tevredenheid

Door interesse te tonen voor wat ons tegemoetkomt in het dagelijks leven, geven we een welkom aan ons bestaan. We verwelkomen het door vanuit ons hart te omarmen wat zich aandient. Wanneer we onszelf als één met de omstandigheden kunnen ervaren, geven we onszelf de ruimte ons leven naar een hoger niveau te brengen. Dit doen we door tekorten te observeren, zonder dat we deze toedichten aan onze omstandigheden.

Aanspreken van overvloed

Een voorbeeld: je ervaart een tekort aan geld in je leven. Je zou de stroom van overvloed willen aanspreken zodat deze ruimschoots aanwezig is in je leven. Helaas ben je gewend te kijken naar wat ontbreekt. Eerdere ervaringen hebben er voor gezorgd dat angst opspeelt. Deze angst verdicht en zorgt dat er geen ‘speelruimte’ ontstaat.

In tegenstelling tot het aanspreken van overvloed maken we ons zorgen. Gedachtes die zich vormen werken onderdrukkend en brengen een neerwaartse spiraal teweeg. Door onszelf tegemoet te treden in wat er zich op wezenlijk niveau afspeelt geven we onszelf ruimte. Hoe doen we dit?

We kunnen onszelf in eerste instantie credits geven voor het ‘andersom’ benaderen van wie we zijn. De ‘oude’ vorm is een geharde manier waarbij we onszelf ondergeschikt maken. En we onszelf tekort doen. Nu we de keuze maken onszelf liefdevol tegemoet te treden, gaat dit samen met het omarmen van wie we zijn.

De liefdevolle benadering maakt tegelijkertijd dat we rust uitstralen. In plaats van onrustig te zoeken in vormen die voor ons kunnen zorgen, zorgen wij voor onszelf met gemoedsrust. Deze is niet afhankelijk van de omstandigheden en vinden we in onszelf.

Eerdere ontmoetingen

Een vervolgstap is te vinden in eerdere ontmoetingen. Deze zijn bepalend geweest voor waar we nu staan in ons leven. Deze ontmoetingen zijn inherent aan eerdere ervaringen. Door na te denken over hoe we waren in eerdere ontmoetingen waarbij onze eigenheid onderdrukt is geweest, kunnen we nader onderzoeken waar dit zijn stempel op heeft gedrukt. Eerdere ontmoetingen waarbij onze eigenheid onderdrukt is geweest, hebben hun weerslag in het huidige moment. Dit effect kan onderzocht worden.

Een voorbeeld: je bent jarenlang onderdrukt geweest in een bepaalde relatievorm. Deze ervaring heeft een onbewuste ‘afdruk’ meegegeven. ‘Ik ben het niet waard om in mijn kracht te staan en aan te trekken waar ik gelukkig van word’. Waardoor gebeurt dat? Omdat de onderdrukte ervaringen samen zijn gegaan met het afstaan van de controle aan ‘de ander’. De ander bepaalde en jij volgde.

Deze vorm heeft zich geuit in geluk buiten jezelf te leggen. De onbewuste boodschap bestaat uit ‘ik heb een ander nodig om mij te voorzien van geluk’. Deze patronen vragen om nader onderzoek zodat de invloed niet langer beperkend werkt en we vrij zijn van opgelegde vormen.

Vanuit vrijheid, verbonden met onze oorsprong, komen we aan bij ons geboorterecht. We geven onszelf de mogelijkheid terug te keren naar onze oorsprong, wat samengaat met onbegrensde mogelijkheden.

Hoe toe te passen?

Door onszelf bij de hand te nemen, geven we onszelf aandacht voor de huidige omstandigheden. Op die momenten dat een eerdere ervaring optreedt via  gedachtenpatronen, kunnen we deze tegemoet treden. Het tegemoettreden doen we vanuit het huidige moment. Wanneer we het huidige moment verbinden aan de eerdere ervaringen, integreren we deze.

Een voorbeeld: je bent zelfstandig ondernemer. De zomervakantie komt langzamerhand dichterbij. Een periode waarin het rustiger is. Met als gevolg minder financiën. Door je zorgen te maken ‘verminder’ je.  Door je dan te richten op de onderliggende patronen ben je in staat deze vakantieperiode los te zien van jouw staat van zijn.

Het is het patroon ‘ik voldoe niet, waardoor ik niet verwacht dat ik ontvang wat ik nodig heb’ dat zich afspeelt op onbewuste lagen. Wanneer zich opnieuw de gedachte voordoet aan de zomerperiode, kan je deze er laten zijn. Waardoor je er ruimte aan geeft.

Tegelijkertijd geven we onszelf, vanuit het besef dat we onze oorspronkelijkheid kunnen verbinden met eerdere ervaringen (‘mijzelf niet waard achten om te ontvangen’),  gemoedsrust. We treden onszelf tegemoet, door onszelf te laten ervaren, dat we een ongeschonden onderdeel van het geheel zijn.

Vanuit de laatste ervaring vinden we onszelf terug. In onze kracht. In overeenstemming. Waarbij we het geheel omarmen en onszelf gelijktijdig laten weten dat de overeenstemming die we ervaren volstaat. Waardoor er geen belemmering meer is. Overvloed kan vrijuit stromen.

Het stemmetje wat hier mogelijk op reageert (kleiner makend) mag er zijn. De focus ligt op de overeenstemming. Die maakt dat we onszelf ten volle kunnen blijven manifesteren. Van daaruit kunnen we onszelf tegemoetkomen in wie we wezenlijk zijn en de omarming vindt in zijn geheel plaats. Waardoor de ruimte die voorheen is ingenomen door ‘het niet waard zijn’, nu vervuld is met ‘waardevol zijn’.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in