Hoe brengen we onze contacten in overeenstemming met onszelf

We kunnen vanuit overeenkomsten naar onszelf kijken, in plaats van vanuit datgene waar we onszelf tekort in vinden schieten. Wanneer we vanuit overeenkomsten kijken, geven we onszelf de mogelijkheid, onze contacten in overeenstemming te laten zijn.

We kunnen onszelf toestemming geven om de gelijkenis die we ervaren, ook toe te staan in contactlegging. Hierdoor maken we het voor onszelf mogelijk, het geheel in overeenstemming te laten zijn. Daardoor laten we onszelf in harmonie zijn met onze omgeving.

Verschillen en overeenkomsten

Eén van mijn eerdere contacten heb ik ontmoet in een periode dat ik behoefte had aan aandacht. Met haar heb ik regelmatig gewandeld. Tijdens de wandelingen kwamen er enkele overeenkomsten aan bod, maar veel vaker nog onze verschillen. De verschillen hebben, in een later stadium, gemaakt dat het contact is verwaterd. Er was niks meer over om te delen.

Jij kent vast ook wel een contact dat in deze vorm ontstaan is en dat dan met de jaren ‘een uit elkaar gegroeide’ ontwikkeling heeft doorgemaakt. Droeg het toch niet meer in zich wat er eerder leek te zijn. Dan blijkt verwijdering de enige optie te zijn.

Overeenstemming bereiken

Wanneer we in onze contacten meer overeenstemming willen bereiken, beginnen we bij onszelf. Met het herkennen van datgene waar onze behoefte ligt. En waar het aan ontbreekt. Wanneer we bij onszelf naar binnen kijken, zien we de onderlinge behoefte. De behoefte uit zich vaak in ‘gezien’ willen worden.

Deze behoefte maakt dat we ons vervuld kunnen voelen wanneer de ander reageert op het onbewuste vlak waar dit zich in uit. Bijvoorbeeld door een uitnodiging van de ander. Ons innerlijk kind, waar het ontbrekende stukje onderdeel vanuit maakt, springt vreugdevol op. Het voelt zich gezien en gaat graag op de uitnodiging in.

Het in harmonie laten zijn met de omgeving betekent niet zozeer: de overeenkomst zoeken in de ander. Het in harmonie laten zijn, daar wordt mee bedoeld: door erkenning te geven aan datgene waar de behoefte aan is, geeft de mogelijkheid om de behoefte te vervullen.Hoe brengen we onze contacten in overeenstemming met onszelf

Vervullen van behoefte

Hoe vervullen we de behoefte in onszelf? Welke stappen zijn te ondernemen om onszelf hierin tegemoet te komen? We geven onszelf in eerste instantie krediet voor het onder ogen komen van het gebrek ergens aan. Omdat het onder te ogen zien, van ons vraagt, met een objectieve blik onszelf waar te nemen. We kunnen geneigd zijn onze werkelijkheid gesluierd waar te nemen waardoor deze geen recht gedaan wordt.

De eerste stap is gezet. Nu vraagt de volgende stap om het ontbrekende deel te omarmen. De behoefte te erkennen en gelijktijdig deze met zachtheid te omringen. De zachtheid maakt dat de behoefte zich in zijn volledigheid kan laten zien. Het toepassen is mogelijk door ‘het aanwezig te laten zijn’. De zachtheid vervult en geeft dat wat ontbreekt de ruimte om ingevuld te worden.

Afstemming

Na deze stappen is de vervolgstap een vrij eenvoudige. Namelijk: het toestaan dat de ander jouw behoefte opmerkt. Door de ander aan te geven dat je behoefte hebt aan contact vergroot je de mogelijkheid op een vervolg.

De overeenkomsten die er mogelijkerwijs uit naar voren kunnen komen, zullen zich laten zien wanneer er een uitwisseling plaatsvindt. Door contactlegging en gaandeweg uitwisseling vindt er een objectieve wisselwerking plaats. Deze is niet meer verbonden aan de ontbrekende behoefte waardoor we onszelf toestaan afgestemd te zijn op onze omgeving.

Het omarmen van ons innerlijk kind, wat hiermee samengaat, vindt zijn vreugde in het tegemoet komen aan de wens ‘gezien te worden’.

1 REACTIE

 1. "Hoe brengen we onze contacten in overeenstemming met onszelf?"

  Inderdaad, ieder contact is enkel vanuit de behoefte van het innerlijke kind.

  Als de innerlijke kind energie opgelost is dan wordt die buitenwereld heel anders ervaren.

  Niet meer vanuit afhankelijkheid maar hooguit vanuit heelheid.

  En dan pas zijn wij werkelijk onszelf.

  Zonder ook maar iets uit die buitenwereld nodig te hebben.

  Zelfs geen liefde of meer van die reut.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in