hooggevoeligheid

Ik zal mij even voorstellen; Ik ben Carolien, hooggevoelig. Normaal gesproken geef ik mijzelf niet graag een “naampje” of anders gezegd een “label”. Als jong meisje kreeg ik al vroeg te maken met verschillende diagnoses en benamingen voor mijn karakteristieke gedrag, ik zou anders zijn dan anders en daar moest een naam aan gegeven worden. Het werd ADD; “het overwegend onoplettende type”. Aha. Vandaar dat ik zeemeerminnen tekenen tijdens de les rekenen veel interessanter vond. Mijn vader daarentegen kreeg een benaming waar ik zelf nogal van onder de indruk was namelijk; manisch depressief ofwel een bipolaire stoornis, interessant, want wanneer je manisch depressief bent heb je 4 mogelijkheden:

-Je bent depressief
-Je bent “normaal”
-Je bent hypomanisch
-Je bent manisch (met de daarbij behorende psychoses en waanideeën).

Deze verschillende episodes wisselen elkaar af en dit alles wordt behandeld met medicijnen en de nodige opnames en therapieën. Ook ik kreeg medicijnen voor mijn ADD. Naast ADD en bipolaire stoornis heb je nog talloze andere benamingen voor anders dan normaal gedrag. De DSM-V heeft mij dan ook altijd gefascineerd. Wat drijft de mens achter deze psychische of persoonlijkheidsstoornis? Waar komt het vandaan? Waarom medicijnen? Is er een verband tussen ADD en bipolaire stoornis? De laatste vraag hielt mij bezig. Waarom? Omdat ik veel karaktereigenschappen heb van mijn vader, namelijk mijn hoge gevoeligheid voor indrukken, gevoelens en emoties van andere mensen. Ook had ik een natuurlijk ongeloof in de meest gangbare aanpak van deze stoornissen; medicijnen. Het voelde onlogisch. Ik ben op onderzoek uit gegaan. Naast dat ik vooral veel zelfobservatie heb uitgevoerd, heb ik ook interessante gesprekken met mijn gidsen gevoerd.

“Jongens, hoe denken jullie er nou over?” Was mijn vraag. “Nou, het zit zo.” En daar kwam het. De rode draad werd mij duidelijk.

Hoewel er al veel verschillende artikelen te vinden zijn over dit onderwerp, vond ik het toch fijn mijn bevindingen en mijn opgedane informatie te delen middels een schrijven. Het kan mij namelijk niet vaak genoeg verteld en verspreid worden. Daar gaan we.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

De nieuwe tijd

Momenteel leven wij in een wereld waarin wij collectief van bewustzijnsniveau aan het “upgraden” zijn. Van het Vissentijdperk waarin de ontwikkeling van macht, hebzucht en het ego centraal stond naar het Aquariustijdperk waarin de ontwikkeling van liefde, eenheid en licht centraal staat. Het tijdperk waarin wij momenteel leven. De nieuwe tijd. Decennia lang leren wij levender wijs ons bewustzijn te verlichten, hoe meer levens wij leven hoe wijzer, krachtiger en bewuster wij worden. Omdat het de bedoeling is dat de mensheid collectief mee gaat in de verandering van de energie en de verhoogde trillingsfrequentie der liefde is er ondersteuning nodig. Vele oude zielen en nieuwetijdskinderen zijn geïncarneerd om de aardse wereld een handje te helpen, ik noem ze “bewuste zielen”. Deze bewuste zielen bezitten al dit verhoogde bewustzijnsniveau, waardoor hun aanwezigheid er voor zorgt dat het collectieve bewustzijnsniveau verhoogd en zullen zij waar nodig is liefde, licht en inzichten geven aan zielen welke dit verhoogde bewustzijnsniveau nog niet bezitten. In wezen zijn deze “bewuste” zielen altijd al op deze aarde geweest, maar omdat we collectief steeds bewuster worden staan wij er doorgaans meer voor open, wordt het meer erkend en wordt er meer over gesproken. Ook zijn ze nu in grotere getale geïncarneerd, we kunnen immers wel een extra handje gebruiken.

 Het ego

De meest wraakzuchtige indringer van onze geest die onze puurheid wegcijfert is de negativiteit en het duiveltje die in ons ego schuilt, het ego resoneert op een lage zware trilling terwijl liefde resoneert op een lichte en harmonieuze trilling. De trillingsfrequentie van de energie van de mensheid wordt geleidelijk aan verhoogd en verlicht met als eind bestemming eenheid, vrijheid van ons ego, liefde en licht.

Veel van deze bewuste zielen worden geboren met een natuurlijk geïntegreerde wijsheid en hebben alles in zich om het ego te ontstijgen. Als een ziel bewust is, staat het in contact met het hart en de puurheid van ons zijn. Hoe dichter bij het hart des te fijn gevoeliger worden onze sensoren en zingtuigen. Want we voelen. De energie van een bewust mens is als een radio die op de juiste frequentie is afgestemd, de informatie komt zuiver, helder en duidelijk door en ontvangt vrijwel alles wat er doorgegeven wordt. Omdat een bewuste ziel een verhoogd bewustzijn en harmonieuze trillingsfrequentie heeft, welke fijn is afgestemd op de frequentie der liefde is deze in staat om alles op te pikken en te ontvangen wat er in de directe omgeving door komt. Zelfs informatie en gevoelens op grote afstand zijn voelbaar en worden ontvangen. Ook staan ze bewust of onbewust direct in contact met de goddelijke bron. We noemen deze bewuste zielen ook wel hooggevoelige zielen. Een bewuste ziel is hooggevoelig, maar het kan zijn dat een hooggevoelige ziel nog niet bewust is. Wanneer de juiste tijd is aangebroken wordt deze onbewuste hooggevoelige ziel herinnerd aan zijn of haar verhoogde bewustzijn en wordt men zich hiervan “bewust”.

De informatie komt bij een hooggevoelige ziel binnen vanuit diverse bronnen, je kunt je voorstellen dat wanneer je als hooggevoelig kind veel informatie door krijgt welke je niet kan plaatsen dat dit kan leiden tot onwenselijk gedrag, terugtrekken, agressiviteit, overprikkeling en andere vormen van gedragsproblemen. Want hoe ga je als klein kind om met zoveel informatie en gevoelens en emoties welke je allemaal oppikt en je dit (nog) niet kan uiten en kan plaatsen? Indien hooggevoeligheid niet vroeg wordt (h)erkend kunnen deze opstart problemen resulteren in een disbalans van de chakra’s en verliest men vaak naarmate men ouder wordt de controle over het herstel hiervan. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Een onbewuste hooggevoelige volwassene hoeft geen disbalans te creëren maar kan zich wel eenzaam, onbegrepen en soms zelfs beperkt voelen, hij of zij kan deze emoties en dit beperkte gevoel niet plaatsen, er wordt dan hulp gezocht en men krijgt na onderzoek een label met een naam, een naam wat vaak anders is dan de naam hooggevoeligheid.

Hieronder zal ik een hele kleine greep benamingen van psychische en persoonlijkheidsstoornissen evenals gedragsstoornissen onderbouwen vanuit mijn perspectief, het perspectief van mijn gidsen en wellicht het perspectief van vele anderen.

Autisme

Hooggevoelig. Gevoelig voor sensaties, prikkels en indrukken. Een kind met autisme heeft moeite met zichzelf te aarden, heeft moeite met de vorm van ons fysieke gestel en heeft moeite met de taal. Deze zielen hebben weinig tot geen levens gehad op deze aarde en zijn afkomstig vanuit andere sferen. Deze zielen kiezen ervoor om toch een leven op aarde te leven om te voelen en te ervaren hoe dit is. Deze zielen hebben een hoog bewustzijn maar zijn niet gewend aan een lichaam, een lichaam onderscheidt ons namelijk en zorgt ervoor dat verbinding en eenheid vertraagd wordt. Wanneer deze zielen geboren worden moeten ze al meteen wennen aan het hebben van een “vorm”. Ook met taal hebben ze moeite want ze zijn gewend om vanuit telepathie te communiceren. Ze hebben dan ook een groot gevoelsleven maar weten dit vaak niet onder woorden te brengen. Ook zijn ze telepathisch erg sterk al hoewel dit vaak naarmate ze ouder worden zal afnemen omdat ze merken en dat de huidige mensheid hier (nog) niet veel mee kan. Doordat deze zielen moeten wennen aan de aardse vormen bouwen ze vaak een muur om zich heen en zullen ze zich terugtrekken of willen alleen zijn. Deze zielen hebben vaak last van overgevoelige reacties op bepaalde voedingstoffen. Dit geldt overigens voor alle hooggevoeligen.

ADD/ADHD


Hooggevoelig. Paranormale aanleg. Gevoelig voor indrukken, prikkels, emoties van andere mensen en energieën. Deze zielen met deze diagnose zijn zeer hooggevoelig. Ze zijn snel afgeleid, druk, dromerig en hebben oog voor detail. Betreft vaak creatieve geesten met een liefde voor kunst, muziek en cultuur. Deze zielen kunnen zich vaak niet goed aarden in deze wereld waar veel van hen verwacht wordt. Ze kunnen een laag zelfbeeld ontwikkelen omdat ze het gevoel hebben dat ze niet aan de maatschappelijke eisen, patronen en structuur kunnen voldoen.

In principe ben je-wanneer je de diagnose ADD of ADHD hebt- hooggevoelig. Het verschil bij ADD en ADHD is voornamelijk dat je als ADD’er dromerig bent en als ADHD’er erg druk, als we deze “symptomen” vanuit het perspectief van hooggevoeligheid gaan bekijken dan hebben we het gewoon over verschillende karakters die hun indrukken op een andere manier verwerken en uiten.

Bipolaire stoornis


Hooggevoelig. Mediamiek. Niet goed geaard. Betreft vaak zeer intelligente en creatieve zielen. Doordat in de kinderjaren de hooggevoeligheid niet (h)erkend wordt, zijn ouders en het kind zich er niet van bewust dat je met hoog gevoeligheid moet leren om te gaan. Vanaf jongs af aan is deze ziel extra gevoelig voor indrukken, gevoelens en emoties van andere mensen. Ze pikken ontzettend veel op en zien, voelen en horen veel omdat ze als hooggevoelige ziel direct in contact staan met de goddelijke wereld. Vaak vertonen deze zielen als kind al wat “anders” gedrag dan leeftijdsgenootjes die niet hooggevoelig zijn. Ook hebben gebeurtenissen die verdriet of pijn met zich meedragen vaak een grote indruk achter gelaten bij deze zielen en kunnen deze moeilijk verwerken. Wanneer vele indrukken, gevoelens, emoties van andere mensen, en meerdere indrukwekkende gebeurtenissen niet verwerkt worden kan het ervoor zorgen dat – vaak in combinatie met het frequent gebruik van verdovende middelen op latere leeftijd- men gaat zweven en dat er disbalans ontstaat in de activiteit van de chakra’s. Je hebt verschillende episodes bij een bipolaire stoornis.

Hypomanie: Chakra’s beginnen overactief te raken en staan meer open. Men wordt energieker, vrolijker, spraakzamer, nog gevoeliger voor indrukken en gevoelens en emoties van andere mensen. Derde oog chakra wordt actiever waardoor deze ook meer open staat voor het contact met niet aardse energieën.

Manie: Chakra’s zijn overactief en staan volledig open. Derde oog chakra staat volledig open waardoor het vrij en gemakkelijk toegankelijk is voor vaak lage energieën/entiteiten die daar graag gebruik van maken.

Psychose: Lage energieën maken misbruik van de desbetreffende persoon door manipulatie en creëren verwarring en desoriëntatie.

Waanideeën: Lage energieën bespelen de desbetreffende persoon en zorgen voor stemmen in hun hoofd.

Grootheidswaanzin: Vaak ontwikkeld vanuit een laag zelfbeeld welke al vaak is ontstaan op jonge leeftijd. Dit kan zelf gecreëerde grootheidswaanzin zijn, maar kan ook bewerkstelligd worden door lage energieën.

Depressie: Compensatie reactie van lichaam en geest door de chakra’s volledig te inactiveren, zodat het opnemen van gevoelens, indrukken, en emoties bijna volledig beperkt wordt. Dit kan een natuurlijke reactie zijn na een manische episode maar dit kan ook gestimuleerd worden door het gebruik van medicijnen.

Schizofrenie
Hooggevoelig. Paranormaal begaafd. Niet goed geaard. Betreft vaak zeer intelligente en creatieve zielen. Schizofrenie is een uit de hand gelopen niet (h)erkende hooggevoeligheid en paranormale begaafdheid. Vaak worden deze gave en gevoeligheid niet (h)erkend op jonge leeftijd. De combinatie met een -vaak- moeilijke jeugd, traumatische gebeurtenissen en/of het gebruik van verdovende middelen zorgt ervoor dat de chakra’s, meestal op wat latere leeftijd op hol slaan waardoor er een disbalans in het filteren van goede en kwade informatie ontstaat. Doordat hun derde oog chakra vaak overactief is, deze zielen niet goed geaard zijn en mede door hun paranormale gave, staan ze enorm open voor het ontvangen voor informatie. Ze staan dusdanig open dat zelfs lage energieën bezit kunnen nemen, zij zijn dan ook vaak een speelpop van lage entiteiten. Ze horen stemmen en krijgen opdrachten. Ook kan hun uitstraling en gezichtsexpressie veranderen en dit alles heeft te maken met de overname van het lichaam en het wegcijferen van de eigen identiteit door lage energieën (entiteiten).

Hooggevoelige ziel

De fundering voor in ieder geval de bovengenoemde psychische aandoeningen en gedragsproblemen is een hooggevoelige ziel. In sommige gevallen wanneer hooggevoeligheid niet wordt (h)erkend in de jeugd in combinatie met jeugd trauma’s kan dit doorslaan naar- zoals eerder aangegeven- totale disbalans in het geval van een psychische aandoening. Vaak worden deze aandoeningen behandeld met medicijnen om psychoses en waan ideeën te beperken. Het is fijn dat deze medicijnen bestaan, vele mensen hebben er baat bij, maar deze medicijnen zorgen er naar mijn inzien voor dat de chakra’s worden gesloten en dat emotie en gevoel dermate worden afgesloten dat er weinig tot geen informatie meer binnen komt. Ik ben geen arts of psychiater dus hoe het exacte werkingsmechanisme van deze medicijnen is, weet ik niet precies. Wel denk ik dat met toediening van deze medicijnen het probleem wordt onderdrukt en niet werkelijk wordt aangepakt vanuit de kern en het innerlijke zelf. Wat wel nodig is.
Wanneer we het hebben over autisme, ADD en ADHD spreken we over zielen die geboren zijn met een vorm van hooggevoeligheid en omdat we te maken hebben met verschillende individuen met ieder zijn unieke karakter, uit elke ziel zich anders in zijn hooggevoeligheid. Helaas zijn er vele gevallen van hoog gevoeligheid die als “beperkt” worden bestempeld. Hooggevoeligheid is geen beperking, hoog gevoeligheid is iets moois, iets liefdevols en wanneer het juist wordt gebruikt iets krachtigs. Het is dan ook de kracht om de positieve eigenschappen en talenten van de hoog gevoelige ziel te belichten, dat de gevoeligheid wordt begrepen en deze ziel volledig geaccepteerd wordt in zijn of haar “zijn”. Begrip, erkenning en acceptatie zijn dan ook het belangrijkste. Deze zielen zijn liefdevol en vaak bijzonder getalenteerd in één of meerdere dingen, alleen hebben zij moeite met het zich aanpassen in een wereld waarin er veel maatschappelijke druk heerst en waar het vooral draait om geld en hebzucht.

Voor kinderen met een hooggevoelige ziel is het belangrijk om samen met de ouders begeleiding te krijgen bij het onderscheiden van de emoties en gevoelens die zij binnenkrijgen van andere mensen. Ze betrekken deze gevoelens snel tot henzelf en integreren het onbewust in hun zijn. Het mooiste is om een goed medium of paragnost te vinden die gespecialiseerd is in nieuwetijdskinderen en/of hooggevoeligheid. Een medium of paragnost kan goede begeleiding bieden en kan eventueel al vroeg beginnen met het leren afsluiten van emoties en gevoelens van buitenaf. Ook kunnen ze coachen hooggevoeligheid als kracht te gebruiken, in plaats van het als een beperking te ervaren. Bij deze begeleiding staat coaching van de ouders centraal. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat vooral de ouders zorgen voor een begripvolle en harmonieuze begeleiding van het hooggevoelige kind.

Ben je een volwassen hooggevoelige ziel, dan kun je natuurlijk zelf aan de slag gaan.
Zoals eerder beschreven kunnen hooggevoelige zielen wanneer ze nog niet bewust zijn van hun gevoeligheid, zich zelf als beperkend ervaren. Er komt veel informatie binnen waardoor ze uitgeput en moe raken, er kunnen gedragsproblemen ontstaan en kunnen last krijgen van huil en woede uitbarstingen. Vaak weten ze zelf niet waar dit vandaan komt. Deze zielen dienen goed te luisteren naar hun lichaam, welke de signalen geeft wanneer ze overprikkeld zijn. Een natuurlijke remedie is de natuur en meditatie. Hooggevoelige zielen voelen zich vaak thuis in de natuur, het valt ook zeer zeker aan te raden om als hooggevoelige ziel veel de natuur op te zoeken, de natuur zal innerlijke rust geven, is een goede manier om op te laden en een vorm van meditatie.

Alternatieve geneeswijzen

Hooggevoelige zielen reageren bijzonder goed op alternatieve geneeswijzen, natuurkrachtige geneesmiddelen en diëten. Door hun verhoogde bewustzijn staan ze meer in contact met hun hart en de bron waardoor er verbinding is met alles wat is, wat voortkomt vanuit de bron, dus ook de natuur. De natuurlijke verbinding met de natuur zorgt ervoor dat ze lichamelijk bijzonder goed reageren op natuurgeneeskrachtige middelen, edelstenen, kristallen en huisgemaakte kruiden thee. Doordat deze zielen ook lichamelijk erg gevoelig zijn kunnen er overgevoelige reacties optreden bij bepaalde voedingsmiddelen, voedingsstoffen en E-nummers. Suikers, gluten, noten, pinda’s, kleurstoffen en cafeïne zijn enkele voorbeelden hiervan. Niet alleen wanneer er overgevoelige reacties optreden kan een biologisch/vermijdend dieet heilzaam zijn, in alle gevallen reageren hooggevoelige zielen buitengewoon goed op een biologisch dieet, zielsmatig en lichamelijk.

Geestelijk en energetisch reageren hooggevoelige zielen ontzettend goed op alternatieve geneeswijzen en energetische behandelingen. Wanneer er belemmerende angsten en onzekerheden aanwezig zijn kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor reïncarnatie, regressie en/of hypnotherapie. Een chakra heling kan bijvoorbeeld door middel van magnetiseren, reiki en/of edelstenen en kristallentherapie helpen bij het losmaken en opklaren van vastgeroeste blokkades, verdriet en overige heftige emoties. Ook de (Bach)bloesemremedies kunnen uitstekend worden toegepast. Bachbloesem kan namelijk rust en brede hulp bieden. Het is even uitvogelen welke behandeling het beste past bij de persoon in kwestie, maar het is de moeite waard. Het bovenstaande is maar een kleine selectie, maar alternatieve en holistische behandelingen werken vaak energetisch, vanuit de natuur, of met het onderbewustzijn. Precies wat de hooggevoelige nodig heeft ter ondersteuning. Let wel, het voorstaande geldt vooral voor ondersteuning en hulp bij innerlijke rust. Wanneer er lichamelijke klachten optreden natuurlijk altijd een arts inschakelen, hoewel innerlijke blokkades wel degelijk lichamelijk tot uiting kunnen komen. Een zeer interessant proces waar ik wel een boek over zou kunnen schrijven. Als hooggevoelige ziel is het fijn om ondersteuning te krijgen, er zijn er velen die het op eigen kracht doen, maar lieve hooggevoelige ziel je bent niet en nooit alleen. En het hoeft ook niet alleen…

Wanneer de gevoeligheid van een hooggevoelige ziel erkend en herkend wordt vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en zal het leerproces starten. De ontwikkeling zal groeien. En een reis zal beginnen.

Een reis terug naar de kern, een reis terug naar liefde, een reis terug naar JOUZELF; een kind van God, een ziel van het licht.

Wij wensen alle kinderen van het licht veel wijsheid en liefde toe,

Vanuit mijn licht perspectief,
Carolien

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

22 REACTIES

 1. dankje zo voor je delen van jouw ervaring, zicht erop
  en dat dit jaren later nog altijd online staat.

  je verwoordt wat ik meer en meer voel doorheen alle tijd

  bipolair, manisch, kundalini, chakra’s, onverwerkt, geen medicatie meer willen

  willen begrijpen. willen totale natuur zijn. puur. puurder doorheen elke cirkel

  dankje
  ☀️
  isabelle

 2. Volgens mij leef je dan in een constante staat van paraatheid met angst – bewust of onbewust – het niet goed te doen, geraakt te worden of bang dat het te veel wordt in die contacten, kritiek en afwijzing, je alleen voelen in het contact, er buiten staan… Wees je ervan bewust dat het oud is, oude pijn en dat je nu groot en volwassen bent en anders kunt kiezen. En niemand anders doet het, je doet het echt alleen zelf. Niemand sluit jou buiten of laat jou alleen zijn.

  Het is vaak vooral onze kwetsbaarheid gebaseerd op deze oude pijn. Dan vlieg je uit en ben je ontvankelijk voor allerlei invloeden van buitenaf. Maar dat is helemaal niet nodig als je leert bij jezelf te blijven.
  Lees het boek ‘Kritiek geven – op kritiek reageren’ van Pieter Langedijk. De titel dekt bij lange na de inhoud van het boek niet. Het leert je hoe je kunt ontspannen in het contact met anderen zo dat je bij jezelf blijft, wat er ook om je heen gebeurt. Dan is dat wat van anderen is, van anderen en als je dat ok vindt wat je ziet, kun je het ook bij de ander laten. En als je dan afvraagt wat het over jou zegt als je geraakt wordt, houd je ook je eigen energie bij jezelf.
  Ontspan, voel je bloed stromen op verschillende plekken in je lichaam – als je stil bent, voel je het echt, in je hoofd, je borst, je liezen, je handen en voeten … En als je dat steeds eventjes tussendoor doet, blijf je in je lichaam en zul je je vee lbeter kunnen blijven voelen. Leer wat jouw symptomen zijn bij het ‘uitvliegen’, je verstart, stopt met ademhalen, verkrampt …. ontdek en observeer – laat het er zijn en richt je zelf op je bloedstroom, het zal uiteindelijk een gewoonte worden. En echt, het is heel simpel, je hoeft er niet veel voor te doen.
  succes, ik hoop dat je er wat mee kan.

 3. Heel mooi geschreven, dank je wel!!!

  Voel me vaak alleen,

  Ik moet zeggen dat ik hooggevoeligheid en relaties ook nog niet gemakkelijk vind. Dat is vaak mijn probleem.
  En hoe sluit jij je af? Ik merk dat ik alles in mijn lichaam continue aanspan, totdat ik 1x in de paar maanden compleet uitgeput ben met alle gevolgen van dien.

  Gr.

  Jeff

 4. wat mooi geschreven en het is iets wat voor mij ook al lang al duidelijk was, is…feest van herkenning hoor
  ik mis alleen nog iets waar ik zelf ook mee worstel en dat is “eenzaamheid” je “alleen voelen”.
  dit terwijl je niet alleen bent .
  of is dit iets waar ik persoonlijk weer mee worstel.?

  • @chris en remy, ik kan enkel schrijven dat ik eenzaamheid en alleen voelen niet meer zie opkomen.

   Bij mij kwam het voort uit kindenergie/mind.

   Ik zag dat kleine kind zitten wat zich door de ouders in de steek gelaten voelde.

   Ik liet die energie er zijn en zag elke beleving van alleen, eenzaamheid verdwijnen.

   Je zou kunnen kijken/’voelen’ wat dat gevoel/die beleving van eenzaamheid/alleen eigenlijk is.

   Want mijn inziens zit er een laag/iets onder en zo kan dat gevoel van alleen/eenzaamheid ontstaan.

   Alleen voelen en eenzaamheid bestaan enkel bij gratie van mind/celgeheugen en hebben niets met het moment Nu van doen.

   Eenzaamheid en alleen voelen is niet een gevoel in de zin dat je dat voelen kan.

   Er kan wel eerst een situatie zijn die iets triggert en dat daardoor een gevoel ontstaat of er is een gedachte die dat lichamelijke gevoel doet ontstaan maar.

   Dus m.i. JA het is iets waar je persoonlijk mee worstelt.

   Het is trouwens wel iets heel moois, die beleving van alleen en eenzaamheid.

   Kan leiden tot grenzeloosheid waar er geen afgescheidenheid meer is.

  • @chris,

   Lieve Chris,

   Bedankt voor je bericht en mooie compliment, ben ik erg blij mee!! Als antwoord op jou vraag heeft Aart een prachtige reactie geplaatst waar ik niets aan toe te voegen heb! Ik denk dat je daar heel veel mee kunt..

   Ik wens jou het allerbeste!!

   Warme groetjes,
   Carolien

 5. Lieve Carolien,

  Dank je wel voor dit liefdevolle en zo herkenbare stuk. De enige reactie die ik kan geven is: doe het, schrijf je boek hierover!
  Er komt een liedregel bij me op, die ik je graag als groet stuur:
  Met vrede gegroet en gezegend met licht.

  Marie-Astrid Zeinstra

  • @Marie-Astrid Zeinstra,

   Lieve Marie-Astrid,

   Dank u voor uw mooie een grootste compliment waar ik enorm veel waarde aan hecht! En dank u voor uw aanmoediging om een boek te schrijven, doet mij echt heel erg veel.

   Met belangstelling heb ik uw website bekeken, wat een prachtig werk mag u verrichten! Een fantastische combinatie die de mens verbindt met elkaar maar ook met hun eigen gevoel. Wat MOOI!!!!!!!

   Heb een hele fijne dag!

   Warme groetjes,
   Carolien

   • Dank je wel Carolien (en zeg alsjeblieft je tegen mij, vind ik veel fijner). Ik zeg vaak: je bent een bevoorrecht mens als je datgene kunt doen waar je hart naar uitgaat en zo voel ik dat ook. Jij ook een hele mooie dag!

    Warme muzikale groet,

    Marie-Astrid

 6. Beste Carolien.

  Wat een indrukwekkend stukje.
  Het omschrijft precies wat ik ben.
  Heel duidelijk en goed alles op een rijtje.
  Ik heb eigelijk zo een strijd moeten leveren
  Voor ik deze informatie binnen kreeg.
  Ik wist natuurlijk wel wat. Maar dit is beter te begrijpen.
  Ook een ander Fam. Lid kan hier behoorlijk
  Wat informatie uit halen.
  Fantastisch dat een jong mens zoals jij
  Dit Zo naar buiten brengt.

  Dank je Carolien. Ik ben er heel blij mee.

  • @Jannie,

   Lieve Jannie,

   Met tranen in mijn ogen lees ik uw bericht. Wat ben ik dankbaar. Dank u voor het delen van dit bericht met mij, ik hoop met heel mijn ziel dat u een stapje verder bent gekomen.

   Ik wens u het allermooiste en beste toe! En onthoudt: u heeft alle kracht en liefde in u zelf aanwezig om elke situatie te overwinnen!

   Warme groetjes,
   Carolien

 7. Dankjewel voor dit artikel Carolien. In 2004 mij het label bi-polair laten aanmeten. Ben het nu sinds 2 jaar weer aan het verwijderen. Een grote hulp hierbij is het boek en de website van Sean Blackwell ( ihttp://www.bipolarorwakingup.com/s) geweest. Daarbij moet ik wel vermelden dat ik bijna 35 jaar mijzelf gedrogeerd heb met alcohol. Steek het liefst mijn hand in eigen boezem. HGroet Fred.

  • @Fred,

   Dankjewel Fred voor je mooie compliment, doet mij echt heel erg veel goeds!!!

   Ik ga eens naar die website kijken, ik ben erg benieuwd! Ik ben heel erg blij dat het een grote hulp voor je is!

   Ik wens je het allerbeste en mooiste toe!

   Warme groetjes,
   Carolien

 8. Beste Carolien,
  Bedankt om uw juiste visie van de geestelijke wereld te delen met iedereen. Ik ben blij te lezen dat jongeren zoals jij sneller de kans krijgen om dit alles op een juiste manier in te zien. Ik ben een vrouw van 55 jaar en ik herken mezelf in veel van wat je vertelt. Ik heb geestelijk een lange weg afgelegd om te worden wie ik nu ben. Van een stil, verlegen, onzeker in mezelf terug getrokken kind tot een geestelijk, liefdevolle, sterke vrouw. Ik heb vanaf mijn 30 geestelijk een zwaar gevecht geleverd met negatieve entiteiten. Zowel lichamelijk als geestelijk. Ik ben fysiek aangevallen, heb een negatieve entiteit uit men lichaam en gedachten moeten vechten, Dit heb ik dankzij de hulp van een hoog positieve geestelijke man, zelf leren overwinnen(hij is helaas in 2011 overleden). Over mijn weg en wat ik hierdoor geleerd en ingezien heb schreef ik in 2010 een boek. Onder tussen ben ik geestelijk nog verder geëvolueerd en vertel hierover op mijn blog. Ik weet ook dat we moeten oppassen met reiki en andere energetische behandelingen want er zijn veel mensen die onwetend met negatieve energieën werken. De negatieve entiteiten maken hier misbruik van, vertellen positief te zijn, net zoals bij mij vroeger. Als wij mensen ons geestelijk niet op de juiste manier beschermen komen ze ongevraagd binnen en verwoesten meer dan wij beseffen. Ik heb ook geleerd dat wij ons niet mogen open zetten zodat andere energieën door ons lichaam kunnen stromen omdat het negatieve hier altijd misbruik van maakt. Alle mensen zijn in hun kern goddelijk, bezitten innerlijk die liefdevolle energie. Het is aan ons om die terug in werking te zetten. Hierdoor groeien wij het meest. Niet met andere energieën die via ons werken. Hierdoor leren wijzelf niets, maar die negatieve entiteit maakt hier misbruik van om zelf sterker te worden. Als je graag mijn boek zou willen lezen de titel is:” Negatieve krachten ontmaskerd”. Mijn blog: seniorennet.be/isabeau
  nog veel positieve groetjes Erna

  • @Erna Van Craen,

   Lieve Erna,

   Bedankt voor uw mooie bericht! Ik ben dankbaar dat u na een lange weg bent aangekomen op de plek waar u mag zijn wie u werkelijk bent, en ik ben dankbaar dat u middels een boek en een blog uw ervaringen deelt met de medemens! Ik ga het zeker lezen!

   Hele fijne liefdevolle dag toegewenst!

   Warme groetjes,
   Carolien

 9. Wat is het toch iedere keer prachtig om te zien hoe andere mensen wel de woorden hebben om duidelijk over te brengen wat ikzelf wel voel maar niet over kan dragen. Wat een feest van herkenning. Dank je wel voor dit mooie artikel.. dank je voor het delen, en dank je voor het begrip wat je hier voor velen kweekt. Namaste

 10. Wat mooi hoe je dit hier neer zet, mis alleen nog een ding. Bordeline, ze hebben mij getest en ze hebben mij een label op gegeven van bordeline. Ik heb (zoals ze gezegd hadden) 0,1 gradatie bordeline, dit werd in het onderzoek neergezet bij emotie regulatie. Het grappige is dat ik mij in haast alles wat hier is neer gezet kan plaatsen, ik ben namelijk ook verder gaan onderzoeken en ik kwam ook uit bij HSP. Toen ik pas werd getest was (zoals zij zeggen) HSP nog niet in Nederland helemaal duidelijk of erkent, dit was zoals toen werd gezegd pas net aan het systeem toegevoegd. Nou lekker dan dacht ik, krijg ik een stempel opgedrukt wat eigenlijk helemaal niet bij mij hoort (om dit maar zo even uit te leggen). Mijn moeder is ook erg gevoelig en mijn moeder gaf dit later ook toe, ik heb het ook maar dat in zeer grotere maten. Mooie is dat mijn moeder nu ook meer hooggevoelige ontwikkelingen door maakt en ik met alles bij haar nu eindelijk terecht kan (buiten het feit ik steeds meer mensen tref die hooggevoelig zijn). Zelf heb ik een dochtertje die net als ons zeer hooggevoelig is, bij haar merkte ik dit al in mijn buik, ze werd ook geboren in de babyboom periode in 2007. Gelukkig zijn ze op school hier ook van bewust en godszijdank ook bij de psychologen want dit zit tegenwoordig allemaal in en aan school verbonden, mijn dochtertje zit nu na groep drie nog eens te doen eindelijk in een groep kinderen waar ze rust en regelmaat heeft, ze zit dus op haar plekje en gaat weer vooruit. Haar creativiteit en haar gevoel voor dansen en muziek komt steeds mooier tot zijn recht, omdat dit en andere zaken dus op een positieve manier gestimuleerd wordt behaald zij ook steeds betere cijfers waar zij dan toch ook weer enorm trots op is. Het enigste is taal en schrijven wat nog wat extra aandacht krijgt, ik weet en zag al ander half jaar geleden dat zij dislectisch is. Maar dit mag en kan de pret niet drukken en wordt weer spelenderwijs aandacht aan geschonken om haar te laten groeien maar ook om haar niet tegen te houden met wie zij zelf is, dit is namelijk enorm belangrijk en ze laten haar dan ook zijn wie zij is. Bijzonder vind ik het, ik ben enorm benieuwd hoe mijn volgende kindje zal zijn, ik ben namelijk 26 weken zwanger. Ook dit kindje is een bijzonder gevoel, maar anders en kan mijn vinger er nog niet op leggen. Misschien moet dat zo zijn, verassing! Heb wel heel sterk het gevoel dat dit kindje mijn vriend komt helpen die zelf enorm veel blokkades op heeft gebouwd en zelf karakter trekken heeft waar hij zelf niet mee weet om te gaan. Dit wordt ook een lang verhaal wat ik je zal besparen hihi wilde eigenlijk alleen mijn erkenning en herkenning tonen en dat ik het een mooi en bijzonder verhaal vind.
  Liefs Linda

  • @Linda bom,

   Lieve Linda,

   Bedankt dat je jouw verhaal met mij wilde delen, prachtig!

   Je geeft aan veel herkenning te vinden in het stuk en zelf ben je bij nader onderzoek er achter gekomen dat HSP toch wel bij je past.Ik denk dat een stukje over borderline dan niet meer nodig is. Je hebt namelijk jouw kracht al gevonden! Mooi te lezen hoe bewust je in het leven staat en hoe je met al jouw liefde jou dochter de juiste aandacht geeft en haar laat zijn wie ze is in al haar volledigheid, en fijn dat haar school op zo’n goede manier met haar om gaat, dat is zo ontzettend belangrijk!

   Niet vergeten om ook jezelf deze aandacht en liefde te geven. Je verdiend het zo!

   Lieve Linda, even over jouw tweede kindje, ik denk dat jij gewoon volledig mag vertrouwen op jou gevoel want die is ijzersterk!!
   Geniet van je zwangerschap en de tijden die komen gaan!

   Ik wens jou heel veel geluk en liefde! Nogmaals bedankt voor het delen van je verhaal!

   Warme groetjes,
   Carolien

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in