onbewuste overtuigingen

Op 21 december 2012 begon volgens de Mayakalender het Watermantijdperk. Voor velen leek er niets te gebeuren, maar in werkelijkheid begon toen het transformatieproces van Onbewust Doen naar Bewust Zijn. Bewust Zijn is gedrag als gevolg van wat we zelf zien, horen en voelen. Onbewust Doen is gedrag als gevolg van geconditioneerde patronen. Onze handelingen zijn gebaseerd op wat we vanaf onze jeugd door diverse “autoriteiten” is aangeleerd. Onze ouders, leraren, deskundigen, kerken, media en overheden konden ons als kind van alles wijsmaken. Kinderen zijn immers heel makkelijk te beïnvloeden. Door bepaalde boodschappen eenvoudigweg te herhalen werden ons allerlei onbewuste overtuigingen ingeprent zonder dat we dat in de gaten hadden. Je zou verwachten dat we vervolgens als volwassenen onze eigen keuzes gingen maken en zelf gingen bepalen wat we wel en niet willen geloven, maar dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. We zullen eerst moeten doorzien dat we zijn gehersenspoeld. Dat er veel overtuigingen zonder onze toestemming in ons onderbewustzijn zijn geplant. Talloze volwassenen geloven na tientallen jaren nog steeds in wat hun ouders en andere autoriteiten beweerden, maar zijn zich daar niet van bewust. Om naar ons hart te kunnen luisteren hoeven we ons alleen maar af te vragen: is deze overtuiging van mij of is het me aangepraat?onbewuste overtuigingen

Als onze ouders bijvoorbeeld beweerden dat “je” zeggen tegen oudere mensen onbeschoft en respectloos is, dan is het voor ons onmogelijk om je en jou te zeggen tegen oudere mensen. Zelfs als ze ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geven, blijven we dat lastig vinden. Maar waarom is dat? We weten dat tutoyeren verbindt en u zeggen afstand schept. Dat geldt in principe voor jong en oud, dus waarom niet voor oma en opa? Dat komt omdat onze ouders ons dat hebben aangeleerd. Ze hebben die boodschap namelijk zo vaak herhaald dat we het wel moésten geloven. Op dezelfde manier hebben hún ouders dat – overigens met de beste bedoelingen – ook bij hún kinderen gedaan. Zolang we de overtuigingen van onze ouders en grootouders niet in twijfel durven te trekken, handelen we onbewust.

Als een voedselfabrikant bijvoorbeeld beweert dat zijn dieetmargarine de allergezondste is,
dan gaan wij dat niet controleren, want een serieus warenonderzoek kost veel te veel tijd en geld. Maar toch kopen we massaal zijn margarine, hoe kan dat? dieetmargarineDat komt omdat fabrikanten de kracht van herhaling ook kennen en miljoenen investeren om hun merknaam zo vaak mogelijk aan zoveel mogelijk mensen op te dringen. Door eindeloze herhaling van een merknaam in de media worden we ongemerkt gedwongen om de naam te onthouden en wordt een merk op een gegeven moment een “bekend merk”. Zo’n merk (een A merk) associeren we niet alleen met goede kwaliteit, maar ook met een iets hogere prijs en dat is precies wat fabrikanten willen. Zolang we niet inzien dat reclame pure manipulatie is, handelen we onbewust.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Als Westerse media bijvoorbeeld beweren dat Vladimir Putin onze grootste nationale vijand is, dan geloven we dat. Waarom is dat? Waarom denken we dat hij een schurk is, terwijl we na even Googlen erachter kunnen komen dat hij in Rusland met zijn 143 miljoen inwoners al 15 jaar populair is? onbewuste overtuigingenDat komt omdat de media ons via tv en kranten naar believen kunnen manipuleren door herhaaldelijk gekleurde boodschappen uit te zenden. De media in Rusland doen het tegenovergestelde waardoor de meeste Russen een hekel hebben aan Obama. Bijna niemand kent Putin of Obama persoonlijk en alles wat we weten hebben we uit de media. Wist je dat alle media in bezit is van een klein aantal steenrijke families wiens namen en gezichten nooit in de (eigen) media verschijnen? Zolang we geloven dat het acht uur journaal onafhankelijke journalistiek bedrijft, handelen we onbewust.

Als onze oncoloog bijvoorbeeld beweert dat chemotherapie de beste en enige optie is om kanker te bestrijden, dan geloven we hem op zijn woord. Maar waarom eigenlijk? Waarom vragen we niet om een second opinion? We weten dat een reguliere arts in zijn opleiding niets leert over de genezende kracht van gezonde voeding en in die zin een tunnelvisie heeft. Dat komt omdat we door onze ouders zijn geprogrammeerd om te geloven dat we niet mogen twijfelen aan autoriteiten zoals gespecialiseerde artsen. Zolang we de adviezen van artsen en andere deskundigen opvolgen zonder zelf logisch na te denken, handelen we onbewust.onbewuste overtuigingen

Als onze Koning bijvoorbeeld op Prinsjesdag beweert dat het iets beter gaat met onze economie, dan kunnen we ons niet voorstellen dat hij liegt. Waarom geloven we hem op zijn woord als we weten dat steeds meer Nederlanders hun baan verliezen, hun woonlasten niet meer kunnen betalen, onder de armoedegrens leven en afhankelijk worden van de voedselbank? Hoe is het mogelijk dat de Koning en de Koningin als trendvolgers van ambtenaren volgend jaar samen 50.000 euro meer gaan verdienen en we dit als samenleving vlaggetjeszwaaiend accepteren? Dat komt omdat we van onze ouders hebben geleerd dat we voor mensen met blauw bloed moeten buigen en onderdanig moeten zijn. Zolang we geloven dat er mensen bestaan die meer waard zijn dan anderen, handelen we onbewust.

Ceremonieel tijdens de troonswisseling op de Dam.
Ceremonieel tijdens de troonswisseling op de Dam.

Als onze kerkleider bijvoorbeeld beweert dat sex voor het huwelijk immoreel is, dan piekeren we er niet over om deze regel te overtreden. Waarom accepteren we dit als we weten dat seksualiteit de hoogste vorm van verbinding is en volgens de eeuwenoude yogaleer de krachtigste levensenergie in het menselijk lichaam? Dat komt, omdat religies zich altijd moeten onderscheiden met specifieke regels, want anders verliezen ze hun bestaansrecht. Nog niet zo lang geleden gingen we elke week naar de kerk en konden dominees, pastoors, imams en andere kerkleiders ons ervan overtuigen (herhalen herhalen herhalen) dat het belangrijk is om al hun verschillende regels uit het hoofd te leren. Liefde is de enige boodschap die ze hadden moeten verkondigen en alle regels eromheen zijn overbodig. Zolang we de regels van onze religies niet in twijfel durven te trekken, handelen we onbewust.

Als onze regering bijvoorbeeld beweert dat het een goed plan is om onze grenzen te sluiten, dan vinden we dat logisch. Maar met het sluiten van de grenzen sluiten we in feite ook ons hart. Waarom eigenlijk? Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan en het is onze basisbehoefte om mensen in nood te helpen, ongeacht hun ras, geslacht of religie. Waarom kunnen we dat als mensheid dan niet voor elkaar krijgen? Dat komt omdat ons is ingeprent (o.a. door voorstanders van open grenzen consequent buiten beeld te houden) dat grenzen nodig zijn om te overleven. De internationale wapenhandel is de enige partij die belang heeft bij grenzen, want zonder grenzen geen oorlogen en zonder oorlogen geen wapens. Wapenhandelaren staan in de hiërarchie boven regeringen en willen maar één ding: wapens verkopen aan de hoogste bieders. In deze handel gaat het om honderden miljarden per jaar, dus de belangen zijn enorm. Wij voeren al decennia lang bloederige oorlogen, alleen omdat we ons hebben laten inprenten dat landgrenzen het waard zijn om met ons leven te verdedigen. Dat deze belangrijk genoeg zijn om mensen te doden. Grenzeloosheid staat synoniem aan “eindeloze vrijheid”, maar het heeft zo’n negatieve klank gekregen dat de meesten het verwerpelijk vinden om grenzeloos te zijn. Zolang we de motieven van regeringen en wapenhandelaren niet in twijfel durven te trekken, handelen we onbewust.wapenhandel

Als onze ouders bijvoorbeeld beweren dat we altijd ons best moeten doen op school en ook op ons werk, dan geloven we dat zonder meer. Het klinkt logisch en iedereen is het ermee eens. Maar waarom eigenlijk? Moeten we echt ons hele leven aan ons zelf werken en proberen beter te worden dan we al zijn? We zijn al goed genoeg zoals we zijn en dat geldt voor iedereen. Waarom voelen we ons dan toch minderwaardig en vinden we dat we ons best moeten doen om een beter exemplaar van onszelf te worden? Dat komt omdat onze ouders en grootouders deze valse boodschap van generatie op generatie aan hun kinderen hebben doorgegeven zonder de impact ervan te begrijpen. Zolang we denken dat we niet genoeg zijn zoals we zijn, handelen we onbewust.

Laten we onderzoeken wie we werkelijk zijn en al onze onbewuste overtuigingen nog eens goed tegen het licht houden. Door naar onze overtuigingen te kijken leren we onszelf beter kennen en kunnen we ons hart volgen. Deze boodschap verspreiden is mijn manier om dat te doen.

Wally

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

11 REACTIES

 1. Mooie strekking die naar mijn idee en voor mij ook klopt, dank je wel! Ik vind het alleen jammer dat je vrij in het begin al praat over 'wijsmaken' en 'hersenspoelen', het kwam wat negatief over op mij, en ik kan me voorstellen dat mensen hierdoor niet verder lezen. Ik ga er, net als jij, van uit dat de meeste ouders/grootouders met de beste intentie en naar beste inzicht hun kinderen opgevoed hebben, ongetwijfeld ook met hun beperkingen (zoals ook ik die als ouder heb, en dat later vast ook van mijn kind zal horen!). Kleine kinderen hebben duidelijkheid en eenduidigheid nodig; nuance kan zeker in de opvoeding, maar pas vanaf een bepaalde leeftijd. Waar ouders dan genuanceerd kunnen worden in de begeleiding van hun kind(eren), kunnen kinderen bewustzijn ontwikkelen en het idee dat ze hun eigen keuzes kunnen en mogen maken. Wat mij betreft liefst ook uit het hart!

 2. Mooie boodschap Wally. Dit mogen we veel vaker horen. Ik merk ook aan mezelf dat er een verandering gaande is sinds het Waterman tijdperk. Als je zonder oordeel waarneemt merk je het ook om je heen. Er is sprake van verstrooiing. Mensen staan met de rug tegen de muur. Democratieën wankelen net als kerken en allerlei waarden en normen. De strijd tussen hoofd en hart is heftig en het hart wint terrein. Dat is mijn stellige overtuiging.

  • Beste Wilma, helaas mis je hier de clou van mijn verhaal. Ik heb het niet over de overtuigingen van onze kinderen maar over die van onszelf. Dat wij als kind met psychologische middelen werden gedwongen om bepaalde opvattingen te hebben en we ons daar nog steeds niet bewust zijn! Ik ben er inmiddels achter dat het wijzen op onbewuste overtuigingen voor veel mensen bedreigend is. Als ik een oude overtuiging "aanval" lijkt het voor hun op een persoonlijke aanval en worden ze boos. Ik hoop dat je mijn tekst vanuit dit perspectief nog eens zou willen lezen. Het woord "hersenspoelen" weerhield jou bijna om verder te lezen, maar het betekent "iemand met psychologische middelen dwingen om bepaalde opvattingen te hebben" en dat is precies wat hier aan de hand is…

  • De website Dalternative kende ik nog niet, dus daar heb ik mijn inspiratie niet vandaan. Fijn dat je mijn artikel interessant vindt, maar heb je daar misschien ook inhoudelijk nog iets aan toe te voegen?

 3. Ik ben het eens met de meeste dingen in jou artikel Walter.
  Ik had om 10:00 al een reactie verstuurd, een uitgebreide.
  Maar die is om de een of ander manier ?? Verdwenen.

  Bedankt voor jou schrijven.
  En een fijne kerst voor de rest.

  Een warme groet Jannie.✨

 4. Voor verl mensen geldt dit ook…echter ik heb mijn leven vaak juist het tegenovergestelde gedaan. In mijn jeugd ja dat moest ik wel doen wat er werd gevraagd. En u zeggen tegen ouderen doe ik nog steeds omdat ik dit respectvol vind.
  Ik ga echter mijn eigen weg….wil niet zeggen dat ik mijn onbewusten tegen het licht geb gehouden.
  De lessen zijn er nog steeds…ik ben al jaren bezig om de wer van aantrekkingskracht en financiele overvloed beter te leren begrijpen. En vooral ook toe te passen.

  • Bedankt voor je korte én uitgebreide reactie Jannie. In deze Nieuwe Tijd zijn steeds meer mensen wakker aan het worden en ik denk dat het goed is om over deze dingen te praten en te blijven praten. Onze ouders en grootouders hebben ons met de beste bedoelingen opgevoed, maar dat wil niet zeggen dat we hun voorbeeld klakkeloos moeten volgen. Het enige wat je volgens mj klakkeloos kunt volgen is je hart

 5. Ik ben het met alles eigenlijk eens.
  Wat ik ingeprent kreeg als kind, heb ik ook weer
  op mijn eigen kinderen overgedragen.
  Je denkt dat dat het allerbeste is voor jou kind.
  Een kind moet regels kennen, en normen en waarde.
  Je doet het met de beste intenties.
  Maar wat doe je er aan, dat is de vraag.
  Nu je inmiddels weet dat alles leugen en bedrog is.
  Want ook ik zit met mijn snuffer voor het nieuws en neem
  alles klakkeloos aan.
  Nam moet ik er nu eigenlijk bij zeggen.
  Ik volg tegenwoordig een ander soort media. die dwars tegen alles ingaat.
  Een soort nieuws die niet alles voor zoete koek neemt.
  Ik weet dat alles op leugens gebaseerd is en de mensen valse
  voorlichting geeft.
  Nou moet ik zeggen. mijn vader die al lang overleden is had het altijd
  al over complot theorieën.
  Hij zei vroeger al dat je besodemieterd werd door de media.
  Wel is het moeilijk als je b v kanker hebt en de oncoloog zegt tegen
  jou dat je chemo nodig hebt, en dat je dan meer kansen krijg om beter
  te worden. op zo een moment als je toch angstig bent en je leven aan
  een zijde draadje hangt,je niet geneigd ben om je kostbare tijd te verdoen om naar andere opties te kijken.
  Je legd je leven in zijn handen en vertrouwd er op dat hij het beste met jou voor heeft.
  Ik weet dat zulke dokters niet gauw open staan voor b v het Moerman
  dieet. het is big business.
  Wat de kerk betreft en zijn regeltjes. dat is op zijn retour.
  Dat past al lang al niet meer in onze moderne maatschappij.
  Eigenlijk de meeste religiën lopen op achter wat bepaalde dingen betreft.
  Het is niet aan mij voor de rest om daar over te oordelen.het blijft een
  moeilijk onderwerp sex voor het huwelijk.
  Ik heb een klein stukje van de koning gezien op t v vanmorgen.
  Daar staat hij dan in zijn enorme huis met giga vijver.
  Terwijl veel mensen waaronder veel ouderen net de eindjes aan elkaar
  kunnen knopen.
  Ze zouden ook als goed voorbeeld wat sober kunnen gaan leven.
  Niet een keer een dure design jurk aan van €5000 maar meerderden
  keren. als je kijk wat maxima allemaal alleen al uitgeeft aan kleding.
  Ik vindt het niet normaal hoor in deze tijd.
  Wat voedsel betreft. dat is de grootste zwendel die er bestaat.
  Ik geloof niks meer wat er voorgespiegeld wordt.
  En reclame kijk ik niet eens naar. ik laat mij niet manipuleren.

  Bedankt voor jou boodschap Wally.

  Warme groeten Jannie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in