De Hoog Sensitieve Persoon Verliefd

Hoog sensitieve personen zijn gevoeliger voor geluiden, stemmingen van andere en prikkels van buiten. Met andere woorden, ze “voelen” beter. Maar hoe moet dat nu als in een relatie de één heel gevoelig is en de ander niet? Psychologe Elaine Aron boog zich als HSP in een relatie met een niet-HSP over deze vraag en schreef daarover haar tweede boek. Elaine Aron: “In een relatie waarin één van beide partners HSP is, is de kans op conflicten groter dan in een relatie met twee “gelijkgestemden”, omdat er verschillen in temperament zijn. Een zeer gevoelig persoon wil niet al te veel blootstaan aan spanningen en uitdagingen, terwijl de partner dat misschien juist nodig heeft. Het valt niet mee om daar een gulden middenweg in te vinden.” Maar met een beetje begrip voor elkaar kom je volgens Elaine Aron een heel eind.

 Hoogsensitieve Personen Verliefd

door Elaine N. Aron, Ph.D.

hoogsensitief liefde 160x250 HSP: Hoog sensitieve personen in de liefde Elaine N AaronWaarom ging ik me met dit onderwerp bezighouden? In de eerste plaats, om een nogal cliché-achtige reden, maar een die ook heel waar is: de wereld heeft behoefte aan liefde. En ik geloof dat HSP’s een belangrijke taak hebben in het aan het licht brengen van liefde. Maar ik ben er achter gekomen dat we wel hulp nodig hebben als het om intimiteit gaat. Misschien zijn we bang, of is ons pijn gedaan en kunnen we dat niet vergeten. Of we vinden het moeilijk in te zien dat we gewaardeerd te worden voor wie we werkelijk zijn. Of we hebben problemen in relaties omdat we andere behoeftes hebben, zodat we ons altijd “teveel” of “overgevoelig” voelen.

In de tweede plaats: mijn echtgenoot en ik waren, voordat ik HSP’s ging bestuderen, nauw betrokken bij psychologisch onderzoek naar liefde en relaties – en dat zijn we nog. Op dat gebied worden nog steeds beschouwd als zeer leidinggevend, hoewel geen van ons beiden over dit onderwerp ooit iets voor het grote publiek heeft gepubliceerd. Uit dit boek kun je heel wat leren over wat er door gedegen onderzoek ontdekt is over relaties. Daarnaast onthult het de laatste bevindingen wat betreft HSP’s en relaties. Deze combinatie of deze nieuwe bevindingen zul je nergens anders kunnen lezen.

In de derde plaats ben ik, als HSP, al meer dan dertig jaar getrouwd met een niet-HSP – sommige van die jaren waren nogal stormachtig – dus ik heb aanzienlijke ervaring met hoe iemand’s aard van invloed is op een relatie!

De Waarheid Over Het “Scheiding Gen”

De meesten van ons nemen aan dat het welslagen van een relatie tussen vrienden of geliefden afhangt van het hebben van goede communicatieve vaardigheden of het delen van gezamenlijke interesses. Maar overweeg dit eens: uit een studie uit 1995 bleek dat 50% van de kans op een scheiding genetisch is bepaald. Betekent dit dat succes en vervulling in een sociale context ook overgeërfd worden? En wat kunnen we er aan doen? uitelkaar HSP en scheiding, door Elaine Aron

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De belangrijkste reden voor dit genetische effect is, naar mijn overtuiging, niet een “scheiding gen”. (Te zeggen dat iets genetisch bepaald is verklaart niet zo veel – het dragen van rokken of het bezitten van een geweer is bijna geheel “genetisch bepaald”, met dank aan de geslachtsgenen en een heleboel culturele oorzaken.) Erfelijkheid komt bij een huwelijk om de hoek kijken vanwege de manier waarop een bepaalde geërfde karaktertrek problemen veroorzaakt in een relatie. Ze veroorzaken problemen alleen maar omdat de meesten van ons totaal niet weten wat voor ingrijpende verschillen er bestaan tussen verschillende zenuwstelsels. Maar met de juiste begeleiding kunnen de vele “moeilijke koppels” in deze wereld zeer vervullende relaties hebben.

De hoog sensitief persoon verliefd

Laten we beginnen met de karaktertrek die we kennen: gevoeligheid. Ongeveer 20% van alle mensen zijn hooggevoelig (HSP); bij tenminste 34% van alle liefdesrelaties is een HSP betrokken. En iedereen is met tenminste een HSP bevriend. Ik heb ontdekt dat als HSP’s noch door zichzelf noch door anderen als zodanig begrepen worden, daar problemen uit voort komen. Zeker om die reden blijkt uit mijn gegevens dat de gemiddelde HSP een wat gelukkiger combinatie vormt met een andere HSP. Zij begrijpen elkaar.samen

Mijn gegevens laten ook zien dat de gemiddelde HSP-relatie over het algemeen minder gelukkig is – wat betekent dat relaties die HSP’s hebben, minder gelukkig zijn, op z’n minst voor de HSP.  Waarom? HSP’s hebben een zenuwstelsel dat meer subtiele dingen uit de buitenwereld oppikt en ze denken daar dieper over na.  Dat betekent meteen al dat ze de neiging zullen hebben om meer diepgang in hun relatie te willen om er tevreden mee te kunnen zijn; dat ze meer dreiging voelen uitgaan van de gebreken en het gedrag van hun partner; dat ze meer nadenken en, als bepaalde tekenen daar op wijzen, zich zorgen maken over hoe dingen gaan.

Omdat HSP’s zoveel op pikken, zijn ze ook vatbaarder voor overprikkeling, voelen ze zich vaker gestrest –  inclusief de stimulans en stress die kan ontstaan bij elke intensieve, intieme interactie. Ze hebben meer behoefte aan een stapje terug, waardoor een partner zich buitengesloten kan voelen. Ze vinden andere dingen plezierig in vergelijking met anderen.

Sensatiezoekers die Verliefd zijn

Hoog sensitieve personen in de liefde onderzoekt ook, zij het in minder mate, de andere basis-karaktertrek, het uitgebreid onderzochte en overgeërfde: sensatie zoeken. Sensatiezoekers (SZ’s) worden geboren met een sterke nieuwsgierigheid en de behoefte om te onderzoeken. Hoewel dit tegengesteld lijkt te zijn aan gevoeligheid, heeft de natuur dit anders geregeld. Speciale genen en hersensystemen lijken deze twee eigenschappen te besturen, zodat een HSP tegelijkertijd SZ kan zijn. Maar het maakt hun leven zeker ingewikkelder. Een HSP met ook maar een beetje van deze eigenschap zal in relatie met een niet-HSP/SZ zeker een conflictvolle zo niet een opwindende relatie hebben. In het begin van Hoog sensitieve personen in de liefde staan wat zelf-tests die individuen en paren in staat stellen om te zien hoe hoog ze scoren op beide eigenschappen. Hoewel temperament niet zichtbaar is het wel heel werkelijk. Ik heb veel stellen gezien waarvan de een alle vragen uit de tests met ja beantwoordde, en de ander met nee. Dat schept een hoop misverstanden en “wat-is-er-met-jou-aan-de-hand?’s”. Geen wonder dat erfelijkheid de oorzaak is van 50% van de scheidingscijfers – dit percentage staat voor de vele scheidingen die veroorzaakt worden door een combinatie van twee mensen met buitengewoon verschillende temperamenten en die geen idee hebben van hoe de ander het leven ervaart.

En Onze Cultuur?

nieuwetijdskind.com-hoogteNet als mijn eerste boek kijkt ook dit boek zorgvuldig naar de effecten op HSP’s van de cultuur waarin we leven – hoe het HSP’s het gevoel geeft minder gewenst te zijn en minder zelfvertrouwen doet hebben. De problemen gelden extra voor mannelijke HSP’s. Hoewel er zowel veel mannen als vrouwen sensitief worden geboren, is toch het stereotype dat vrouwen sensitief zijn; “echte” mannen niet. Vrouwen zijn graag bevriend met mannelijke HSP’s, maar willen uitgaan en trouwen met niet-HSP’s. Een doel van Hoog sensitieve personen in de liefde is om HSP vrouwen te helpen zich van deze vergissing bewust te worden en om HSP mannen minder het gevoel te geven dat ze de oorzaak zijn van deze situatie.

Een ander doel is om de verschillende manieren te onderzoeken waarop HSP’s en sensatiezoekers met intimiteit omgaan. HSP’s zijn van nature op hun hoede en denken na voordat ze iets aangaan. Ze hebben er ook alle reden voor om bang te zijn afgewezen te worden omdat ze “te gevoelig” zijn of overweldigd worden door de wensen van de ander. Sensatiezoekers zijn ook bang om zich te verbinden, maar om een heel andere reden: het kwijtraken van afwisseling, de angst voor verveling.

Ik heb een beoordelingslijst gemaakt van acht angsten met betrekking tot diepgaande liefde om voor jezelf na te gaan, en ik heb daarna suggesties voor wat je ermee zou kunnen doen. Daarna bespreken we hoe je met iemand kennis kan maken en er verliefd op worden als je dat wenst, of het nou een HSP is of een niet-HSP.

Relatie Advies Voor HSP’s

Bovenal vult dit boek alle relatie-zelfhulpboeken aan om aan de behoeften van een HSP tegemoet te komen. Bijvoorbeeld legt het partners met een tegengesteld temperament uit waarom ze verliefd zijn geworden en hoe ze daar nu verder me kunnen. Het is niet eenvoudig. De oorspronkelijke, vaak zeer sterke aantrekkingskracht wordt al snel gewoon. Dan kan elk van de partners zich over de ander diep teleurgesteld voelen, of zelfs minachtend.

Bij gelijken kunnen er ook problemen ontstaan. Mijn man en ik hebben inderdaad dankzij een groot bedrag aan onderzoekssubsidie het effect van verveling op relaties kunnen bestuderen. Verveling is een speciaal probleem bij een gelijk geaard stel, bij twee HSP’s in het bijzonder. In eerste instantie kunnen ze verrukt zijn over hun overeenkomsten, maar na een tijd hebben ze de neiging om elkaar meer als veilige haven te gaan zien dan als een partner om nieuwe dingen mee te ontdekken. Dit is slechts een van de problemen waar ik me in dit hoofdstuk over HSP-HSP-paren mee bezig houdt.

Tenslotte werk ik ook een zestal cruciale aanwijzingen uit voor HSP’s in relaties, afhankelijk van het temperament van hun partner.

Nee, Ik Heb Seks en de Ziel Niet Overgeslagen

seksualiteitEen speciaal onderwerp is het hoofdstuk over seksualiteit, gebaseerd op het eerste onderzoek ooit naar de wenselijke seksuele praktijk bij de verschillende temperamenten die er zijn. Er gelden hier hele nieuwe normen voor “normaal”. HSP’s zijn bijvoorbeeld, in vergelijk met anderen, meer geneigd om seks te zien als iets mysterieus en heftigs, om eerder opgewonden te raken van subtiele in plaats van expliciete seksuele toespelingen, om gemakkelijk afgeleid te worden of om fysieke pijn te ervaren bij seks, en om het moeilijk te vinden om na afloop weer meteen terug naar het gewone leven te switchen. Mannelijke en vrouwelijke sensatiezoekers beleven over het algemeen meer plezier aan seks, willen meerdere partners, hebben er ook meer gehad, en hebben het gevoel dat ze kunnen genieten van “seks zonder liefde”.

Heel trots ben ik, tenslotte, op het hoofdstuk over liefde en spiritualiteit, en ook al hadden mijn uitgevers er sterke twijfels over, ik weet wat HSP’s waarderen. Of ik hoop dat te weten. Laat me weten wat je van  “Hoog sensitieve personen in de liefde”vindt.

Elaine N. Aron

Hoog Sensitieve Personen In De Liefde
Hoog Sensitieve Personen In De Liefde

koop het boek hier of klik op het plaatje

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

4 REACTIES

 1. Voor Liefdens relatie aan te kunnen gaan is juist belangrijk je eerst de liefdens relatie met je zelf aan gaat . Eigen waarde .
  Ik lees de wereld heeft liefde nodig .
  Wij alle samen vormen een wereld . De wereld is de aarde en deze heeft zeker liefde en aandacht nodig .
  Alles begint bij ons zelf voor we het kunnen voortplanten …
  de hulp waar men over praat is zeker nodig wanneer je beseft dat dit niet kant en klaar is . Wat voor de ene werkt hoeft niet voor de ander te werken .
  Advice kan zelfs schade aan richten men de aandacht weer brengt naar zich zelf en niet wat we alle denken dat nodig is .

  Het is nodig dat het oordeel gezien word we zonder oordeel weer bestaan kunnen vormen en iedereen leert van fouten wanneer we gaan zien dit natuurlijk proces ook natuurlijke oplossing eist .
  En deze elkaar kunnen geven zonder ee voor betaalt worden of dan wel geld kost als je deze ontwikkeling wil eigen maken .

  De waarde hoort weer in de mens gestoken te worden en niet de geld waarden want heb die geen geld hebben .
  Hebben ook nodig liefde nodig en zorg en hulp . En triest is dat wil je echt iets hoer geld voor op staat .

  De intelengentie en talenten die we hebben zijn voor elkaar te helpen echter er word nu rijkdom van gemaakt .

  Wat nu mis gaat is door het verleden verwaarloost .
  En wanneer men dit nu zou zien en begrijpen kan het voor alle goed gaan .
  Echter de mens speelt voor god en dat is niet wat god gewild heeft .

  Heb heb je naaste lief !!!
  Hoe delen we ook al weer ??

 2. Ik ben blij dat hier eindelijk aandacht aan besteed word.

  Want een lelijke scheiding ,wil ik nu nog niet aan een nieuwe relatie toe.
  Maar benieuwd naar de nieuwe inzichten hoe het wel te laten ‘werken’en in begrip met elkaar te leven in liefde.

 3. Mooi artikel, zeg 🙂 . Ik was er al net naar op zoek, dit soort informatie 🙂 . Er is me ook wat meer duidelijkheid nu, heel interessant. Ik ga zeker het boek kopen! Ik neem aan dat het al in de winkel ligt?

  Bedankt voor het plaatsen van dit artikel! 🙂

  Liefs, Susanne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in