HSK

Al komt het geregeld voor dat hoog sensitieve kinderen niet in alle sloten tegelijk springen, het woord verlegenheid is een misplaatst label op het voorhoofd van het hoog sensitieve kind.
Het rustig, teruggetrokken kind is niet per definitie een HSK (Hoog Sensitief Kind) en de eigenschap hoog sensitiviteit zou zich veel gepaster presenteren, wanneer we het als losstaand kenmerk leren zien.

Toegegeven, introversie komt zeer vaak voor bij mensen met hoog sensitiviteit als kracht. Het overgrote deel van de HSP’s heeft een sterke behoefte aan een rustig leven, zonder al teveel verandering. Maar introversie is niet hetzelfde als hoog sensitiviteit en al zeker niet hetzelfde als verlegenheid.

Verlegenheid

Verlegenheid komt voort uit onzekerheid, een gemis aan zelfwaardering, het is geen onderdeel van introversie. Verlegenheid komt voor bij alle lagen van de bevolking, bij volwassenen en kinderen, bij extraverten en dus óók bij introverten. Het is een situatie, waarin je je niet op je gemak voelt. Je bent bang om iets verkeerds te doen, bang om jezelf te tonen. Je ziet jezelf als minder dan de rest.

Introversie daarentegen heeft meer te maken met het opladen van je energie. Het vertelt iets over de wijze waarop je herstelt, na een drukke dag of na een moeilijk gesprek. Het vertelt je of je energie haalt uit externe situaties, een avondje uit of nog lekker even sporten, óf uit interne behoeften, zoals een boek lezen, rustig bijkomen op de bank en meditatie. Een introvert zal zich naar binnen keren om zijn energie weer aan te wakkeren, een extravert zoekt dat in externe situaties. Het zegt dus niets over de mate van zelfverzekerdheid en al helemaal niets over verlegenheid.
Een introvert kan blaken van zelfvertrouwen en een extravert kan dichtklappen, vanuit onzekerheid.HSK

Introvert versus extravert

Hoog sensitiviteit is onder andere de mate waarop iemand interne en externe prikkels verwerkt, de intensiviteit van de beleving en een groot empatisch vermogen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Hoog sensitieve kinderen kunnen zich als introvert en extravert tonen, het staat los van hun hoog sensitieve eigenschap en zelfwaardering.

Noem je HSK nooit verlegen, wanneer het zich introvert gedraagt en sla het extraverte kind niet over in zijn hoog sensitiviteit. Je doet ze daar beiden mee tekort én je creëert daarmee een situatie, waarin jouw kind wel eens écht verlegen zou kunnen worden. Het introverte kind krijgt meer en meer het gevoel dat er iets mis is met hem, het extraverte kind loopt keer op keer tegen de lamp door zijn gevoeligheid en begrijpt er niets van én loopt de kans bestraft te worden, wanneer hij overprikkeld raakt.

Leer jouw HSK waarom het snel overprikkeld kan zijn, maar laat het altijd deelnemen aan de maatschappij en voor hem moeilijke specifieke situaties. Bespreek vooraf elke stap en wat er kan gebeuren, in positieve zin, maar misschien is het ook nodig de eventuele negatieve uitkomst te bespreken, zodat het voorbereid is op alle facetten van de situatie.

Wanneer je denkt dat het extraverte kind hier geen behoefte aan zal hebben, dan wordt het tijd je aanname bij te stellen. Jouw HSK heeft het nodig om vooraf te weten wat het kan verwachten, zodat het op tijd zijn overprikkeling leert herkennen en zodoende te reguleren. Of jouw kind nu introvert of extravert is, het doet er niet toe.

Is jouw HSK al huiverig geworden om nieuwe situaties aan te gaan? Bepaal samen een uitweg, voor wanneer het overweldigend zou kunnen zijn. Het hoeft niet afgerond, wanneer het hem teveel wordt, maar probeer het!
Leer je kind dat elke positieve poging die het doet een opbouwende uitwerking heeft op zijn hersenen, op zijn zenuwstelsel, waarmee het de volgende keer weer meer zal durven en zal kunnen. Onderschat je HSK niet, leer het omgaan met zijn gevoeligheid door hem handreikingen te geven.
Geef het een kans om het te proberen, onderschep de mogelijkheid tot falen en je kind groeit in zelfvertrouwen.
Spreekt iemand jouw kind aan op ‘verlegenheid’? Kom voor je kind op en maak het verschil!

Hoog sensitiviteit is een eigenschap

Verlegenheid is géén hoog sensitiviteit en ook geen introversie.
Hoog sensitiviteit is een op zichzelf staande eigenschap, gekoppeld aan nog talloze andere. Ieder kind vormt zich zodoende anders, toont zich zodoende anders.

Een label als HSK? Onmogelijk. De kenmerk HSK? Absoluut een goede optie! Het liefst enkel in het rijtje positieve eigenschappen, maar daar moeten wij als ouders, opvoeders en coaches nu flink aan gaan trekken.
Het introverte kind is niet verlegen en de HSK ís geen introvert of extravert…

Het kind is hoog sensitief en dat….is maar één van zijn geweldige eigenschappen!

Over de auteur

Cindy van den Heuvel schrijft over hooggevoeligheid, kids, Yoga, lifestyle, voeding en balans. Ze is gecertificeerd healer, studeerde aan de Pabo en is coach ‘Ik leer anders’. Hoogsensitiviteit is voor haar een kracht en zo leeft zij het ook.
www.Blissings.nl

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap