effect van stress op baby's

Over ons meervoudig geestelijke geboorteproces

Ieder die weleens naar het buitenland vliegt, naar familie, vrienden, voor werk of vakantie kent het; De lampjes ‘fasten your seatbelt’ branden, de landing is ingezet en wanneer het vliegtuig bijna stilstaat, wordt er spontaan geapplaudisseerd. Voor de bemanning die het toestel veilig aan de grond bracht of de ontlading van de spanning van de reizigers zelf, die weer veilig vaste grond onder de voeten voelen?

Toen wij de 1e keer in dit leven geboren werden, maakten we zelf ook zo’n landing mee. Maar, hoe liefdevol onze ouders ook waren, lang niet altijd was dat een ‘in veiligheid geborgen’ geboorte. En vele jaren later, als het Hoger Zelf zich in ons begint te openbaren, worden we opnieuw geboren en ‘moeten’ we leren ons opnieuw met de aarde te verbinden.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Hoogsensitiviteit

Enige tijd geleden consulteerde ik een paar keer een complementair werkend arts. Er ontspon zich een gesprek over ‘hooggevoelige mensen’. Hij had regelmatig mensen op consult, die zo tobden met het ‘hooggevoelig zijn’ en deelde zijn inzichten met mij. Samengevat zei hij hun gave van het intuïtief invoelen wat er in en bij de ander speelt, zo goed te herkennen. Maar veel van hen ‘pikken’, veel meer dan goed voor hen is, de energie van anderen op en verliezen daardoor hun eigen vitale levenskracht en -energie. Dat leidt tot vermoeidheid, onrust, stress, doordat ze niet goed weten wat ze allemaal voelen. En zo boven de 40 jaar, soms al eerder, ontwikkelen ze ook fysieke klachten rond spijsvertering, maag, buikorganen, en soms ook lage rugpijn. Dit leidt weer tot chronisch gebrek aan energie, levenslust, -vreugde en ook langdurige vermoeidheid, overspannenheid en zelfs burn-out. Zijn behandeling en ondersteuning geven deze mensen een flinke duw in de goede richting. Maar vaak vallen ze snel weer flink terug. Ze denken dat het de hooggevoeligheid is, die de klachten en vermoeidheid veroorzaakt, maar, zo vervolgde hij, het zit op een diepere laag; Het zich ten diepste ‘niet veilig voelen op aarde’ en vaak ook ‘niet veilig voelen in zichzelf’, is de kern van hun probleem. Door hard te werken proberen ze een veilig plekje te veroveren op aarde, maar blijven bijna altijd onzeker. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf (perfectionistisch) en dit samen leidt tot overspannenheid of burn out.In zijn betoog herkende ik de verschillende aspecten van het NieuweTijdsMens zijn, zeker wanneer ze niet goed geaard zijn. Hij vervolgde: bij hen die tobben met het zo hooggevoelig zijn, staan de zenuwen en zintuigen teveel open en zijn te gespannen. Dit maakt hen hypergevoelig en alle gevoelsindrukken en gebeurtenissen komen veel te sterk binnen, sterker dan ze in wezen zijn. Deze hypergevoeligheid beheerst hun leven en zij zijn dit min of meer als normaal gaan beschouwen. Dit onveilig voelen op aarde ontstaat al in een heel vroeg stadium, nog voordat het kind geboren wordt. Het wordt dan ook ‘geboortetrauma’ genoemd. Op de vraag hoe zo’n trauma ontstaat, moest hij het antwoord schuldig blijven.

Ik was geraakt en zeer verheugd over de hulp van boven voor deze ontmoeting. Want onverwachts had ik antwoorden gekregen op een aantal belangrijke vragen waarmee ik al een tijdje rondliep. Nog niet kant en klaar, maar in de weken hierna zou het zich ontvouwen tot bijzondere inzichten en ervaringen. Ik was in diezelfde periode aan het werk rond het thema ‘chakra’s, de 7 zintuigen van de ziel en het esoterisch Christendom’. Over het 1e , het wortelchakra, wordt geschreven: ‘Dit chakra staat voor het vermogen om ons te ‘aarden’, te verbinden met de aarde. Het geeft ons vastigheid, stevigheid op aarde. Een goed functionerend wortelchakra schenkt ons vertrouwen in het leven hier op aarde. En het wortelchakra regelt het geboorteproces.

Na het ‘bestuderen’ hiervan, bleef mij de vraag bezighouden waarom het voor de NieuweTijdsMens, vaak al van jongs af aan, zo moeizaam is om gezond geaard te blijven. Natuurlijk, het heeft te maken met het losser raken van de geestelijke jasje rond het fysieke lichaam. En er zijn verschillende manieren beter te aarden: springen, dansen, geregeld stevig in de natuur wandelen, energetisch afschermen en grondingsoefeningen. Maar het helpt veelal ‘maar voor even’, het blijft een opgave om stevig en blijvend met de aarde verbonden te zijn.Met deze vragen, inzichten en door meditatie zocht ik verder. Ik ontdekt andere boeken, o.a. van de Poolse schrijver Stefan Lubienski, Ronald van Vliet 1 en ging opnieuw aan de slag met de chakra-meditatie zoals Hans Stolp2 beschrijft. Langzaam vielen de puzzelstukjes op hun plek en lichtten de verbanden tussen de verschijnselen te hooggevoelig zijn, slecht aarden en geboortetrauma’s op.

Het is ongeveer zo te omschrijven: Je onveilig voelen op aarde, werd lang geleden veroorzaakt door een onbekend en onbewust trauma vóór de geboorte en leidde tot ‘een matig functionerend wortelchakra’. Hierdoor is het geboorteproces in dit leven niet helemaal goed verlopen, waardoor het aarden, ook op latere leeftijd, niet vanzelf meer tot stand komt. Omdat we weten, dat de ontwikkeling tot een NieuweTijdsMens, een door de geestelijke wereld zorgvuldig geleid proces is, moet het een hoger doel dienen. De psychologie heeft ons geleerd, dat wanneer iemand door een bepaald toeval getraumatiseerd raakt en dit niet op de juiste wijze innerlijk verwerkt wordt, hij of zij er onbewust alles aan doet om vergelijkbare situaties te vermijden, als een soort weigering (in de ziel) om dit nog een keer mee te maken.

En dat is wat ik regelmatig gewaar wordt bij NieuweTijdsMensen, een ‘weigering om het leven echt aan te gaan’; Liever voorzichtig vanaf de zijlijn meekijken, dan er middenin staan. En wat herken ik dit zelf, nog niet zo lang geleden ook in mijn eigen leven: er wel zijn, wel denken en twijfelen, wel voelen en je vooral onzeker voelen, maar niet meedoen, je niet echt verbinden met dat wat zich aandient in je leven. Het zijn de momenten, waarop dan de vraag naar boven komt: “heb jij al ja gezegd tegen het leven, ja gezegd, tegen deze zo bijzondere incarnatie”?

Voor je verder leest: Wat herken jij hiervan in jouw leven?

Geestelijk kijken, leert ons voorbij de buitenkant zien wat er eerder speelde in dit leven. En als je dit beoefent, mag je, wanneer het jouw tijd is, ontdekken dat in de ziel ook de herinneringen leven aan de voorgaande levens.

Bij wie zich onveilig voelt, moeite heeft met aarden, hypergevoelig is en levensenergie verliest, kan dat veroorzaakt zijn door een trauma, opgelopen tijdens de zwangerschap. Maar mogelijk heb je dit trauma ‘meegebracht’ uit een vorig leven en is het ontstaan door een ingrijpende of schokkende ervaring in of aan het einde van dat leven. Wellicht ben je door oorlogs- of een ander geweld om het leven gekomen, zoals steeds meer mensen, die in WOII zijn gestorven en nu al weer zijn geïncarneerd, zich dit bewust worden. Wie met zo’n karmische herinnering terug is op aarde, heeft heel wat ‘onverklaarbare emoties en angsten’ te overwinnen, voordat die zich met de aarde durft te verbinden.

Zo naar mijn eigen leven kijkend, groeide nog een inzicht. Ik herkende zo het onveilig voelen en de moeite met verbinden met de aarde en de materie. Maar dit had mij juist aangezet tot zoeken naar het ‘waartoe’ hiervan. Een zoektocht naar wie is de mens en wie ben ik en waarom ben ik hier. Dit zoeken heeft zich in de laatste jaren omgevormd naar een vinden, toen er een innerlijk verbinding groeide met de geestelijke wereld en ik het esoterisch Christendom ontdekte. Toen werd duidelijk, wanneer ik me van jongst af aan veilig had gevoeld op aarde, me stevig had verbonden, ik die zoektocht mogelijk nooit was gestart en had ik noch mijn engel, noch Christus in mijn hart ontmoet. Terwijl ik dit schrijf voel ik opnieuw de dankbaarheid voor dit ‘weten’. Dat diepe angst en onzekerheid zich omvormde tot een innerlijke verbinding met de Liefde van het Hoger Zelf. Ik schrijf dit met grote bescheidenheid, omdat het voor mij als waar voelt. Voor jou kan en mag het echt anders zijn. Het, zo mogelijk samen met je eigen engel, ontdekken van jouw waarheid is belangrijker, dan wat een ander je ook maar vertelt.

In de zomermaanden hebben we met een groepje mensen ervaren hoe krachtig het is, om met de chakra’s en het Onze Vader/Moeder gebed te mediteren2 . Bij het 1e chakra hoort de laatste bede: “Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”. Je kan dit ook zo lezen of vragen: “Christus mag ik in u het vertrouwen vinden mij opnieuw met de aarde te verbinden”. Wie geregeld zo mediteert, ontvangt gaande weg het inzicht, de moed en kracht om het ‘boze’, dat als pijn, verdriet, of als angst of trauma in ons leeft, los te laten. Door in deze chakra-meditatie een stevig grondingskoord tot in het diepst van de aarde te laten aangroeien, christus lichtkunnen we deze karmische angst, pijn, onzuivere energie en vermoeidheid, heel bewust afvoeren naar de aarde. Dan voltrekt er zich iets wonderbaarlijks. Moederaarde neemt onvoorwaardelijk en liefdevol deze onzuivere energie in zich op. Hoe is dat mogelijk? Toen Jezus stierf, werd het voor de Christus mogelijk door de kruisdood heen in een nieuw Opstandingslichaam te herrijzen. En bij de kruisiging druppelde bloed uit Jezus’ wonden in de aarde, bloed als drager van de geestkracht. Door de aardbevingen die volgden, werd ook Zijn lichaam opgenomen in de aarde. Hierdoor is het wezen van Moeder Aarde Verchristelijkt en transformeert Moederaarde ons oude karmische pijn en verdriet tot een nieuwe Verchristelijkte levenskrachtige energie, die zij naar ons omhoog zendt. Wanneer wij heel bewust vanuit onze voeten wortels tot in het hart van Moederaarde laten aangroeien, stromen deze energieën ons lichaam binnen. Voelbaar als een levenskrachtige, vreugde schenkende en verwarmende tinteling, wordt zij opgenomen door de chakra’s, in de ziel en heel ons lichaam.

In de vorige Verwachting vertelde ik over het omvormen van onze ego- naar zielen-krachten, de drie grote Ik-krachten van denken, voelen en willen, door ons innerlijk te verbinden met het Hoger Zelf. Hierdoor vormt de kosmische Liefde van de Christus de Ik-krachten om tot een nieuw denken, voelen en willen vanuit het hart. Een proces van jaren hard werken aan jezelf en dat velen ervaren als een ware bevalling en een opnieuw geboren worden.

Die gezuiverde Ik-krachten verlangen zich ten volle te manifesteren, mogelijk door ons heel stevig en heel bewust op een nieuwe wijze met Moederaarde te verbinden en zo worden we werkelijk vrij van angst en eindelijk veilig geboren op aard.

Dan zijn we tegelijk met de geestelijke wereld én met de aarde verbonden en voelen ons waarlijk Eén met het Al. Wie dat ervaart, voelt een nieuwe tinteling, een nieuwe aards/kosmische levenskracht in zich stromen. Sommigen horen dan ook innerlijk prachtige engelenmuziek of een ‘Ere zij God’ of ‘Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen’, gezongen door een hemelse engelenschare.

Een warm welkom thuis, jij mensenkind, jij die van zo verre kwam.

Walter de Zeeuw
1 Wie zeggen de mensen dat ik ben van R. v. Vliet en Wegen naar geestelijk inzicht S. Lubiensk
2 Het gebed, Hans Stolp
 
Bron: kwartaalblad de Verwachting van Stichting de Heraut
die bekendheid geeft aan het werk van Hans Stolp
nr. 69 jaargang 18 december 2013
info over een abonnement
Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

29 REACTIES

 1. Geboortetrauma……wat dacht je vsn het feit dat minstens 1 op de 10 in de baarmoeder starten als tweeling of meerling en toch als alleengeboren tweeling of meerling worden geboren?
  Ik ben zelf een alleen geboren tweeling, van een eeneiige tweeling. Ik heb in mijn jeugd voor mijn 22de 3 bijna-doodervaringen gehad waarin ik iedere keer opnieuw naar haar op zoek was. Ook heb ik tussen mijn 1ste en 3de levensjaar incest beleefd door mijn moeder. Mij onveilig voelen was daardoor zeer groot aanwezig.
  Toch is het mij gelukt om dit alles mij bewust te worden en een plek te geven. Ik heb mijzelf en mijn moeder vergeven en ben haar zelfs dankbaar, want anders zou ik nooit zo diep zijn gegaan om mijzelf terug te vinden. Nu weet ik hoe je veiligvoelen en liefde voelt.

 2. Ik ben zelf hooggevoelig en herken mij heel erg in dit verhaal. Maar nu ben ik 23 weken zwanger, hoe kan ik geboortetrauma zoveel mogelijk voorkomen bij mijn kleine meisje?

 3. Wat een herkenning….nu de vraag, hoe ga je hiermee aan de slag. Ik ben zelf hoogsensitief, maar mijn kind en wellicht beide kinderen ook. Ik zelf ben niet goed geaard. Heb hier wel oefeningen voor gekregen maar merkte bijvoorbeeld bij een Chi neng Qi Gong training dat ik in gevecht was met het voelen van de aarde onder mijn blote voeten. Het heeft minstens een half uur geduurd voordat ik me er enigszins aan kon overgeven. Ik word binnen no time meegezogen in de emotie van anderen, uit mijn gezin, helaas niet de positieve kant op. Ik ben moe moe moe en in mijn hoofd gaan mijn gedachten alle kanten op. Wat kan in buiten mijn (aard)oefeningen, terug naar het centrum van mijn hoofd en eigen energie laten stromen doen om dit structureel aan te pakken. Ik heb ook healings gedaan tijdens een "opleiding", heel moeilijk om daar zelf geen 'last' van te hebben maar wel een aantal keer hele herkenbare dingen voor mijzelf bij anderen tegengekomen.

  Ik ben benieuwd of het op een structurele manier aan te pakken is en hoe?

  Groetjes,
  Brigit

 4. Beste mensen, met interesse dit alles gelezen. Toch even een reactie: ook haptotherapie kan je helpen goed in je lichaam te komen, de verbinding met jezelf lijfelijk te verstevigen. Ik ben zelf haptotherapeut en zie veel mensen die ‘te hoog’ zitten, waardoor ook hoofdpijnklachten kunnen ontstaan. Ik ben daarnaast opgeleid om dolfijnhealingen te geven, heb me ook ontwikkeld in contact met subtiele energieën. Haptotherapie is voor mij een therapie van het midden; geeft basis en draagkracht onder hoge energieën en kwaliteiten. Geeft ook toegang tot diepe, onverwerkte trauma’s. Door alles wat in je leeft te doorvoelen en op de juiste plek te leggen ontstaan rust en draagkracht, basis en aarding.
  Hartelijke groet, Pauline

 5. Ook voor mij heel erg herkenbaar. Ikzelf heb ook een geboortetrauma en heb zelfs de woorden van mijn biologische moeder te horen gekregen tijdens de conceptie. En de indaling in mijn lichaam……is nooit gebeurd.

  Hoe ik nu ook probeer, met welke vorm dan ook, tot nu toe lukt het me nog steeds niet.
  Ook al help ik andere mensen, ben energetisch healer, kan ik geen dagtaak aan. Zelfs niet iedere dag.
  Ik ben voor mijzelf met healingen op diep niveau bezig, op dit moment, ben bewust wat er gebeurd in mij op energetisch gebied, ga er door heen, zie steeds meer het leven op de aarde duidelijker en denk bij mijzelf: “doe ik het daarvoor? Hier wil ik niet zij.”

  Maar de mensen hebben ook hulp nodig en begin nu met mijn Lichtwerk. (Onbewust doe ik dat ook). Ben tenslotte niet voor niets zo op de aarde gekomen.

  Ik ben er neit meer zo vrolijk onder, wat ik ook lees of tegenkom, ik sla nu mijn eigen weg in en die is voor mij de juiste.
  Het esotherische cristendom is mij zeer bekend, net zoals de Verlichte Meesters. Met alle hulp, moet ik toch zelf die stappen zetten.

  Namasté

  • Ha Yvonne,

   Ik heb zomaar een paar vraagjes en opmerkingen die je misschien op weg kunnen helpen.

   De indaling in je lichaam is nooit gebeurd, zeg jij. Hoe weet jij dat? Waar merk je dit aan?

   Ik begrijp dat je meerdere technieken hebt uitgeprobeerd en niets helpt? Zou het kunnen dat je niet een bepaalde techniek of vorm moet uitproberen, maar simpelweg zelf de stappen moeten zetten (je zegt dit al zelf).

   De vraag is dan welke stappen ga je zelf zetten om weer in je lichaam te komen, en zijn het de juiste stappen? M.a.w. heeft jouw eigen hulp/inzicht succes? Of moet je toch iets anders proberen?

   Groetjes van Lia

   • @Lia,
    Dag Lia,
    Niet geheel aanwezig zijn in jezelf, dat merkte ik voor het eerst toen ik (eidelijk), de juiste therapie aanging en energethische opleidingen ging volgen.Dat was 20 jaren geleden.
    Ik kende de theorie ervan, maar ging voelen wat ik deed met mijn energie. Ik was overal, behalve in mijzelf.
    Bij moeilijke en pijnlijke situatie’s voelde ik mijzelf uit mij wegtrekken. Naar boven toe.
    En dan bedefte ik dat ik altijd zo geleefd heb.

    Natuurlijk moet je zelf de stappen zetten. De stappen naar healing bedoel ik dan. Ook daar ben ik nu mee bezig om (weer) een therapie aan te gaan en deze is zó overweldigend. In de vorm van loslaten, bij jezelf komen en voel precies wanneer het zwaar wordt, ik weer “vertrek”.
    Het is ook kiezen voor….dat merk ik wel.
    Bewust kiezen om voor nu en altijd veel los te laten, bij mijzelf te komen en durven bezit te nemen van mijzelf.
    Daarmee kan je de stappen in het leven zetten.
    Want alles wat ik ondernam, lukte niet, ik was nl. niet aanwezig in mijzelf.
    Mensen helpen op energethische wijze is makkelijk voor mij.
    Dan ben ik dáár waar ik altijd al was en kan ik makkelijk het medium zijn.

    Nu, met de begeleiding die ik krijg, kom ik meer hier, daal ik dus in mijn lichaam. Ik voel precies waar het stevig voelt of niet.
    Soms voel ik mijn benen niet aanwezig of zelfs mijn hele onderlichaam. En dat heeft niet zoveel met aarden te maken, want dat gaat goed.

    Groetjes
    Yvonne

    • Ha Yvonne,
     Wat mij belangrijk lijkt, is dat je daadwerkelijk voelt dat je naar boven wegtrekt uit het lichaam. Je hangt dan uit je fysiek lichaam. Hierdoor voel je niet je onderlichaam en benen.

     Je moet dus leren om weer in je fysiek lichaam te dalen, en wel zo dat je het onderlichaam en benen duidelijk voelt en ook blijft voelen. Tot en met je voetzolen toe.

     Bijv. a) door binnen de huid van je fysiek lichaam te blijven met je aandacht. b) door je aandacht naar onderlijf te brengen. Aandacht is dan weg uit hoofd. c) door je in het onderlijf zwaarder te voelen (In hoofd voelt het lichter) Je kunt je voorstellen dat het de zwaartekracht is die jou naar beneden trekt, en je op aarde en in je lichaam houdt. d) Door je aandacht naar je wervelkolom en rug te brengen i.p.v. naar de voorzijde.

     Het zijn maar tips hoor, en ik kan ook niet beoordelen of het voor jou klopt wat ik schrijf, maar misschien heb je er iets aan.

     Het naar boven wegtrekken is volgens mij een vluchtreactie. Je wilt weg van aarde en fysiek lichaam (in feite van hier en nu) uit negatieve herinnering (angst, enz.). In die vluchtreactie neem je astraal lichaam mee, zodat dit niet meer goed aansluit op het fysiek lichaam. Volgens mij is het door zo’n los astraal lichaam dat je dan overgevoelig gaat worden en vooral ook moe. Omdat het astraal lichaam niet aansluit op fysiek lichaam raakt het min of meer onbegrensd en krijg je het gevoel overal te zijn, behalve waar je moet zijn, namelijk bij jouzelf.

     Misschien ook wat terughoudender zijn met medium zijn, en eerst eens goed in jezelf gevestigd raken? 🙂

     Liefs Lia

     • @Lia,
      Hai Lia,
      Wat je schrijft, dat ken ik en omdat ik nu met de healingen bezig ben en meer mijzelf al ervaar in mijn lichaam, ben ik ook met jouw aanreikingen al bezig. Durf dat nu meer aan.

      Die vluchtreactie is ontstaan vanuit mijn geboorte (afgestaan worden) en in de 1e week van mijn leven geen voeding gehad, enkel wat lepeltjes suikerwater. Geen lichamelijk contact gehad.
      Dit was mijn start van een niet fijn leven, wat nu pas begint om te draaien omdat ík thuis ga komen in mijzelf. Daar geloof ik heilig in.

      Tja, het mediumschap is dan niet erg moeilijk voor me, maar inderdaad nu té inspannend, energethisch gezien omdat ik dan terug moet komen naar mijzelf toe.
      Ben soms ook in de astrale wereld en dat is op dat moment prettig, achteraf helemaal niet.
      Ik pas nu goed op mezelf, ik ga ervaren hoe kostbaar het leven is in mijzelf.

      Dank je wel
      Warme groet,
      Yvonne

 6. Voor mij – en ik denk voor velen – heel herkenbaar wat Hans Stolp hier schrijft.
  Ik heb mij ooit afgevraagd waarom ik mij niet veilig voelde, maar kwam tot de ontdekking dat er in dit leven geen aanwijsbare oorzaak voor te vinden was.
  Wél had ik als kind al een gevoel van onveiligheid. Zij het niet bewust en meer op de achtergrond. Later realiseerde ik mij dat deze vage gevoelens van onveiligheid oude herinneringen waren uit vorige levens.
  En weer later kwam ik op het idee dat ik nog dieper in mijzelf moest graven om bij het gevoel/herinnering van onveiligheid te komen. Want waarom had ik überhaupt die vorige levens gehad, en vanwaar die onveiligheid (het gevaar) in die levens? Zo kun je steeds verder terug in de tijd redeneren tot je bij de bron aankomt.

  Er bleek maar één situatie te zijn waarbij onveiligheid totaal afwezig was, en dat was als ik in mijzelf verbleef. Die situaties te Zijn en daarin jezelf te kunnen Zijn bleken óók als een oude herinnering in mij besloten als een soort oorzaak heimweegevoel uit het verre verleden.
  Contact met de Bron was als een thuis-Zijn. Alles wat je kunt uitleggen als prettig (vrede, geluk, creativiteit, vrijheid, zekerheid, acceptatie, ontspannenheid, beetje spelen met het leven, enz.) vond ik daarin terug.

  Door het onveilig voelen op aarde (en aversie tegen het aardse) had ik keer op keer de neiging om te vluchten.
  Dat wil zeggen: ik had geen zin om in het Hier en Nu te verblijven, terwijl ik Hier (Hier-op-aarde) uiteindelijk wel Ben. Dat gaf ook een soort schuring tussen enerzijds Hier en Nu Zijn, en anderzijds ergens anders naartoe willen, maar niet weten waar naartoe. Wel op zoek, maar niet weten wat je zoekt.

  Een deel van mij wilde niet Hier zijn, wilde niet in het lichaam zitten, wilde er geen contact mee maken. Tja, en zo drijf je af van geaard zijn, verlies je die stevige basis in jezelf, en word je overgevoelig voor van alles en nog wat.

  Alleen al het besef hierover (dat het bij mij zó werkte) bracht heling, een ander mens. Nu voel ik mij thuis op aarde, heb ik het hier naar mijn zin.

  In de vorige Verwachting vertelde ik over het omvormen van onze ego- naar zielen-krachten, de drie grote Ik-krachten van denken, voelen en willen, door ons innerlijk te verbinden met het Hoger Zelf. Hierdoor vormt de kosmische Liefde van de Christus de Ik-krachten om tot een nieuw denken, voelen en willen vanuit het hart.

  Ik herken dit als het proces waarbij de energie van de lagere chakra’s omgezet worden naar de hogere chakra’s.
  De scheppingskracht van het wortelchakra zet zich om in creativiteit van het keelchakra.
  De energie van lagere emoties (navelchakra) zet zich om in liefde, mededogen van het hartchakra.

  Bedankt Hans Stolp voor de duidelijke uitleg!

  • @Lia,

   Hallo Lia

   Ik heb een vraag aan jou. Mijn dochter is de laatste jaren veel ziek.
   Ze heeft veel pijn oa migraine waar ze heftige medicijnen voor krijgt.
   Nou las ik vanmorgen iets over chakra’s . En dat als je lichamelijke
   Pijn hebt. Je chakra’s in onbalans zijn.
   Wat ik mij geheel kan voorstellen.
   Heb jij enig idee wat voor soort deskundige op dit gebied ze heen moet gaan.
   Om dit e v t te verhelpen. Indien mogelijk. Al die medicijnen doen er ook geen goed aan.
   Mits zij er voor open staat hoor. Dat is afwachten.
   Jij weet nogal veel van deze materie.

   Groeten Jannie.

    • @Lia,

     Hallo Lia

     Bedankt voor de moeite die je je heb genomen voor mij.
     Ik heb het gelijk naar mijn dochter doorgemaild.
     Er moet wat gebeuren. Straks raakt ze haar werk kwijt.

     Hartelijke groeten jannie

     • @Jannie, hoi, ik weet niet of je er iets aan hebt, maar Body Stress Release kan ook heel veel voor je dochter betekenen. Je zou het moeten googelen. Lichaam en geest krijgen een signaal dat de hersenen het lijf beter moet maken en dat is misschien lang niet doorgekomen, waardoor je weer meer gaat vastzetten. Ik ben door een trauma heengekomen en mijn zusje heeft geen migraine meer. Ik geef je dit mee ter info. Het was mijn laatste redmiddel, ik had alles al geprobeerd! Sterkte met herstellen! Marion

      • @Marion,

       Hallo Marion

       Sorry ik had per ongeluk onder Yvonne een reactie gegeven.
       Omdat de iPad 2 x weg viel . En ik het weer moest type.
       heel hartelijk bedankt voor de moeite Marion.
       Ik ga gelijk Google
       En kijken of het vergoed wordt.
       En of er eentje in haar buurt zit.
       Met hartelijke groet Jannie.

   • @Jannie,
    Dag Jannie,

    Ik las jouw berichtje.

    Migraine heeft met afwijzing en kwaadheid naar zichzelf te maken. En het specifieke hierin is natuurlijk heel persoonlijk.

    Wanneer je schakra’s heelt, wordt men behoorlijk geconfronteerd met zichzelf. Daar moet de patient wel aan toe zijn om dit aan te kunnen.

    Ik ben zelf een energetisch healer/therapeut,geneeswijze is mijn specifieke kracht hierin,ik heb mensen met deze klachten kunnen helpen.
    Ik ga altijd naar de oorzaak van de ziekte/aandoening.
    Met mijn paranormale eigenschappen,(het helder kunnen zien, horen, voelen, weten en proeven), heb ik dat vrij snel gezien en d.m.v. sessie’s ga ik met de patient hiernaar toe. Ik begeleid de patient met de stappen naar bewustwording van een eigen patroon en/of gedachtenpatroon.
    Ik gebruik hiervoor mijn eigen ervaringen, mijn kennis (vele jaren van opleidingen op hbo niveau) én de begeleiding van de andere zijde.

    Mocht je hierover wat meer willen weten, dan kom ik je antwoord wel weer tegen.

    Heel veel sterkte voor je dochter en voor jou.

    • @Yvonne,

     Hallo Yvonne

     Wat fijn dat Jij ook de moeite neem om te helpen.
     Ze heeft een scan van haar hoofd gehad. Daar was duidelijk
     Een migraine aanval te zien.
     Ze heeft in het verleden . Toen ze negen jaar was
     Heel wat therapie gehad. Oa wat jij ook doe.
     Ze heeft stemmen in haar hoofd gehad. Dat is heel erg voor een kind.
     Nu heeft ze nog wel dingen. Maar heeft het onder controle met bepaalde
     Medicijnen. Die ze zelf op internet heeft opgezocht.
     Alleen die migraine is erg. Ondanks pillen van de neuroloog.
     Maar jeetje Yvonne wat jij allemaal opnoemt is niet niks
     Gelukkig ben je zelf een healer. Maar help niet te veel mensen
     Daar loop je op leeg.
     Help à u b eerst jezelf. Dan pas kan je een ander pas goed helpen.
     Ik ben denk veel ouder als jou en gaf ook meer weg dan ik terug kreeg.
     Maar zeker als het je werk is . Advies denk eerst om jezelf ik kan het niet
     Genoeg zeggen.
     En ik ben het met je eens dat er weinig te lachen valt als je al die verhalen
     Leest en hoord.
     Maar helaas het hoord bij het leven.
     ik hoor ook liever een goeie mop.
     Daarom is het verfrissend als aart af en toe zo grappig uit de hoek komt.
     Dat zet je weer even terug op de aarde

     Lieve Yvonne bedankt . En denk goed om jezelf.

     Liefs jannie

     • @Jannie,
      Dank je Jannie,
      Op dit moment ben ik inderdaad eerst meer aan mezelf aan het denken, maar als het op mijn pad komt…..tja, dan wil ik toch graag helpen.
      Sterkte met je dochtertje
      (mijn leeftijd is 55 trouwens)
      Lieve groetjes
      Yvonne

    • Yvonne, Zeg liever niet: migraine heeft met dit of dat te maken.
     Dat weet je helemaal niet, dat kan vele oorzaken hebben!
     Ik ben 20 jaar migrainepatient geweest en nu al 7 jaar er vanaf.
     En dat had bijv bij mij niets te maken met kwaadheid op mezelf.
     maar gewoon iets fysieks. Het KAN bij anderen iets anders zijn maar geef
     geen diagnoses hier terwijl je de echte oorzaak niet kunt weten voor een ander.

   • Hallo,
    Mensen ik weet niet of jullie al ooit gehoord hebben van transformeren dus je chakra’s verbreden zodat de nieuwe aquarius energie waar we nu in zitten volledig goed kan stromen. Jullie chakra’s zin nog afgesteld op vissen- energie Als je dat hebt gedaan kun je alle trauma’s uit vorige levens via vernieuwde regressie therapie opsporen en op een simpele manier wegwerken.
    De meeste trauma’s komen uit 90.000 jaar terug.
    Kiik maar eens op http://www.de-bron-cl.nl daar heb ik mijn opleiding gedaan. Geweldig hoe je in record tijd alles wegwerkt na de transformatie. Migraine bijv. zit op de afvalstoffen. Groetjes xx

    • @Mirjam, Wil je wat meer uitleg geven over je zienswijze op migraine? Ik had (zonder regressietherapie) ook al de indruk dat het bij mij met emotionele afvalstoffen te maken had die ergens ter hoogte van de nek stagneren en druk op de ketel veroorzaken.

    • @Mirjam,

     “De lichtbollen – de intelligenties vanuit Lemurië-, hadden ons met deze transformatie ook het aan de nieuwe Energie gekoppelde Hoog Bewustzijn mee gegeven. Doordat wij getransformeerd waren, mochten wij deze nieuwe Aquarius-Energie, ook wel genaamd: ‘Shafierha-Energie’ (Sha = ‘Goddelijke Adem’, fierha = ‘Liefde, zuiver’ ) van een zeer hoog trillingsniveau door geven aan andere mensen.”

     “Dat is niet alleen gebeurd doordat uw aura getransformeerd is, maar dit komt ook omdat u het nieuwe hogere bewustzijn van het Aquariustijdperk door de transformatie ook in zijn volle breedte mee krijgt.”

     Sinds wanneer is bewustzijn overdraagbaar? Bewustzijn zonder bewust te zijn?

     Ik zal er maar niet meer over zeggen (sorry Rob, daar ga ik weer 🙂 )

 7. Wat kan Hans stolp dat toch weer op een mooie begrijpelijke manier uitleggen.
  Ik kamp er al mee van jongs af aan mee dat niet kunnen aarden.
  Het is al eens gezegt tegen mij door iemand die ik ergens tegen kwam.
  Ze zei je voelt je niet thuis op aarden hè je bent liever daar. Ik. Begreep waar ze op doelden.
  Ja het is waar. Ik doe inmiddels wel wat aarding,s oefeningen die ik hier op de site vond.
  Maar het heeft ook met mijn b d e te maken dat weet ik zeker
  Toch is het fijn om te lezen hoe Hans stolp deze dingen zo mooi verteld.
  Een trauma al voor de geboorte . Of tijdens de zwangerschap. Ik weet dat toen mijn moeder
  Van mij in verwachting was haar wereld op zijn kop stond.
  De 1 e wortelchakra wordt beschreven: staat voor het vermogen om om ons te aarden ‘ te
  Verbinden met de aarden.
  Het geeft ons de vastigheid en stevigheid op aarden.
  Een goed functionerende wortelchakra schenkt ons het vertrouwen in het leven hier op aarden.
  En het wortelchakra regelt het geboorteproces.
  Dit heb ik nooit geweten. Hoe belangrijk zijn de chakra’s . Dat wist ik echt niet.
  Hans stolp weet dit op een mooie manier uitteleggen.
  Daar ben ik zeer dankbaar voor.
  Als hypergevoelig mens weet je al soms geen raad met jezelf.
  Nu begrijp ik steeds beter waarom ik steeds maar meer lichamelijke klachten erbij kreeg.
  En meer met andere mensen bezig zijn dan mijzelf.
  Dat over de drie grote ik krachten sprak mij ook erg aan.
  Ik ga er nu mee aan de slag. Beter laat dan nooit.

  Bedankt voor het plaatsen.harte groeten Jannie.

 8. Mooi geschreven.
  In je lichaam zitten is veilig zijn.
  Gaan ervaren wanneer je wel of niet in je lichaam bent.
  Dit kost tijd en veel inspanning, maar wel de moeite waard.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in