Glimlach

Hoe klein is jullie Wereld? – 15 September 2011 – Steve Rother
Van Steve:
De groep neemt ons mee op een interessante reis over onze persoonlijke energie. Ze zeggen dat dit wordt weerspiegeld in alles wat we doen, alsook in de wereldeconomie. Op deze manier gebruikte de groep het concept van de kleine wereld om te zeggen hoeveel angst we toelaten in ons dagelijkse leven.
Vandaar de vraag: “Hoe klein is jullie wereld?”

Een geweldige maand met ‘big hugs’,
Steve.

Glimlach
Glimlach. Laat die energie nu door je heen gaan, en morgen zal voor zich zelf zorgen op een manier die je nooit voor mogelijk hield

GROETEN VAN THUIS
Deze dag vandaag is een mijlpaal. Er beginnen puzzelstukjes op hun plek te vallen in jullie kleine wereld. Wij zeggen ‘jullie kleine wereld’ omdat het aan onze horizon een van de kleinere planeten is waar wij over helpen waken, want er zijn vele Spellen doorheen gans het Universum.

Dit was het enige Spel zonder regels. Jullie besloten alle spelregels overboord te gooien om te kunnen spelen en de reflectie te vinden om god te zien door de ogen van een ander mens. Dat was jullie intentie. Jullie begonnen je eigen macht te verbergen door je macht weg te geven aan zaken die groter waren dan jullie zelf.

Het heeft tot zekere hoogte gewerkt, maar nu ontdekken jullie dat alles waaraan jullie je macht hebben geschonken alleen maar jullie macht reflecteert. Het is eigenlijk alleen maar een spiegel die ervoor zorgt dat jullie je GodZelf via dat fysieke lichaam op Aarde tot expressie kunnen brengen.

De Sluier opdoeken.
Wij zien dat een kritieke massa is bereikt, en daarom noemen we het een mijlpaal!
De kritieke massa begint haar macht binnen zich te koesteren in plaats van het naar buiten te brengen of het aan een ander weg te geven. Dit impliceert niet dat jullie je geloofsovertuigingen moeten veranderen, het betekent evenmin dat jullie naar je zelf moeten gaan luisteren, hoewel wij wensen dat je het zou doen.

Het betekent gewoon dat jullie het volgende niveau bereiken, want de collectieve frequentie begint nu jullie eigen macht aan te nemen en vast te houden. Dat is nimmer eerder gebeurd, zeker niet op een planeet waar spelregels, die op andere planeten wel bestonden, ontbraken. Dat wil niet zeggen dat die planeten onder toezicht stonden, maar ze zijn wel voorbestemd.

De andere planeten weten waar het heen gaat en jullie niet. Dat maakt dat een expressie van de god energie door een ieder van jullie kan komen, toch is dat erg moeilijk te geloven voor mensen. Jullie hebben zoveel energie besteed aan het weggeven van je macht aan iets waarvan je dacht dat het groter was dan jullie zelf om alleen maar te ontdekken dat je eigen grootheid vaak veel uitdagender is voor vele van jullie.

De wereld begint nu eveneens te veranderen. Alles begint te veranderen tot een punt waarop jullie niet alleen een nieuwe visie van je Zelf krijgen, maar ook iets zullen herkennen van je ware aard als schepper op Aarde. Vanuit onze zijde van de Sluier noemen wij jullie liefdevol ‘kleine goden’ die met kleine ooglappen op tegen elkaar aan botsen en vragen: “Heb jij god gezien, en kun je iets over hem zeggen?” Jullie spelen dit prachtige Spel zonder te weten wie jullie werkelijk zijn.

Dat verandert nu en vandaag heeft het een kritieke massa bereikt. Zij die hun macht beginnen te vatten zijn een compensatie voor alle mensen die voortdurend hun macht aan iets anders hebben weg gegeven. Wij vragen jullie niet je geloofssystemen af te vallen, noch vragen wij iets te veranderen wat voor jullie heeft gewerkt.

Wat wij jullie vragen is je ogen te openen en bewust te worden van je ware aard en het effect dat je hebt op de wereld en de mensen om je heen.

De Uitdaging.

Christ-Consciousness
Christ-Consciousness

Vele zielen hebben ervoor gekozen dat te worden wat wij Lichtwerkers noemen.
Het woord “Lichtwerker’ is een gekozen titel die aan een ieder wordt geschonken die licht op deze planeet wil verspreiden. Vele zielen zijn met die intentie gekomen en de poorten zijn nu open. Je kunt je zelf pas manifesteren als je de keus maakt door die poort te gaan.

Vele van jullie zijn bang voor die poort, want het betekent dat jullie je veilige zone verlaten en bekend en kwetsbaar worden. Toch, geliefden, is dat het moment waarop jullie het meest in je kracht staan. Dat is het moment waarmee jullie je gemakkelijk voelen bij je eigen kwetsbaarheid, opdat jullie je mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht kunnen brengen.

Dit gebeurt nu over de hele wereld vanwege de keuzes die een ieder van jullie nu in je persoonlijke levens maakt.

Herverdeling van Water.
Wij willen graag nog twee items benoemen. Er is momenteel een geweldige herverdeling van water gaande zoals we eerder al voorspelden. Het zal nog enige tijd doorgaan, en dat impliceert dat veel mensen voor uitdagingen met betrekking tot water komen te staan.

Er zijn slechts drie uitdagingen van water: teveel, te weinig of te smerig. Die drie brengen jullie nu in harmonie om deze nieuwe revolutie te ontdekken, en de nieuwe frequentie van de Aarde die als een tol een nieuwe rotatie maakt om nieuwe energie te kunnen dragen.

Jullie scheppen een totaal nieuwe dimensie voor geautoriseerde mensen die existeren in de fysieke voertuigen die jullie je hebben aangemeten. Dit wordt tamelijk opwindend om gade te slaan voor elk wezen in gans het Universum, omdat het nimmer eerder plaatsvond. Jullie wijzen de weg, en daarom zijn alle ogen van het Universum op de Aarde gericht die alles wat jullie doen met grote belangstelling in de gaten houden.

Er zal nog eonen gestudeerd worden op hoe een planeet een frequentionele verandering kan maken met elk wezen er op zonder eerst vernietigd te worden.

Dat is nimmer eerder gebeurd en wij hopen dat, zelfs met de vele problemen die vele van jullie in dit leven tegenkomen om die verandering te volbrengen, jullie begrijpen dat jullie er deel van uitmaken en dat jullie al hebben geholpen om deze energie hier te verankeren. Dat is de reden waarom het nu een kritieke massa bereikt.
Gefeliciteerd, jullie stappen nu in je macht! Tot slot zegge wij jullie, deel net met elkaar omdat het de gemakkelijkste manier is om vooruit te komen.

Jullie hebben altijd geloofd in het weggeven van je macht aan iets dat groter is dan jullie zelf, en dat als je maar lessen gaf of je diensten aanbood je op een of andere wijze groter zou moeten zijn. Wij zeggen jullie, geliefden, dat het voorbeeld van leraren is veranderd. Jullie kunnen niet langer op een voetstuk staan en nog effectief zijn als leraar.

Wat zal gebeuren voor jullie allen is dat je ontdekt dat het nieuwe rolmodel vergt dat je naast je leerlingen loopt en dat je alle uitdagingen en moeilijkheden die ze ondervinden met hen deelt, waardoor je meestal veel meer leert dan zij. Als leraar zal je die kennis benutten om het om je heen te verspreiden en het op verschillende manieren duidelijk te maken, en veel hiervan gebeurt nu al.

De Aarde zelf staat nu eveneens voor de uitdaging om een draaiende tol die thans enigszins uit balans is in evenwicht te houden. Dat is niet verkeerd; het is gewoon een nieuwe frequentie die niet alleen een nieuwe dimensie schept waar de Aarde in kan bestaan, maar voor alle wezens inclusief de frequentie die wij mensen noemen. Elk deel van de Aarde beweegt zich naar dat nieuwe niveau.

Nu zien jullie daar veel van de oorzaak en de gevolgen van. Wat jullie nu ervaren heeft te maken met de herverdeling van water dat plaatsen zoekt waar het op de planeet nodig is, niet alleen om de draaiende tol in balans te brengen maar ook om de beste plek te vinden om de Aarde te voeden.

Jullie beginnen nu te denken met een nieuw bewustzijn want zelfs vandaag zijn er nieuwe plaatsen waar het water zo vers uit de grond komt dat jullie het bottelen en over de wereld distribueren. Dat veroorzaakte een harmonieuze actie die erg magisch is, want water is in feite energie. Wij beseffen dat jullie wetenschap het niet als energie classificeert, maar voor ons is water energie.

In onze rijken is een van de kenmerken van energie dat het nimmer sterft, energie transformeert gewoon van de ene in een andere vorm en dat gaat beslist op voor water. Het water dat jullie tegenwoordig uit jullie kleine designer flessen drinken is het zelfde water dat de dinosaurussen dronken. Het is exact de zelfde energie die doorheen gans het universum bestaat, want het is niet beperkt tot de planeet Aarde, en het distribueert liefde in het Universum.

Wat denken je dat er zal gebeuren als jullie dat water tot je lichaam nemen met de intentie de liefde van het Universum te ontvangen? De kleine goden hebben weer gelijk want jullie scheppan dat! Dit is de manier om met water in harmonie te komen, want het moet in beweging blijven om het nieuwe evenwicht te vinden.

Het hoeft niets te verwoesten om dat evenwicht te vinden en dat is wat mensen nu ervaren. Wat jullie niet wisten is dat jullie een verschil kunnen maken in het stabiliseren van de verandering. Jullie denken echter dat als er miljarden mensen op deze planeet zijn, hoe kan één mens het verschil dan maken? Wij zeggen jullie dat één mens alle macht heeft als je weet hoe je er toegang toe krijgt en weet hoe je het kunt benutten.

kus
Waar geluk kan slechts ervaren worden in het Hier & Nu.

Sympathische Frequenties in het Lichaam.
Er is zoveel gaande door de herverdeling van water dat het water in jullie eigen fysieke lichaam een sympathische frequentie voelt, en dit veroorzaakt veel van de
Verstoringen en problemen, zowel emotionele als mentale uitdagingen die met name in het centrum van je wezen zijn verankerd.
Het lijkt wel of jullie iets van je tuien aan de Aarde hebben verloren; jullie zijn je basale verbinding kwijt. Aanvankelijk voelt het wonderbaarlijk van die verbinding verlost te zijn, en dan beseffen jullie dat het erg lastig is om niet geaard te zijn.

Jullie zullen nieuwe manieren vinden om je te aarden, maar wij willen graag iets van onze perceptie over de menselijke aard in deze tijden van verandering met jullie delen. Het is tamelijk eenvoudig te zien dat jullie van het ene niveau naar het andere gaan, alsof jullie een ladder beklimmen.

Jullie verhogen je frequentie/trillingsgetal, maar het is ook belangrijk te begrijpen dat zodra een mens bang wordt, ze naar een lagere sport op de ladder gaan. Kunnen jullie daar leven? Nee. De meeste mensen zullen zeggen: “Wat doe ik hier eigenlijk? Ik moet weer hoger op de ladder zien te komen.” Je draait je om en gaat weer omhoog. Vele van jullie oordelen jezelf voor die stap omlaag. Doe dat alsjeblieft niet. Wie onder jullie zou over god oordelen?

Wat wij jullie vragen is gewoon een plek te vinden om die energie te benutten en te aarden; vind een locatie waar je iets van die energie kan geven aan een project of een plek waar iemand anders het kan ontvangen. Je kunt de wereld aan je voorbij zien gaan of je kunt je energie aarden als kleine god op deze planeet.

Je kunt je gedachten koesteren en openlijk delen met anderen op de Aarde, anderen die bereid zijn te luisteren. Je zult meer dan een verschil uitmaken dan je ooit hebt begrepen, maar het voelt gewoon aan als terugvallen in oude geloofsovertuigingen of op de ladder omlaag gaan. Het is ook gewoon dat mensen bang worden of hun aarding verliezen als de wereld krimpt en erg klein wordt. Welnu, er is veel onbegrip hierover, laat ons dus onze zienswijze aan jullie overbrengen.

Hoe Klein Is Jullie Wereld?
Wat gebeurt er als iemand geen plek heeft om te slapen, geen onderdak, geen geld en geen voeding? Fundamenteel wordt hun wereld erg klein, en op dat punt wordt hun energieveld erg benauwd om hun lichaam. Er komt iemand langs die ze een deken geeft, en dan wordt hun wereld iets groter.

Na de basale behoeften aan voeding en onderdak worden de volkomen gelukkig. En dit is de illusie die zo algemeen op Aarde heerst; de illusie behelst dat als één deken je gelukkig kan maken, vijf deklens je vijf keer gelukkiger kunnen maken. Dit motiveert de mens om te beginnen met verzamelen en vergaren, maar het heeft het tegengestelde effect, en al gauw ontdekken ze dat hun hebben en houden hen eigenlijk bezitten.

Dat is het moment waarop iemand vreugde ervaart in loslaten en onthechten.
Houd deze simpele waarheden in gedachten: er is weinig nodig om gelukkig te zijn. Verwarring doet zich voor zodra mensen zich gelukkig voelen, omdat ze het voor de rest van hun leven herhaaldelijk willen voelen. Waar geluk kan slechts ervaren worden in het Hier & Nu.

Succes herhalen is een menselijke neiging, maar het houdt jullie op een specifiek pad dat maar al te vaak jullie ervaring als mens beperkt. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik voor de rest van mijn leven gelukkig ben? Wij vragen jullie slechts dit gevoel in het Hier & nu te verankeren.

Glimlach. Laat die energie nu door je heen gaan, en morgen zal voor zich zelf zorgen op een manier die je nooit voor mogelijk hield.
Wij willen hier graag nog iets aan toevoegen. Het krimpen van jullie wereld heeft een rechtstreeks effect op de wereldeconomie. Dit is altijd een geweldige drijfveer geweest, want als jullie wereld kleiner wordt, denken jullie gelijk aan overleven.

Je besteed geen geld meer en je laat creatieve energie niet meer op dezelfde manier vloeien. Je trekt de energie dicht om je heen en je vergeet groei te plannen voor de toekomst. Veel mensen denken zelfs niet aan volgend jaar en enkelen hebben hun energie zelfs zo dicht om zich heen getrokken dat ze denken: “Wat zal ik vandaag doen?”

Droom! Dat is alles wat jullie vragen. Besef dat jullie niet op dezelfde wijze beperkt zijn. Kom samen om te dromen en deel die dromen met een ieder om je heen en ontdek hoe kleine goden een verschil op Aarde kunnen maken. Begin een bedrijf, zet een plan in werking. Jullie spelen allen hetzelfde Spel, jullie dragen dezelfde energie. Jullie zullen, zoals het in jullie bedoeling lag, het allemaal op diverse manieren tot expressie brengen.

Hoe klein is de Economie van de Aarde?
Wij willen het kort hebben over de wereld economie. Wij begonnen dit bericht met de opmerking dat het vandaag een mijlpaal is. Het aantal mensen dat hun macht heeft genomen heeft eindelijk het aantal mensen dat constant hun macht weggaf overstegen.

Dat betekent dat een idee post heeft gevat; dat is alles wat alle mensen nodig hebben. Het gaat er om dat alle kleine goden de Sluier af moeten doen, gaan inzien wie ze zijn en een begin maken met in harmonie komen met de andere goden. Een autoriserend idee dat in de vruchtbare grond van de evoluerende mensheid is geplant, zal groeien en zeer snel standhouden.

In het verleden werden veiligheidsbeperkingen verwijderd om een snelle groei mogelijk te maken. Dat was een directe poging om er zeker van te zijn dat iedereen vijf dekens had. Het gevolg was dat er luchtbellen in jullie economie kwamen die vele problemen meebrachten; er is nog een grote luchtbel waarop vele economieën zijn gebouwd.

Dit betekent dat economieën heel gemakkelijk enkele op en neer gaande grafieken konden tonen, want die luchtbellen zijn niet meer beperkt tot een land of een cultuur; ze doemen duidelijk op in vele gebieden. Gedurende deze tijden zullen alle bewoners van de Aarde de kans krijgen hun noden en wensen te onderzoeken en te herijken.

Wij beweren niet dat je niet rijk mag zijn. Eigenlijk hopen wij dat jullie je op je gemak gaan voelen met overvloed omdat, als jullie werkelijk de Hemel op Aarde brengen, jullie perceptie van overvloed het is enige wat jullie verkeerd begrijpen. Jullie geloven merendeels nog in gebrek en beperking, en dat wordt weerspiegeld in de economie op Aarde.

dakloos met honden
geen onderdak, geen geld en geen voeding? Fundamenteel wordt hun wereld erg klein

Wanneer iedereen zich comfortabel voelt en in uitwisseling is, is er beweging en groei, maar wanneer jullie je terug trekken en alleen maar aan overleven denken is dat wat je projecteert en creëert. Daarom vragen wij jullie vandaag: “Hoe klein is jullie wereld? Wat zou je ermee willen doen?” Wij zeggen jullie dit om een heel simpele redden. Wij hebben de noodzaak voor nog een crash in jullie economie voorzien om van die luchtbel verloste te zijn.

Nu hebben wij iets nieuws gezien; we hebben onlangs een beweging in de markt waargenomen die een sterke wens om weer op te bouwen bevat.

Dit gaf op vele gebieden onrust, want veel regeringen staan op het punt alles te verliezen, maar het gaat niet echt om jullie regeringen. Er is niets wat ze hoeven te doen, want deze macht die in een ieder van jullie is besloten.

Jullie hoeven alleen maar naar je beslissingen te kijken met betrekking tot hoe groot je wereld is: “Maakte ik deze keus uit angst of uit liefde? Wil ik groeien of laat ik andere mensen in hun waarde?”

Nu zullen jullie ontdekken wat je werkelijke motivaties zijn. Vele van jullie hebben reeds alle dekens, alle huizen, auto’s en hebbedingen in dit leven verzameld. Wij zeggen jullie niet dat het verkeerd is, maar het verschaft niet meer geluk, omdat geluk in het begin, in het Hier & Nu ligt. Het zijn de kleine dingen die nodig en vervullend zijn om te spelen dat je mens bent op Aarde, want je Geest heeft kleine noden.

Laat dat groeien, werk ermee en kijk toe terwijl je wereld begint te veranderen, omdat wij niet meer geloven dat de economie in moet storten. Je hoeft alleen maar minder dan een maand terug te kijken om te zien hoe de markt conform de verwachtingen stijgt en zakt.

Wiens verwachtingen? Iedereen verwachtte dat de economie erg zwak zou zijn in de recente bewegingen, maar dat is niet gebeurd. Waarom? Omdat ere kleine goden zijn die de vele kansen herkennen. Ze beginnen vijf jaar vooruit te kijken, jaren die iets beginnen op te bouwen dat zal groeien en hoewel ze zelfs bang zijn, halen ze diep adem en laten hun wereld weer groot worden.

Dat zal jullie helpen je macht te pakken. Voel de weerstand. Voel je uitdagingen en voel je angsten. Maar leef er niet mee. Met de grootste eerbied vragen wij jullie elkaar met het grootste respect te bejegenen, want je kijkt in de ogen van god als je in elkaars ogen kijkt. Voed elkaar waar en wanneer je maar kunt en speel het Spel samen.

Espavo,

De groep.

bron: ArjunA –www.assayya.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in