Hoogbegaafd en hooggevoelig zelftest

Ben je hoogbegaafd en hooggevoelig? Het komt vaker voor dan je denkt! Test jezelf door deze vragen over algemene eigenschappen van een hoogbegaafd en hooggevoelig persoon te beantwoorden. Veel plezier!

1. Algemene kenmerken hoogbegaafdheid

“Zelfs als je twijfelt over de mate van je hoogbegaafdheid, dan zul je je talenten in je leven neerzetten, als je erkent en waardeert dat je gedreven bent om te worden, te dienen, te scheppen, te presteren en om bij te dragen. Erkenning van jezelf is niet de motor van zelfzucht of elitarisme, maar is bedoeld om je af te stemmen op een krachtiger, creatiever deel van je zelf dat je hart, je kennis en je talent wil loslaten op deze wereld.”

 • Heb je een grote woordenschat?
 • Heb je een veelheid van talenten?
 • Heb je zo veel interesses en bekwaamheden dat het moeilijk is om je energie te focussen op het ontwikkelen van één er van tot je eigen tevredenheid?
 • Heb je een gevoel voor humor dat met je op de loop gaat, onverbiddelijk is en mogelijk niet gepast?
 • Kun je je tijd zinvol doorbrengen zonder externe stimulatie?
 • Ben je aanhoudend doelgericht in je gedrag?
 • Is je creativiteit overduidelijk in al je pogingen?
 • Heb je de behoefte en energie om je bekwaamheden te ontwikkelen?

2. Entelechie, een doel hebben

“Entelechie is afgeleid van het Griekse woord voor een doel hebben. Het is een bepaald soort motivatie, een behoefte om je zelf te bevestigen, en een innerlijke sterkte en essentiële kracht die je leven richting geeft en groei teweeg brengt om te laten zien wat je in huis hebt. Hoogbegaafde mensen met een entelechie zijn vaak aantrekkelijk voor anderen die zich meegesleept voelen door deze openheid, dromen en visioenen. In de buurt zijn van iemand met deze eigenschappen geeft anderen hoop en vastberadenheid om zichzelf te realiseren.” Deirdre Lovecky, “Warts and Rainbows: Issues in the Psychotherapy of the Gifted”, Advanced Development, Jan., 1990

 • Ben je geleid door een innerlijke visie op je doel in het leven, of door een droom die alles vervullend is?
 • Ben je zeer gemotiveerd om alles te zijn waartoe je in staat bent?
 • Ben je diep betrokken bij het vormgeven van je levenslot?
 • Blijf je geloven in jezelf en je visie, zelfs als niemand anders dat doet?
 • Worden anderen aangetrokken door je visie, en willen ze meedoen?

3. De gevoeligheden (overexcitabilities) van een hoogbegaafd en hooggevoelig persoon

(Onderdeel van de Theory of Emotional Development of Kazimierz Dabrowski) die je ontwikkelingspotentieel bepalen:

“De vormen van overgevoeligheid zijn vooral prominent aanwezig bij hoogbegaafden en creatieven omdat we bij hen een hoger energieniveau aantreffen en een sterker vermogen om door te gaan; een verhoogd onderscheidend vermogen en alertheid voor zintuiglijke gewaarwordingen; een grotere begeerte naar kennis, naar ontdekkingen en een houding van vragen stellen en op onderzoek uitgaan; een levendiger voorstellingsvermogen, rijkdom aan associaties en een vermogen voor gedetailleerd visualiseren, een grotere diepte en intensiteit van het emotionele leven. Je kunt deze vijf vormen van gevoeligheid zien als het onderliggende kenmerk van hoogbegaafdheid en creativiteit.” (Piechowski, Silverman, Cunningham, & Falk, 1982)

A. Psychomotorisch gevoeligheid:

 • Ben je iemand met veel energie?
 • Houd je van intense fysieke activiteiten en beweging”?
 • Voel je je voortdurend onder druk om actie te ondernemen?
 • Ben je impulsief?
 • Heb je een paar zenuwtrekjes?
 • Ben je rusteloos, voordurend in beweging, altijd ergens naar toe, niet in staat om gewoon te ontspannen?
 • Praat je dwangmatig, alsof je steeds moet praten?
 • Ben je een workaholic?

B. Zintuiglijke gevoeligheid.

 • Ben je vaak tot tranen geroerd bij het horen van muziek of het zien van beeldende kunst?
 • Ben je geneigd tot overmatig eten en drinken, omdat het je een intens genoegen verschaft?
 • Ben je avontuurlijk als het nieuwe zintuiglijke ervaringen betreft (voedsel, muziek, erotische experimenten, verandering van je omgeving, om maar wat te noemen?)
 • Als je een ervaring in je herinnering oproept, kun je dan ook weer de zintuiglijke aspecten ervaren?
 • Is de aanraking, geur, smaak en zien van seksualiteit net zo belangrijk voor jou als het ervaren van een orgasme?

tuinieren is iha heel goed voor een hoogevoelig persoon omdat het zo aardt

C. Intellectuele gevoeligheid

(Verwar dit niet met hoge intelligentie, want veel zeer intelligente mensen houden niet van intellectuele activiteiten en inspanningen)

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
 • Ben je altijd overal vragen over aan het stellen en dingen in twijfel aan het trekken?
 • Houd je er van om een grote verscheidenheid aan theoriën en ideeën te onderzoeken?
 • Ben je in staat om ideeën buiten je eigen gedachtenkader nader uit te zoeken?
 • Houd je van onderzoeken, van analyseren en theoretisch nadenken?
 • Is het oplossen van problemen een bron van immense voldoening?

D. Beeldende gevoeligheid

 • Schrijf je, spreek je, denk je en droom je met een levendig voorstellingsvermogen?
 • Verdraai je of versier je de zuivere waarheid en maak je die mooier op manieren die jouw inbreng in een gesprek meer invloed geven of meer amusant maken?
 • Druk je jezelf uit op manieren die laten zien dat je een rijke associatie aan beelden en indrukken hebt?
 • Maak je eindeloos plezier om je eigen grapjes en gekke visuele, auditieve of associatieve beelden?
 • Herkader je op een creatieve manier gebeurtenissen, om je levensperspectief te ondersteunen?

E. Emotionele gevoeligheid

 • Ben je ondraaglijk gevoelig, met intense emoties?
 • Kan je gevoelens met grote precisie beschrijven?
 • Ben je zeer intens emotioneel gehecht aan anderen?
 • Zijn je emoties fundamenteel genoeg om voorbij te gaan aan jezelf en te reiken tot in gebieden van filosofische beschouwingen?
 • Lijd je aan buitengewoon grote angst en ongerustheid, of lijd je aan aanvallen van psychologische depressie?

Hoogbegaafd en hooggevoelig zelftest

4. Hoge intelligentie

“Hoogbegaafde volwassenen onderscheiden zich intellectueel van anderen. Ze zijn meer beredeneerde en meer globale denkers. Daarbij hebben ze het vermogen te generaliseren. Ze kunnen ingewikkelde begrippen en verschijnselen begrijpen. Hun verbeeldingskracht en creativiteit zijn vaak niet te begrijpen voor de gemiddelde persoon. Ze zijn in staat om de consequenties te voorspellen en problemen te voorzien die waarschijnlijk zullen ontstaan. Hoogbegaafde volwassenen zien een patroon van ontwikkeling en groei, en ze kunnen daardoor een trend herkennen. Dit geeft hen de mogelijkheid om te voorspellen en bij bepaalde acties de trend te beïnvloeden.” Annemarie Roeper, “Gifted Adults: Their Characteristics and Emotions”, Advanced Development, Jan. 1991)

 • Ben je een onafhankelijke denker, individualistisch en mentaal op jezelf aangewezen?
 • Ben je een divergente denken met unieke en interessante zienswijzen?
 • Ben je zeer intuïtief, met inzicht en voorspellend vermogen?
 • Houd je er van om te experimenteren met psychische en metafysische perspectieven?
 • Ben je zonder ophouden nieuwsgierig en onderzoekend?
 • Ben je verbaal flexibel?
 • Houd je van intense discussies?
 • Heb je een buitengewoon goed geheugen?
 • Bedenk je dingen razendsnel?
 • Kun je met een groot aantal mentale gegevens tegelijk werken?

5. Een hoogbegaafd en hooggevoelig persoon zoekt naar waarheid

“Zij die grondig nadenken, verdragen het idee niet dat het leven toevallig is, doelloos en zonder richting. Daarom staan we tegenover twee alternatieven: het bedenken en omarmen van overtuigingen die betekenis en doel geven, of het cultiveren van het vermogen om te voelen en ervaren wat het is om echt te leven, en toe te staan dat aan ons haar geheimen worden onthuld in overeenstemming met ons niveau van ontwikkeling.” (Mary Rocamora, stichter en directeur van de Rocamora school)

 • Doe je moeite om zin en wezen van het leven te begrijpen?
 • Heb je intensief gelezen over het wezen van de geest of meditatie oefeningen gedaan die helpen om het wezen van de geest direct te ervaren
 • Ben je aangetrokken, of verlangend naar spirituele en mystieke ervaringen die een basis verschaffen voor een dieper begrip?
 • Ben je veel bezig met de dood en de mogelijkheid van een leven na de dood?
 • Ben je vastberaden om een zinvolle bijdrage gedurende je leven te maken?
 • Heb je sterke gevoelens over thema’s die met moraal en rechtvaardigheid te maken hebben?

6. De autonome Factor (van de psycholoog Kazimierz Dabrowski)

“ ….de autonome factor stelt het individu in staat om door zelfbepaling de begrenzing te doorbreken van erfelijke en omgevingsinvloeden. De autonome factor is een gevoel van innerlijk richting geven, een interne drang om bewuste keuzen te maken in overeenstemming met die principes die de hoogste zijn in jezelf.” (Linda Kreger Silverman, Institute for Advanced Development)

 • Word je gedreven door zelfverwerkelijking en perfectie van jezelf?
 • Ben je je zeer van jezelf bewust?
 • Heb je getoond dat je in staat ben jezelf psychisch te transformeren?
 • Heb je een sterk invoelend en meelevend vermogen met anderen?
 • Laat je een hoog niveau van morele verantwoordelijkheid en integriteit zien?

Hoogbegaafd en hooggevoelig zelftest

7. Perfectionisme

“In een wereld waarin emotioneel gezond wordt gedefinieerd als tevredenheid, vermogen tot ontspanning, tevreden zijn met jezelf en het leven, en gebrek aan innerlijke conflicten, is het geen wonder dat de perfectionist gezien wordt als neurotisch. Erger nog, de boodschappen die perfectionisten bij voortduring krijgen tijdens hun leven, overtuigen hen er van dat er iets aan hun persoonlijkheid mankeert dat moet worden uitgewist. Dit verergert het innerlijke conflict waarmee ze moeten omgaan. Ze voelen niet alleen de schaamte, schuld en minderwaardigheid wat betreft deze tekorten, maar ook wat betreft het hebben van dit interne conflict. En dit is waar de spanning kan oplopen tot het punt van verlamming.” (Linda Kreger Silverman, 1987)

 • Voel jij je vastberaden om je best te doen tot elke prijs?
 • Voel jij je niet in staat om te voldoen aan je persoonlijke standaarden?
 • Word je verteerd door twijfel aan jezelf en door zelfkritiek?
 • Is zelfperfectie en perfectie van je levenswerk de centrale drijvende kracht in je bestaan?
 • Heb je het besef van je mogelijk bestemming en voel je je verantwoordelijk om daarnaar te leven?
 • Heb je niet realistisch hoge verwachtingen van anderen?

8. Hoogbegaafd en hooggevoelig i.c.m. introversie.

“Alle introverte mensen zijn perfectionisten. Alle hoogbegaafden zijn perfectionistisch in iets (gewoonlijk niet in het opruimen van hun kamer). De hoogbegaafde introvert is een perfectionist in het kwadraat.” (Linda Kreger Silverman)

 • Houd je meer van de diepte ingaan, dan de breedte, je te concentreren op één ding tegelijk?
 • Is het moeilijk om je goed te leren kennen, meer bezig met je innerlijke wereld dan met anderen, en heb je maar een paar vrienden die je goed kennen?
 • Voel je je gauw vernederd of minderwaardig, en blijf je daarom op afstand van anderen?
 • Wacht je in sociale situaties tot er iemand op je afkomt, liever dan jezelf te introduceren, en neem je de tijd om anderen te observeren voor dat je contact maakt?
 • Oefen je vaardigheden voor jezelf, voordat je je vermogens en je kant en klare producten aan de wereld laat zien?
 • Heb je behoefte aan privacy, respecteer je de privacy van anderen, en heb je er een hekel aan als anderen je persoonlijke ruimte binnenvallen?kinderen lezen

9. Idealisme

“Voortschrijdende ontwikkeling heeft te maken met het herkennen en bewonderen van universele principes zoals rechtvaardigheid, en dan toegroeien naar een punt waar je rechtvaardigheid teweegbrengt. Je doet recht, niet alleen omdat het goed is, maar omdat je niet anders kan. Je gelooft niet in één ding, om vervolgens te merken dat je iets anders doet; je wordt een rechtvaardig persoon.” (Karen C. Nelson, 1989)

“Excellentie mag een universeel ideaal zijn, maar het is een persoonlijk doel van slechte weinigen. Het bereiken van excellentie begint met een visie, een visie over wat mogelijk is. Die visie komt niet over bij iedereen; die aard in grond die het meest vruchtbaar is om verder te ontwikkelen. Welke criteria gebruikt het? De vermogens moeten adekwaat zijn, zeker wel. Maar er moet ook een emotionele ontvankelijkheid voor zijn, een bereidheid om die visie te omarmen en jezelf er aan te wijden. Als wel het vermogen er is, maar niet de ontvankelijkheid, zal de visie voorbij snellen. Die blijft alleen bij degenen die er aan willen werken, om hem tot volle wasdom te brengen.” (Linda Kreger Silverman)

 • Ben je gedreven om te bereiken “wat er kan zijn” als je denkt aan “wat er is”.
 • Ben je stevig verbonden met een innerlijke visie en je er van bewust dat die innerlijke visie voortdurend ontwikkelt?
 • Voel je je verplicht om je rechtstreeks te verbinden met ernstige sociale misstanden om die aan te pakken, en om anderen op te voeden door je medeleven en opoffering?

Tenslotte

Vind je dat er een flink aantal van deze eigenschappen van een hoogbegaafd en hooggevoelig persoon toepasbaar zijn op jou?

Voel je je onderbenut, wordt er te weinig gebruik gemaakt van je kwaliteiten, op je school, opleiding of op je werk, kun je meer en kun je meer aan?

Presteer je minder dan je zou kunnen op het gebied van je talentontwikkeling, bang om jezelf daar neer te zetten, of ben je op andere manieren geblokkeerd?

Wat doe je met die ervaringen en inzichten?

Mary Rocamora, stichter en directeur van de Rocamora-school

Lees ook: Hoogbegaafdheid in relatie tot hoogsensitiviteit

Bewaar voor later op Pinterest:

Hoogbegaafd en hooggevoelig zelftest. Ontdek het hier!

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

48 REACTIES

 1. Ooooooo… dit ben ik, maar heb geen hoge studies gedaan… maar enorm enorm leergierig! Alle aspecten zijn van toepassing

 2. Ik heb geen idee meer wat ik met die ervaringen en inzichten moet doen.
  Alles wat onder “Tenslotte” staat is op mij van toepassing.
  Tot 11 jaar geleden kon ik er richting aan geven, nu niet meer.
  Ik voel me geblokkeerd, ook lichamelijk.
  Letterlijk, zoals benen die niet willen lopen.

 3. Wie weet goede hulpbronnen voor volwassenen die hierdoor zijn vastgelopen? Veel therapeuten zijn dit zelf niet en die kunnen er dan ook niet volledig bij, omdat het buiten hun voorstellingsvermogen ligt. Hoewel spiritueel werk vaak wat dieper kan doordringen omdat dat op een meer intuitief niveau werkt, blijf ik zoeken naar iets of iemand die vanuit ervaring en ‘weten’ gericht kan meedenken, meevoelen en zinnig advies kan geven.

   • Jade, bedankt. MIR ken ik al.
    Ik zou graag specifiek hulp willen op het gebied van HB & HSP en niet alleen voor loopbaanadvies.
    Ik wil echt diep gaan en daar is specifieke expertise voor vereist.

    • Beste Inge,
     Ja, dat doe ik! Met name jouw intuïtie verder ontwikkelen als rationeel overontwikkeld persoon en loopbaanadvies. Veelal liggen daar inderdaad diepere lagen onder. Zelf heb ik tien jaar gezocht naar een ervaringsdeskundige HB & HSP coach en niet gevonden, maar ik heb ondertussen tal van methodes uitgeprobeerd. Dus nu ben ik die coach en mentor zelf geworden. Ik ben benieuwd wat jouw intuïtie zegt over welke coach en methode(s) bij jouw vraagstuk en persoon passen. Gelukkig weet je zelf al heel goed dat een ervaringsdeskundige coach in HB & HSP hierin de eerste stap is. En in welke plaats ligt jouw voorkeur om deze persoon te vinden?

 4. Wat een ontzettend goed artikel en wat jammer dat ik het nu pas tegenkom! 😉
  Dit is heel herkenbaar voor mijzelf en ook voor mijn zoon (van nu 13)

 5. Zoooo herkenbaar, alles lijkt wel op mij van toepassing! Ik kon op mijn 57ste het onbegrip in mijn omgeving niet meer verdragen en moest mijn werk opgeven, volledig uitgeput. Mijn relatie was ook uitgeput, begreep nieta van mijn opgebrandheid, mijn depressieve gevoelens, mijn humor, mijn wil om door te gaan. Iedereen in mijn omgeving zegt nu: neem de tijd voor jezelf: wat is dat moeilijk!

 6. Hoi lieve mensen,
  Ik ben vast komen te zitten in t niet begrepen en alleen voelen. Ik wist al dat ik HSP was, maar HB zou toch niet kunnen? Ik ben erg bescheiden namelijk. Gekleineerd thuis… Waarschijnlijk onbewust. Als kleuter dacht ik en sprak ik over de dood. Ik ben enorm angstig geweest. Angsten voor alles om me heen. Donker, geluiden, maar ook mensen, op school. Faalangst.
  En nu heb ik t idee dat ik geaccepteerd heb dat niemand me begrijpt. Dat niemand de woorden die uit mijn mond komen begrijpt en dat ik daarom dus maar beter thuis kan blijven en mijn mond kan houden.
  Ik ben fulltime moeder van een bijzondere jongeman van 1.5 jaar. Hij heeft hetzelfde als ik. Sowieso HSP, maar diverse mensen hebben me al gewezen op de mogelijkheid van HB. Hoe kom ik verder met mezelf zodat ik mijn zoon ook goed kan begeleiden?
  In mijn ervaring is HSP en HB…. Iig… Het snelle denken en totaal niet begrepen worden alleen maar een last geweest. Ik mis continue gelijkgestemden om me heen. Al bijna 30 jaar. Ik kan niet functioneren in een bedrijf… Door zowel de gevoeligheid als mijn vragen stellen en t gevoel dat de directeur krijgt alsof ik op zijn stoel wil zitten. Ik heb mijn kwaliteiten nog niet kunnen inzetten waardoor ik ermee ben vastgelopen. Wat kan ik nu t beste doen?
  Alvast enorm bedankt voor alle tips!
  Erika

  • Voor mijn gevoel is de beste tip om te werken aan je eigenliefde. Je zoon laat jou alleen zien wat jij mist, als je hem waardeerd zoals hij is en met liefde begeleid ipv leid heeft hij geen last van jou projectie (als je er zelf bewust mee omgaat)
   Hierdoor zal alles op zijn plek gaan vallen.
   Mijn ervaring is dat je echt een heleboel geduld nodig hebt! Liefs Annemarieke

   • Hey erika,

    hoe is het nu een paar maanden later? zeeeer herkenbaar wat je schrijft ben een man, nu 62 en pas nu is het kwartje gevallen..hsp en hb..leuke combi hoor maar het ervan bewust zijn is lastig.. wij worden er net zo mee geboren als een atleet die hoogspringen als gave heeft. bij ons is die lat echter telkens verlegbaar vervelend genoeg want onze omgeving die niet zo is ergert zich er wel aan (ervaringsdeskundige hier). en idd heb ik daardoor ook veel jobs gehad..nu weet ik dat het er wss aan gelegen kan hebben dat men zich bedreigd voelde voor zijn/haar baan/carriére. doordat we ook hsp zijn voelen wij andermans ellende aan ..soms zijn we ook nog eens telepatisch..leren dat andermans pijn niet van ons is lastig maar aan te leren…even nadenken van waren dat mijn eigen ged8en of?? waarom voel ik ineens hier pijn of iets trillen?? hierbij is het handig als je met iemand alleen bent en een vraag kunt stellen.
    verder verbaasd het mij ook dat er maar 1 reactie op jou vraag komt die wel om een antwoord schreeuwd…dus dank Annemarieke..kan ook nog dat ik empathisch erbij ben. lees dit nu net 4 sept. 2015..hoop je iets te hebben gegeven waar je verder mee kunt. ben wel nieuwsgierig naar een antwoord.
    groet,
    gerrit

  • Beste Erika,
   In jouw bericht zie ik nog steeds het verlangen terug om begrepen te worden. Ga naar bijeenkomsten met HBen en HSPen. Zie bijvoorbeeld de IHBV website en HB cafés. Daar vind allemaal mensen die met dezelfde zaken worstelen of hebben geworsteld. Met deze ervaringsdeskundige samen kun je elkaar inspireren en verder helpen. Zoek de juiste informatie om jouw zoon te ondersteunen. O.a. het boek van Elisabeth Umans “Hoogbegaafd temperament, herkennen, signaleren & begrijpen vanuit hoogsensitiviteit” zou je hierin verder kunnen helpen. Deze boekentip met praktische handvaten en een tikje spiritualiteit geldt ook voor Inge!
   Warme groet,
   Carlijn

 7. Ongelooflijk wat een eye opener, ik ben er eigenlijk best door ontdaan! Zoveel overeenkomsten, ik moet het echt een plek geven! Als je er goed uitziet en slank bent, kun je niet ook nog slim zijn natuurlijk..;-) zo benaderen mensen mij, althans degenen die mij niet goed kennen of willen kennen, en ergens zie ik mezelf dus ook zo..geheel onterecht besef ik nu! Dank voor dit mooie artikel! Ik mag nu echt op mezelf vertrouwen, weten dat ik echt slim genoeg ben en mijn passie volgen!

  • @R: Herkenbaar wat je schrijft. Ook over uiterlijk. Mensen worden dan wantrouwend. Vooral als je meerdere en uiteenlopende interesses en passies hebt. ‘t Vervelende is dat je het allemaal ziet gebeuren. I commend your bravery!

 8. @JaHSP Absoluut herkenbaar. Ook de paradox tussen opluchting en de volgende fase. Ik put kracht uit het feit dat ik weet dat crisis nodig is voor groei (Zie ook ‘Overexcitabilities / Positive Disintegration van Dabrowski) en dat ‘we’ met velen zijn. Gedeelde smart is halve smart, al moeten we het transformeren uiteindelijk toch zelf doen. Ik ben 33 jaar en krijg meer inzichten over mezelf dan ooit tevoren, mede dankzij de zelftest op deze pagina die ik twee weken geleden maakte. Mijn wereld staat op z’n kop (geen werk, burn-out, relatie over, nieuwe kijk op mijzelf etc). Ik voel de pijn van de confrontatie en het loslaten (angst) en krijg beetje bij beetje meer energie van het dichter bij mezelf komen (vertrouwen). Ik word gedwongen om op een eerlijke manier naar mezelf en op een andere manier naar het leven te kijken. Vooral in de afgelopen 5 jaar heb ik veel gelijkgestemden leren kennen en daar heb ik veel aan.

  @Sjors “Heb gelukkig een partner die me neemt zoals ik ben en die me helpt om te lachen en de leuke dingen van het leven te zien. Zonder mijn partner zou ik echt verloren zijn.”

  Zo’n lieve vriendin had ik ook.. en 2 weken geleden zei ze ‘ik zie nu hoe moeilijk dit voor je is begrijp hoe alleen je je soms moet voelen en ik ga je hierbij helpen :)’. Omgekeerd heb ik ook veel bij haar losgemaakt. Eergisteren zei ze ‘ik moet nu voor mezelf kiezen en jij ook’. Waarschijnlijk hebben we een behoefte voor elkaar vervuld.. zoals in dit artikel is te lezen:
  https://www.nieuwetijdskind.com/korte-termijn-zielsverwanten-behoeften-vervullen/

  Het begrijpen van deze context verzacht de pijn.. al blijft het een strijd tussen gevoel en verstand. Dankbaarheid overheerst.. gepaard met momenten van verdriet. Dankzij adviezen van een vriend word ik me steeds bewuster dat ik ZELF mijn gedachten over deze situatie bepaal en dat HOE ik dit ervaar mijn KEUZE is. Dat is nieuw voor me en helpt enorm.

  ‘Pantha rhei’, alles vloeit (niets staat stil)

  Ups en downs horen bij het leven. Ik hoop dat deze crisis mij gaat helpen om te gaan van ‘overleven’ naar ‘leven’.

 9. Vrijwel alle kenmerken vind ik verschrikkelijk herkenbaar. Enerzijds leidt het tot opluchting anderzijds leidt het herkennen hiervan tot het inluiden van een volgende stap in mijn proces. De laatste maanden voel ik me totaal onbestemd. Alsof de transitie naar een hogere bewustwording me enkel eenzamer heeft gemaakt. Alsof ik het leven doorga in slowmotion en rontgen-beelden. Vanuit sterkte behoefte naar contact met gelijkgestemden plaats ik deze reactie. Is mijn beschrijving herkenbaar voor jullie?

  • Beste JaHSP,
   Dit is volledig herkenbaar. Zo heb ik dit jaren geleden ook precies ervaren. Bewustwording kan helaas een eenzamere weg betekenen waarbij je gelijkgestemden echt op mag zoeken om jouw weg te verlichten.
   Warme groet,
   Carlijn

 10. in plaats van hoog van ik het woord “ander” begaafd erg op zijn plek, in ieder geval voor mezelf en of dat dan hoger of lager is, regelmatig heb ik het gevoel als het ware van een andere planeet te komen, op een totaal andere manier te denken, de dingen te ervaren en ook informatie te verwerken. En dat maakt het ook lastig te functioneren. Een tijdje is het wel goed gelukt, maar dat voelde altijd als een spelletje spelen, het spelletje meespelen als het ware. Terwijl de meeste met de voorkant bezig waren, was ik meestal bezig met wat erachter zat, eronder of erin. De diepere lagen, de dwarsverbanden, een logica van een andere orde.

  • Beste Harna,
   Heel herkenbaar. Vaak betrap ik mezelf er nog steeds overal iets achter te zoeken. Echter, de meeste mensen denken niet (veel) verder dan de voorkant bij de opmerkingen die ze maken waar jij iets achter zoekt. Als je je dat realiseert maak je het al wat minder complex. En de vraag stellen wat iemand met zijn/haar uitspraak of handeling bedoelt kan vaak ook een hoop helderheid geven. In die zin voel je je inderdaad van een “andere planeet” dan het merendeel van de mensen. Dat is niet beter, maar wel anders en soms een uitdaging.
   Hartelijke groet,
   Carlijn

 11. Kwam via een tip op deze site.

  Al lezende kreeg ik meer en meer buikpijn en kippenvel. Dat ben ik voor 95%.

  Al tientallen jaren heb ik het idee dat ik niet “spoor”. Kan er niks aan doen maar ben niet helemaal blij dat ik hoogbegaafd en hooggevoelig ben.

  Al sinds de middelbare school doe ik mijn best om dommer over te komen dan ik ben. Heb er bewust voor gekozen om een slechts een MBO opleiding af te ronden maar heb daar regelmatig ernstig spijt van.

  Mijn hersenen maken vol continue overuren en ik kan soms niet ophouden met denken/verbanden leggen/schaken enz..

  Ik ben me ervan bewust dat ik met mijn kwaliteiten mensen kan helpen en pas dat dan ook zoveel mogelijk toe tijdens mijn werk maar ook privé. Iemand helpen, geeft mij een goed gevoel/voldoening. Ik ben goed in het analyseren van mensen en hen te helpen met het ontwikkelen van hun positieve kernkwaliteiten.

  Heb gelukkig een partner die me neemt zoals ik ben en die me helpt om te lachen en de leuke dingen van het leven te zien. Zonder mijn partner zou ik echt verloren zijn.

  Ben ik zo geboren of ben ik zo “gegroeid”?
  Mijn “rugzakje” is geen rugzakje meer maar een zware rugzak. Alles wat daar in zit heb ik een plekje moeten geven om te blijven leven. Ik moet hard aan mezelf werken om positief te blijven en durf echt niemand mijn echte Ik te laten zien. Terugkijkend naar mijn jeugd vermoed ik dat ik zo ben geboren. Al vanaf vroeg in mijn jeugd ben ik begonnen met mezelf te verstoppen in boeken. Door te lezen, veel te lezen, kon ik me inleven in die andere “fictieve” wereld en ontsnappen aan de werkelijkheid.
  Door mijn rugzak ben ik in staat anderen advies te geven door te putten uit mijn eigen referentie kader. Dit voelt alsof ik steeds een stukje van mezelf geef. Dit laatste gaat me trouwens beter af dan vroeger. Vroeger voelde dit als verraad naar mezelf. Tegenwoordig zie ik het meer als “wijsheid” delen.

  Ik ben er pas laat achter gekomen hoe ik mijn eigen grenzen moest bewaken om te voorkomen dat ik meegesleurd werd/word door indrukken van buitenaf. Ik kom het beste bij als ik in mijn uppie de natuur intrek en daar de “rust” vind.

  Iemand heeft me ooit eens beticht van Altruïsme maar liet dit overkomen alsof ik iets vies en gemaakts was. Menig docent heeft me verteld dat ik te moeilijk denk. Ik kan een eenvoudig vraagstuk niet eens kort beantwoorden maar wil altijd dieper en dieper de materie uitpluizen. Ik weet dat ik anders ben, echt anders.

  Ik ben die perfectionist in het kwadraat. Nee, anderen hoeven voor mij niet perfect te zijn. Ik benijd hen daar eerder om. Ik word alleen af en toe zo moe van mezelf. In de dingen die ik doe is een 10 niet voldoende. Heb al van mijn werkgever gehoord dat een 8 plus ook goed is. Dat vind ik nog steeds niet aanvaardbaar.

  Langzaam maar zeker zie ik in dat het positief kan zijn maar dan moet ik nog meer aan mezelf gaan werken en dingen accepteren. Vooral dat laatste is een van mijn valkuilen. Maar ach, dat hoort schijnbaar bij hooggevoelig en hoogbegaafd. Ik leer meer en meer dat ik ben wie ik ben. Dat ik goed genoeg ben. Dat wij allemaal anders zijn en goed genoeg zijn! Dat ik een sterke persoonlijkheid ben en niet dat ik een masker op hoef te zetten om sterk te lijken.

  Ik ben blij dat ik in mijn werk heb gevonden waar ik me met hart en ziel in kan storten. En, waar ik gelijkgestemde in heb gevonden die het zelfde doel nastreven. Nu maar hopen dat ik een domino effect kan creëren.

  Dank je wel voor het plaatsen van deze verhelderende test. Ik ben weer een stukje verder en bevestigend naar mezelf dat ik niet meer onbewust maar bewust bekwaam ben. Nu nieuwsgierig naar het vervolg. 😉

 12. Dank je, tis enorm beangstigend tegelijkertijd ook enorm bevredigend en bevrijdend om dit te lezen. Eindelijk na 4 jaar zoeken naar wie of wat ik ben zie ik dit nu en voel me vereerd om Dees persoon te mogen zijn en hoef me niet langer te verstoppen.
  Eindelijk kan ik houden van mezelf zoals ik ben en eigenlijk ook niet anders ken, eindelijk kan ik mezelf accepteren en tegelijkertijd ook eren. Ik besef nu dat ik al die tijd wel een prachtig wezen was en nog steeds ben maar bepaalde mensen hebben en proberen mij nog steeds een ander negatief beeld over mezelf te geven alsof ik de pest heb en volledig hulpeloos ben maar tis net het tegenovergestelde, ik kan nu gewoon uitkomen voor mijn pure werkelijke “ik” en mijn dromen werkelijkheid laten worden en ik kan leven met mezelf, ik heb namelijk geen afwijking, ik ben gewoon “anders” uniek, gewoon als alle andere wezens want elk is uniek op zijn eigen manier, iedereen is gewoon puur met de natuur en laat de reis maar beginnen ik heb de eer om me te mogen laten begeleiden door de goddelijke lichtwezens, ik kan terug beginnen met het voortzetten van mijn levensdoel hier op aarde De tijd is aangebroken om door te gaan met leren en studeren zodat ik zoveel mogelijk informatie kan verzamelen om dit in de nabije TOEKOMST dan ook om te zetten in de praktijk, en al besef ik nu dat het noodzakelijk is om me er volledig in te storten anders zal ik het niet redden. maar heb er echt zin in, zo dit wou ik nog even delen nu ik voor mijn eigen kan en mag uitkomen hoef ik me er niet meer langer voor te schamen zoals bepaalde mensen tegen me zeiden nl dat ik een schande voor ze was…maar je moet je medemensen vaak vergeven, ze zullen het haast allemaal niet zo bedoelen.

  Ik wil gewoon even zeggen dat ik blij ben om een levensdoel te mogen hebben en ik wil eigenlijk helpen in het creëren van een wonderlijke wereld:

  een betere wereld creëren, zonder geweld, frustatie, jaloezie, verdriet maar wel een wereld vol harmonie waar iedereen 1 is en alsjeblieft Goddelijke lichtwezens aanhoor mijn preken en laat de nieuwe generatie cultiveren zonder naar elkaar gerichte geweren, ieder moet ieder gewoon op zijn manier eren. Laat mij meehelpen, om te bouwen aan deze wonderlijke nieuwe wereld waar gaat gelden jullie Goddelijke plan waar de jonge generatie een zeer belangrijke rol in speelt, geef hun die kracht en de macht om jullie doelen waar te maken, en geloof me, dit gaat en moet gewoon lukken zodat jullie, wij, gewoonweg iedereen, alle goddelijke wezens, uiteindelijk hiervan, de vruchten zullen plukken en het zal ons dan allemaal daar leiden waar we al die tijd naartoe wilden. Laten we de sprong wagen, laten we hieraan beginnen en keihard werken zodat iedereen het uiteindelijk ook zal merken. Zo alle wonderlijke wezens ik ga nu wat rusten want het is essentieel om het menselijke lichaam toch zeker een paar ettelijke uurtjes te laten slapen tot het volledig is uitgerust maar mijn nieuwsgierigheid is zo immens groot dat ik wel dagen kan doorwerken. maar ik wil en ga bewijzen dat ik dit daadwerkelijk wel aankan. bedankt allemaal die dit ook willen lezen en Golden Eye bedank dat ik me voel zo heerlijk en vrij, dat maakt mij namelijk stralend rein en blij en dit zeker met U voelend aan mijn zij slaapzacht iedereen Nog even dit Golden Eye ik wil u bedanken voor deze heerlijke en harmonieuze dag en vraag hiermee bescherming om ons iedereen, tegen het heersende kwade, slechte en onvoorziene omstandigheden. Ook wil ik het hele universum bedanken voor alles en spreid ons aub de weg met heel uw wonderlijk licht zodat de harmonieuze deuren, dan ook, niet blijven, meer gesloten of dicht

  OOk bied ik mijn excuses aan voor de eventuele schrijffouten die erin kunnen staan daar mijn zicht de laatste toch redelijk achteruit is gegaan xxxXxxx

 13. Vele van bovenstaande zijn voor mij van toepassing, ik ben zelf ook hoogsensitief. Ik ben enorm perfectionistisch, is het niet zoals ik het in gedachten had, dan is het niet goed genoeg. Toch twijfel ik want ik was zeker niet de beste van de klas op school vroeger, maar ik had vel problemen, ik werd gepest en een vader die me verkeerd behandelde omdat ik net zo gevoelig was.

 14. Op vrijwel alles JA geantwoord, behalve het introverte gedeelte. Beste vragenlijst die ik tot nu toe tegen ben gekomen.

   • @Gordon, Ja, echt een schitterende lijst met vragen, duidelijk gecategoriseerd. Geeft veel inzicht en helpt me ook om andere mensen te laten zien nu hoe ik in elkaar steek.
    Misschien een idee om ook onderdeel ‘Extraversie’ toe te voegen met vragen die betrekking hebben op ‘sociaal extravert en spanning zoekend’ (zgn. ‘thrillseekers’).

    Hier schuilt een enorme paradox in, voor mij persoonlijk in ieder geval. ‘Wij’ (HSP extravert / Sensation Seekers) zijn snel overprikkeld en toch zoeken we juist die spanning op. Dat kan lijden tot onbegrip. Mijn vriendin zei ‘t deze week: “Dat is zo dubbel. Jij hebt juist rust nodig en die vergeet je te pakken waardoor je opbrandt (burn-out).”

    • Ha Tom,
     Goede opmerking. Ook ik mistte de HSP HSS. Echter, we zijn dan ook in de minderheid 😉
     Hartelijke groet,
     Carlijn

 15. hoi ik kwam op me 11 achter dat ik een IQ van 150 had . Ik ging expres fouten maken want ik wilde niet gepest worden
  maar in het echt wist ik alle antwoorden . ik was toen 3 jaar in Nederland . ik wist allang dat ik hoogbegaafd was maar vertelde het tegen niemand zelfs niet tegen me moeder het was me een raadsel hoe de meester en juffen er achter gekomen zijn

 16. Lieve Eva. Toch als een speer naar dat forum , wedde dat je in contact met mensen komt die jou begrijpen , nu loop je met je gevoelens vast , je moet kunnen praten op jou niveau , anders loop je vast , het is toch sneu als je op je werk alleen gedij , je moet kunnen lachen , leuke dingen doen , musea , een mooie film , iets van sport waar je lol in heb , of voor mij part iets verzamelen , als je er maar vreugden uit kan halen . De psychotherapeuten zal echt je ogen wel openen , dat moet je echt doen , die mensen weten echt wat het beste is voor jou , en als je het heb van je vader weet je hoe je er aan kom , ik weet niet hoe hij zijn leven ingedeeld heeft , of hij ook is blijven hangen ergens in , of wat met zijn intelligentie is gaan doen ? Nou ga eerst naar die psychotherapeut , en dan merk je wel wat er uitkomt , hopelijk een doel in je leven , je werk is niet het hoogste goed, gelukkig zijn , vooral als het jou tijd is jou vrije tijd . Sterkte maar weer , zoek zo snel als kan contact met je gelijke . Liefs Jannie .

 17. Hallo Eva ik heb nog even een tip voor je , er is een website die heet (begaafd de wereld verkennen ), daar is een forum daar kan je met gelijkgestemde praten , die net zo zijn als jou , ik hoop dat je kan vinden .liefs Jannie

  • Lieve Jannie,
   Dank je wel voor je lieve comments !
   Ik ga me zeker eens verdiepen in die site ….
   het frappante is dat ik mezelf meestal “depressief” voel in het weekend…
   Tijdens mijn werk (ben workaholic), wat zeer uitdagend is, ben ik dolgelukkig, dat geeft me als het ware een echte boost, ‘s avonds ben ik dan trots op mezelf, ik wil elke dag iets verwezenlijkt hebben, of toch minstens mijn vooropgestelde doelen voor die dag behaald hebben.
   “Ontspannen” kan ik niet, ik loop meestal thuis rond van hier naar daar… Ik vermoed dat dit erfelijk is, want ik ben er quasi zeker van dat ik het van mijn papa geërfd heb.. Ik kan er ook niet echt met iemand over praten want hoe zal ik dan overkomen, vraag ik me dan weer af .
   Maar binnenkort gesprek met psychotherapeute en hoop dat dit een verhelderend gesprek wordt.. Nogmaals bedankt en liefs , Eva

 18. Hallo Eva ja het zal niet meevallen voor je als hoogbegaafd persoon , aan de andere kant moet je eruit halen wat er in zit alles , kan je niet een site vinden die gelijkgestemde heeft voor jou , dan kan jij je ei kwijt . Je moet je talenten uitbuiten , jammer dat je zo depressief bent , je heb geen uitdagingen denk je moet iets doen om jou brein te voeden . Zeker in die situatie waar in jij zit , dat klinkt niet goed, ik zou echt stappen ondernemen , de jaren vliegen zo voorbij , zonde echt zonde , ga snel hulp zoeken heel internet staat vol ermee , niet in deze nare flow blijven hangen , je schiet er niks mee op , je zou zo veel kunnen doen , schrijf er eens een stel op wat je werkelijk wilt , en onderneem actie , het leven is te kort verspil geen tijd aan muizenissen , veel sterkte en sorry als ik je probeer pushen ik wil je alleen maar helpen liefs Jannie p s. Pas goed op jezelf .

 19. Hoera! Een feest van herkenning, ik ben dus niet gek, maar wat dan wel en hoe nu verder? Ik heb altijd gedacht dat het aan mij lag, maar is het dan toch normaal? Maakt me blij!

  • Idd, zoals Louise het omschreef: Hoeraaa, een feest van herkenning!! Ook ik ben dus niet gek ! Maar idd, hoe nu verder? Ik heb momenteel het gevoel dat ik helemaal ben vastgelopen in mijn leven en voel mij depressief. Hebben jullie ook het gevoel dat jullie maar met een héél selectief hoopje mensen écht kunnen “praten”? Ik met hooguit drie mensen …. Maar ik heb “eindelijk” ingezien dat ik hulp nodig heb!! Jarenlang dacht ik dat dit niet nodig was, omdat ik me “schaamde”.. Ik denk constant na, bv. wat is het nut van mijn bestaan?! Wat is mijn levensdoel? En altijd die WAAROM vragen…..
   Ik ben ZO jaloers op mensen die fouten maken en zeggen Ach, iedereen maakt fouten hé, wat ik beaam, maar als dat bij mij gebeurt, oelalala…. drama alom …

   Ik heb de onbewuste drang om me steeds te “bewijzen”, ben overdreven perfectionistisch en ik sla telefoonnummmers, dossiernummers op in mijn hoofd alsof het niets is, jarenlang al, mijn inziens minstens 100 al … als ik mezelf weer eens afbreek, zeg ik soms wel eens hey meid, er zit wel een telefoonboek in jouw hoofd, je hebt een talent!! haha! Om even later dan weer met mezelf te lachen 🙂

   Ik heb zo’n diepe emoties: als ik kwaad ben, ben ik een echte furie …. Ben ik triest, ben ik intens verdrietig.

   Word ik geraakt door een intens liedje, begin ik te huilen en voel ik als het ware de noten van het liedje door mijn hart gaan … Ik merk alles op bij iedereen, waardoor ik soms “overtriggerd” raak om het zo maar te noemen….
   Ben zo empathisch en liefdevol voor mijn dierbaren, enkel en alleen aan mezelf denken, kan ik niet, want dat vind ik egoïstisch…
   Ik zal ook nooit zeggen dat ik “slim” ben want dan vind ik mezelf weer “arrogant” om zoiets te durven beweren…
   Want ik ben niet “slim”, ik bestempel mezelf liever als een domme slimmerik haha! Want wat is ‘slim’?!
   Ik ben zeer blij met dergelijke informatieve sites als deze ! Het verschaft me als het ware een beetje meer inzicht over mezelf, die faalangsten, schuldgevoelens, angsten , urenlang filosoferen, .. Ik ben niet gek ! Ik ben hooggevoelig, gewoon “anders” maar dat voel ik al heel mijn leven.
   Ik wil gewoon eindelijk eens “gelukkig” worden met mezelf

   • @Eva, wil ik ook sluit me helemaal aan. Wil leven voor onbekende leef ik ook. Zelf voel het idd niet zo, lach meestal en ben depressief maar niemand die dat ziet.

 20. Mooi artikel, toch had ik er door de laatste zinnen meer van verwacht (betreffende adviezen etc.). Ik verwachtte bijna een paar tips of contactgegevens of zo.
  Voor mij zonde, want ik weet nu wat ik al wist.
  Hopelijk hebben anderen hier meer aan.

 21. Herkenbaar!
  Ik herken me in vele dingen die hier zijn beschreven.
  Ook het gevoel van meer in me te hebben maar dit niet altijd te kunnen uiten.
  Ik voel me hierin tegen gehouden door de omgeving omdat dat wat ik in me heb vaak niet wordt begrepen.

  Liefs

  • Ha Annemarie,

   Het onbegrip waarmee je geconfronteerd wordt deed me denken aan een opmerking van Jan Willekens bij zijn “dimensie sprong”.

   “Je BENT gewoonweg een baken van licht dat enkel herkent zal worden door diegenen die oprecht zoekende zijn. Je zult hen gaan inspireren door je ZIJN. Je hoeft hier niets voor te doen… het gebeurt gewoon.”

   Dag Lia

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in