukken… Ik zal mezelf enige tijd gunnen om het later nogmaals te lezen. Bedankt voor je antwoord.

    Namaste

   • @Gordon, Hoi Gordon, (Ik ben Tika met een nieuwe naam gekozen ivm avatar)

    Ik heb het nu, de dag van de volle maan, opnieuw gelezen. Deze maal had ik de rust om te lezen wat gelezen moest worden.In hoeverre ik een kristalkind/indigo ben weet ik niet maar ik heb altijd geweten dat ik hier op aarde gekomen ben met een missie. Mijn persoonlijke verhaal loopt synchroon langs dat van u.
    Lang zat ik opgesloten en was ik bang en erg aanvallend (om mezelf te beschermen)…. sinds kort is dit verandert

    Het verhaal is mij duidelijk, meerdere malen kreeg ik bij bepaalde stukken het gevoel van verlichting. Drie keer voelde ik fysiek een fijne streling over mijn armen waar mijn haren op reageerde.

    Zoals ik het gelezen heb;
    De wereld is aan het veranderen, de mensen zijn onbewust/bewust aan het veranderen. Het is in de nieuwe wereld niet meer belangrijk waar je vandaan komt of wie je bent, je bent allen gelijk en één. De liefde zal voor iedereen zijn, en zal de wereld veel goeds brengen…. de reis naar het goeds, en hoe lang deze reis duurt, ligt aan hoe de mensheid hiermee omgaat (in mijn opinie: we krijgen drie dagen waarin we zelf kunnen kiezen)
    De Wereld wordt mooi en ieder zal zijn/haar eigen plaats hierin innemen. De gevoelsmensen van nu, zullen de leraren/leraressen van de 5e dimensie zijn, de engelen die helpen in tijden waarin steun, liefde, begrip en licht belangrijk zijn. De mensen die in het hier en nu zijn, met “ik ben” aanwezigheid, zullen de gidsen zijn en de liefde verspreiden.

    Nu ik in rust gelezen heb, begrepen heb, ben ik verheugd. Ik ben aan het thuiskomen, en ik weet wat er aan het gebeuren is en wat de uitkomst wordt.
    Gorden bedankt voor het plaatsen van dit verhaal.
    Auteur bedankt voor het delen.

    Namaste

 4. Het staat er soms erg ingewikkeld geschreven en in een taal die niet iedereen tot zich kan nemen. Jammer hoor.
  Mediteren en het liefst onder begeleiding waarin kanalen geopend worden voor je om het Licht tot je te kunnen nemen, zou erg fijn zijn.
  Vanavond ben ik weer te vinden bij de kernmeditatie waarin deze energieën ons eigen worden gemaakt.
  Liefs voor allen en sterkte in deze moeilijke tijd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in