Hoe-versterken-we-onze-eigenheid

Je staat voor de spiegel. Je kijkt naar je spiegelbeeld. Wat zie je? Zie je oneffenheden? Ga je op zoek naar onvolkomenheden? Of kijk je met finesse? Kijk je via subtiele waarneming en is het een ontdekkingstocht?

Ik herinner mij dat ik in mijn pubertijd voor de spiegel stond. Veel van wat ik dacht over mijzelf was onaardig. In een andere leeftijdsfase heb ik mijzelf regelmatig in de ogen gekeken. En liet ik weten van mijzelf te houden.

Er zijn andere gradaties mogelijk die ons voorzien van daadwerkelijk verbinding leggen. En ons richten op onze eigenheid en deze verstevigen. Waardoor we onszelf niet alleen de boodschap meegeven dat we voldoen maar ook onszelf geruststellen.

Dat laatste is fijn wanneer onze levensfase uit onrustige momenten bestaan. Wanneer er veranderingen plaatsvinden waarbij we houvast zoeken, kunnen we ons tegoed doen aan geruststelling. En voorzien we onszelf van gemoedsrust.

De intentie is voldoende

Er zijn verschillende vormen en gradaties om via ons wezenlijk zelf verbinding te leggen. Daarna is de integratie mogelijk van datgene waar onze behoefte naar uitgaat. Hieronder beschrijf ik drie vormen. De eerste is:

Je staat voor de spiegel. Een mooi moment kan, net voordat je gaat slapen, zijn. Omdat je daarna naar bed gaat vanuit het meegegeven gevoel dat het goed is. Vanuit deze intentie kan je de slaap vatten.

Je kijkt je zelf aan. Enkele momenten bewust jezelf in de ogen kijken kan onwennig zijn in de beginperiode. Tijdens het aankijken richt je je op je eigenheid.

Dat doe je, door je voor te stellen, dat je je eigenheid waarneemt in je eigen aanblik. De intentie is voldoende. Nu je contact hebt met jouw eigenwaarde laad je deze aanzwellen. Je stelt jezelf voor dat deze zich versterkt. Mogelijk ervaar je een (fysieke) verandering.

Samengaan van behoefte en eigenheid

Nu je eigenheid zich zo stevig manifesteert kan je hier gelijktijdig gebruik van maken. Je kan datgene wat je aandacht vraagt en dat gezien wil worden op laten komen.

Hoe? Vrij eenvoudig. Vanuit je intentie kan je datgene wat gezien wilt worden van aandacht voorzien. Nadat ik mijn eigenheid versterkt hebt ervaar ik behoefte aan een meer gestructureerde invulling van mijn werkdag.

Vanuit de versterkte eigenheid richt je je innerlijke focus op datgene waar de behoefte ligt. Nu het gezien wordt kan je het verstevigen. Door je voor te stellen dat je eigenheid contact legt met je behoefte. Wanneer deze samenkomen verbinden zij zich en volgt een samenkomst.

De gestructureerde invulling van mijn werkdag (behoefte) laat ik samenkomen met mijn versterkte eigenheid. Ik voel angst. Deze laat ik aanwezig zijn. Tegelijkertijd ben ik mij bewust dat ik (meer) verantwoordelijkheid kan nemen voor de invulling van mijn dagen.

Deze vorm integreren we door toe te laten waar onze behoefte ligt. De behoefte laten we contact maken met onze eigenheid. Het samenvallen zorgt voor een  nieuwe energiefrequentie. Van waaruit we vervolgens stapsgewijs onze weg vervolgen.

De behoefte kunnen we terugkerend voeden. Zodat onze eigenheid zich sterker fysiek kan verankeren. Waardoor we zelfvoorzienend door het leven gaan.

Het bovenstaande is een vorm. Er zijn vele vormen die we (her)kennen en onszelf in staat stellen toe te laten wie we werkelijk zijn. Het samen laten vallen met onze eigenheid scherpt ons bewustzijn aan en voorziet ons van onze werkelijke toedracht op aarde.

Onze relatie met anderen

Een andere vorm is via wederkerigheid onze relatie met de ander herzien. In contact met de ander kunnen we onze eigenheid aanscherpen. We kunnen onszelf voorzien in de behoefte die we ervaren via de ander.

Een voorbeeld: ik ben in gesprek met een vriendin. Ik vertel haar over de behoefte die ik ervaar om mij verder te ontwikkelen in het begeleiden van groepen. Ik wil graag het leidinggevende deel in mij meer ruimte geven. Ik vertel haar wat ik erin tegen kom en wat mij tegenhoudt.

Zij luistert en reageert. Niet geheel op de manier zoals ik graag zou zien :-). Zij geeft haar reactie vanuit haar eigenheid. Ik neem het waar en ontvang datgene wat zij mij aanbiedt. Dat biedt een andere kijk. Vanuit haar perspectief verrijk ik mijn blik en maakt dat ik mij aanvullend gevoed kan ervaren.

Na het tijd gegeven te hebben ervaar ik dat zij mij laat zien dat ik de mogelijkheden in mij draag. En dat ik door het toe te laten het ook uit kan voeren. Haar manier van overdragen van haar kennis werd door mij in eerste instantie niet herkend.

Door het niet te verwerpen maar te aanvaren verrijk ik niet alleen mijzelf maar geef ik ook de vriendschap de kans te groeien en zich te ontwikkelen.

 Het groepsgebeuren

Tot slot een derde vorm. Je kan een situatie voor de geest halen waarbij je niet tot je recht kwam. Bijvoorbeeld dat je je buiten de groep voelde staan. Of misschien een andere vorm waarbij je je niet gezien voelde. En die zich afspeelde in aanwezigheid van meerdere mensen.

Deze situatie draagt de mogelijkheid in zich om onze eigenheid te versterken. Door onszelf de gelegenheid te geven hetgeen we hebben ervaren, te omarmen. Zonder dat we de noodzaak ervaren te hoeven reageren of te veranderen. Wanneer we het laten zijn kunnen we een blik werpen op datgeen wat er werkelijk gebeurd is.

Verbinding

Een voorbeeld: ik voel mij buiten een groep staan. In eerste instantie maakt het dat ik gedachtes heb, over de mensen in de groep. Daarna richt ik mij op mijzelf en kijk ik naar wat er gebeurt. Ik heb mij enigszins afgesloten. Waardoor er geen daadwerkelijk contact kan ontstaan. Wanneer ik mij openstel kan de verbinding tot stand komen.

In de ‘afgesloten’ situatie voel ik mij ondergeschikt aan de groep. In de ‘opengestelde’ situatie zou ik mij als onderdeel en gezien ervaren. De ondergeschikte vorm vraagt om goedkeuring. De vorm waarbij eigenheid tot zijn recht komt ´vraagt niet´. Waardoor het de mogelijkheid in zich draagt onze eigenheid te versterken.

Een terugblik

Bij de eerste vorm geven we via onszelf (de spiegel) weer. Bij de tweede vorm via het perspectief van de ander. Bij de derde vorm zijn de groepsaanwezigen degenen die ons van een terugblik voorzien. De drie verschillende vormen dragen verschillende gradaties in zich. Iedere vorm richt zich op onze eigenheid en maakt dat we onszelf krachtiger kunnen neerzetten.

Heb je de intentie om jezelf te voorzien van het verstevigen van je eigenheid? Dat is voldoende om deze tot zijn recht te laten komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in