verlangens

Herken jij dat ook: je verdiept je ergens in en daarna zakt de behoefte om er meer van te weten weer af. Het tegenovergestelde van wat er gebeurt bij echte verlangens. Deze vervullen ons en diep van binnen ervaren we de innerlijke motivatie om een bijdrage te leveren.

Het verschil tussen beide vormen is klein. Er zijn meer overeenkomsten dan er verschillen zijn. Wanneer we ons richten op het verlangen dat van binnenuit komt, ervaren we gelijk een soort verheuging. Dit vreugdevolle gevoel hangt samen met de vervulling van ons verlangen.

Tijdelijke interesse

Herinner je wel dat je je vol overgave ergens in stortte en later bleek het iets tijdelijks te zijn? Waar ging het toen om? Hoe kwam je destijds op het idee? Zoals ik enige tijd terug vol enthousiasme begon aan een sport omdat ik voelde dat ik meer behoefte had aan lichaamsbeweging. Toen ik mijn lidmaatschap betaalde, kwamen de eerste twijfels al op. Nadat ik enkele keren gegaan ben, was ik er alweer mee gestopt.

In een later stadium heb ik wel een bij mij passende bewegingsvorm gevonden. Het verlangen was de beweging. De invulling is van een kortstondige interesse naar een wezenlijke behoefte overgegaan. De lichaamsbeweging die ik nu doe, komt wel overeen. Door yoga te beoefenen, help ik mijn lichaam in overeenstemming te zijn met de bewustzijnsverandering die gaande is.

Veranderingen in het leven

Soms gaan veranderingen in ons leven gepaard met nieuwe interesses. Daadwerkelijke verlangens zullen zich minder snel aanpassen wanneer veranderingen in het leven zich aandienen. Zij zullen zich eerder verdiepen of uitbreiden.

Er zijn periodes in mijn leven dat ik mij bezighoud met bloemschikken. Het is een hobby waar ik veel plezier in heb. Het schrijven dat ik graag doe, heeft sinds mijn kinderjaren een verlangen in zich gedragen. Bestaande uit ‘het gehoor geven aan’ zodat het verlangen erkend wordt en geuit. Vervolgens ontstaat er een diep tevreden gevoel wanneer het zich gemanifesteerd heeft.

Aan het bloemschikken beleef ik veel plezier. Ik ben één op het moment dat ik ermee bezig ben en dat geeft rust. Tegelijkertijd geeft het creatief bezig zijn voldoening. Er is een groot verschil met een echt,vanuit de ziel aangestuurd, verlangen. Het bloemschikken is niet wezenlijk en wordt niet aangestuurd vanuit mijn ziel. De behoefte om creatief bezig te zijn is wél een wezenlijke behoefte, waarbij de uitingsvorm dan ondergeschikt is.

Het wezenlijke verlangen wordt gevoed vanuit de schriftelijke weergave (bijvoorbeeld als ik artikelen schrijf) van mijn bewustwordingsproces. Vervolgens kan ik dan die uiting delen wat ook anderen de kans geeft er onderdeel van uit te maken. Zo geeft dit delen mensen de mogelijkheid zich er in te herkennen. De behoefte om te delen komt voort uit het aansturen van mijn zielenintenties.

Bijdragen aan onze verbondenheid

Het bloemschikken zal ik, in bepaalde periodes, blijven doen vanwege het plezier dat ik eraan beleef. Het schrijven komt uit andere bewustzijnslagen. Ik kan het schrijven echt missen wanneer ik dit een paar dagen niet heb gedaan. Ik ‘moet’ eraan toegeven en als ik dat ook doe maakt dit dat ik mij verbonden voel. Klinkt dit je bekend in de oren?

Onafhankelijk van de uitingsvorm maakt wezenlijke verbondenheid onderdeel uit van onze creaties. En dat geeft ons de mogelijkheid onszelf te manifesteren. Wanneer je ziel een boodschap uitdraagt waarmee je jouw verlangens weet te manifesteren, gaat dit gepaard met vreugde. Het voorziet in een behoefte die niet los te zien is van wie je werkelijk bent. Het zorgt ervoor dat jij je kunt uiten op een wijze die jouw oorspronkelijkheid ten goede komt. Het gemanifesteerde zorgt voor bewustzijnsveranderingen die tegelijkertijd bijdragen aan onze verbondenheid.

Tot slot

Wat het wezenlijke verschil maakt tussen interesses en uiting geven aan verlangens is de oorsprong. Word je blij vanuit een (tijdelijk) interessegebied? Geniet er niet minder om :-). Het brengt plezier en geeft ontspanning. Wat dat betreft is dat dus niet heel anders dan ‘uiting geven aan je verlangen’. Het kleine verschil is gelegen in de aansturing en die  brengt een diepe tevredenheid met zich mee. Op het moment dat we herinnerd worden aan onze oorsprong geven we gehoor aan wie we werkelijk zijn.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in