Creëer-je-wereld-vanuit-je-hart

Met mijn blik op de toekomst gericht kijk ik vooruit. Ik probeer te onderscheiden wat er in het verschiet ligt, zodat ik mijn toekomst zeker stel. Mijn onzekerheden maken dat ik mij onophoudelijk focus op ‘wat er gaat komen’. Ik ben niet geaard, dat komt door het continue afwezig zijn uit het moment. Ik raak ontevreden omdat ‘in het heden’ mijn antwoorden niet liggen. De illusie heeft zich gevormd dat ik mij tevreden gestemd zal voelen wanneer ik de antwoorden ontvangen heb. Is dat herkenbaar?

Deze vorm vraagt om weer terug te keren naar waar het werkelijk om gaat. Onze aandacht verplaatsen naar het huidige moment, zonder dat we onszelf aan banden leggen. Op welke manier kunnen we aandacht geven aan het huidige moment, zonder dat we onszelf tekort doen? Hoe kunnen we onszelf op een zachte manier benaderen? En vanuit deze zachte vorm ‘terugleiden’ naar waar het om gaat?

Daadkracht aanspreken

We hoeven geen compromis meer te sluiten. We geven onszelf de mogelijkheid ons te ontpoppen tot datgene wat we aan mogelijkheden in ons dragen. Deze beslissing geeft houvast. Dat betekent dat we niet op zoek hoeven. Of achter iets aan hoeven gaan. Wat samengaat met gedachten als: ‘is het wel of niet passend’?

We kunnen ons openen. Vooropgesteld dat we onze daadkracht aanspreken van waaruit we ons afstemmen op dat wat ons omringt. De mogelijkheden die aanwezig zijn. Maar nog niet eerder opgemerkt. Doordat we onszelf met onze gedachten verplaatsen in de toekomstige tijd. We geven onszelf nu de mogelijkheid te onderzoeken.

Mogelijk volgt er een stemmetje dat op zoek wil gaan. Een deel van ons dat aan de slag wil. De daadkracht het voortouw laten nemen, zonder er consequenties aan te verbinden, is voldoende.

We kunnen verder op ontdekkingsreis. We onderzoeken vanuit het huidige moment. We kunnen onszelf observeren. Onze ademhaling volgen voor een aantal momenten zodat we een rustpauze creëren. Gedachtes die zich vormen. Tussentijds kunnen we aandacht geven aan ons lichaam. En de beweging die onze ademhaling met zich meebrengt.

Aansturen ademhaling

Vervolgens is het mogelijk bewust te zijn van de onrust die te ervaren is.  Deze kan voor een deel voortkomen uit het hoger -in het lichaam- ademen. De hogere en versnelde ademhaling maakt dat we ongegrond en onrustig zijn. Je komt moeilijk(er) tot ontspanning. Het heeft ontevredenheid tot gevolg en maakt dat we uit het moment zijn.

We brengen onszelf in het moment door onze ademhaling aan te sturen. Een rustig aangestuurde ademhaling waarbij we, zonder iets te forceren, ons lichaam weer in beweging zetten. Alleen deze keer vanuit een diepgaand gewortelde vorm. Doordat we ons richten op ons lichaam brengen we onszelf in een staat van zijn die overeenkomt met het huidige moment.

We creëren als vanzelf ruimte in ons lichaam (en energiesysteem). Deze ruimte voorziet ons van luchtigheid. De beperking die er eerder was neemt af. Het luchtige krijgt meer vorm. Ondertussen blijft onze ademhaling contact maken met ons gegronde lichaam waardoor we onszelf ‘in balans ademen’. We geven onszelf bewegingsruimte en stemmen ons ondertussen af op datgene wat zich in het huidige moment afspeelt. We geven onszelf gemoedsrust door onszelf te laten ervaren dat we één zijn met het geheel.

Wanneer de herhaalde gedachte opnieuw gedacht wordt, kunnen we opmerken dat deze geen vat op ons heeft. Het is een gedachte die ‘vervliegt’ in de ‘luchtigheid’ die samengaat met het in overeenstemming zijn.

In overeenstemming zijn

De ruimte die aanwezig is maakt dat we ons in overeenstemming ervaren. Wat samenvalt met één zijn. Tevredenheid en bovenal contact met wie we werkelijk zijn. Het afstemmen op wie we werkelijk zijn, maakt dat we van daaruit een vervolgstap kunnen maken. Afgestemde mogelijkheden onderzoeken geeft overeenkomsten weer. Zonder dat er onrust mee samengaat. Of dat zich andere illusies vormen. Afgestemd is hoe we geleid worden en van binnenuit nemen we waar.

Ook het maken van een beslissing is eenvoudig(er). We herkennen. We vervolgen. En wanneer we ‘afwijken’ van het ‘in overeenstemming zijn’ geven we onszelf eenvoudigweg de mogelijkheid terug te keren naar wie we werkelijk zijn. Door opnieuw onze balans te hervinden. Die we aanspreken via het bewust aansturen van onze ademhaling. In combinatie met het bewust zijn van ons lichaam en de beweging die het met zich meebrengt.

Samengevat

Wanneer we uit balans gedacht zijn kunnen we onszelf liefdevol terugleiden naar wie we werkelijk zijn. Door ons te richten op ons lichaam. Aandacht gevend aan onze ademhaling. De beweging die deze met zich meebrengt. Contact houdend met ons lichaam waardoor we onszelf verbinden met het moment.

Vervolgens kunnen we onze daadkracht aanspreken. Vanuit onze daadkracht richten we ons op mogelijkheden die ons omringen. Om vervolgens te onderzoeken welke vervolgstap overeenkomt. Waarna het nemen van een beslissing vanuit afstemming volgt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in