Leestijd: 6 minuten

Mystieke gaven

Wie over bepaalde mystieke gaven beschikt is daarom nog geen lichtwerker. Dat is een groot misverstand. Misschien heb je die gaven verworven in vorige levens en kan je ze nu nog steeds gebruiken. Misbruiken zelfs.

Mystieke gaven kunnen verwerven is vaak wel een verdienste, een soort beloning voor het doorlopen van bepaalde groeiprocessen. Misschien deed je dat al in vorige levens. Waarbij het meteen duidelijk wordt: op het lichtgevende pad blijven is best wel moeilijk, zeker indien trots al snel om de hoek komt kijken wanneer je ineens ontdekt dat je bepaalde gaven hebt en hoezeer je daarin ontkracht werd. Gaven ontwikkelen en heel krachtig worden, het heeft ook een ferme keerzijde want hoe krachtiger je wordt, hoe groter je verantwoordelijkheid om met die gaven correct of koosjer om te gaan. En als je heel krachtig bent en je maakt foute keuzes (onbewuste of bewuste), dan loopt het ineens wel goed fout. Indien je niet zo krachtig bent, dan is het genomen zijspoor makkelijker weer te corrigeren. Waarom loopt het eigenlijk zo sterk fout als je heel krachtig bent? Dat is net omdat je die grote manifestatiekracht ineens fout hebt aangewend. Hoe komt dat? Wel; elke boze gedachte, krijgt een boze respons en wat voor één. Maar de echte oorzaak van de negatieve kettingreacties? Je eigen gevoelens, je eigen boze gedachten. Boos worden is nochtans niet zo erg. Het is jezelf uiten, maar tracht de gedachten dus te ontdoen van hun kwalijke lading, uit je wanneer dat nodig is, maar doe het niet kwetsend, doe het niet belerend.

De survivors zouden hun kracht anders kunnen (leren) inzetten

Veel lichtwerkers werden eerst heel erg ontkracht in hun/dit leven. Het zijn vaak survivors, overlevers en gewonde reizigers die zichzelf wisten te helen of daar nog mee bezig zijn. Dat overlevingsinstinct zegt natuurlijk ook iets over de kracht die ze bij zich dragen. Het is goed om dit ook eens te leren beseffen. Wees maar eens trots op jezelf, want je deed het toch maar. Een kat heeft negen levens en als die kat zich steeds weet te herpakken, dan is dat vast door haar enorme survivorkracht (lees: manifestatiekracht, hoop, moed, doorzettingsvermogen…). Maar blijven ze door allerlei ervaringen toch nog hangen in het veld van woede, wrok en innerlijke boosheid en slachtofferschap, dan kwellen ze zichzelf en dan kunnen ze zich in feite nog niet dienstbaar opstellen voor anderen.Of toch nog niet op de manier dat dit zou moeten gebeuren. Je moet jezelf dus verlossen van de ‘Waarom ik? ‘ en de ‘arme ik’-gevoelens. Veel mensen met zienersgaven stellen zich ter beschikking van mensen die willen kijken in de toekomst of in het verleden. Of ze willen de juiste inzichten ontvangen en doorgeven in verband met situaties van hun  cliënten. Maar indien de ziener in kwestie zijn eigen kwetsuren voorbij holde en ze niet volledig heeft geheeld, dan beïnvloedt het de kwaliteit van de spirit-boodschappen die hij/zij ontvangt en dan leiden ze zelfs tot misgroei bij de betrokkene die hem/haar daarin onvoorwaardelijk gelooft. Met andere woorden: dan zijn die boodschappen ook niet zuiver genoeg om anderen te ondersteunen in hun levensproces en in hun heling. Soms projecteert men de eigen nog te leren lessen naar de betrokkene, vanuit de herkenning. Wat zich in hun eigen leven afspeelt schemert dan namelijk te sterk door in de boodschappen. De boodschappen zijn dan niet meer objectief, niet puur. Ook bij psychologen en psychiaters is dit vaak een valkuil. Hebben zij het allemaal wel zelf voor elkaar in hun leven? Of verschuilen ze zich achter hun zuur verdiende diploma, als resultaat van hun studie-ijver, achter hun trots of achter teveel beroepseer?

Anderzijds is wat ik zeg behoorlijk paradoxaal: Leren doe je natuurlijk onderweg. Je lessen haal je uit het leven, of ook uit de beroepspraktijk. De leraar is vaak ook de leerling, want veel leerlingen hebben nog een boodschap bij voor die leraar. Staat hij/zij nog open voor lering wanneer die de andere in een lagere positie dwingt? Staat die leraar nog open voor boodschappen van de mensen waar hij of zij zich boven plaatst? Vaak niet. Toch kan je steeds van elkaar leren, in welke situatie dan ook. Die wisselwerking is zelfs cruciaal. Ik werkte ooit met mentaal gehandicapten, en hoewel dit wel een confronterende vaststelling was, ik leerde vaak veel van hen. Omdat zij puur zijn, omdat ze nog echt leven vanuit echtheid en met hun kwetsbare en oh zo eerlijke hart. Onvoorwaardelijke liefde leerden ze mij kennen. En mijn hart leek vooral verstrikt te geraken in allerlei onproductieve en misleidende gedachten en veroordelende gevoelens. En die onvoorwaardelijkheid die zij zo ongecompliceerd konden voelen en tonen, daar kon ik enkel van leren. Sterker nog ze tilden mij op in hun hoge vibratie en ik ervoer er zo erg gelukzalige momenten. Tijdens mijn werk nota bene, kan het nog beter?

De energievoelers

Er zijn ook mensen die de energie van anderen kunnen voelen. En al naargelang wat ze (aan)voelen gaan ze die of die uit de weg. Of ze willen enkel omgaan met mensen met een hoge vibratie. Weer een valkuil. Vaak hebben mensen die energieën kunnen voelen, niet eens zelf een hoge vibratie; Dus de gevoelskwaliteit zegt niet alles over je eigen positie of lichtkwaliteit. Het ene heeft niet eens met het andere te maken. Die gevoeligheid is gewoon een mooie gave die je helpt sneller goede keuzes te maken. Ze dient echter niet om onderscheid te maken en om je te onderscheiden van anderen. Nog minder om ze te (ver)oordelen.

Je vibratie verhogen lijkt voor jou wenselijk?

Je weet nu dat vanuit een hogere vibratie meer positief toeval je tegemoet komt. Daarom zeg je: ‘Ik verhoog erg graag mijn trillingsniveau, maar ik weet in feite niet goed hoe.’

Je vibrationele en emotionele toestand is helaas of gelukkig geen permanente toestand. Je kan dus stijgen, zakken en vallen, zelfs op één dag, van uur tot uur. Je kan door alle energielagen suizen. Je bent mogelijk hoogsensitief en dan blend je zelfs met de energie van mensen waarmee je werkt, op stap gaat… Of als er erge dingen gebeuren, dan verlaagt je vibratie automatisch. Neem nu relatieproblemen, een overlijden, een plots werkontslag, een akelige diagnose, een negatieve situatie die je ineens overkomt en je uit balans haalt…

Bevind je je permanent op een lage vibratie en krijg je het daardoor voortdurend weer op je brood? Doe er dan wat aan. Verhoog je vibratie.

Moet ik dan terug geloven in een religie?

Neen, je geloof in een menselijk geloofsinstituut geeft je daarin totaal geen garanties, maar het is wel zo dat veel mensen net daar voor het eerst in aanraking komen met ethiek en spiritualiteit. Laten we hopen dat die ethiek dan ook gezond is en geen subversieve belangen dient en in geen geval het vrijdenken verhindert (of dogmatisch is).

Je manier van zijn, denken en functioneren kan je wel enige garanties geven. Je vibratie is verbonden aan je liefdeskwaliteit. Neem nu het christusbewustzijn of de ethische waarden die Christus ooit aan ons parabelsgewijs (via de orale traditie) had uitgelegd, maar die helaas iets minder zuiver werden neergepend en gefilterd. In feite komt het hier op neer: Je vibrationele toestand is verbonden aan je liefdescapaciteit en je capaciteit tot onvoorwaardelijke liefde, het geven van kansen…. Heb je nauwelijks contact met je zelf, of kan je je eigen zwaarte nauwelijks aan… dan zit het vast niet goed met je vibratie.

Of je twijfelt teveel aan jezelf of je kan jezelf niet eens accepteren, laat staan anderen waarin je je eigen zwaktes herkent. Allemaal niet goed voor je vibratie. Maar in je kern ben je doorgoed en wil je het beste voor iedereen en voor de wereld, de aarde, dan heb je mogelijk toch een hoge vibratie ondanks die zwaarte en gevoelens van onwaarde die je ongetwijfeld naar beneden blijven halen. Je trilling haal je dus uit een optelsom van karakterkenmerken, je denkwijze en je gedragingen. Niet eenvoudig aldus want iedereen roeit met de riemen die hij/zij heeft, volgens de omstandigheden waarin hij/zij groot werd en waarmee hij/zij nu zijn/haar eigen realiteit bekijkt en verder opbouwt.

Hieronder enkele eigenschappen die je ‘niet’ van pas komen bij het verhogen van je vibratie:

 • Een wrokkige natuur of wrokkige gedachten
 • Innerlijke of uiterlijke woede
 • Verdriet dat wordt vastgehouden
 • Jaloerse gedachten
 • Gedachten van onwaarde
 • Racistische gedachten
 • Meerderwaardigheidsgevoelens
 • Oordelende en veroordelende gedachten
 • Trots en eerzucht
 • Valsheid, onoprechtheid
 • Angsten
 • Jezelf verschuilen achter een uiterlijk imago
 • Leugens vertellen of in stand houden
 • Gecultiveerde haat
 • Je steeds weer willen afscheiden/onderscheiden
 • Steeds weer liegen of situaties verbloemen om jezelf te redden
 • Mensen neerhalen & pestgedrag
 • Een grote hang naar roem en macht
 • Leedvermaak
 • Je koesteren in slachtofferschap, je ermee identificeren
 • Overdreven dienstbaarheid
 • Dominantie en manipulatie
 • Niet kunnen vergeven en vergeten
 • Je dingen toeëigenen die niet van jezelf zijn of die niet door jou bedacht zijn
 • Jezelf koesteren in slachtofferschap

(maar aan alles kan worden gewerkt, nietwaar…?)

Welke komen je wel van pas om je vibratie te verhogen:

 • Liefdevolle gedachten
 • Oprechte menselijke interesse en vriendschap
 • Menslievende gedachten
 • Authentiek zijn, jezelf zijn
 • De waarheid spreken,
 • Jezelf uiten of uitspreken (niets achterhouden voor de lieve vrede, het kan immers een bom worden)
 • Zorgzaamheid
 • Sociaalvoelendheid
 • Mededogen en compassie (kunnen meevoelen)
 • Barmhartigheid
 • Kunnen denken voor het grotere geheel, dit reikt dus verder dan opportunisme
 • Voldoende zelfliefde
 • Een goed contact met de natuur hebben
 • Een open geest hebben
 • Niet te vasthoudend zijn, openstaan voor nieuwe of andere denkbeelden
 • Vrijdenkendheid (geen dogma’s aanhangen)
 • De wens om te willen groeien, willen helen
 • Anderen hun vrijheid laten en te gunnen
 • Anderen hun geluk kunnen gunnen
 • Je capaciteiten inzetten om van de wereld een betere plek te maken
 • Acceptatie en zelfacceptatie
 • Nederigheid
 • Blijdschap en verwondering
 • Dankbaarheid
 • Willen groeien, willen evolueren naar een betere mens

Hoe verhoog jij je vibratie?

13 REACTIES

 1. Bedankt alle reacties, mooi om te lezen
  Nederigheid, en ik kan alleen uit eigen ervaring spreken, is heel belangrijk
  Zelf heb ik ook nog weleens last van ‘boosheid’ met name als, IK vind dat men te weinig respect of begrip enz laat zien en met name hoe men met de natuur omgaat, neem alleen het maaibeleid, de madeliefjes en vergeet me nietjes hebben amper zich kunnen richten naar de zon en de maaimachine komt met donder en geweld, het volop kappen van de bomen, hele oude bomen, zonder pardon weg ermee ze staan in de weg en dan die vreselijke bladblazers, ik kan dan heel boos worden, wat ik dan probeer en dit lukt niet altijd, is om de boosheid te bekijken en me er niet mee te vereenzelvigen en vooral voor mezelf begrip en respect te tonen, door de boosheid er te laten zijn

  Ook en dit is mijn gevoel, als een ieder op z’n eigen vierkante meter aan zijn eigen vibratie, bewustwording werkt en zich meer met zichzelf bemoeit en naar binnen keert, dan is er een kans op het beter maken van jezelf en hiermee onze aarde, je hebt geen leermeester nodig, alles zit in je

  Ik mediteer elke dag, met de boom in mijn kleine stadstuintje, dit is begonnen toen mijn moeder is overleden, waar ik ruim twintig jaar geen contact meer mee had, ik zal de hele familie geschiedenis hier niet vertellen, dit is niet te doen.

  Door het mediteren heb ik contact gekregen met de ongeziene wereld, zoals men dit noemt, maar deze wereld is voor mij de wereld en zo prachtig en dit maakt mij elke keer weer nederig en ik bied excuses aan voor het onbewuste gedrag van mensen hoe men de natuur nog steeds in 2018 aan het vernielen is
  De onvoorwaardelijke liefde die ik van deze wereld/energieën of hoe je het wilt noemen, voel, dit is niet met woorden te beschrijven
  Ik zou het aan een ieder willen mededelen, om zuinig en respectvol met de natuur om te gaan, en dan denk ik weer aan dit prachtige gedicht

  Grootouder,
  Zie hoe gebroken we zijn
  We weten dat in alle scheppingsvormen
  alleen de mensenfamilie is afgedwaald
  van de heilige weg
  We weten dat wij degenen zijn
  die verdeeld zijn
  En wij zijn degenen
  die opnieuw samen moeten komen
  om de heilige weg te bewandelen
  Grootvader,
  de ene,
  leer ons liefde, mededogen en respect
  opdat wij de Aarde en elkaar
  mogen helen
  Citaat uit: Andrew Harvey (red), The Essential Mystics

  • Je boosheid is overigens heel terecht, de bekommernis immers ook. Jij voelt de aarde goed aan. Mooie boodschap en een prachtig citaat, waarvoor dank! Wees terug blij, het tij is aan het keren. De burgers doen het tij keren, de industriëlen en de politici (in die volgorde want industriëlen hebben meer macht dan politici die naar hun pijpen dansen) zullen ons sowieso volgen…

 2. Met vibreren ben ik niet zo bezig. Volgens mij vibreren evenwichtige mensen hoger. Evenwichtig op alle vlakken bedoel ik dan; geestelijk, lichamelijk, relationeel.

  Dat is mijn streven voor de komende jaren. Mijn stressgevoeligheid ondermijnt hoger vibreren. Het zou goed zijn voor mij nog meer te focussen op rust, contact met mezelf.

  Op die manier kan ik er ook meer zijn voor anderen.

  Maar zoals je schrijft in het begin van het artikel is hoger vibreren geen wedstrijd. Het maakt me niets uit hoe hoog of laag ik vibreer. Ik wil gewoon gelukkig zijn en meedragen aan het geluk van anderen.

  Mensen met kwalijke energieën, die me willen schaden, ga ik wel uit de weg. Je mag jezelf toch beschermen, niet?

  • Het is inderdaad zo, dat mensen met zware energieën je ook lager kunnen doen vibreren, ook al doen ze dit ‘belasten’ wellicht echt niet bewust. En de ene is sowieso energiegevoeliger dan de andere. Sommigen zijn zoals sponsen. We vervloeien met hen omdat we nooit echt los zijn van anderen (het ego is ergens een illusie). Een preventieve afscherming tegenover elke vreemde vind ik natuurlijk wel wat overdreven want dan ga je hartscontacten uit de weg. En kinderen die in zware gezinnen opgroeien, kunnen zich hiertegen nauwelijks beschermen. Ze vallen er dus sowieso ten prooi aan. Soms moeten we de dingen doorstaan.

 3. Om je vibratie te verhogen is het de bedoeling dat we elke emotie er laten zijn. Als je praat over wat helpt om je vibratie te verhogen en wat niet van pas komt dan gaan mensen hier juist mee in gevecht en gaan het weg drukken.Bijvoorbeeld ik ben jaloers of boos. Dit is niet helpend denken ze dan maar juist de gedachte dat het niet helpend is niet helpend. Ben je boos jaloers angstig of verdrietig, laat dit er dan volledig zijn. Dit helpt het te laten transformeren want dan ga je er niet meer mee in gevecht. Alles mag er dan gewoon zijn en hierdoor verhoogd de vibratie. Ik vind het dan jammer om over helpende en niet helpende emoties te praten. Als je de labels eraf haalt is hetgene wat overblijft energie, ook de negetieve emotie zoals boosheid is energie alleen geblokkeerde energie. Het enige wat dit nodig heeft is dat het er volledig mag zijn.

  • Ik vind dit een heel terechte opmerking, waarvoor dank. Ik heb het eerder over de door jezelf volgehouden of onderhouden negatieve emoties. Iets wat je pijn doet, dat leidt tot een negatieve emotie. De volgehouden negatieve emotes werken op den duur nefast voor je systeem of al je systemen want zo kan je een mens ook benaderen (als een fantastisch en complex geheel van systemen dat de A.I. nooit zal kunnen benaderen). Dus het kan uiteindelijk ook leiden tot normenverlies (mentaal effect), maar ook nog meer negativiteit gaan uitnodigen (de negatieve spiraal) of zelfs uitmonden in ziekte.Zowel fysisch als psychisch. Daarom is het ook vaak geen zegen om heel gevoelig te zijn. En toch mag je best trots zijn op een hoge gevoeligheid.

 4. gezeten in hoep krachtdier naast me geopende kristal in hand verbonden met moeder aarde en grootvader zon enz enz meditatie bouw je stapje voor stapje op je leraar (verbonden met bovenwereld) weet wanneer er een trauma of blokkade verwerkt of weggewerkt kan worden en je energie ontvangst bouw je ook op (meditatie) als we gelijk in ons kracht komen worden we gek dus hoe iemand zijn vibratie verhoogd kan hij niet zeggen ik heb iemand in het begin gezegd hoe ik mediteer de vrouw (healer) die me begeleid kreeg dit door en zei dat dit niet de bedoeling was, dus hoe verhoog je je vibratie door de lessen van het leven te door en overzien, van je fouten te leren, door een goede healer te bezoeken

  • Je vibratie verhogen ‘als doel op zich’ is natuurlijk wat onnozel en de titel zet ergens ook op een verkeerd spoor want het is nu éénmaal geen wedloop. Niemand vraagt je hierin te presteren… Oef! Maar inderdaad door je levenslessen te leren krijg je groei en verhoogt die sowieso en zo kom je mogelijk van een negatieve spiraal (stel dat je daar zou inzitten door omstandigheden) plots in de positieve terecht. Dat is mogelijk de voornaamste boodschap en dit blijkt niet zo goed uit dit artikel, denk ik. De christuswaarden geven sowieso een goede sturing…
   Met andere woorden ook door verwerking, door loslaten, het integreren van de lessen (als je ze doorprikken kan) zoals je zegt. Het is alleszins niet zo makkelijk als het lijkt en een constante evenwichtsoefening. Soms hebben we ook teveel ego en vaak te weinig. En in beide gevallen harnassen we ons.
   Soms prijs ik mij gelukkig dat ik zelf geen frequenties kan aanvoelen, het zou mij beïnvloeden in mijn doen en laten. Dus mijn eigen vibratie ken ik totaal niet, maar meer positief toeval komt me tegemoet en dat is fijn om vast te stellen, meer moet dit niet zijn.

 5. Hoe ik mijn vibratie verhoog weet ik niet, maar ik wil ‘t hebben over’ t begrip ‘nederigheid’, veel mensen, waaronder kinderen en jongeren weten dit begrip niet degelijk te verklaren, ik zelf denk en verklaar ‘t begrip’ nederigheid’ steeds als ‘normaal gedrag vertonen’ ; niet te arrogant, bv., niet te nep-‘nederig’!

  • Je vraagt je wellicht af ‘waarom dit onderwerp’? Ik ontmoet inderdaad veel arrogantie, maar die valkuilen ontmoet je natuurlijk ook zelf. Het kunnen namelijk ook spiegels zijn. En door te werken aan groei, kan het zijn dat je meer positiviteit kan ontmoeten door de wet van actie en reactie.
   En ook: Je kan langs buiten vriendelijk, hulpvaardig lijken en bijv. ook nederig zijn, maar binnenin toch gans anders ‘zijn’. Bijvoorbeeld wrokkig en boos door trauma. Of redelijk ‘nep’ en dan word je wel vriendelijk en nederig etc… bevonden in je buitenwereld (tenzij men je beter scant), maar men voelt dat er wat niet klopt en zelf ontsnap je niet aan de negatieve spiraal (die je zelf bestendigt door je onechtheid). Het is niets van horen zeggen, ik vertel hier uit eigen ervaring.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in