Iedereen is verschillend, we hebben allemaal onze eigen talenten. Hooggevoelige personen beschikken over heel veel mooie kwaliteiten en wijsheid. Hoe je met je kwaliteiten omgaat, heeft voor een groot deel te maken met hoe je denkt over jezelf en je omgeving. Hoe je opgevoed bent, wat je allemaal met je meedraagt vanuit het verleden en hoe vrij je geest is.

Kwaliteiten komen voort uit onze kernwaarden, zoals waarheid, innerlijke kracht, vrijheid, verbinding, verantwoordelijkheid, vrije keuze, bewustwording, onvoorwaardelijke liefde.

Deze kernwaarden zijn je innerlijke drive, de motor die ervoor zorgt dat je komt waar je wilt zijn. Vanuit de kernwaarden ontwikkel je kwaliteiten, juist omdat je je doelen vanuit je waarden wilt bereiken wordt je daar ook heel goed in.

Door ziekte, pijn, trauma en andere moeilijke gebeurtenissen raken we soms “de weg kwijt”. Je voelt je innerlijke drive niet. Maar die vertaalt het dan misschien niet meer op een positieve manier, waardoor je bijvoorbeeld teruggetrokken, onzeker, manipulatief, arrogant, autoritair, wordt. Ook manieren die je naar je doel willen brengen. Alleen dit is niet meer de weg vanuit liefde. Als je je kwaliteiten positief kan inzetten, wordt hooggevoeligheid ook als positief ervaren.

Een opsomming van kenmerken van hooggevoelige personen in 4 categorieën verdeeld: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel[1].

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Fysiek

Zintuigen

 • Veel zien, waarnemen, details
 • Graag observeren
 • Scherp gehoor, geluiden zijn snel te hard
 • Snel geïrriteerd door natte kleren, labeltjes, naden
 • Gevoelige ogen, licht is snel te fel
 • Scherp geurvermogen
 • Scherp smaakvermogen
 • Intens genieten van geuren, muziek en smaken

Je zintuigen zijn gevoeliger zijn dan die van anderen. Je ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt meer dan anderen. Het maakt dat je fijngevoeliger bent, meer details waarneemt en daar stem je je op af, dat kan je inzetten als jouw kompas.

Zintuigelijk nemen hooggevoelige mensen dus scherp waar en daardoor komen geuren, kleuren, vormen, sferen en emoties intenser binnen.

Omdat bij veel hooggevoelige personen het 6e zintuig ook sterk is ontwikkeld, werken de zintuigen ook nog eens op een ander niveau[2].

Als je het vermogen hebt te kunnen helderzien, dan kan je gebeurtenissen die in de toekomst gaan gebeuren of iets uit het verleden zien. Of je ziet wat er in het lichaam gebeurt, bijvoorbeeld als iemand pijn heeft. Het kan zijn dat je kleuren, licht, engelen, elfjes of andere energieën ziet. Dat is voor iedereen weer anders.

Helderhoren betekent dat je stemmen hoort, in de vorm van woorden, zinnen of muziek. Je hoort dus geluid. Zo kan het zijn dat je engelen tegen je hoort praten. Misschien hoor je geluiden van iets ergens anders op aarde, van een andere planeet of in de toekomst.

Heldervoelen betekent dat je energieën zoals sfeer, pijn, emoties of gedachten van anderen aanvoelt. Als je gevoelens van andere mensen oppikt, is het belangrijk dat je weet dat het niet van jou is. Het kan ook zijn dat je iets voelt van een ander die niet bij je in de buurt is, maar ver weg. Positieve energie kan je voelen zoals een fijne tinteling in een deel van je hoofd. Het kan zelfs tot in de schouders te voelen zijn. Negatieve energie, komt anders bij je binnen. Het voelt niet zo zacht en je kan het koud krijgen in je benen.

Lynn is een meisje van 8 jaar. Zij kan pijn bij een ander voelen wanneer ze haar handen vlak boven het lichaam van een ander houd. Haar handen tintelen en worden warm. Als ze dichtbij iemand in de buurt staat, kan ze ook pijn voelen van de ander. Ze heeft al geleerd hoe ze zichzelf hiervoor kan beschermen zodat ze er geen last (meer) van heeft. Ze visualiseert dat ze goed verbonden is met de aarde en ze zet zichzelf in een transparante lichtbubbel met een gouden laagje erom heen. Ze heeft lang gezocht naar een manier waarop de bescherming ook daadwerkelijk helpend was.

Energie teruggeven

Wanneer je voelt dat je energie van een ander in jouw systeem heb gekregen, is het belangrijk om dat terug te geven. Weet je van wie je de energie heb gekregen, geef je het in gedachten terug aan die persoon. Als je niet weet hoe je aan de energie komt, kan je het altijd teruggeven aan het universum of een engel. Concentreer je op de energie, ga met je gedachten en gevoel naar de energie die niet van jou is. Maak in gedachten een balletje van al die energie. Je kan je handen erbij gebruiken, dat hoeft niet per se. Dat balletje energie geef je aan het universum. Controleer dat alles weg is. Als dat niet zo is, herhaal je de oefening.

Helderweten betekent dat je gewoon iets weet zonder dat je zelf weet hoe je het weet. Je weet dat het antwoord of de informatie die je binnen krijgt absoluut klopt, zonder dat je het kan uitleggen. Een helderwetend persoon krijgt zijn informatie niet uit zichzelf, maar uit universele energie. Het zijn geen woorden of beelden. De helderwetende persoon zet de energie om in taal of beelden. Het omzetten gebeurt automatisch. Bij hoogsensitieve personen is het innerlijk weten sterk ontwikkeld. Als je durft te vertrouwen op je innerlijk weten, blijf je in balans. Helderruiken betekent dat je iets ruikt en dat roept een bepaald gevoel of beeld op. Dat kan te maken hebben met het verleden, het nu of de toekomst. Je kent vast dat gevoel van een déjà vu. Dat kan opgeroepen worden doordat je iets ruikt bijvoorbeeld hout, een pijp of lavendel. Wanneer je helderruikend bent, kunnen geuren een beeld geven van een moment of wat iemand bezighoudt.

Emotioneel

Gevoelens en emoties

 • Snel zorgen maken
 • Aanvoelen van sfeer en emoties
 • Intens genieten van kleine dingen
 • Houd niet van verrassingen
 • Moeite met veranderingen
 • Kan moeilijk tegen conflicten
 • Behoefte om de “zwakkere” kinderen te helpen
 • Vroeg in staat tot zelfreflectie
 • Behoefte aan rust en alleen zijn
 • De kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
 • Empathisch
 • Niet graag in het middelpunt van de belangstelling staan
 • Sociaal, makkelijk kunnen delen
 • Behoefte aan “echte” vriendschap, houdt niet van oppervlakkig
 • Kunnen eigenwijs en koppig zijn, vanuit een gevoel van rechtvaardigheid
 • Doorzien van onecht gedrag
 • Liefde voor dieren en natuur
 • Behulpzaam

Hooggevoelige mensen zijn empathisch. Door hun hoge opmerkzaamheid nemen ze heel veel details waar. Ze zullen het snel opmerken als iemand niet goed in z’n vel zit of als er iets veranderd is. Vaak zijn hooggevoelige mensen hele goede luisteraars en voelen mensen zich enorm begrepen. Doordat zij veranderingen en dingen in hun omgeving snel opmerken zie je ook een snelle alertheid bij gevaar. Dit past ook bij een zorgende, behulpzame functie van de hooggevoelige mens.

Wanneer een hooggevoelig persoon iemand ontmoet die niet oprecht is dan voelt hij dat meteen. Alarmbellen gaan af. Als de hsp-er hier niet goed tegen beschermd is kan er heel veel energiestromen waardoor hij moe wordt. Zo weet een hooggevoelig persoon ook heel snel wanneer iemand liegt.

Openbare plaatsen zoals winkelcentra, supermarkten of stadions kunnen overweldigend zijn. Er is zoveel energie en emoties bij elkaar die je van slag kunnen brengen. Geweld of wreedheid vind een hsp-er ondraaglijk. Zelfs tv kijken en het lezen van de krant kan te hard binnenkomen.

Mentaal

Leren en informatieverwerking

 • Beter in taal en vreemde talen dan rekenen
 • Snel van de ene gedachte naar de andere associëren
 • Verbaal vaardig, makkelijk verbindingen maken
 • Gesloten vragen zijn lastig
 • Goed geheugen
 • Goed kunnen observeren
 • Diepzinnige vragen stellen
 • Altijd meer willen weten; “waarom”
 • Oog voor details
 • Beelddenkend
 • Moeite met structureren en organiseren
 • Fantasierijk, duidelijk verschil met de werkelijkheid
 • Buiten de lijntjes denken
 • Creatief, het liefst vanuit eigen ideeën en mogelijkheden
 • Hekel aan oefenen en herhalen
 • Kennis creatief toepassen ipv letterlijk
 • Grote woordenschat
 • Slim, vaak hoogbegaafd
 • Perfectionist, alles goed willen doen
 • Gevoel voor humor
 • Eerlijk, directe antwoorden kunnen geven
 • Rechtvaardig
 • Aan afspraken houden, trouw

Hooggevoelige personen zijn vaak intelligent. Naast een grote nieuwsgierigheid en leergierigheid, beschikken ze vaak ook over een rijke fantasie en belevingswereld. Dat maakt ze creatief en vindingrijk. Doordat alles wat ze waarnemen intens binnenkomt, zie je ook dat de hooggevoelige mensen vaak intens leven. Aan allerlei observaties worden creatieve uitdrukkingsvormen gegeven. Dat kan variëren van schrijven tot schilderen, van dansen tot muziek maken, maar ook in het doelgericht en oplossingsgericht werken komt de creativiteit tot zijn recht.

Spiritueel

Besef van en zingevende context

 • Sommige hsp-ers zijn paranormaal
 • Contact met het universum
 • Spiritueel gericht
 • Gericht op vrede, harmonie en liefde
 • Geïnteresseerd in de wereld
 • Verbonden voelen met alles om zich heen
 • Waarheid staat voorop
 • Eigenwijs, je eigen weg willen volgen
 • Sterke band met natuur en dieren
 • Diep nadenken over levensvragen en de dood
 • Besef van het universum
 • Laten diepgang zien, “volwassen” in gesprek
 • Mediator zijn bij onrust
 • Vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
 • Blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
 • Houdt zich graag bezig met de zin van het leven
 • Diep innerlijk weten
 • Als kind komen ze wijs over

Onze intuïtie werkt als een kompas die je de weg wijst. Zonder te weten hoe je het weet, zonder te begrijpen waarom, is er een sterk innerlijk weten, waar de hooggevoelige mens op kan en mag vertrouwen. Doordat de hooggevoelige persoon zich verbonden voelt met Moeder Natuur en het universum, voelt hij zich één met alles om zich heen. Dat zijn mensen, dieren, engelen en de natuur. Door het gevoel van verbondenheid is er meer begrip en betrokkenheid.

Heel veel hooggevoelige mensen zijn zich bewust dat ze verbonden zijn met het grote geheel. Ze hebben een ‘lijntje’ met ‘iets’ waar ze informatie van krijgen. Dat kan een engel of gids zijn. Er is vaak een verlangen om zichzelf te ontwikkelen en hoogsensitieve mensen hebben een sterk zelf reflecterend vermogen.

Hoogsensitieve mensen houden ook van eenvoud en diepgang in plaats van ‘meer en veel’, dat oppervlakkig kan zijn. Zo denken hooggevoelige mensen na over het leven, over het waarom[3]. Hooggevoelige kinderen van 4 jaar kunnen al bezig zijn met de dood en het leven na de dood. Zeker wanneer een jong kind zijn overleden opa ziet, is het belangrijk dat het kind leert dat dit normaal is en dat opa bij hem is uit liefde. Als een kind ouder is, kan hij leren communiceren met degenen die hij ziet. Tot die tijd is een goede begeleiding van belang, eventueel met hulp van een professional.

Authenticiteit

Alle bovenstaande eigenschappen maken je in essentie tot een authentiek mens omdat je als hooggevoelig mens durft te luisteren naar je eigen intuïtie en daarop je mening durft te baseren. Het reflectievermogen is groot, waardoor de hooggevoelige mens bij zichzelf te rade gaat in zijn oordeelsvorming en keuzes maakt op basis van eigen behoeften, vanuit zijn eigen kernwaarden. Datgene dat hem drijft te doen, wat hij “moet” doen maakt dat hij bepaalde kwaliteiten nog verder ontwikkelt.

Belangrijk is dat de hooggevoelige mens zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven, daarnaast zie je oprechtheid, eigenheid en oorspronkelijkheid. Te durven en kunnen zijn, wie je in wezen wilt zijn. Dat maakt een mens authentiek. En het is heel goed om hulp te vragen, als het even niet alleen lukt.

[1] Opsommingen van kenmerken HSP volgens de visie van LiHSK (Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen), bewerkt

[2] Ik zie ik zie wat jij niet ziet, Jacqueline Verhaegh, Uitgeverij Elikser, Leeuwarden, 2014

[3] NieuwetijdsKinderen, het intuïtieve Kind in gezin, onderwijs en hulpverlening – Carla Muijsert – van Blitterswijk ; Uitgeverij Ankh-Hermes BV Deventer – 2001

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

6 REACTIES

 1. Zo hebben we allemaal ons eigen proces. In je kracht staan met je HSP gaat niet vanzelf. Het kan zijn dat je echt hard ervoor moet werken. Blijf erop vertrouwen dat alle antwoorden in jezelf zitten. Ga ernaar op zoek, eventueel met hulp. Vertrouw ook op je intuïtie.

 2. Ja geweldig dat hsp, je mag er zijn, ben je vet mee als ‘men’dat niet ziet; je relaties kansloos zijn,kortom niemand je ziet staan.Zelf kan ik vrij makkelijk contacten leggen, echter als het op dames aangaat die ik leuk vindt is het zwaar knudde! Klap ik dicht,steekt verleden de kop op,onzekerheid ect Geweldig al die ‘vlinders’nee dank je verliefd zijn is allesbehalve fijn.

 3. Even een spellingsfoutje corrigeren: het is verrassing met twee r ‘s

  Verder complimenten, een heel mooi artikel

 4. I AM. Dank voor jouw bundel aan positieve woordenkracht en goedheid! Er zijn vele voordelen; elke HSP’er mag er zijn <3