– Je EnergieLichaam –

Hoe je de Vibratie van je Energielichaam verhoogt voorbij het vlak van het Collectieve Bewustzijn van de Mensheid voor Je Geest, Ziel, Lichaam en de Goddelijke Verbinding met Spirit

door Qala Serenia Phoenix

Een ieder van jullie incarneerde om deze verbinding te ontdekken en om één puzzelstuk van het goddelijk plan naar de Aarde te dragen. De vervulling van je ziel manifesteert zich wanneer je dit aan het collectief vlak van de mensheid en de Aarde schenkt. Dit kan enkel plaatsvinden via je eigen zielsgroei en evolutie, in co-creatie met de verbinding van je ziel, geest, lichaam en spirit. Het is nodig om de 4 primaire krachten (geest, ziel, lichaam en spirit) van je leven in evenwicht brengen om je puzzelstuk, de groei van je ware intelligentie en je zielsvervulling in dit leven, te activeren. Dit is het voornaamste in je leven, en ook al heeft een ieder van jullie uiteindelijk zijn eigen pad van meesterschap om dit evenwicht te co-creëren, het in evenwicht brengen van deze 4 krachten moet echt in je levensstijl geïntegreerd worden als je de belichaming van je God Aanwezigheid in dit leven wilt ervaren.

Iedereen van de Lichtfamilie biedt jullie zijn zegeningen en deelt dit via deze email, er wordt jullie golven hulp aangeboden om je lichaam, geest, ziel en de goddelijke verbinding met spirit te ondersteunen. Terwijl je dit materiaal doorneemt biedt een grote groep afgezanten zich aan om je geest, ziel en spirit te steunen om zich een beetje meer te openen voor het goddelijk bewustzijn van je God Aanwezigheid, die gekend is als je ‘God Stroom’. Vraag je God Aanwezigheid om zich met je te verbinden terwijl je leest zodat de transformatie energetisch kan beginnen plaatsvinden terwijl je bewustzijn zich opent voor hetgeen dat meegedeeld wordt. Via de volgende eenvoudige en praktische sleutels wil ik elk van jullie ondersteunen door je begrippen aan te reiken hoe een ieder van jullie zijn vibratie en bewustzijn kan verhogen, en de goddelijke stroom in je hart te openen om je helpen met de stroom van je dagelijkse levenservaring, om God in je leven toe te laten.

Het is de verhoging van je energieveld dat je bewustzijn toestaat om naar een hogere frequentie dan het collectief bewustzijnsvlak van de mensheid te gaan, lieverds. Op dit moment beinvloedt het ‘collectief vlak van menselijke ervaringen, gedachten, gevoelens en handelingen’ alle mensen die geen energieveld van een hogere frequentie bezitten dan het collectief bewustzijnsenergieveld. Wanneer je een hoger vibrationeel veld hebt dan het collectieve, is het jou energieveld dat het collectief vlak beïnvloedt. Met andere woorden, lieverds, als je een ontwaakt of gevorderd bewustzijn hebt, kan het zijn dat je je leven niet als een rechtstreekse weerspiegeling van je bewustzijn ervaart omdat je energie-ei (energielichaam) en chakra’s geen hogere vibratieresonantie hebben dan het collectief vlak van de mensheid. Dit creëert, door de natuurwetten, een worsteling voor velen op Aarde die niet enkel geïncarneerd zijn om te ervaren hoe ze voorbij de dualiteit moeten bewegen via de ervaring van onvoorwaardelijke liefde, maar die er ook voor gekozen hebben om de mensheid en Moeder Aarde te dienen en de vibratie van het collectieve energieveld van de mensheid te beïnvloeden of te verhogen met hun goddelijke liefde, bewustzijn en meesterschap.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De sleutel om je pad en belichaming van goddelijke liefde te kunnen vervullen is je bewustzijn voorbij het collectief vlak te verhogen en het vibrationeel niveau van je lichamen naar een hogere vibratie te brengen dan dat van het collectieve energieveld. Op deze manier wordt je niet beïnvloedt door het collectief op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau, en wanneer je alle beslissingen en handelingen met liefde vanuit het hart maakt, in tegenstelling tot ze te maken op basis van angstgedachten, zul je op fysiek vlak ook niet beïnvloed worden door het collectief bewustzijn van de mensheid.

De 7 stappen om je Vibratie en Bewustzijn te verhogen
 1. De eerste stap is de vibratie van je 7 primaire chakra’s te verhogen door ze regelmatig te zuiveren (dagelijks) met de violette vlam en je bewustzijn aan het pad van het open hart te wijden, welke uitdaging of welk karma er ook op je pad komt.
 2. De tweede stap is de 7 primaire chakra’s regelmatig met Gods licht en liefde te vullen (dagelijks) tot de stroom van licht en liefde tussen alle chakra’s permanent is. Je kunt Gods liefde en licht vragen om elke chakra te vullen tot je de stroom via je open hart en Godstroom Opening via alle chakra’s en energiecentra kunt manifesteren. Weet lieverds, dat alle wezens met een open hart voortdurend met licht en liefde gevuld worden en de energie van deze wezens niet leeggezogen wordt omdat hun hart altijd open is en dit creëert een oneindig vermogen om energie te ontvangen en uit te zenden.
 3. De derde stap is elk wezen als goddelijk te eren met je woorden, gedachten en handelingen, ook al hou je er persoonlijk niet van en wordt je uitgedaagd door de energieën die ze naar je kunnen weerspiegelen. Elke persoon die je in je leven ontmoet weerspiegelt een deel van jezelf dat naar je terugkeert. Als je waarlijk je hart voor ze opent, wat er ook tussen jullie mag zijn, zul je je bewustzijn en hart uitbreiden en ontwikkelen om diepgaand te groeien en al je eigen innerlijke schaduwen die in je bewustzijn verborgen liggen omhelzen.
 4. De vierde stap is evenwicht in je geest, lichaam, ziel en spirit te creëren door wat aandachtige tijd aan je geest, ziel, spirit en lichaam te besteden en ze met zuivere energie te voeden. Gewoon, lieverds, gedurende twintig minuten je fysiek lichaam de energetische verbinding met moeder Aarde te schenken door met je lichaam op de grond te liggen en losse kleren te dragen, zonder schoenen, is een goed voorbeeld om je lichaam met zuivere energie te voeden. Je geest tijd rust bieden van elke vorm van uiterlijke stimulans en twintig minuten besteden om je geest te ontspannen en alle gedachten weg te laten vloeien door je op je adem te concentreren, is een eenvoudig voorbeeld om de geest met zuivere energie te voeden. Je ziel en hart twintig minuten schenken door te luisteren naar of te dansen op opgewekte muziek of creatief spel met mooie kleuren… om geen enkel andere reden dan zielsvoeding is een goed voorbeeld van je ziel voeden met zuivere energie. Je spirit twintig minuten van goddelijke verbinding via het hart schenken, door van binnen het gevoel van liefde te verhogen en deze liefde naar een ander wezen of naar de wereld te kanaliseren is een goed voorbeeld om je spirit met zuivere energie te voeden.
 5. De vijfde stap is waarlijk te herkennen dat liefde bestaat in alles wat er is en je leven niet enkel toe te wijden door het pad van liefde te kiezen, maar het ook pad van liefde te volgen en te belichamen. En ook te herkennen dat alle wezens in hun oorspronkelijke vorm uit de vibratie van liefde gecreëerd werden, en er enkel één wezen van liefde nodig is om de vibratie van liefde te bewaren opdat alle wezens naar hun oorspronkelijke vorm kunnen terugkeren. De liefde voor anderen te bewaren en het evenredig uitzenden naar alle wezens in stresserende, intense en moeilijke tijden in je omgeving is een primaire handeling die je zal leren om elke liefde diepgaander te kunnen belichamen. Jezelf afvragen hoe je elke dag liefdevoller kunt zijn en een handeling uitvoeren om je geschenk van liefde voor alle wezens te vergroten en versterken, is mijn voorstel als een heilige oefening van liefde. Jezelf in de schoenen van anderen plaatsen alvorens met ze te praten is een belangrijke sleutel die ik je kan geven betreffende het beoefenen van levende liefde. Je bewustzijn verhogen gebeurt via de woorden, gedachten en handelingen die je de wereld instuurt. De keuze maken om je krachtig te concentreren op de verandering van je woorden, gedachten en handelingen om op elk moment de grootste liefde uit te kunnen sturen zodat je een kanaal van liefde voor alle wezens wordt. Eens je liefde en licht via je handelingen, woorden en gedachten begint te kanaliseren, zullen je chakra’s met een constantere stroom van liefde en licht beginnen stromen en teweegbrengen dat je krachtiger in je vibratie stijgt.
 6. De zesde stap is stoppen met elke vorm van oordeel leveren op elk ander wezen, hoe licht het ook is of hoe correct je mag zijn, aangezien dit oordeel over anderen niet enkel door anderen gevoeld wordt en teweegbrengt dat anderen hun energie terugtrekken, maar het creëert ook een sluier over je geest en hart en blokkeert je eigen stroom van goddelijk bewustzijn. Concentreer je erop de lichtste kritiek te ontdekken en laat alle projecties van oordeel over anderen met liefdevolle herkenning, vergiffenis en autentieke verantwoordelijkheid los uit je ziel, geest, spirit en lichaam. Laat het oordelen, wanneer het opkomt, los door te vragen of het uit jou en je DNA getransformeerd en weggenomen mag worden. Lieverds, oordeel is een leraar voor je van je eigen persoonlijkheid en geestelijke kwesties met de mensheid en het leven op Aarde. Behoud je oordeel en je zult alle krachtverbindingen naar je Godstroom die je in dit of een ander leven opgegeven hebt terugwinnen.
 7. De zevende stap is te erkennen dat je een schepper van je werkelijkheid bent, en wanneer er uitdagingen opkomen je de kracht hebt om je realiteit te veranderen om met je open hart te resoneren door verantwoordelijkheid op te nemen en te erkennen dat al dit gebeurt als gevolg van verleden woorden, handelingen en gedachten die je uitgestuurt hebt om je huidige creatie te manifesteren. Deze gedachten, handelingen en woorden kunnen in dit of in andere levens naar anderen uitgezonden zijn en alles wat zich op je levenspad bevindt is op een of ander punt op je zielsreis door jezelf gecreëerd. Het kan iets zijn dat naar je terugkeert om te leren liefhebben of het kan iets zijn dat je gecreëerd hebt om van te leren. Zonder erkennig van je eigen creatie is er geen potentieel voor de hele lering van manifesteren en voltooien.

Lieverds, hoe meer je deze eenvoudige zeven stappen elke dag beoefent (ze kunnen duidelijk lijken maar ze worden dikwijls zelfs gemist onder de lichtwerkers van de mensheid), hoe meer je je kracht om je realiteit en hartendromen te co-creëren zult terugwinnen. Hoe meer je elke dag je vibratie verhoogt met deze zeven stappen, hoe minder je beïnvloedt zult worden door de energie van anderen en het menselijk collectief bewustzijn.

Ons groepsbewustzijn en onze eenheid is een relatief nieuw discussie-onderwerp onder het collectief, ook al is het de levensdraad die onze zielen in feite als collectief verbindt. Het groepshart van de mensheid is soms in een toestand van verwarring, geliefden, vanwege het geloof dat het menselijk collectieve bewustzijn vasthoudt dat we ‘afgescheiden zijn’ en ‘we elkaar niet beïnvloeden… dat een ieder van ons als mens een gescheiden leven heeft van elkaar…’. Dit is het verschil tussen ons en de engelen en andere lichtwezens, geliefden. We hebben allemaal hetzelfde potentieel voor Godsbewustzijn, maar het is het collectieve engelenbewustzijn dat weet dat we niet afgescheiden zijn en dat we in waarheid één zijn. Het is een eenvoudig geloof en waarheid, maar toch de grootste invloed op ons collectief bewustzijn en het is dit geloof dat teweegbrengt dat we keuzes maken zonder ons bewustzijn te zijn hoe ze de aarde, andere mensen of eender welk wezen op de Aardse koninkrijken energetisch beïnvloeden.

Pas wanneer ons collectief zichzelf eerder als groot lichaam erkent dan vele kleine lichamen van landen of religies, dat we veel veranderingen in onze maatschappij zullen zien, want het is door de ‘collectieve keuzes’ die we maken dat we als mensheid onze weg banen. Als meditatie vraag ik jullie om even na te denken over verschillende mensen in onze Aardse geschiedenis die een geweldig positief verschil uitmaakten voor anderen, de Aarde en de maatschappij en daarom het heel collectief vlak met hun individuele kracht beïnvloed hebben. Ik vraag je te overwegen hoe één persoon kan teweegbrengen dat het collectief een ander pad of richting getoond wordt om onze maatschappij te doen inslaan, en hoe dit kan gebeuren via de interactie van één enkele persoon met het collectief. Hoe was het mogelijk dat onze menselijke evolutie beïnvloed kon worden door één enkel individu? Eens je een persoon die je inspirireert herkent, lieverds, vraag ik je te herkennen dat je ook een goddelijk potentieel hebt om een inspiratie voor anderen te zijn. Je eigen genialiteit wacht op je en kan ontwaakt en manifest worden via de heilige geest van je wezen die je persoonlijkheid of ziel aanspoort hun bewustzijn te verhogen voorbij het collectieve, in verband met het aspect van je leven. Het is deze ontvankelijkheid voor de spirit van je ziel die de sleutel is om je hoogste potentieel te doen ontwaken. Dit wezen dat je inspireert, ontving dit enkel door ontvankelijk te zijn voor de impulsen van zijn spirit. Want het is via onze spirituele verbinding dat we in staat zijn om in frequentie te stijgen via ons vibrationeel lichaam en dan in staat zijn om inspiratie, nieuwe ideeën en nieuw bewustzijn en niveau van bewustzijn te ontvangen. Lieverds, terwijl ik dit meedeel vraag ik een ieder van jullie te erkennen of je naar de tekens en boodschappen die je heilige geest je doorgeeft luistert, en je naar de impulsen van je heilige geest handelt wanneer je die ontvangt?

Ik plaats het idee voor elk van jullie en stel voor dat ‘je deze individuele kracht’ draagt om het collectief vlak te beïnvloeden, deze invloed schenkt een zaad van nieuw bewustzijn binnen het collectief. Maar je individuele kracht is verbonden met je spirit en zonder de impulsen te volgen die je heilige geest je biedt, ben je niet in staat om het hoogst mogelijke potentieel effect te hebben op het collectief vlak (het vlak dat de hele mensheid op Aarde deelt). Weet dat een ieder van jullie zaden van het nieuw bewustzijn draagt en deze kunnen ontdekt worden via de goddellijke verbinding van je geest, lichaam, ziel en spirit. Dit is de eerste sleutel om je geboorterecht of natuurlijke genialiteit te activeren, het hoogste potentieel van elk wezen. Genialiteit wordt in onze maatschappij dikwijls gezien als grote intelligentie, maar lieverds, de ware natuur van het woord drukt ons ‘echte’ zelf of onze ware intelligentie uit. Onze ware intelligentie verankert zich eerst via de verbinding van onze geest met onze Godaanwezigheid, lieverds, en grondt zich dan via ons hart en daarna ons fysiek lichaam. Eens onze geest zich voor zijn hoogste potentieel geopend heeft, kan onze ziel het via het hart ontvangen en wordt dit op zijn beurt uitgezonden via onze handelingen door ons fysiek lichaam. Weet lieverds, dat onze ware intelligentie als een goddelijke energie komt die ons doet stralen hoe meer ze zich verankert. Ze brengt ons wezen liefde, gezondheid, voorspoed en vervulling.

Ik nodig je uit om het pad van deze heilige reis te activeren of te beginnen door de heilige geest van je ziel te vragen om zich elke dag met elke cel van je lichaam, elke foton van je ziel, geest en spirit te vermengen. Vraag om evenwicht voor alle energie in al je chakra’s en lichamen en dat je Goddelijke Aanwezigheid je impulseert met duidelijke boodschappen en tekens voor de richting in je leven.

Zeven stappen om je Ware Intelligentie (Genialiteit) in je Leven te laten Stromen.
 1. Sta fysiek, mentaal en emotioneel open voor de spiritwereld, voor de impulsen en boodschappen van de Heilige Geest van je ziel en erken ze als een waardevol geschenk.
 2. Zeg dank voor alles wat je ontvangt en vraag dat alle wezens mogen ontvangen wat jij ontvangt.
 3. Erken het Grote Mysterie van het leven en de waarheid dat hierin geen beperkingen en grenzen bestaan.
 4. Werk elke dag met Het Groot Mysterie als je heilige partner via gebed en via je intenties en gedachten en erken dat een deel van je mysterieus is en dat je dit deel van jezelf nog niet ontdekt hebt. Het is dat deel van je dat geen behoefte heeft aan beperkingen of grenzen rond gedachten en datgene waarop het geïnspireerd wordt zijn aandacht te vestigen – dit is de echte intelligentie die in je bewaard wordt die één is met het Groot Mysterie van het leven.
  Het kan niet intellectueel door je gekend, samengevat of vastgebonden worden door je ideeën, want het is de intelligentiekracht die uit de rijken van vormloosheid en spirit komt.
 5. Open je hart voor de goddelijke kracht van de Godin, de levende vorm van creatie, op Aarde – de levenskracht die de creatieve vorm van alle leven is en vraag de Godin om zich met je te verbinden. Eer de Godin (creatie in alle vorm) gelijkwaardig aan de hemelse creatieve kracht (de heilige geest van vormloosheid – datgene wat overloopt in de heilige vorm).
 6. Laat oprechte woorden, gedachten en gevoelens die uit deze ervaring voortkomen gedeeld worden met alle wezens die ervoor openstaan om deze van je te ontvangen, wanneer je door je heilige geest aangespoort wordt om ze door te geven. Weet dat je genialiteit, je ware intelligentie rechtstreeks van je heilige geest zal komen en alle anderen zal inspireren en verheffen, en de zielen, geesten en harten van alle anderen die je deze gaven schenkt. Wees je ervan bewust wat een impuls van je heilige geest is of of een impuls van je onechte zelf, of het deel van je wezen dat krachtig transformeert gedurende bewustzijnsverschuiving. Impulsen van je onechte zelf (een deel van je bewustzijn dat terug thuiskeert naar je hart) zuigen je energie leeg, verheffen je de ziel niet en creëren dikwijls meer verwarring en moeilijkheden met anderen. Geef liefde aan de impulsen van het onechte zelf en los ze intern op met liefde via het open hart.
 7. Bied de goddelijke dispensaties van je heilige geest, hetzij door kunst, poëzie, liedjes, schrijven, muziek, dans, uitvindingen, leringen, etc… aan de gemeenschap, daarna aan de wereld, stap voor stap wanneer je van binnen aangespoort en geleid wordt is het de laatste stap. Lieverds, weet dat wanneer de stroom van ware intelligentie of genialiteit geblokkeerd wordt, dit komt omdat je al deze zeven stappen niet volgt, niet uitgevoerd en geïntegreerd hebt in je bewustzijn en je levensstijl.

Zegeningen voor al je goddelijke creaties en je pad van exploratie van je eigen natuurlijke genialiteit.

Liefde en Zegeningen aan jullie allen.

Qala Sri’ama

 • Vertaling: Ulla Mertens –
Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in