Regelmatig vraagt iemand me: Denk jij ook dat de wereld vergaat in 2012? Nee. Zeker niet. Wel dat de wereld zich aan het vernieuwen is. En dat nog lang niet iedereen zich bewust is van de cruciale rol, die wij daar zelf in spelen. Dat wij de vernieuwing vormgeven. In ons eigen leven en met elkaar voor de wereld als geheel.

Dat de vraag zo vaak gesteld wordt, betekent dat er verwarring over bestaat. Die verwarring is logisch, want vele profetieën hebben al eeuwen geleden het einde van de wereld aangekondigd. Wat ik niet wist, is dat dat ook inderdaad het plan is geweest voor de aarde. Maar dat plan hebben we gewijzigd. Het collectief bewustzijn van de mensheid heeft ervoor gekozen de sprong van de derde naar de vijfde dimensie òp deze aarde te gaan bewerkstelligen. Dat is uniek. Dat is het proces, waar we momenteel middenin zitten. De vernieuwing van de aarde.
Vandaar dat deze tijd zo bijzonder wordt genoemd en vandaar dat het voor het hele universum zo spannend is wat wij hier op aarde gaan creëren. Het wordt op de voet gevolgd en aan alle kanten ondersteund. Hoe het er precies uit zal gaan zien, weet dus niemand precies, want het is aan ons om dat vorm te gaan geven.

Ik denk persoonlijk dat we sowieso niet teveel vast moeten houden aan dogma’s, oude zienswijzen, profetieën, hoewel ze natuurlijk ook vaak grote wijsheid bevatten. Maar we leven nù en het is een tijd waarin we kunnen ontdekken dat we zelf toegang hebben tot de bron van wijsheid. Het is mogelijk om de antwoorden te vinden in onszelf. Onze eigen wijsheid, het deel in onszelf dat in connectie staat met ‘het Goddelijke’, de Waarheid, de bron, hoe je het wilt noemen. We zijn er van binnenuit mee verbonden, deel van. Luister in de stilte, luister naar je hart. Daar vind je die stem! Je kunt ervoor kiezen je door die innerlijke stem te laten leiden, je kunt hem uitnodigen aanwezig te zijn en te blijven in je leven en je bijvoorbeeld ook te leren onderscheid te maken tussen de ‘stem van je ego’ en die van je hogere zelf. Ik kan je wel vast verklappen dat ‘de stem van het ego’ doorgaans redeneert vanuit angst, zorgen en tekort, geneigd is tot strijd en piekeren, willen beheersen en controleren en dat de stem van je hart, je innerlijke stem vertrouwen heeft, wéét, je kunt voelen of iets resoneert met jouw diepe innerlijke waarheid. Dat wéét je dan en daar hoef je verder niet over na te denken. Iets voelt goed of niet. Maar, ik geef toe: het blijft opletten en vraagt je dagelijks bewust te zijn, je ego met z’n angsten in de gaten te houden! Onderzoek die angsten, zie ze, accepteer ze en probeer je er verder niet mee te identificeren. Kijk ernaar en neem je ego liefdevol waar. Begrijp zijn of haar angsten, dat is genoeg. Maar je hoeft er niet je leven door te laten aansturen. Je kunt kiezen. Je kunt er elk moment voor kiezen je Ware Zelf te volgen, vanuit je ware kracht te gaan leven.

Niet zo lang geleden ontmoette ik Katerina Karanika, die een ‘kanaal’ is voor aartsengel Michaël. Zij schrijft en channelt zijn boodschappen, heeft een boek uitgegeven ‘brieven van Michaël’ en op de website www.thechildrenoflove.org kun je recente channelingen lezen en vragen stellen aan Michaël.
Wat ik hoor en lees van Michaël resoneert in mij. Het klopt. Het vult aan wat ik zelf weet en het is prettig zo nu en dan eens een vraag te kunnen voorleggen, om te kunnen vragen wat ons nou precies te wachten staat op aarde bijvoorbeeld. Zo weet ik nu van Michael waarom die ‘verwarring’ rond 2012 bestaat. Het is dus wel handig om te weten hoe dat werkt, hoe je zelf creëert en je ervan bewust te zijn hoe je de wereld mooier kunt maken.

Niet voor niets worden we ons steeds meer bewust dàt we creëren en hoe we dat het beste kunnen doen. We worden ons meer en meer bewust van de gezamenlijke belangen en van de eenheid. Dat gaat gepaard met het hogere bewustzijn dat we bereiken (of dat ons bereikt..). We beginnen te begrijpen dat het niet om ons eigen ‘kleine’ belang gaat, om om veel grotere algemene belangen. De aarde, de natuur, de dieren, de planten, de bomen, de manier waarop we daarmee omgaan, waarmee we met elkaar omgaan. We leren hoe we terugkrijgen wat we geven, hoe we ‘positief’ creëren met onze manier van denken, spreken en reageren.
De derde dimensie wordt gekenmerkt door dualiteit, tegenstellingen, veroorzaakt door het gevoel van afgescheidenheid dat we als individu kennen. Met name de afgescheidenheid van het Goddelijke, maar daarmee ook de afgescheidenheid van elkaar. Van onszelf eigenlijk, zou je ook kunnen zeggen. Ons ware Zelf, dat we nodig hebben om de vijfde dimensie binnen te stappen. Die vijfde dimensie wordt gekenmerkt door eenheid, vreugde, gezamenlijkheid, vertrouwen, innerlijke vrede en rust.

Momenteel bevinden we ons in de vierde dimensie, de overgangsfase. Een lastige fase, omdat we met één been nog in de ‘oude’ wereld staan en met de andere al in de nieuwe. We zijn het oude aan het opruimen, aan het loslaten, maar ook aan het tegenstribbelen, zoals het een goed ego betaamt… Als je meer wilt weten over de verschillende dimensies en hoe je herkent wat bij welke dimensie hoort, raad ik je aan de ‘Brieven van Michaël’ te lezen.

Voor het gemak noem ik het ‘de oude’ en ‘de nieuwe wereld’ en de ‘overgangsperiode’, waar we nu inzitten. Concentreer je zoveel mogelijk op de nieuwe wereld, is het advies. Ruim het oude, gebaseerd op angsten en tekort op en maak de weg vrij voor het nieuwe: het leven vanuit vertrouwen, vanuit Liefde, vanuit het hart, onafhankelijk en vrij. Want dat laatste hoort er ook bij: Ongehechtheid. Durven los te laten. Durven de controle van de ‘mind’ los te laten. Het opruimen gaat snel in deze tijd. Alles wìl opgeruimd worden. We ontdekken de kracht van de intentie, de kracht van healing, vergeving, we ontdekken dat we niet keer op keer de oude pijn hoeven te herhalen. Dat je ook het verleden achter je kan laten. Op het moment dat je zo’n beslissing neemt, gaan er meteen nieuwe deuren voor je open en voel je de kracht die dat geeft. Zo ontwikkelen we onszelf, ieder in z’n eigen tempo en op z’n eigen manier, richting ons nieuwe ZIJN. Het oude houdt geen stand, vasthouden en tegenstribbelen kan, maar kost steeds meer energie en voelt zwaar, moeizaam. Loslaten en durven de keuzes te maken van je hart, je ziel, geven je kracht en vertrouwen en nieuwe energie. Moeiteloos.

Over ‘moeiteloos’ gesproken, vroeg ik me af of het fenomeen ‘geld’, dat nu nog zoveel macht heeft en voor velen een reden of een excuus is om niet te doen wat zij willen doen, er nog wel bij hoort in de nieuwe wereld.
Daarom stelde ik Michaël deze vraag: In de chaos van de vierde dimensie hebben we ook te maken met machtssystemen, die omvallen, doorgeprikt worden. De gevolgen voor mensen kunnen groot zijn. Blijft het fenomeen ‘geld’ bestaan bijvoorbeeld of verdwijnt dat helemaal?

Michaël antwoordt:
De angst voor schaarste is in deze fase van jullie ontwikkeling nog steeds groot. Toch wil ik jullie erop wijzen dat schaarste een illusie is die door de derde dimensie wordt ondersteund. Overvloed daarentegen is jullie natuurlijke staat van zijn. Overvloed is geen verworvenheid te vergelijken met rijkdom. Overvloed is een staat van zijn zoals vreugde, vertrouwen en liefde. De mensheid verkeert nog steeds in de dualiteit van rijkdom versus armoede. De tegenstellingen zijn nog steeds groot. Maar het zal niet lang meer duren dat de tegenstelling tussen rijk en arm steeds kleiner wordt. De toenadering is reeds gestart door de huidige economische crisis. Deze zal doorzetten en zal kansen openbaren om de eigen behoeftes te ontdekken. Jullie zijn vergeten om je eigen behoeftes te voelen en daar vervolgens aan te voldoen. Jullie leven vanuit angst en de overtuiging van schaarste die jullie drijft tot het bemachtigen van steeds meer overbodige goederen en materiële verworvenheden die niets met de eigen behoeften te maken hebben. Dat is ook de reden dat velen van jullie geen verzadigingsgevoel meer kennen. De focus ligt op het hebben en op het steeds meer hebben in plaats van dat jullie jezelf eerst de vraag stellen ‘Wat heb ik nodig?’ om vervolgens dat aan te schaffen wat je werkelijk nodig hebt. Pas als er in je werkelijke behoeftes is voorzien, is het mogelijk om je werkelijk verzadigd, tevreden en vreugdevol te voelen. Als een deel van de mensheid deze leefwijze aanneemt, zal er automatisch een verschuiving plaatsvinden van de grote verschillen tussen arm en rijk. En als tenslotte de beslissende meerderheid deze houding van ‘eerst een behoefte voelen en pas daarna actie ondernemen’ aanneemt, zal in een oogwenk de dualiteit verdwijnen. De machtsstructuren die de economie nu beheersen zullen geleidelijk aan verdwijnen. Geld zal als betaalmiddel nog lange tijd blijven bestaan, maar zal zijn absolute macht kwijt raken. Er zullen nieuwe vormen van het voorzien in je eigen behoeften ontstaan. Allereerst het ruilen van goederen en diensten, wat je nu al ziet en wat met de dag groeit. Er zullen ook nieuwe vormen van samenleven ontstaan. De constructie van het gezin zal snel van het toneel verdwijnen. Groepswonen zal binnenkort sterk toenemen. De samenlevingsgroepen zullen in staat zijn om in elkaars behoeften te voorzien, waardoor geld steeds minder belangrijk wordt. De groepen zullen samengesteld worden op basis van zielsverwantschap, verschillende leeftijden, persoonlijkheden, opleidingsniveaus en vaardigheden. Deze diverse samenstelling verhoogt de zelfvoorzienigheid van een samenlevingsgroep. Contact tussen verschillende samenlevingsgroepen zal noodzakelijk zijn om in de behoeften te voorzien, maar ook voortkomen uit nieuwsgierigheid en pure behoefte aan verbinding. De landsstructuren (grenzen) zullen geleidelijk aan ook verdwijnen. De wereld wordt EEN WERELD. De burgers worden wereldburgers.
In de laatste fase van de vijfde dimensie zal jullie DNA volledig ontwikkeld zijn en zal iedereen in staat zijn om zijn eigen behoefte te manifesteren. Vergeet niet vrienden, jullie zijn een scheppende soort. Jullie hebben alles wat is in co-creatie geschapen. Denken jullie dat je er moeite mee zal hebben om een boterham, een appel, een huisje of vervoer te creëren?
Heb geduld, begin bij jezelf. Genees jezelf van je hebzucht en overvloed is onderweg.
Ik ben
Michael

Daar gaan we dus naartoe: Zelfvoorzienende gemeenschappen, uitwisseling, delen, gezamenlijkheid en… zelf creëren ofwel: manifesteren. We worden er steeds beter in. Wie goed oplet, ziet het al gebeuren of bespeurt dergelijke behoeften al in zichzelf.

De volgende vraag, die dit interessante antwoord van Michaël bij mij oproept, is: Welke behoeftes? Wat zijn dan die behoeftes die we hebben?

Michaël: Er bestaan net zoveel verschillende behoeften als mensen. Iedere persoonlijkheid heeft zijn specifieke persoonlijke behoeften, naast de basisbehoeften die jullie op aarde allemaal hebben om te overleven. In de eerste fases van de vijfde dimensie zullen jullie nog afhankelijk zijn van bijvoorbeeld fysiek voedsel, onderdak, warmte, frisse lucht en zeker ook seksualiteit, omdat de voortplanting nog steeds op de huidige manier zal doorgaan. Naast deze basisbehoeftes zullen altijd de specifieke persoonlijke behoeftes blijven bestaan, afhankelijk van de fase van de persoonlijke ontwikkeling en van de persoonlijke interesses en passies. Sommige van jullie zullen behoefte hebben aan een muziekinstrument om muziek te kunnen maken, anderen aan een laboratorium om onderzoek te doen en weer anderen aan gereedschap om hun vak te kunnen uitoefenen.

Dankzij de economische crisis, die de komende tijd nog veel krachtiger aanwezig zal zijn, krijgen jullie de kans om je af te vragen wat je echt nodig hebt om gelukkig te zijn. Zijn twee auto’s een voorwaarde om gelukkig te zijn? Is een auto echt noodzakelijk of zijn er ook andere manieren om datgene te doen wat je het liefst doet? De crisis zal jullie tevens helpen om je af te vragen wat je werkelijk het liefst doet. Wat maakt jou echt gelukkig? Wat vervult je? Wat maakt dat je ogen gaan schitteren en dat je hart vreugdesprongetjes maakt?
De komende vijf jaar vindt een enorme verschuiving plaats wat betreft de productie en aanschaf van goederen. Veel fabrieken zullen hun deuren sluiten. Daarvoor in de plaats zullen ook nieuwe producten en diensten ontstaan. De ontwikkeling op het gebied van techniek, wetenschap en geneeskunde zal grote sprongen maken. Wat er gaat veranderen zijn de motieven van waaruit jullie werken. De komende jaren zullen meer en meer de juiste mensen op de juiste plek komen te werken met als gevolg verbetering van kwaliteit en effectiviteit. Beloning voor geleverde prestaties zal op nieuwe principes worden gestoeld. Beloning in geld, gepaard gaande met status, zal geleidelijk aan verdwijnen. De beloning zal uit jullie zelf komen. Jullie zullen met plezier werken of ik kan beter zeggen: bezig zijn, want ook het woord ‘werken’ zal mettertijd uit jullie vocabulaire verdwijnen. In weer en wind op het land werken zal geen ‘werken’ meer worden genoemd, maar: lekker buiten bezig zijn, in alle dankbaarheid. Het werken met communicatiemiddelen of achter een machine zal worden gedaan door mensen die daar plezier aan beleven en hun talenten of vaardigheden uitoefenen.

Nog even terug naar de beloning. Die zal niet afhankelijk zijn van opleiding, van status, van de mate van het dragen van verantwoordelijkheden maar van de persoonlijke behoeften en leefomstandigheden van de persoon zelf. Iedereen zal ieders persoonlijke behoeften waarderen en accepteren. Dat klinkt jullie nu nog als toekomstmuziek in de oren, maar de tijd verloopt veel sneller dan voorheen dus het zal niet meer zo lang duren voordat jullie echt beseffen dat het geen schande is als de directeur van een een fabriek even veel verdient als een van zijn medewerkers die verantwoordelijk is voor een onmisbare machine.
Vergeet niet dat iedereen z’n eigen verantwoordelijkheid zal dragen en niet alleen de hoogopgeleiden of de leiders. Verantwoordelijk zijn voor een van de machines bij een onderneming is net zo belangrijk als de verantwoordelijkheid hebben voor het personeel of voor het beleid. Zonder deze machine stopt bijvoorbeeld de productie. Zolang geld verdienen de motivatie is om verantwoordelijkheid te dragen en zodra jullie bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je doet, zal de huidige situatie nooit veranderen.
Maar we zeggen jullie dat de situatie reeds aan het veranderen is. Jullie zijn aan het veranderen. Het is misschien nog niet zichtbaar, omdat het nog maar een klein deel van de mensheid is, die verantwoordelijkheid neemt en afgekickt is van hebzucht en prestatie en beloning. Maar de plekken op aarde worden groter en groter. Begin eerst bij jezelf. Wat zijn je eigen behoeftes? Wat heb je echt nodig om gelukkig te zijn en wat doe je het liefst? Zorg dat je aan je eigen behoeftes gaat voldoen en blijf om je heen kijken. Zie je al verandering bij je vrienden, je buren, in de sociale media? Zoek bewust naar die veranderingen en focus je niet op het oude systeem en het nieuws op de media.

In de tweede helft van de vijfde dimensie zullen geleidelijk aan nieuwe veranderingen optreden, omdat jullie DNA volledig ontwikkeld zal worden waardoor jullie steeds dichter bij jullie eigen aard komen. Jullie zijn LICHTWEZENS. Hoe meer licht jullie kunnen vasthouden hoe minder compact jullie fysieke lichaam gaat worden. De behoefte aan fysiek voedsel zal veranderen en vervangen worden door licht. Licht zal de bron van voedsel voor jullie lichaam en geest worden. Dat heeft op zijn beurt effect op de vorm van jullie cultuur, die meer tijd over zal hebben om nieuwe technologieen te ontwikkelen en nieuwe vormen van samenleven te dromen en te installeren. Jullie zijn de gouden evolutiefase binnen gegaan. Bereid je voor op enorme veranderingen. Wees niet bang maar nieuwsgierig. Treed de nieuw tijd met vreugde en vertrouwen tegemoet.

Ik ben
Michael

Resoneert dit beeld van de nieuwe wereld ook in jou? Weet dan dat het snel gaat en dat je erbij bent. Dat je màg en kan luisteren naar je hart, je passie mag volgen. Dat dàt van je gevraagd wordt. Als je begint te begrijpen hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien, hoe het creëren werkt (vanuit het hart en vanuit vertrouwen dus) en dat het gaat om samenwerking, dat iedereen vanuit z’n eigen unieke talent z’n eigen bijdrage levert en op z’n eigen manier kan gaan vernieuwen, dan begrijp je ook dat er geen angst, strijd en concurrentie meer nodig is. Dan begrijp je dat je de kracht in jezelf vindt. Dan begrijp je dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt, binnen het geheel. Dat niemand beter is dan een ander of hoeft te heersen over een ander. Dan weet je dat je je eigen unieke weg mag volgen en dan voel je hoeveel zeggenschap je hebt over je eigen leven. De richtlijn is: Volg je hart, heb vertrouwen en geniet van al deze vernieuwing. Het is nu de tijd om onze dromen waar te maken! Daar hoef je niet meer voor te vechten, dat kun je gewoon gaan doen. Durf te dromen en laat het vertrouwen in jezelf en in de wereld vooral groeien. En doe het samen! Zoals in een orkest iedereen z’n eigen instrument bespeelt, in harmonie en afstemming met de anderen, de gezamenlijke klanken een geheel vormen, dat meerwaarde heeft en waarin niemand gemist kan worden, zo zal de toekomstmuziek klinken…

met dank aan Katerina Karanika en Michaël

Petra Maartense, Happy View

www.thechildrenoflove.org
www.happyview.info

8 REACTIES

 1. Ik heb enorm veel gehad aan dit artikel, tis hartverwarmend.
  Wat te gaan doen is bij mij ook de grote vraag? ik zoek nu een 3tal maanden werk maar alles blokkeert daarin :)het zal iets worden dat nu nog niet duidelijk is.
  maar dit artikel en de reacties geven me enorme rust want denk dikwijls wat is dat toch met mij 🙂
  Liefs, leen

 2. Mooi Petra,

  Voor mij is het ”nieuwe begin” ook erg voelbaar.
  Ik ervaar veel wit licht in meditaties maar ook in het dagelijks leven. Ik vind het erg mooi 🙂

  Liefs

 3. mooi artikel. maar om nu werkelijk alles alleen maar uit ‘jezelf’ te halen… en niet meer rekening te houden met het belang van geld en materie en andere mensen om ons heen in deze wereld.. vind ik wel wat ver gaan. wordt het daar niet wat te zweverig van? we hebben toch materiaal nodig om het het een ander voor elkaar te krijgen denk ik… grt

 4. Dank voor jullie reacties, fijn dat het aanspreekt! Wat betreft ‘het nieuwe’ dat voor jullie kennelijk wel al voelbaar is, maar zich nog niet heeft gemanifesteerd: Als mens hebben we de vrije keus hoe we het invullen in ons leven. Jullie brengen me op een idee voor een vervolgartikel hierover…
  Maar dit wil ik je vast meegeven: Je kunt het wensen en vragen of je persoonlijke doel/missie wat helderder mag worden voor je. Maar je kunt ook zeggen: Ik zou graag meer met dit of dat willen doen… Er is veel vrijheid, maar je ziel weet wat jouw weg is. Geef je ziel de leiding. Die intentie neerzetten werkt!

 5. Petra,

  Wouw! net met aandacht geheel gelezen en gevoeld!
  Kan me er helemaal in vinden. je vind de antwoorden inderdaad in jezelf. en mijn oogjes glinsteren bij het lezen van jouw verhaal die je net hebt gedeeld.

  dank je, heel mooi gedaan!

  liefs, Henriëtte

 6. Mooi stuk.
  Ik vraag mij alleen af welk soort bezigheid ik dan zal gaan doen, wat mij vervult en hart sprongetjes laat maken.

  • @Marla, Ik heb dat ook! Die vraag komt al ruim een jaar iedere keer weer terug. Het antwoord weet ik ook: Er komt iets nieuws, of meer iets wat er al is maar waar ik me nog niet bewust van ben. Wat het is? Nog steeds geen idee! Maar ik kijk er wel naar uit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in