De Wet van Aantrekking toepassen

Eerder schreef ik een kort artikel over het verschil tussen magisch denken en het werkelijke toepassen van de Wet van Aantrekking. Er is nog een aspect van het verkeerd toepassen van de Wet van Aantrekking, die ervoor kan zorgen dat je zonder het te willen, datgene wat je niet wenst juist aantrekt in je leven. En dat is je ogen ervoor te sluiten.

Aandacht

Alles waar je aandacht aan geeft, of het nu positief is of negatief, hou je vast in je ervaring en in je wereld. En alles waar je lading op hebt, bewust of onbewust, zal je meer ervaren in je leven.

Het ongewenste

Als het gaat om ongewenste dingen, interpreteren sommige mensen de Wet van Aantrekking wel eens als volgt: als je het ongewenste negeert, houdt het op te bestaan, creëer je het niet meer en heb je er geen last meer van.

Struisvogelpolitiek

Maar dat gaat natuurlijk niet werken. Dat is struisvogelpolitiek met een new age laagje er overheen. Het ontkennen van iets negatiefs wil niet zeggen dat het niet bestaat. Sterker nog, door er blind voor te zijn, kan het je juist op onbewaakte momenten overvallen. Als iemand je lastig valt, pest of mishandelt, gaat het niet helpen als je je omdraait en aan leuke dingen denkt.

Ontkenning

Ik moet bij deze kwestie altijd denken aan de bekende uitspraak die vooral gemeengoed werd na de Tweede Wereldoorlog:

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het enige dat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.” (Edmund Burke)

Als het fascisme om zich heen grijpt, is het niet verstandig het domweg te negeren. Maar je wilt er ook niet meer van in je wereld krijgen door er met je aandacht bovenop te gaan zitten en je erover op te winden.

Erkennen zonder lading

Dus hoe ga je dan om met het ongewenste, datgene wat je niet wilt creëren in je leven?
De truc is het negatieve te herkennen, onderkennen, zelfs begrijpen, en er vervolgens geen energie aan te geven. Simpelweg constateren dát het er is, wát het is, zonder oordeel, zonder angst, zonder verontwaardiging. Eenvoudigweg erkennen wat is, en loslaten.

Meegeven ipv schrap zetten

Je zou het misschien een beetje kunnen vergelijken met aikido: ”Een belangrijk kenmerk is het beginsel van het ju no ri, zoals ook in het oorspronkelijke judo voordat dit een wedstrijdsport werd: op door de tegenstander uitgeoefende kracht wordt niet gereageerd met tegenkracht (“schrap zetten”), maar met méégeven, waarop diens kracht zich tegen hem kan keren wanneer hij uit balans gebracht wordt.” En: ”Iemand die een aikidoka aanvalt, wordt niet in de eerste plaats gezien als tegenstander, maar als iemand met wie men in harmonie moet proberen te komen. Deze harmonie kan bereikt worden, door de aanval op een gepaste wijze onschadelijk te maken.” (Wikipedia)

Gewenste toestand

Door het negatieve te erkennen zonder je ertegen schrap te zetten, je aandacht ervanaf te halen en te schenken aan wat je wel wilt creëren in je leven zulk je de balans steeds meer door laten slaan naar het creëren van jouw gewenste toestand en leven.

Actie

Er zijn situaties, waarin erkennen zonder oordeel en loslaten niet afdoende is: in sommige situaties is het nodig ook iets te doen. Bijvoorbeeld wanneer je kind gepest wordt. Of wanneer je wordt lastig gevallen, onrechtvaardig behandeld of mishandeld. Als een relatie niet meer werkt of ongezond wordt. Wanneer je website wordt aangevallen door hackers. Er zijn legio voorbeelden te geven, kleine maar ook grote.

Positieve actie

Zo was er bijvoorbeeld een stadje in Zuid-Tirol waarvan de inwoners zagen dat de monocultuur met pesticiden steeds meer de overhand kreeg in hun omgeving. Ze zagen hun alpenparadijsje met lentebloemen en weidevelden met diverse landbouw veranderen in eindeloze commerciële appelboomgaarden en grasland met cementblokken eromheen. De vrouwen konden hun ogen er niet meer voor sluiten en besloten tot positieve actie: onder andere door bewustwording te creëren door overal spandoeken op te hangen met positieve boodschappen over wat ze wel wilden: diverse landbouw, zonder gif, een positieve en gezonde toekomst voor hun kinderen. Uiteindelijk werd de giftige landbouw door een referendum weggestemd en hun paradijsje behouden.

Geinspireerde actie

De beste manier om te handelen, is natuurlijk vanuit rust, helderheid, zuiver weten, en inspiratie: wanneer gevoel, intuitie en denken op één lijn zitten: geinspireerde actie. Je weet dat handelen op zijn plaats is wanneer je het doet vanuit een goed gevoel, in plaats van vanuit frustratie, angst of boosheid. Ook in situaties waarin je wordt geconfronteerd met het negatieve, kun je inzicht krijgen in je situatie, kalm zien wat er gedaan moet worden en vervolgens rustig en effectief handelen.

Samenvattend

Door je over het ongewenste op te winden, hou je het in je aandachtsveld en in je leven.
Door er blind voor te zijn en het te ontkennen, kan het je juist lastig vallen, over je grenzen gaan, ongemerkt in je leven komen en je wereld overnemen.
Door het ongewenste te (h)erkennen zonder oordeel, er geen lading aan te geven en het los te laten, ben je er vrij van.
Door te kiezen voor het gewenste en geinspireerde actie zet je datgeen neer wat je wél wilt creëren in je wereld.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

 1. Idd aantrekkingskracht daar zeg je mij wat. Afgelopen dagen zat ik zo vast in mijn gevoel en gedachten. Het verwerken van een scheiding, van oude patronen en gisteren voelde ik dat er niets uit mij kwam. Heb de hele dag op mijn mobiel spelletjes gespeeld en voelde mij verdwaald en was nutteloos mijn tijd aan het verspillen. Terwijl ik nog zoveel op mijn to do lijst had. Ik heb dat gevoel losgelaten en ben verder gaan spelen met af en toe de gedachte wat is dit nu, waarom komt er niets uit mij. Ik liet het los. Verder ben ik gaan slapen. Vandaag las ik dit bericht en daar was het woord ” Aikido” pfff daar was mijn Sensei, hij kwam even langs om mij te herinneren wat hij mij geleerd had. Mijn oudste broer, mijn Aikido leraar, mijn Sensei. In leven heb ik hem nog kunnen zeggen “Sensei je hebt mij meer geschonken dan dat je zelf weet.” Niet wetende dat ik jaren daarna door een persoonlijke dal zou gaan.

  Het was goed wat ik deed gisteren, ik liet de gevoelens zijn voor wat ze waren, ik liet ze toe de herinneringen, het missen ik erkende dat ik mijn ex mistte en het verdriet wat ik voelde van alle jaren vanaf dat ik klein was en ik ging met de stroom mee zonder angst of oordeel. En als ik die al voelde of dacht liet ik het er zijn en keek er gewoon naar om te constateren oh ja dit voel ik of denk ik nu … Oké en kon vervolgens verder. Dit alles gebeurde omdat ik er naar durfde te kijken zonder er een bepaalde waarde aan te geven. Vandaag krijg ik via jouw bericht een bevestiging op mijn eigen uitspraak Sensei je hebt mij meer geschonken dan dat je zelf weet. Daarnaast ben ik ook weer mijn geloof op gaan pakken en bad God stuur mij ik weet het niet en liet alles los aan twijfel, denken piekeren en vertrouwde volledig op wat er ook zou komen. Zie hier dit berichtje dank dat je dit schreef, ik heb mezelf weer gevonden en nog veel meer dan dat je zelf weet Wendy Gilissen

 2. “Er zijn situaties, waarin erkennen zonder oordeel en loslaten niet afdoende is: …”

  “Juist het vermogen tot oordelen (wat niet hetzelfde is als veroordelen) zorgt ervoor dat je kan voelen/weten of er een (bepaalde) actie vereist is.”

  Tine, je gebruikt een passend woord, mijns inziens: OOR delen.
  Deel je oor met [… de ander]. Wat heb je beiden ge(h)oord? Dat geeft een reactie in je denken en in je voelen, waardoor je wéét.

  Wat te doen met het ongewenste in je gedrag?
  Zoals Wendy schrijft: “De truc is het negatieve te herkennen, onderkennen, zelfs begrijpen, en er vervolgens geen energie aan te geven. Simpelweg constateren dát het er is, wát het is, zonder oordeel, zonder angst, zonder verontwaardiging. Eenvoudigweg erkennen wat is, en loslaten.”
  Eenvoudigweg erkennen wat is, en loslaten. Aan het erkennen gaat uiteraard het herkennen vooraf. Maar om los te kunnen laten, dien je het éérst vast te houden; in psychologische zin: accepteren. Dat is immers iets anders dan erkennen. Mijns inziens is dát ook nog een stap welke niet over te slaan is.

  Moeilijk, maar ook prachtig, dat proces van uitzuiveren!
  Kunnen we dat proces vertrouwen geven?

  We zijn allemaal eigenlijk. Allemaal gelijk ons eigen. Ons ei-gen is immers onze bron-code. Zie je horoscoop.

 3. poeh, niet gemakkelijk hoor. En al helemaal niet als er sprake is van een trauma in je levensloop, het kleurt en filtert je belevenissen behoorlijk zodat er toch emotie en een oordeel (=lading) op komt te zitten.

 4. “Er zijn situaties, waarin erkennen zonder oordeel en loslaten niet afdoende is: in sommige situaties is het nodig ook iets te doen. Bijvoorbeeld wanneer je kind gepest wordt. Of wanneer je wordt lastig gevallen, onrechtvaardig behandeld of mishandeld. Als een relatie niet meer werkt of ongezond wordt. Wanneer je website wordt aangevallen door hackers. Er zijn legio voorbeelden te geven, kleine maar ook grote.”
  “LASTIG gevallen worden, ONrechtvaardig of MIShandeld worden…; iets wat NIET meer werkt of ONgezond is…; aangevallen worden… “Zie je niet dat er sowieso eerst een bepaald oordeel NODIG is vooraleer je ook maar geneigd zult zijn iets te doen/veranderen? Wanneer je altijd en overal oordeel-loos zou kijken naar alles wat zich aandient, zou er nooit een reden/aanleiding zijn om ook maar enige actie te ondernemen. Je bent dan immers niet in staat (of niet bereid) om onderscheid te zien/te maken tussen iets wat goed zou zijn en iets wat niét goed zou zijn, tussen het ongewenste en het gewenste. Juist het vermogen tot oordelen (wat niet hetzelfde is als veroordelen) zorgt ervoor dat je kan voelen/weten of er een (bepaalde) actie vereist is. Als de vrouwen in Tirol oordeel-loos hadden gekeken naar wat er in hun dorp plaatsvond, dan zouden ze niet eens in staat geweest zijn de ontstane situatie als ongewenst te benoemen en zouden ze -als gevolg daarvan- evenmin het verlangen gevoeld hebben om dit ongewenste te transformeren. Iets (negatief) los-laten is m.i. dus alleen maar zinvol wanneer je weet dat het niet kan getransformeerd/veranderd worden. Dan rest er je inderdaad niets anders dan aanvaarden-wat-is…

 5. Ik erkende mijn overprikkeling, welke de laatste maanden permanent aanwezig lijkt te zijn in (letterlijk) mijn lichaam en in mijn leven. Ik klapte dicht en alles deed me verstijven, het heeft mijn volle aandacht!
  Ik nam reeds vergaande maatregelen om de prikkels te beperken en mezelf te beschermen, in erkenning van dat het er en is. Het blijkt lastig om niet over mezelf te oordelen of mezelf de schuld te geven. Stel ik mij niet aan?
  Ik besef dat door mijn huidige inactiviteit en het op slot zitten het lijkt alsof ik ook andere dingen niet erken of dat ik doe alsof zij niet bestaan, maar dat is in eerste plaats mijn prikkelbescherming, die er wel is en ook nodig is. Laat deze nog steeds nodige bescherming het bewijs zijn van mijn erkenning van alle nieuwe andere prikkels die er ook zijn. Het is alleen dat ik ze nu niet kan doorleven en ‘afhandelen’ (geïnspireerde actie, stap twee), want daar kom ik nu niet aan toe. Ik weet ook niet goed hoe ik op de voor mij geschikte manier hieruit kan komen.
  Je spreekt jezelf tegen volgens mij: hoe kun je iets ongewensts in je aandachtsveld en leven houden door je tegelijkertijd erover ‘op te winden’, als ook er oordeelloos, zonder lading eraan gevend, en het alleen erkennend over te zijn? Je kunt je toch alleen ergens over opwinden nadat en doordat je erover hebt geoordeeld of er lading aan hebt gegeven?