Home Spiritualiteit Hoe vergroot je je vertrouwen in het universum?

Hoe vergroot je je vertrouwen in het universum?

Hoe vergroot je je vertrouwen in het universum

Misschien is dit wel een van de grootste uitdagingen als je je op het spirituele pad bevindt. Ook voor mij! Ik had jarenlang weinig connectie met het goddelijke en leefde vooral vanuit mijn hoofd. Maar weet je wat zo mooi is? Vroeg of laat vindt het goddelijke jou! Het zal zich op verrassende wijze kenbaar maken. En hoe meer je het idee van ‘moeten’ vertrouwen loslaat, hoe gemakkelijker de hulp vanuit het universum jou kan bereiken. Daarmee groeit je vertrouwen aanzienlijk.

Misschien lijk je op mij en wil je het liefst eerst bewijs zien voordat je durft vertrouwen op je energetische helpers zoals gidsen en engelen. Ik ontdekte dat het precies andersom werkt. Wanneer je bereid bent om je open te stellen voor hulp, signalen en ingevingen, zul je hulp ervaren.

Hulp van boven

Jaren geleden had ik behoefte aan een gelijkgestemde om mijn spirituele ervaringen mee te kunnen delen. Ik stuurde dit verlangen het universum in, omdat ik werkelijk geen idee had hoe ik deze persoon zou kunnen vinden.
Ook voelde ik de wens om een lezing te geven over de ervaringen in mijn spirituele werk.
Op een dag ervoer ik de aansporing om een historisch stadje in de buurt te bezoeken en daar belandde ik toevalligerwijs in een pas geopende spirituele boekenzaak. In een gesprek over mijn ervaringen, stelde de eigenaresse voor dat ik hierover zou vertellen in een lezing in hun winkel. Dit voelde als de perfecte plek voor mij!
Voorafgaand aan de lezing maakte ik een wandeling door het pittoreske plaatsje en stopte als vanzelf voor een groot, karakteristiek huis. Tot verbazing van mezelf, rees de vraag wie hier woonde.

Een wonderbaarlijke ontmoeting

De dag na de lezing werd ik gebeld door een oudere dame. Ze was bij de lezing aanwezig geweest en kreeg de ingeving dat ze contact met mij moest opnemen. Zelf had ze een aantal mystieke ervaringen gehad en wist ze dat dit een eenzame weg was.
Een week later zocht ik haar op. Je mag raden waar ze woonde… juist ja!
Mijn hoofd begreep er niks van, maar het voelde wonderbaarlijk. De dame is inmiddels een dierbare vriendin. Ze heeft me geholpen om ‘het deurtje naar boven’ open te houden. Het is met ongekende precisie hoe onze lessen en de informatie die we op allerlei manieren ontvingen, synchroon liepen. Hierdoor werden we in ons individuele proces bevestigd en gesterkt door de ervaringen van de ander. Het universum had precies de juiste persoon op mijn pad gestuurd.

Subtiele communicatie

Het was me wel duidelijk dat dit alles van bovenaf geregeld was. Maar het had ook zo maar anders kunnen lopen. Het is van cruciaal belang dat we gehoor geven aan ingevingen, signalen en aanwijzingen.
Als eerste gaf ik gehoor aan de ingeving om het stadje te bezoeken, terwijl ik voor die dag had bedacht om een dagje de natuur in te gaan. Vanuit het niets kwam de naam van dit stadje bij mij binnen.
Eenmaal daar, gaf ik gehoor aan de impuls om de boekenzaak binnen te stappen. In eerste instantie was ik er voorbij gelopen, terwijl ik vanuit mijn ooghoek een boek zag met het yin/yang teken. Dit bracht een vaag gevoel in mij teweeg dat me deed besluiten om terug te lopen.
Ik nam de vraag serieus van wie het huis was. Ik wuifde hem niet weg met mijn verstand en nam het huis goed in me op. Ook al begreep ik er geen snars van.
Ik besloot in te gaan op het voorstel van de dame om haar te bezoeken. Er was iets urgents in haar stem dat mij aanspoorde om het een kans te geven.

Communicatie vanuit het goddelijke veld

Ik had de subtiele aanwijzingen en ingevingen serieus genomen. Zonder verwachtingen, maar vanuit nieuwsgierigheid en openheid.
De communicatie vanuit het goddelijke is vaak subtiel, maar soms ook heel concreet, zoals het tonen van het yin/yang symbool.
Het feit dat ik me afvroeg wie er in dit huis woonde, was een vreemde gewaarwording. Wanneer er gedachten of vragen rijzen die vreemd zijn en anders dan normaal, kan dat duiden op communicatie vanuit de energetische wereld.
Het bestaan van ‘goddelijke timing’ werd weer eens bevestigd. De boekenwinkel was nét geopend en de dame woont een gedeelte van het jaar in het buitenland. Dat zij de lezing kon bijwonen, was een perfecte timing.

Toewijding

Als je je hart volgt, zal het universum zich inspannen om jou op je pad te ondersteunen. Er vinden wonderbaarlijke ontmoetingen en situaties plaats. Ook zullen er deuren opengaan waarvan je niet eens wist dat ze er waren.
Als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, is ‘toewijding’ een belangrijk ingrediënt voor het slagen op je pad. Je voelt van binnen dat dit het juiste pad is voor jou, ook als je dit met je verstand niet helemaal kunt duiden. Vanuit dit diepe weten is het van belang dat je de bereidheid voelt om moed te tonen en stapjes te zetten. Ook als je het spannend vindt. Je zult beloond worden en je vertrouwen zal groeien.

Verbinding met je hart

Het is normaal om met periodes meer of minder in verbinding te zijn met je hart en minder vertrouwen te ervaren. Zeker wanneer aardse zaken zoals je gezin, werk of mantelzorgen veel van je vragen. Het is belangrijk om dit te constateren, maar er geen oordeel aan te verbinden.
Maak pas op de plaats en creëer tijd voor jezelf. Vanuit rust voel je waar je behoefte aan hebt: tijd doorbrengen in de natuur, meditatie, het lezen van spirituele boeken, creativiteit of anders. Voel wat jou helpt weer in connectie te komen met je hart, je essentie. Zo sta je meer open voor contact met de energetische krachten.
Je hart is de toegang tot de oneindige liefde en potentie van het universum. Liefde is vertrouwen.

Wil jij meer leren meer vertrouwen op en samenwerken met de goddelijke wereld en je energetische helpers? Doe dan mee met de nieuwe serie online classes ‘Vaar je eigen koers in een woelige wereld’. Hierin word je je bewuster van de aanwezigheid van jouw helpers en leer je met hen communiceren. Ook verkrijg je meer helderheid in jouw eigen koers en hoe je hier stappen in kunt zetten.

Hier vind je alle informatie en kun je je aanmelden: https://event.nieuwetijdskind.com/vaar-je-eigen-koers-in-een-woelige-wereld/

GEEN REACTIES

Mobiele versie afsluiten