Hoe herstellen we ons vertrouwen wanneer dit eerder beschadigd is

We kunnen het vertrouwen herstellen door ons te richten op ons basisvertrouwen.  Ons basisvertrouwen is namelijk intact.  We kunnen het vertrouwen in onszelf bevestigd zien. Dat doen we door een eerste stap te zetten waarin we onszelf beloven na te komen wat we onszelf laten geloven.

Anders gezegd: wanneer we het herstel in ons eigen vertrouwen willen verstevigen kunnen we afstand nemen van wat ooit eerder is geweest. Stel, je hebt ervaringen opgedaan die je vertrouwen hebben geschonden. Dan maken die ervaringen, dat het vertrouwen wat eerder geweest is, ongedaan is gemaakt.

We kunnen de geloofsovertuiging die we hebben opgedaan uit eerdere ervaringen laten varen. Door ze eenvoudig weg ‘niet meer te geloven’. Hoe? We kennen allemaal vast wel het voorbeeld: denk niet aan een roze olifant. Wat gebeurt er? We denken aan een roze olifant. Deze vorm werkt het tegenovergestelde.

Contact leggen met ons basisvertrouwen

We kunnen onszelf laten geloven in de basis die ooit eerder gelegd is. Deze basis is ons basisvertrouwen. Daar is het veilig en vinden we rust. Deze ruimte in onszelf geeft ons erkenning voor wie we zijn. Vertrouwen ligt eraan ten grondslag.

We kunnen onszelf laten weten dat het vertrouwen dat ooit geschonden is hersteld kan worden. De eerste stap is het onszelf doen toestaan deze stap te zetten. Simpelweg door erin te geloven dat het mogelijk is. Misschien reageert er nu een cynisch stemmetje dat daar niet in gelooft.  Uit eerdere ervaringen opgedaan komt het stemmetje ons waarschuwen. Dat is oké, we kunnen het er gewoon laten zijn.

Uitbreiden van het vertrouwen

We herstellen ons vertrouwen in het gebied waar ons basisvertrouwen al aanwezig is. We kunnen contact maken met dit gebied. Dit doen we door de aanwezigheid ervan te herkennen en erkennen. Geloven dat we hier terecht kunnen is een belangrijke stap.

Mogelijk ontstaat er een dun lijntje . Dat is voldoende om uit te breiden. Het verstevigen doen we via onze ademhaling. Door onze ademhaling via onze buik te laten plaatsvinden verstevigen we ons basisvertrouwen. Je kan je richten op je ademhaling. En terwijl deze plaatsvindt activeert het ons vertrouwen. Het maakt dat we meer zicht krijgen op datgene waar onze verlangens liggen. Je kan jezelf toestaan jezelf ‘vrij te ademen’.

Activeren van ons centrum

Een eenvoudige vorm die maakt dat we ons basisvertrouwen activeren. Door dagelijks enkele momenten hierbij stil te staan activeren we ons centrum. Deze basis vraagt van ons verwelkoming waardoor het een actief onderdeel van onze bestaansvorm kan zijn.

Door te ademen vanuit de intentie ons vertrouwen aan te wakkeren. En ons te laten leiden vanuit deze basis geven we onszelf mogelijkheden die tot dan toe verscholen lagen. We creëren vanuit diepere lagen in onszelf en ontdoen ons van datgene wat aan eerdere ervaringen geweest is.

Gelijktijdig activeren we ons centrum waar ons basisvertrouwen aan ten grondslag ligt. Vanuit het vertrouwen dat we deze mogelijkheden in ons dragen brengen we nieuwe mogelijkheden aan de oppervlakte. Ben je bereid om erop te vertrouwen? Dat is voldoende om afstand te doen van het verleden en in het heden jouw basisvertrouwen aan te wakkeren.

1 REACTIE

  1. Mooi artikel.
    Maar naar mijn idee werkt dit alleen als je basisvertrouwen niet of nauwelijks beschadigd is. Bij mij is dat wel het geval en ik merk al mijn hele leven – ondanks vele pogingen – dat dat beschadigde deel nooit meer helemaal hersteld raakt.
    Hoeveel zelfinzicht ik ook heb opgedaan en hoeveel van het geleerde ik ook in de praktijk heb gebracht, hoeveel verbale en non-verbale therapieën ik ook heb gevolgd.
    Ik hoop van harte dat er hier ook eens een artikel verschijnt dat dáár eens dieper op ingaat en handreikingen biedt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in