Home Spiritualiteit Hoe herken je new age goeroes en hoe bevrijd je jezelf ervan?

Hoe herken je new age goeroes en hoe bevrijd je jezelf ervan?

Hoe herken je new age goeroes

Er lijkt de laatste jaren een wildgroei gaande te zijn aan spirituele behandelaars en steeds vaker krijg ik mensen in mijn praktijk die behoorlijke pijnlijke aanvaringen hebben gehad met zelfbenoemde new age goeroes, spirituele behandelaars en coaches. In mijn eerdere artikel ‘Vals licht’ beschreef ik al de werkwijze van spirituele leraren die niet handelen vanuit het hart, maar vanuit het ego.

In dit artikel wil ik hier nader op ingaan en een paar kenmerken van zelfbenoemde ‘goeroes’ benoemen, zodat je weet waar je op moet letten als je op zoek gaat naar een behandelaar, leraar, coach etc. Want goeroes zijn erg goed in het ophouden van een masker en kunnen veel verwarring zaaien en schade toebrengen als je niet weet waar je mee te maken hebt.

Wat is een new age goeroe?

Het woord ‘goeroe’ komt uit het Sanskriet en betekent eigenlijk spirituele leraar of gids. In de hedendaagse cultuur wordt het woord ook gebruikt om mensen aan te duiden die zich een ongezond charismatisch leiderschap aanmeten waarbij ze streven naar macht en invloed over anderen.

Wat me is opgevallen aan alle ‘foute’ leraren en behandelaars die ik ontmoet heb en waar ik via cliënten mee te maken heb gehad, is dat ze in feite hun cliënten, leerlingen of cursisten van zich afhankelijk proberen te maken of houden – vanuit hun eigen diepe, onbewuste behoeften. Ze hebben een grote behoefte aan het hebben van volgelingen, ja zijn er op diep psychologisch niveau afhankelijk van.

Paradox

Het is een paradox – goeroes zijn niets zonder volgelingen en bewonderaars. Ze zijn ervan afhankelijk voor hun zelfbeeld, voor energie, aandacht, erkenning, gevoel van basale veiligheid, ja zelfs sociaal contact – dus mogen hun leerlingen vooral niet op eigen benen gaan staan, groot en sterk worden, of erger nog, weggaan. In deze zin dienen de goeroes niet hun cliënten, maar vooral zichzelf.

Beschadigd kind

Ik vermoed dat er in het hart van elke goeroe een zeer angstig, behoeftig en diep gekwetst kind zit – dat niet de hulp krijgt die het nodig heeft omdat de goeroe niet echt aan zichzelf werkt – maar zijn eigen angst en pijn in plaats daarvan probeert op te lossen of weg te stoppen door het ‘helpen’ van anderen. Veel goeroes hebben de beschikking over een sterke intuïtie, krachtig charisma en sterke verbale vaardigheden, waardoor hun eigen beschadigde stuk in de eerste instantie niet opvalt.

Behoeftigheid

De behoeftigheid van de goeroe is dan ook zeer onbewust, diep weggestopt en mag vooral niet aangeraakt of benoemd worden. Elke hint ervan zal met heftige ontkenning, verbale agressie of beschuldigingen van ‘projectie’ ontmoet worden. Aan de buitenkant zal er op het eerste gezicht ook niet veel van te merken zijn en lijkt de goeroe een krachtig spiritueel leider of therapeut. Maar schijn bedriegt.

Dus waaraan kun je een goeroe herkennen? Hier zijn een aantal kenmerken die me in de loop der jaren zijn opgevallen. Niet elke goeroe zal ze allemaal hebben, maar zelfs al het vertonen van één van deze kenmerken is reden tot zorg en grote oplettendheid aan de kant van de potentiele klant of cursist.

Kenmerken van new age goeroes

Grenzeloosheid

Goeroes handhaven geen gezonde grenzen tussen zakelijk en privé, tussen werk en persoonlijk. Normaal gesproken is het belangrijk voor mensen die een functie uitoefenen als leraar, therapeut, priester, coach, etc om persoonlijke relaties en werkrelaties gescheiden te houden en een zekere professionele afstand (niet afstandelijkheid, maar onthechtheid) te bewaren tot hun cliënten. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de eigen persoonlijke kwesties en behoeften en de professionele taken van de therapeut niet door elkaar gaan lopen. Als een therapeut immers persoonlijke behoeftes mee gaat laten spelen in de therapie, dient hij de cliënt en diens proces niet meer.

Wederzijdse afhankelijkheid

Goeroes echter doen het tegenovergestelde: zoveel mogelijk hun zakelijke relaties persoonlijk maken en vice versa. Dit gaat vaak stapje voor stapje. Het kan beginnen met een kopje koffie in de stad. Een etentje. De therapeut of leraar die ontboezemingen gaat doen over haar eigen problemen, en zelfs een appèl gaat doen op de cliënt of cursist voor aandacht, hulp, gezelschap. Therapiecliënten die wel erg dringend worden aangespoord in het ‘nest’ te blijven door workshop na workshop te blijven volgen. Cliënten die steeds meer in het persoonlijk leven van de therapeut ge- en betrokken worden.

Het zijn allemaal tekenen van het smeden van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie – die uiteindelijk vooral de goeroe dient. Afhankelijkheid is het tegenovergestelde van groei en bewustwording. Waar een zuivere therapeut of leraar zijn cliënten aanmoedigt in hun eigen kracht en op eigen benen te gaan staan, en hun eigen leven te leiden zal een goeroe ze aan zich binden door afhankelijkheid.

Nodig om nodig te zijn

Dit raakt meteen aan het volgende kenmerk: goeroes hebben het nodig om nodig te zijn. Hun eigen behoeftebevrediging wordt vermomd als ‘hulp’. Deze hulp wordt nogal dringend aangeboden. En deze ‘hulp’ afwijzen wordt niet gewaardeerd. Hieraan kun je merken dat de ‘hulp’ vanuit het ego stamt, en niet vanuit het hart, dat vanuit onvoorwaardelijke liefde opereert en niets terug verlangt – zelfs niet geaccepteerd te worden.

Dwang

Zo heb ik wel meegemaakt dat goeroes hun diensten ongevraagd opdrongen: healers die zonder toestemming op afstand gingen healen, sjamanen die zonder toestemming in trancereizen zich in het onbewuste van de ander drongen. Therapeuten die ongevraagd adviezen gingen geven of het gedrag van de ander gingen ‘psychologiseren’ – zonder enige werkelijke empathie, besef van privacy of respect voor de grenzen van de ander. Hieraan kun je de goeroe herkennen: diens ‘hulp’ staat niet in dienst van jouw welzijn – maar het zijne.
goeroes

Manipulatie

Goeroes zijn vaak getraind in het ‘lezen’ van hun cliënten en cursisten en zullen hun psychologische kennis en intuïtie misbruiken om hen aan zich te binden en klein te houden. Ga je tegen hun wil in? Ben je het in het openbaar met hen oneens? Dan loop je kans om op jouw intieme pijnstukken veroordeeld te worden, plotseling keihard afgewezen te worden, buitengesloten te worden uit de groep, zelfs verguisd te worden. Goeroes zijn niet zelden behept met een flinke persoonlijkheidsstoornis, waardoor ze compleet kunnen omslaan en alles wat slecht is op de onwillige cursist gaan projecteren en die erop afstraffen.

De verleiding

Goeroes halen mensen vaak in eerste instantie binnen met hun charisma, sterke wil en krachtige verbale vaardigheden, en het feit dat ze vaak wel degelijk kwaliteiten bezitten als een sterke intuïtie en helderziendheid. Ze verleiden je met hun charme en vooral, door jou binnen te halen als de verloren zoon of dochter, de kroonprins of prinses die in hun schaduw mag staan en wie weet, als ze erg hun best doen… hen later wel op mag volgen.

Warm bad

Als je zelf nog ongeheelde stukjes hebt die te maken hebben met gebrek aan erkenning door vader of moeder, ongeheelde kindstukjes met grote behoefte aan aandacht en liefde, en je bent je hier niet afdoende bewust van, dan is al deze aandacht van de goeroe in de eerste instantie erg verleidelijk en kan voelen als een warm bad.
Je gaat pas merken dat het water toch wat koud begint te worden als je ook maar enigszins tegen de wil van de goeroe ingaat: door er een afwijkende mening op na te  houden bijvoorbeeld, of door niet mee te willen doen aan haar plannen. Dan verkilt de relatie onmiddellijk, tot je weer meewerkt – of weggaat.

De bevrijding

Het beste wat je kunt doen als je merkt dat je je in een relatie van wederzijdse afhankelijkheid met een goeroe hebt laten trekken, is je eigen stukje aan een onderzoek onderwerpen en eraan gaan werken. Waarom heb ik me tot deze ongezonde relatie laten verleiden? Wat dacht ik hier te vinden? Welke ongeheelde pijn en onvervulde behoefte zit hierachter? Dit is wat je in jezelf kunt helen.

Losmaken

Maak jezelf dan voorzichtig los uit het kluwen van de goeroe, als je conflicten wilt vermijden, of als de relatie  ernstig destructief is, verbreek onmiddellijk de verbinding. Het laatste wat je bij een goeroe moet doen, is de discussie aangaan (en een discussie wordt het, geen gelijkwaardige dialoog). De goeroe staat immers niet open voor een echt open en eerlijk gesprek, en zal vervallen in beschuldigen, manipuleren, kleineren, of helemaal omdraaien en in de slachtofferrol gaan.

De tragiek van de goeroe

goeroesZoals ik al schreef, zijn goeroes eigenlijk diep beschadigde mensen die de verantwoordelijkheid niet kunnen of willen nemen voor hun eigen pijnstukken, en gebruik maken van hun charisma, hun intuïtie, hun kwaliteiten om mensen aan zich te binden en afhankelijk van zich te maken. Zolang de goeroe bewonderaars en volgelingen heeft, voelt hij zich belangrijk en veilig.
Het tragische van de goeroe is dat hij of zij soms zeer getalenteerd is, en potentieel een prachtig mens, maar door zijn eigen strategieën nooit het geluk zal kennen waar hij naar verlangt: dat kan alleen door het helen van het beschadigde zelf.

25 REACTIES

 1. Ieder loopt zijn/haar pad in eigen tempo en beleving.
  Soms kun je jezelf niet uit het “moeras” halen en heb je tijdelijk even hulp nodig van iemand anders .
  Dat kunnen verschillende manieren zijn en de persoon kiest zelf de weg daarin.
  Het is altijd de bedoeling dat de persoon weer grond onder de voeten krijgt , in eigen kracht terug komt. Dat kan via reguliere wegen of alternatieve wegen.
  Er zijn vele methoden beschikbaar. En niet elke methode is voor iedereen toepasselijk . Dat is mijn ervaring. Ik mag soms dieren en mensen tijdelijk ondersteunen en meerdere methoden tot mijn beschikking.
  Maar ben geen vervanger van arts of dierenarts en pretendeer niet de ander beter te maken.
  Energiewerk is prachtig om te mogen doen. Vanuit onvoorwaardelijke liefde en compassie.
  Ik sluit me aan bij Sonja, zo doe ik het ook.
  Maar er zijn ook mensen die er moeten van leven. Ook prima.
  Ik hoop dat er in de toekomst meer samenwerking kan komen tussen het reguliere en alternatieve.
  Ik mag dit soms meemaken met dieren.
  Maar de persoon of dier doet zelf het “werk”. Ik in dezen ben een doorgeef kanaal, niets meer en niets minder.

 2. Ik lees in dit artikel niet meer en minder dat een Goeroe een Narcist is dus voor jou. En wie bepaalt dat? Empathie kent vele vormen en zoals u zelf beschrijft zijn goeroes veelal behept met persoonlijkheidsstoornissen. Laten deze persoonlijkheidsstoornissen nu juist de kracht zijn waarin al deze volgers zich herkennen, de misbruik is al aanwezig bij henzelf. De een voelt zich er goed bij en de ander neemt er weer afscheid van, een ieder bepaalt dat zelf. Dat is ook jouw boodschap en jij ziet wat voor jou blijkbaar niet meer werkt, maar erkent de aanleiding zelf niet meer bij jezelf dat je evenzo behoeftig was en bent… een Goeroe in spee. Een relatie is een wederzijdse verbinding in welke vorm dan ook. De behoefte is aanwezig in ieder mens en elke mens connect op een wijze waarop het op dat moment behoefte aan heeft.
  God exciteert niet voor niets in gratie van deze afhankelijke dualiteit die de mens zelf creëert. God is de Goeroe, de Narcist, de Healer, de Sjamaan, de Psycholoog, de Spirituele, de Boodschapper, de Dokter, het Warme bad, de koude Douche….

  ‘De Zoektocht’ waar mensen behoefte aan hebben om te zijn in verbinding met anderen en zichzelf.

 3. Ik vind het jammer dat je zo kort door de bocht gaat over mensen die energiewerk verrichten. Ten eerste vraagt dit werk ook heel vel van hun eigen energie waardoor je, wanneer je je werk goed wil doen, slecht 2 tot maximum 3 klanten per dag kan helpen. Dus ja, de prijs ligt per uur wel hoger dan een gewoon doktersbezoek zeg maar. Ten tweede heb je als zelfstandige ook nog allerlei kosten. Dus het hoge uurtarief behoud je niet volledig om ermee te doen wat je wil. Ten derde doen deze mensen dit als hun beroep. Uiteindelijk moeten zij ook eten kopen, huishuur betalen en alle vaste lasten.

  Ik heb zelf een heel traject afgelegd om in mijn kracht te komen. Daarbij zocht ik hulp bij verschillende mensen. Ik voelde voor mezelf wanneer het tijd was om de volgende stap te zetten naar een methode die mij dieper bracht. Als iemand echt bewust met zijn eigen healingproces bezig is, dan ga je zelf de keuze maken om te verdiepen. Mensen die aandrongen op een volgend ’traject’ bij hen, daar werd ik wel achterdochtig van. Want dan voel je inderdaad dat afhankelijke. Iemand die gewoon vertelt wat hij/zij nog kan doen en je daarna de vrijheid laat om zelf te voelen of het je verder kan helpen, die handelt niet uit afhankelijkheid.

 4. hahahaha zoww dat zijn hier een hoop “goeroes”bij elkaar ,ook de schrijfster is weer eens iemand die spreekt voorzichzelf,want dat doen er vele.maakt het uit?waar je je goed bij voelt?of je pijn ervaart?of je “goeroe”ook pijn heeft ervaren als kind?het kind in ons is er nog steeds dus de pijn zal er zijn.er zullen altijd “goeroes” of “schrijfsters” die hun belevings wereld en ideeen willen delen en dat mag maar geen enkele waarheid is de waarheid van een ander maar wel een herkenning.neem alle religies,ergens zullen we het allemaal nodig hebben geloven iets iets dat niet word gezien……ik geloof in mezelf….soms….soms ook niet.leer te leven vanuit het leven,of we het willen of niet we moeten mee met de maatschappij.ik leef nu 8 jaar als kluizenaar,dit is mij niet aan te zien en uiteraard voel ik me vaak eenzaam en dit word weer geasoccieerd met depressie in de volksmond maar we zijn gebouwd vanuit emoties en enerergieen en de ene is nou eenmaal gevoeliger dan de ander.STOPPP eens met het zeggen hoe iets wel of niet is,dat kan niet!!we zijn geen robots we hebben een eigen mening,belevingswereld en ervaringen pijnlijke en mooie herinneringen!niemand kan bepalen wat iets is of niet is en hoe we er wel of niet mee om moeten gaan of tegen aan moeten kijken!!en de schrijver van dit stuk is een prachtig voorbeeld.wie ben jij,om dit bespreekbaar te maken vanuit jou belevingswereld?je maakt mensen belachelijk doormiddel van jou manier van kijken en horen.top voor jou maar laat de rest voorzichzelf denken.ook in de reacties lees je direct wie voor en tegenstander is van dit stuk!!en dat mag maar het is exact hoe aaaaallllleeeesss werkt!!! ik vind,jij vind en wij vinden en als dat aansluit bij hoe een ander het OOK vind mooi!!sluit je bij elkaar aan maar respecteer ook de belevingswereld van een ander.ik vind dit echt onuitstaanbaar en het is alles waar ik mij al 40 jaar tegen verzet!!en het mooie van alles is dat de gene die dit schrijft is iemand die graagggggggg een goeroe wil zijn vandaar de afzetting tegen de mooie mensen die het al zijn in ogen van een ander!!deze schrijfster vraag geld voor zaken die geen geld zouden moeten kosten joh……ik betaal nog liever voor een nieuwe reeks van de fabeltjes krant want dit soort schrijfsels zorgen ervoor dat er weer eens van dit bekrompen discussies plaats vinden …… toedeloeeeeeee

 5. Het boek Liefde in Wonderland (Overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie) van Riekje Boswijk-Hummel beschrijft precies waarom hulpverleners zich als 'goeroe' gaan gedragen. Een 'must-read' voor iedereen die in hulpverlenende 'positie' zit.

 6. Al die aannames… Hoe bewust mensen kiezen… Dit zijn individuele beslissingen. Er zijn veel goede loodgieters en er zijn slechte. Zo ook healers. Zit ook eigen verantwoordelijkheid in naar wie je gaat.

 7. Niet simplistisch..ik heb zelf marketing gestudeerd. Er word bewust voor een hoge prijs gekozen, omdat mensen dan denken ' dan moet het wel goed zijn' Dit zie je ook in onze consumptie maatschappij. Bovendien, schrijf ik erbij, dat wordt dat dergelijke behandelaren beweren 'een paar sessies nodig zijn en dan ben je geheeld' . Dit kan niet..je bent niet geheeld in een paar week.. en is gewoon oplichterij. Een goede loodgieter maakt zn werk af, betaal je daarvoor, en probleem opgelost. Een healer, doet zn werk, creert op het einde nog even een nieuw gat in je aura, en volgende week sta je weer op zn stoep. zo is de werkelijkheid.. Niet overal gelukkig, maar grootste gedeelte is nog niet klaar om dat werk te doen.

 8. Als je geen geld hebt of niet de juiste hulp kunt betalen sta je er dus niet genoeg voor open? Nou, dat vind ík pas simplistisch. En niet erg liefdevol.

 9. Mooie blog. Er zijn veel 'valse profeten' onder ons. Voor mij is een website vaak ook een indicatie: Iemand die zichzelf allemaal zweverige titels toedicht, laat mijn alarmbellen afgaan. "Waarom heb je dat nodig?" denk ik dan. Mijn gevoel vertelt me wanneer iets wel of geen zuivere koffie is. Zo niet, dan klik ik snel weer verder.

 10. Durft de schrijfster er op te vertrouwen dat we naar ons eigen gevoel zullen luisteren en dat alles wat op onze weg komt ons helpt te leren op ons gevoel te vertrouwen? Ook al kan dat wel eens een pijnlijke ervaring opleveren (mag het pijn doen?).

  Groeten Robert

 11. Beetje simplistisch neergezet. Als je het kan van het koren kunt onderscheiden ben je al heel ver. Weet je wat een loodgieter kost? En het niet kunnen betalen is ook aan de slachtofferrol vasthouden en je zelf klein houden. Ik heb zelf in perioden waar ik 30 euro per week had altijd alles gekregen wat ik nodig had. Omdat ik er voor open stond om te ontvangen en me bewust was van alle hulp en liefde om me heen.

 12. helemaal waar.begeleid zelf mensen met trauma.s en hoog gevoelige kinderen.
  De mens inzicht geven en zo snel mogelijk de kracht in hunzelf terug geven,en dan na een poos zien hoe krachtig en op eigen benen ze staan.
  Daar heb ik zo,n respect voor.
  En heb dan enorm veel voldoening.
  Dank u God weer een krachtig mens mogen helpen.

 13. Loop je eigen pad. Loop in de natuur en hetzelfde pad laat iedereen wat anders zien. De eigen beleving is uniek.
  Verwelkom mensen en gebeurtenissen op je pad waarvan je leert en je dingen laten zien waar je overheen keek of vanuit een andere invalshoek.
  Leraren, guru's, religies (incl new age) etc helpen vanuit hun eigen kijk op hun pad mensen te leren hoe ze kunnen zien .
  Vaak met de eigen (oude) overtuiging en beperking dat dit de meest juiste manier is om te kijken.
  Het kan heel leerzaam zijn als de leraar je zijn passie laat zien voor mossen en paddestoelen.
  Blijf alleen wel om je heen kijken en geniet van de vrijheid van je eigen pad.

 14. Je draagt mooie aandachtspunten aan, in mijn ogen. Maar ik kan me niet vinden in de verdeling 'foute' en goede behandelaars. Iedere therapeut, coach, leraar kent tot op zekere hoogte deze schaduwkanten, of 'restsporen' hiervan. Een wijzende vinger verbloemt 😉

 15. Wat een duidelijk en mooi artikel. Ik kan mijzelf hierin vinden, omdat ik beide kanten van de medaille heb mogen ervaren. Eerst stelde ik mij op als 'helper', waardoor ik mij beter voelde en mijn eigen pijn kon verbergen van de stukken in mijzelf die ik nog niet had verwerkt. Stukje voor stukje worden en zijn deze pijnen verwerkt en dat duurde en duurt jaren. Let wel, we weten vaak niet dat die onverwerkte stukken in onszelf aanwezig zijn, deze pijnen zijn geweldig mooi gemaskeerd.

  Al gauw merkte ik, dat deze manier van 'helpen' niet de onvoorwaardelijke liefde is die aan mij toekomt en ook niet aan de 'hulpvrager'. Al snel daarna ben ik begonnen met mensen te helpen, zodat zij sterker konden worden vanuit hun innerlijk. Met behulp van hun eigen intelligentielichaam. Ik vraag er niets voor terug, maar als mensen toch iets willen geven, dan een plantje of een zelfbereide maaltijd of 10 euro voor hulpeloze dieren of iemand die een hap eten nodig heeft. Maar het hoeft niet, ik heb het niet nodig.

  Vaak vragen de mensen aan mij: waarom doe je dit voor (bijna) niets? Mijn antwoord is simpel. Als ik jou uit liefde help zonder een tegenprestatie, dan neem jij dat mee als klein cadeautje in je hart. Dan praat jij daarover met je vrienden en vriendinnen en dan geeft jou en de collectieve liefdevolle energie een 'boost'. Die liefdevolle energie die wij als bewoners van moeder aarde zo nodig hebben voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen een kans te geven om te mogen leren en ervaren op aarde. Wij mensen kunnen de tij zeker ten goede keren, door een positieve en liefdevolle houding en door het onderkennen van onze naieve zelfkant en het herkennen van onze immense kracht. Elk beetje helpt denk ik dan altijd weer.

  Liefdevolle groet, Sonja

 16. Grootste gedeelte van de healers etc werkt helaas zo.. Wat ik vaak heb meegemaakt dat ik ook schrok van de uurprijs die ze hanteerden. soms 80 euro per uur, of meer. En dan word er gezegd: dit werkt zo goed, je hebt maar 3 behandelingen nodig, en dan ben je geheelt. Dat kan dus niet..Na het ene stuk komt het andere weer..en voor je het weet kom je na een jaar voor je 20 ste sessie. Ik hou nu bij voorbaat al aan..als iemand per uur vraagt, waar een uitkeringstrekker of minimumloon verdiener 2 dagen van moet leven is het vals…sorry dat ik dat vind. Maar heb er zelf al duizenden euros doorheen gejaagd zo, en ben nu achteraf echt verbijsterd over de onzin die ik langs zie komen..en steeds meer langs zie komen.

  realiseer dat veel clienten ziek zijn, en dus helemaal uitgemolken worden. Dus niet alleen spiritueel maar ook financiel voor de gek worden gehouden. Als de healer dan echt zo goed is, zorg dan dat je je zaken goed voor elkaar hebt, en door extra pakket uit verzekering vergoed word.

 17. Zie ook : Narcistisch Slachtoffer Syndroom. Veel overeenkomstige kenmerken. Waarbij het woord 'slachtoffer' niet als een lijdend voorwerp wordt gezien maar als een krachtig persoon die het een en ander heeft meegemaakt.
  Iedereen schrijft toch vanuit eigen ervaring hoop ik, Celeste. Daar groeien we van. En ja met het schrijven steek je je kop boven het maaiveld. Dus laat je jezelf 'kennen'. Daar is moed voor nodig.

 18. Beste Celest, wat bedoel je met je reactie?
  Het leest alsof je in ontkennende fase zit zelf…

 19. Dat is zeker zo. En daarbij is de goeroe ook niet verantwoordelijk voor zijn deelnemers.

  Het is een groot leerproces voor de volgelingen om niet afhankelijk te worden Zelf onderzoek. Waarom ga ik naar een goeroe, wat haal ik eruit, wat voel ik bij wat hij zegt, stel ik zijn autoriteit boven die van mezelf, ben ik slaafs aan wat hij verkondigt.

  Maar ook voor de goeroe. Zijn mijn intenties en beweegreden nog zuiver etc etc

 20. Dit is een mooi helder artikel waarin ik mezelf in beide kanten kan herkennen. Is het niet zo dat iedereen een zekere mate van allebei heeft? Vindt niet iedereen erkenning krijgen van de ander fijn? Ik denk dat zo gauw je jezelf afhankelijk maakt van deze erkenning je in één van beide kanten terecht komt. Dus guru of volgeling is min of meer gelijk!

 21. Goed stuk. Verhelderend. Holy Hell is een erg interessante docu die goed laat zien. Hoe manipulatief een goeroe kan zijn. Het is gefilmd door een deelnemer van deze groep/sekte. Hij heeft tijdens zijn verblijf veel gefilmd en nadat hij eruit is gestapt een docu ervan gemaakt.

  En Celeste. Misschien heb je zelf alleen goede ervaringen met goeroes maar probeer op zijn minst open staan voor de andere kant van de medaille.

 22. beste Celest, je zegt helemaal niks in je reactie, omdat je niks uitlegt (geen enkel argument)

  Dus ik lees het zo:
  ik geef mezelf wel te kennen. jammer dat ik dit in de wereld moet brengen. dit is mijn eigen stukje.Ik hoop dat ik dit zal overwinnen. Ik wens mezelf veel succes.
  Celest

  hartegroet,
  Gordon

 23. Hier geef je jezelf wel te kennen wendy.
  Het is alleen jammer dat je dit in de wereld moet brengen. Dit is jouw eigen stukje.
  Ik hoop dat je dit zult overwinnen, veel succes

Mobiele versie afsluiten