Over de HSP test van Aron

De HSP test is een zelftest die bestaat uit een 23 tal vragen. De HSP test werd ontwikkeld door Elaine Aron en Arthur Aron (1997). Dit gebeurde aan de hand van kwalitatieve interviews met hoogsensitieve personen . Er is een Hsp test versie voor kinderen en volwassenen. De vragenlijst is ontworpen om de individuele verschillen te meten bij hooggevoeligheid en meet de gevoeligheid aan verschillende stimuli zoals pijn, cafeïne, honger, hevige films en hevig lawaai. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken werden de psychometrische eigenschappen van de HSP-schaal onderzocht. De resultaten toonden aan dat deze schaal valide en betrouwbaar is om het concept hooggevoeligheid te meten.

Het begrip HSP is bedacht en onderzocht door Elaine Aaron. Hooggevoeligheid komt volgens haar onderzoek onder 15-20% van de bevolking voor, zowel bij mannen als vrouwen. Deze mensen hebben een aanzienlijk gevoeliger zenuwstelsel, waardoor dagelijkse prikkels moeilijker verwerkt kunnen worden en belastende gevolgen kunnen hebben.

De HSP Test voor volwassenen

(De Hsp test voor kinderen staat hieronder)

Beantwoord alle vragen. Beantwoord het zoals het voor jou voelt. Antwoord met Ja als het enigszins opgaat.

(schrijf het aantal keer ja en/of nee op)

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Antwoord: Ja/ Nee

 1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 2. Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
 5. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 7. Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
 8. Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
 9. Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
 10. Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).
 11. Ik schrik gemakkelijk.
 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
 13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
 14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
 15. Ik kijk uit principe niet naar geweldadige films of tv-shows.
 16. Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
 17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
 18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
 19. Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.
 20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
 21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.
 22. Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
 23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.hsp test persoonlijkheid

Evaluatie van de HSP test

geef jezelf een punt voor iedere “ja”.

0-7 punten

Je bent waarschijnlijk geen HSP-er. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Want als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je wel hoogsensitief bent.

8-14 punten

Er zijn verschillende gradaties in sensitiviteit. Je bent waarschijnlijk wel sensitief maar mogelijk niet hoogsensitief. Dat kan een groot voordeel zijn omdat je wel veel dingen aan kan voelen, maar niet de problemen hebt die de hoogsensitieven hebben.

15-23 punten

Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP-er). Je bent gevoeliger voor nuance verschillen dan de meeste andere mensen. Het kan nut hebben om een boek te lezen over hoogsensitiviteit of kennis te maken met andere HSP-ers. Het kan zijn dat je heel veel herkent en daardoor iets bewuster wordt van deze eigenschap van je.

Oneindigheid

HSP test voor kinderen

Beantwoord alle vragen. Beantwoord het zoals het voor jou voelt. Antwoord met Ja als het enigszins opgaat.

(schrijf het aantal keer ja en/of nee op)

Mijn gevoelige kind:

 1. Schrikt snel
 2. Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes prikken op de huid
 3. Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen
 4. Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan een strenge straf
 5. Lijkt gedachten te kunnen lezen
 6. Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd
 7. Ruikt elk vreemd geurtje
 8. Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor
 9. Lijkt zeer intuïtief
 10. Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
 11. Heeft moeite met grote veranderingen
 12. Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden
 13. Stelt veel (waarom) vragen
 14. Is een perfectionist
 15. Heeft oog voor het verdriet van anderen
 16. Houdt meer van rustige spelletjes
 17. Stelt diepzinnige, beschouwende vragen
 18. Is zeer gevoelig voor pijn
 19. Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving
 20. Heeft oog voor detail (iets op andere plek, verandering aan iemands uiterlijk e.d.)
 21. Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen
 22. Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn
 23. Beleeft de dingen intensief

Evaluatie van de HSP test
Tel nu het aantal keren dat je de vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord bij elkaar op.

0-12 punten
Je hebt waarschijnlijk geen HSK (Hoog Sensitief Kind), hoewel dat niet met 100% zekerheid te zeggen is. Als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je kind alsnog hoogsensitief is.

13-23 punten
Je kind is zeer waarschijnlijk hoogsensitief (HSK). Hij/zij is gevoeliger voor nuance verschillen (merkt meer op) dan de meeste andere kinderen.

Lees ook: Het hoogsensitieve kind – Alle relevante kenmerken en eigenschappen op een rijtje

Oneindigheid

HSP eigenschappen.

 • Een gedetailleerdere, subtielere en intensere waarneming
 • Gevoeligheid voor prikkels van buitenaf
 • Moeite hebben met het verwerken van indrukken
 • Een rijke innerlijke belevingswereld (veel dagdromen, fantaseren en overwegen)
 • Een brede belangstelling en mogelijkheid zaken zeer snel te leren
 • Een voorliefde voor echte gesprekken met diepgang
 • Het aanvoelen van stemmingen en sferen, het gevoel wordt vaak bepaald door hoe anderen zich voelen
 • Een sterke intuïtie
 • Geroerd worden door natuur, kunst en muziek
 • Vermijding van harde prikkels, zoals gewelddadige films
 • Intensere ervaring van de eigen emoties en die van anderen
 • Moeite met planning en het verkrijgen van structuur
 • Verlegenheid (al is dit lang niet voor iedere HSP het geval)
 • Vaak plichtsgetrouwheid en perfectionistisme
 • Opmerkzaamheid van kleine nuanceverschillen in kleuren, kleding of sfeer
 • Minder goed functioneren als ze geobserveerd worden
 • Zorgzaam zijn en moeite hebben om grenzen aan te geven
 • Gevoeliger voor stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid enz.
 • Groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen
 • Moeite gevoelens van zichzelf en anderen van elkaar te kunnen onderscheiden.
 • Omdat HSP-ers een sterk ontwikkelde intuïtie hebben, kunnen ze zich goed inleven in een ander. Ook hebben ze vaak een goed beeld van oorzaak en gevolg. Dit houdt in dat ze een gebeurtenis vaak al kunnen voorzien (ze weten vaak precies wat er gaat gebeuren)

HSP test video

Elaine Aron verteld in deze video over hsp

de boeken van Elaine Aron op een rij

Anderen lezen ook:

22 dingen die je herkent als je hooggevoelig bent

 

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

53 REACTIES

 1. Hoi, ik ervaar op school veel ‘prikkels’. als ik thuis kom ben ik letterlijk helemaal uitgeput. dan moet ik nog keihard gaan leren voor school. ik ben, wat men noemt ‘een puber’. Op school is alles weer anders, want ik ging naar de bovenbouw. dus ontzettend veel veranderingen. ik heb hele lieve vriendinnen die overal mee willen helpen, maar ze snappen het gewoon niet goed dat ik niet altijd met iedereen een praatje (durf) aan te knopen. dat ik na een schooldag gewoon helemaal kapot ben. dat ik school gewoon niet meer zie zitten. Ik zit nu al een poosje zulke artikelen over HSP te lezen, maar ik zal eerlijk zeggen dat ik het jammer vind dat het bijna overal gaat over volwassenen of over kinderen. De tieners lijken wel vergeten. Heel soms gaat het er een klein stukje over. Maar hoe ervaren andere tieners dit? Zijn er wel anderen die zo zijn? Ja ik weet dat er volwassenen zijn, kinderen. Maar mensen die net zoals ik ook op een drukke middelbare school zitten. ook niet alles aankunnen. Ik heb geen idee of ik HSP ‘heb’, maar ik weet wel dat ik zeker veel kenmerken en dingen op dezelfde manier ervaar. Wat ik me ook afvraag is of je dit ook op een latere leefdtijd verder kunt ontwikkelen. dan bedoel ik dat je het wel hebt, maar het niet tot uiting komt omdat je in een veilige stabiele omgeving bent? Ik vind het wel erg fijn om te zien dat mensen zo positief reageren op de eigenschappen van mensen met HSP. En ik ben het er mee eens dat mensen die hier goed mee om kunnen gaan, dat echt fantastisch doen! respect!

 2. hallo, ik ben 15 jaar en maak me zorgen of het erg of juist goed is om een HSP te zijn. een vrouw heeft me dat verteld omdat ze dat voelde is dat slecht of goed? ik weet niet of dat goed of slecht moet zijn en moet ik me zorgen maken?

 3. Hai, fijn dat het goed gaat! Ik zelf heb pas vorig jaar gehoord dat er zoiets als HSP bestond. Ik had mezelf wel intussen min of meer uitgeknobbeld, op mn 65ste 🙂 , zag t vroeger als een tekortkoming van mezelf. Ik herken veel van de ervaringen die je beschrijft. Maar te lezen dat er een groep mensen is die deze kwaliteiten en obstakels kent deed me wel goed hoor, en meer dingen vielen op hun plaats. Hartelijke groet!

 4. Dag allemaal.
  Het kwartje HSP viel bij mij pas op mijn 40ste.
  Waarom?
  Ik , Mijn ouders maar ook school wisten niet beter!
  Laatstaan wat HSP was en hoe je daar beter mee om kan gaan.
  Mijn ouders waren ook meer het type " Niet zeuren en schouders er onder en nog harder werken." Zij waren ook onwetend dus kan ze niets verwijten.
  Dus in mij geval meer educatie en minder rust tijd.
  Extra bijles. Zelfs mij wakker maken als kind om de tafel van 7 in mijn hoofd te stampen. enz,enz,
  Meer pressie en prikkelingen dus dan goed voor mij was blijkt later!
  Ik heb dus altijd over mijn kunnen gewerkt en geleefd door veel onwetendheid.
  Wist ik veel! Maar ook anderen wisten dat niet!
  In 2010 heb ik stress gehad.
  Na jaren overprikkeld geweest te zijn geweest.
  HSP was mij toen nog steeds niets van bekend.
  Ze noemde het toen alleen stress vanwegen een hoogstreef niveau.
  In 2012 ging ik geestelijk en lichamelijk volledig onderuit!
  Een zeer zware burnout verder mede door een sterfhuis constructie van mij werkgever op het bedrijf maar ook op de gezondheid van het personeel.
  Veel pressie in mijn burnout door de werkgever omdat deze eigen zorgdrager was ben ik jaren lang in ziek geweest en gebleven. Dit werkte dus ook niet mee in de genezing. Zo erg dat ik een jaar lang heb gestottert niet naar buiten kon omdat lopen zo slecht ging dat ik thuiszorg had.
  Ik werdt geholpen bij douchen en mij brood werd gesmeerd omdat ik mijn handen niet kon gebruiken door verkramping.
  Ik had ook 2 pgb mensen die mij hielpen het huis schoon houden enz, Ja,. ik was ook depresief. de burnout heeft 4 jaar geduurt.
  Inmiddels heb ik zo veel schade opgelopen dat ik conversie klachten heb. Ik ben inmiddels 100% arbeids ongeschikt.
  Mijn eigen kracht tot beter worden was groot gelukkig.
  Ik heb alle registers open getrokken die mij kon helpen.
  Gelukkig kwam ik iemand tegen die mij begreep en hielp.
  Van psyg tot haptonoom. van raad bij de chineese geneezing.
  Heel veel aan zelfreflectie gedaan.
  Het Boek " leven in je leven" meerdere keren gelezen en testen uit gemaakt.
  En youtube raad plegen.
  En toen kwam ik zelf bij Eliane Aron uit.
  Haar test was een verademing. ik ben niet gek!
  Uiteraard nog veel meer het internet afgespeurt en de bevindingen bij mijn psygoloog neer gelegt.
  Als volgens vertelde zij mij,..
  HSP is geen stornis dus erkennen wij niet bij de GGZ.
  Ik heb mij laten testen op ADD. Blijkt dat het GGZ label te zijn voor HSP.

  Het is achteraf dus op te merken dat een HSP test bij kleuterschool geen overbodige luxe was geweest!
  Dit had in mijn geval een hoop schade bespaart gebleven.

  inmiddels weet ik dat ik HSP ben meer dan gemiddeld.
  wifi straling prikkelen mij ook naast de energie van mensen om mij heen. Ik blijk zo verhoogd HSP dat ik Medium blijk te zijn.
  Echter daar wil ik mij niet echt verder in verdiepen in medium praktijken tot heden. Dit omdat ik meer dan genoeg om mij heen aan energie heb dan mij lief is. En zit niet te wachten na alles van ellende.
  inmiddels herken ik mijn energie en weet ik dat wat ik niet herken. energie is van anderen mensen of apperaten

  IK Denk dat dit voor 20% van de wereld bevolking langzaam wel bekend wordt dat HSP zijn.
  Wie weet zal de overige mensen de kwaliteiten ooit inzien van een HSPer.

  Voor mij is het geen vloek meer maar een zegen!

  Er is nog veel onwetendheid en onbegrip betreft HSP.

  Wens ieder uniek mens zijn of haar balans en geluk en goede gezondheid toe.

 5. Ha Sanne, In 2008 deed ik onderzoek: Hooggevoeligheid bij kinderen op de basisschool, verslag praktijkonderzoek het Seminarium voor Orthopedagogiek, Groningen. Als je interesse hebt kan ik het je mailen. Stuur daarvoor een mail naar info@klimkindercoaching.nl. Tijdens dat onderzoek nam ik de lijst van E. Aron als uitgangspunt en heb hem bewerkt naar 23 vragen voor kinderen.

 6. Hallo,

  Iemand enig idee waar de hsp test voor kinderen vandaan komt? Is deze ook gemaakt door Aron, zo ja weet iemand door wie die vertaald is? Ik wil de test gebruiken bij mijn afstudeeronderzoek omdat ik hem op heel veel sites tegenkom, maar ik moet ook kunnen verantwoorden dat 'ie valide en betrouwbaar is.

  Groet, Sanne

 7. Langzaam begint het roer om te slaan en komt er ook vanuit wetenschappelijke hoek erkenning voor hooggevoeligheid niet alleen als last maar vooral ook als kracht!

 8. Beste Vincenza, asperger heeft alles te maken met HSP. De medische wetenschap negeert HSP tot dusver maar dat betekent niet dat het onzin is. Autisme is een aparte vorm van HSP die anders is dan de empaten-vorm waar je meestal over leest. Ik schrijf artikelen op deze site om dit onder de aandacht te brengen. Je kunt ze vinden als je zoekt op Merel en autisme. Groet Merel

 9. HSP, het is natuurlijk een breed begrip, daar er zoveel verschillende soorten van mensen zijn en zoveel verschillende soorten van levens leiden.

  Ik, ADHD, vreedzaam persoon, tegen geweld, maar met een agressie probleem. Agressie betekend zojuist niet dat ik van agressie houd, het is gewoon deze hectische samenleving. Ik ben de type van; "laat mij met rust!" en heb daarom ook een Wajonguitkering. Ik kan niet werken omdat ik geestelijk voor 95/ 100% ben afgekeurd. De samenleving is te druk en een uitkering geeft mij iets meer rust. Ik houd ervan om te fietsen, en soms fiets ik heerlijk ver. Dan ga ik backpacken en wildkamperen. En zo ben ik wel eens van de Noordzee zijde tot aan de Mediterraanse kust geweest en elders door Europa, met de fiets lekker weg van alle problemen, mijn avontuur tegemoet, totdat ik het gehad heb, terugkeer en kan zeggen; hé, wat een vrijheid!

 10. Ik krijg een beetje de kriebels van dat hele HSP gedoe. Want ik heb asperger. En ik kan bijna alle vragen mat ja invullen. Volgens mij heb je dan gewoon iets in het autisme spectrum. HSP is prettiger om te zeggen dat je autisme hebt. En is dit überhaupt onderzocht door artsen? Ik ben er nogal sceptisch over om eerlijk te zijn

 11. @Marga,
  Dank je wel, maar met een score van 20 op 23, zal er niet veel verschil meer opzitten, ik kwam mezelf al ettelijke malen tegen in mijn leven, en weet wie en wat ik ben.
  Maar fijn dat je er mee in leeft

 12. Hallo Guy, op het internet vind je hele uitgebreide tests (ook in het engels) dan is de kans op vertekening wat kleiner denk ik.

 13. Ik scoorde 20/23, maar twee van de drie die ik niet haalden zijn ongetwijfeld uit de ervaringen als Blauwhelm en beroepsmilitair naar de achtergrond verdrongen

 14. @Vinni28, Het helpt als je je gevoeligheid gaat accepteren en te leren dat je ervoor kunt kiezen bij je eigen energie te blijven. Door anderen te accepteren ….. Ik heb geleerd dat van een ander bij een ander te laten door te vragen: Is dit van mij of van een ander. En als het je raakt: Wat zegt dit nu over mij? wat zit er onder? Dan hoef je niet meer leeg te lopen op o.a. emoties van anderen… die mogen er toch ook gewoon zijn? En als je accepteert dat je gevoelig bent voor straling, zo van het is er gewoon of het is gewoon zo, zul je waarschijnlijk merken dat je er een stuk minder last van krijgt. Maar pas op: Ga dit niet verwachten….

  Succes!

 15. Mooie site! Ondervind zelf ook veel hinder van mijn HSP-zijn. Dit zijn:
  – onverklaarbare vermoeidheid (kan zo ineens optreden, met name in omgevingen waar andere mensen zijn met hun eigen (negatieve) emoties.
  – Prikkels van licht, geluid en geuren. Met name op mijn werk heb ik daar heel veel last van. Pratende collega’s, hoge hakken, muziek, zonlicht wat naar binnenkomt, emoties van collega’s, het put mij letterlijk uit!!!! Aan het eind v/d dag ben ik letterlijk op.
  – Altijd het gevoel hebben anders te zijn dan de rest, dit geeft vaak een gevoel van eenzaamheid, mijn eigenwaarde is daardoor ook heel laag. Ik ga er vaak al vanuit in nieuwe situaties dat anderen mij niet moeten, omdat ik toch altijd anders ben dan de rest. Dit maakt mij ook uitgeput!!

  Positieve punten van HSP-zijn zijn er ook:
  – Kan zelf intens genieten van sfeer, muziek, diepgaande gesprekken over het leven (liefst wel 1-op-1 gesprek), dieren, heerlijk eten (met name mals-vlees), natuur, zwemmen in de zee, sporten enz.

  Tot ziens allen!

 16. @Jannie,

  Graag gedaan lieverd. Ik heb kleine voetjes met gelakte nageltjes 🙂 xxx hihi nee, waarom zou ik? ik kijk/voel op een andere manier… 😉 xxx

  Heb geen idee over wie en wat je het hebt…maar dat maakt ook niet uit; één ding is zeker; we mogen allen op een liefdevolle manier er ZIJN…. en ook alle andere keuzes zijn vrij…dus ieder zijn meug hé? laat lekker los en concentreer je lekker op jezelf 😉 xxx je hebt jezelf nu nodig… en alvast hele fijne feestdagen en geniet van iedere stap… de kleintjes zijn het leukste! want die zorgen voor één Grote stap! 😉 xxx geniet lieverd… 🙂

  Liefs, Henriëtte <3 xxx

 17. Lieve Henriëtte lieverd heeeeeeel hartelijk bedankt ik zal kijken wat ik er mee kan doen . Ik ga even een tijdje van de site af ik word overprikkelt , en ik had een kleine aanvaring met iemand ,iets wat totaal verkeerd is op Gévat dus , weet je tot voor kort wist ik niks van computers en ben niet veel gewend op dit gebied en als je wat neergezet heb kan je het niet meer wissen . Jij bent een ander soort mens denk en zal niet gauw op je tenen getrapt zijn . Maar dat maakt dat mijn zin er gelijk af is . Ik laat het even voor wat het is lieve Henriëtte . Jammer hoor ik had het zo naar mijn zin . Dat is nou die h s p met zijn hyper gevoeligheid ik kan er niks aan doen . Alvast een hele fijne dec maand dan voel ik mij het gelukkigst met mijn elfen kamer liefs Jannie

 18. @Jannie,

  lieverd, dit voorlopig even een laatste handvat, wat ik je mag geven en mag je het even zelf doen—) keuzes maken en deze ook opvolgen—) voor jezelf! Begin bij jezelf—-) van binnen …naar buiten.

  Oké, dit is het handvat; Aarden; heeft als vóórdeel; je energie gaat de Aarde in, maar je KRIJGT energie van de GODDELIJKE wereld!!! Maak je niet afhankelijk van ANDERMANS energie Jannie!!! Haal het zelf!! Iedereen mag dit! GRAAG zelfs, je bent van harte welkom!!

  Dat is de reden waarom ik je wees op de tool: Aarden…en als je dat gedaan hebt, doe wit licht over jezelf…wit=bevat alles kleuren… 🙂 xxxx oké??

  De Engelen vragen jouw; Pak pen en papier; schrijf je diepste harte wensen op ( vraag niet naar “dingen” die niet mogelijk zijn, dat is jezelf onnodig pijn doen) vraag naar reële, voor jouw persoonlijke groei; één voorbeeld;
  ik zou graag weer wat beter geestelijk en lichamelijk willen functioneren…. doe alles bewust… en luister dan naar de weg die je wordt gewezen om dit te kunnen bereiken…maak jezelf on-af-hankelijk…zorg voor je eigen energie! 🙂 🙂 🙂 geniet lekker van alles wat komen gaat…. volg de zonnevrouw…in jouw… 😉 xxx

  Zo dit was het voorlopig, anders wordt je over laden en dat willen wij niet… dus Jannie…veel leer-plezier! 🙂

  liefs, Henriëtte xxx 🙂

 19. Lieve Henriëtte . Ik zal kijken of ik het kan toepassen , ik kan natuurlijk ook hard weglopen als ik de bepaalden personen zie , ze geven nooit eens iets terug het is eigelijk egoiistisch als je goed bekijk . IK moet bekenen dat er ook veel mensen zijn die anders zijn waar je energie van krijg absoluut . Ik ga al zo lang mee op deze aardbol dat ik ook al heel wat bagage heb . IIk moet je zeggen het is niet mij tijd , al die scheidingen al dat verdriet al die arme kinderen die de dupe zijn , ik was met mijn dochter twee dagen in een leuk vakantie park , je zag alleen maar gezinnen zonder vader , het is bar . Ik ben gelukkig met vader opgevoed , erg jammer dat hij al gauw overleed . Het is voor mij geen wereld waar ik in pas , snel snel en nog sneller . Laatst zei iemand die ik tegen kwam jij ben niet geaart hè je wil hier niet zijn hè , toen antwoorden ik ja je heb gelijk zo leuk is het niet op aarden . Het komt gewoon door dat ik een h s p persoon ben . Een vrouwtje die er bij stond en ook behoorlijk spiritueel is zei dat mag ze niet zo maar tegen je zeggen , ergens heeft ze gelijk , diegenen die dat zei heeft mij gezien bij een spirituele vereniging en ook gehoord wat voor vragen ik stelden en wat het medium tegen mij zei dus , of ik het hier nou wel of niet leuk vind is buiten kijf . I ik ben hier ook met een doel , niet zo maar , en daarbij beleef ik heel veel vreugden aan de twee kleinkinderen , mijn taak is nog lang niet klaar hier op aarden , en mijn jongste dochter het cadeautje waar ik jaren op heb moeten wachten heeft mij nodig die lieverd , eigelijk alle drie ook mijn dochter die haar kindje kwijt is en kinderloos blijft . Het punt is je maakt mooie dingen mee en minder mooie zo is het leven . Wij zijn gezegend met het feit dat wij vijf kilometer van het strand en de mooie bossen zitten dat heeft ook niet iedereen ( ik ben een bofkont ) bedankt lieve Henriëtte iedereen weer en mooie dag toegewenst liefs jannie

 20. @Henriëtte,

  Hoi Henriëtte!

  Superbedankt voor je tijd en woorden! Helder verwoord ook! 🙂 Ik ga er mee aan de slag! 🙂 🙂 Spannend!
  Dank je wel!

  Warme groet, Susanne

 21. @Maria,

  als je me toestaat…Waterman is een lucht-teken…
  Je bent daardoor instaat om gegeven via de lucht of uit de lucht te halen…steek je handen eens in de lucht en vraag om energie… dan zul je zien en voelen…dat het een zegen is… 😉 maak op een positieve manier gebruik van wat je zelf hebt mee genomen hier op aarde om te leren…dat was toen al je eigen keuze… je mag je hier weer Bewust van worden… alles heeft een voordeel mits (H)erkend..

  Dat doe ikzelf ook; ik schrijf de positieve dingen op van ieder teken, die in me zit..en daar ga ik mee aan de slag… ik ben als ziel een aardeteken…( huizen van de ziel; Rosemary althea)

  En mijn ascendant is vuur;ram. vis=water en Waterman=lucht en krijger= aarde…alle elementen, hout-slang = chinees en daar ascendant van is draak
  Genoeg elementen om er de positieve dingen uit te halen… dan kan ieder van jullie ook…dan weet je wie je bent…omarm jezelf… hou van jezelf als menselijke ziel… voeg alles samen..tot één… 😉
  oké? hoop dat dit je iets verder kan helpen…

  liefs, Henriëtte xxxx

 22. @Susanne,

  Dat wil ik wel doen hoor 🙂 haha lief van je en vragen mag altijd!

  Als er informatie naar jouw toekomt=is energie dat naar jouw toe komt—) van een andere ziel—) je bent dus eigenlijk gedachten krachten aan het inlezen en wordt verzonden naar je…. 😉
  die afkomstig is van? vraag er een gezicht bij—) identificatie—) dan weet je al van wie het is–)wordt je er Bewust van—) oefen dit—) vraag dan; Is deze info voor mij bestemd? Doe dit Bewust
  Vraag vervolgens (als dit inderdaad voor jouw is bestemd) Wat kan ik voor je betekenen? je mag ook weigeren hoor! niet alle info is prettig! Als iemand probeert te intimideren bv..zeg ik: als je iets van mij wilt kun je me netje vragen, zo niet dan kun je gaan, hier laat ik me niet voor gebruiken. dat zijn grenzen die je dan aan geeft.

  Als je de energie wilt ontvangen en hebt ingelezen,zeg je dank je wel voor je vertrouwen en ik geef je Nu je eigen energie terug–) doe je met je gedachten krachten—) visualiseer het—) zie de energie van degene terug gaan—) letterlijk.

  Als je communiceert met gedachten krachten—) zonder hardop te spreken—) ben je op zielniveau aan het communiceren zeg ik altijd. dus van mens tot mens spreek je hardop en van ziel tot ziel gaat het zoals hierboven beschreven. duidelijk lieverd?

  Zo doe ik het zelf 🙂 dus probeer maar uit of het je bevalt…voeg iets toe als je dat wenst…blijf altijd jezelf…doe het op jouw manier, oké?

  Liefs, Henriëtte xxx

 23. @Jannie,

  hahaha lieverd toch! ik zit met een glimlach te lezen… 😉

  Fijn dat ik heb mogen/kunnen helpen… dat doen we eigenlijk allemaal hoor Jannie, ieder op ons eigen manier… en dat is ook goed zo… wij zijn allen één…maar 1% is onze uniekheid…dat is onze manier van spreken enz…dat is dan jouw/mijn/onze eigen-wijsheid…die we door onze ervaringen opdoen… vergeet dat nooit…haal daar je kracht en zekerheid uit…

  Als je “iets” overkomt…is dit altijd met een Reden…je mag er iets van leren…je hebt ingeleverd zeg je… maar je krijgt er iets anders voor terug….op DIT moment…ben je daar al mee bezig te ontdekken…. via mij…via deze site….Toeval bestaat niet Jannie… Door de pijn heen..zullen je beperktheid worden opgeheven…dat is hard werken aan jezelf… ik weet waar ik het over heb… je zult andere wegen vinden om toch je doel te bereiken en deze weg…zal achter-af pas…dus als je er doorheen bent gegaan en terug kijkt…een betere weg zijn geweest en zult sterker en er beter uit komen dan je ooit bent geweest…Dit lieve Jannie…heb ik zelf doorstaan…daarom kan en mag ik je deze eigen-wijsheid van mij mee geven… zodat je Nu al weet dat het goed gaat komen…. 😉 xxx
  Wat je man betreft…Hij heeft gelijk…(heb ook zo een schatje getrouwd hihi) leer van hem hoe je kunt lachen en dat luisteren—) luister naar jezelf…en je kunt mensen aan horen… maar luister naar je eigen gevoel…blijf bij jouw eigen gevoel…dat is wat jouw man bedoeld…en daarom heeft hij minder “last”dan jij… gooi wit licht over jezelf heen…met een laagje goudstof… dan ben je beschermd voor de buiten wereld en de Engelen zien jouw dan meteen! je kunt dan beter bij jezelf blijven… in je eigen licht—-) zelf heb ik IN deze lichtkoepel/aura…grote Rozen ingezet met grote doornen..deze hebben als doel: alle negativiteit worden door de rozendoornen door geprikt—) zowel van binnen naar buiten als andersom…) zelf bedacht. het werkt ik doe dit al geruime tijd…) probeer maar…dit geldt voor iedereen die dit leest…ik geef deze dingen aan om ieder die het zich wenst te gebruiken—) vul het aan zoals jezelf wilt—) dit is gewoon een basis, zo zie ikzelf het

  Haal altijd heel diep frisse lucht in tot in je tenen zeg maar…haal je zonnetje binnen waar jouw info in staat—)kijk hier op de site; Aarden/sacra’s openen… je vindt hier alles. Welnu lieve Jannie ( en iedereen die dit leest 🙂 ) heel veel geluk liefde en voorspoed in alle opzichten gewenst 🙂 dat gun ik iedereen van ganser Harte <3 xxx

  Liefs, Henriëtte xxx

 24. Lieve Henriëtte OOH. Ooh ik had in mijn haast Hoofd met een t het schaamrood staat mij op de kaak . Als je ingedrukt hebt kan je niet meer terug . Beter bij de les blijven . Wat lief van je dat jij je er in verdiept heb , ik ben blij dat je de moeite neem om het een en ander toe te lichten . Je zit zo in elkaar heb ik wel gemerkt ondertussen om een ander te helpen , ik op mijn beurt heb ook een paar mensen een antwoord kunnen geven op een vraag waar ze geen antwoord op wisten . Het is vast geen toeval dat je het zelfde ben als ik . Je heb gelijk het is een zegen , ik zal eens kijken of ik het kan toepassen wat jij mij verteld heb , er is veel leed hoor heel veel ik zie het gelijk wat er loos is of beter gezegd voel , mijn man niet, als wij b v ergens samen zijn onder de mensen dan merk hoe ik dat oppak en hij merkt niks . Ik ben ik en hij is hij . Hij vnd dat ik niet zo veel moet luisteren naar iedereen , dat ze eens leuke dingen moeten zeggen , of een goede mop . Ergens heeft hij gelijk , maar als je zo niet in elkaar zit is het tegen natuurlijk om zo te handelen in mijn ogen . Maar ik zal jou Wijze woorden zeker ten harte nemen , je bent hier op aarde ook om wat te leren . Het is gewoon zo dat mensen als een bij op zoek naar honing naar mij toe komen , en als ik door blijf gaan op de oude manier ik mij leeggezogen voel , en dat moet niet , dus ik kijk of ik het kan toepassen , beter laat dan nooit lieve Henriëtte . Ik heb heel veel pijn vanwegen een foute operatie dat kost veel energie . Daarom is het heel belangrijk dat ik voor mij zelf wat over blijft . Ik ben altijd nog van plan om lid te worden van een spirituele vereniging om wat wijzer te worden , maar het is gewoon jammer dat ik geen genoeg slaap kan krijgen ben half vijf op om dat die pijn niet te harden is , anders had ik tien jaar terug daar al lid van geworden , je moet zo veel inleveren , ik heb aan hard rijden gedaan op de ijsbaan , kan niet meer balen . Sja zo heeft ieder zijn ding denk ik , ik ga er wat mee doen Henriëtte en hoop dat Suzanne ook haar weg kan vinden veel liefs en licht Jannie Henriëtte

 25. @Henriëtte,

  Goh, interessant om de astrologische tekens er bij te lezen. Ik ben een visxen met water man ascentdant (lastig) en met maan in kreeft (ik kon nooit luisteren naar liedjes van Herman van Veen etc, voor mij TE .. TE ..! )

  Neem graag het beeld over dat Susanne aanreikt: teruggeven van energie!

  Iedereen dank je wel en veel liefs!

 26. @Henriëtte,

  Hoi Henriëtte,

  Ik ben van 19 Januari, nog nét een Steenbok, en net niet een Waterman. Ik heb Boogschutter Ascedant. Maan in Weegschaal. Mars in Steenbok. Venus in Boogschutter. Jupiter in Leeuw. Geboren in het Jaar van het Paard. Maar dat terzijde.. 🙂
  Alle punten gaan voor mij op! Pff.. is nogal een uitdaging. Zo moeilijk om Hooggevoelig te zijn. En zo mooi. En dat nog wel voor een taaie Steenbok 🙂 Dat zit ik me weleens te bedenken, als ik dan ook nog een Vis was geweest, was ik volgens mij helemaal aan de zweef gegaan :). Ik denk serieus waar dat het zijn van een Steenbok mij ergens helpt om wat meer te aarden, want daar heb ik juist veel moeite mee. Beetje bij beetje lukt dat me. Alhoewel de koppigheid van een Steenbok me juist soms weer wat meer in de weg kan zitten ;).

  Wat ik wilde zeggen; Je schreef (in je reactie op Jannie): “Maar als je klaar bent met “invoelen” geef het dan terug aan desbetreffend persoon; m.a.w stuur de energie terug en geef desnoods een passende boodschap mee… of je goddelijke liefde…als hier behoefte aan is… dan blijf jij er niet in hangen en kun je gericht iets moois doen met je gaven, die je van de goddelijke wereld hebt mogen ontvangen…”

  Mooi verwoord! En zeker iets waar ik op dit moment wat mee kan :). Ook al was het je reactie op iemand anders, wat je schrijft over “invoelen en teruggeven”.. werkelijk waar dat niet eerder op zo’n manier zelf bedacht, zeg maar (of misschien ook eigenlijk wel – maar dan nu via jou 😉 ). Dus dank je voor de mooie tip! Vaak ontvang ik iets (gevoelens / energie, noem het maar op), en blijft het of maar bij mij hangen, of loop ik er vervolgens zelf mee te struikelen, of iets dergelijks.
  Mag je het dan gewoon weer teruggeven?, zat ik me zojuist te bedenken, na het lezen van jouw reactie op Jannie.
  Als je tijd en zin hebt, Henriëtte, zou je misschien een voorbeeld willen noemen hoe het voor jou werkt wat betreft het ’teruggeven van energie’? Ben benieuwd wat je antwoord is, hoop het in mijn realtiteit te kunnen toepassen, eens oefenen, kijken hoe dat is.

  Alvast bedankt voor je moeite 🙂 en liefs,

  Susanne

 27. @Jannie,

  lees zojuist jouw reactie….gossie Jannie… ik moest even lopen…en besloot toen om je dit te schrijven…

  Ikzelf ben ook een visje…een Waterman-visje…uitgezocht via astrologie…ik noem mijn gevoeligheid ook wel eens; het is een vloek en een zegen tegelijkertijd… in het midden laten…is nu precies de beste oplossing…harde muziek krijg ik ook hoofdpijn van…de trillingen in het water…visje is water teken… van opera muziek en engelen muziek…gaan mijn tranen ook “lopen’en ook ik laat het gewoon gaan…wat ik dan voel is dankbaarheid…heb inmiddels geleerd hoe ik het beste met mezelf kan omgaan… zoals hierboven beschreven… maar ik vond dit zó frappant…deze overeenkomsten… dat ik daarom ze nu ook heb geschreven…

  Als ik je een tip mag geven; het meeleven met mensen herken ik ook…het is eigenlijk dit wat je doet;

  Je bent aan het “invoelen” van de energie van desbetreffend persoon..zo weet je wat er speelt bij degene

  Dat is op zich niet erg en zeker geen vloek, maar een zegen… maar als je klaar bent met “invoelen” geef het dan terug aan desbetreffend persoon; m.a.w stuur de energie terug en geef desnoods een passende boodschap mee… of je goddelijke liefde…als hier behoefte aan is… dan blijf jij er niet in hangen en kun je gericht iets moois doen met je gaven, die je van de goddelijke wereld hebt mogen ontvangen… 😉 duidelijk?

  Ik probeer je te helpen om je Bewust te worden van wat en wie je bent en wat je er mee kunt…dan is én blijft het een zegen… 🙂 oké lieve Jannie?

  Ben blij dat je hier, op deze website, zoveel leert, alweer een zegen.. zo voel ik het…. 🙂

  lieve Jannie, wens je vele zegeningen toe… tel ze…je zult versteld staan…van jezelf 😉 xxx

  Liefs, Henriëtte xxx

 28. Zonder enige twijfel kwam ik op 23 punten , zonder deze test wist ik het al , en dan ook nog een water teken een vis niet makkelijk maar je leerd er mee leven , als een ander verdriet heeft heb ik het nog erger ik leef te veel mee , maar ook dat went . ik probeer tegen mij zelf te zeggen (Jannie ) aan wat anders denken je kan niet het leed van de hele wereld op je nek nemen . Harde muziek krijg ik gelijk Hooftpijn van , ik schrik van de kleinste dingen . Mooie muziek kan ik van janken bepaalde opera ,s eigelijk is het niet makkelijk maar ik ik laat het maar komen ik ben wie ik ben . Het is een zegen of een straf ? Ik laat het maar in het midden wat ik voel en denk . Ik verloochen mij zelf niet . Mijn moeder zei vroeger al je bent een bijzonder kind dat ben je . Veel liefs alle lieve zachte mensen op deze aardbol . Zonder ons zou er geen oorlog zijn denk . Jannie

 29. @Maria,
  Dat ‘op slot zitten’ herken ik heel erg!
  Al voel ik me nu stabieler dan vroeger, ik heb ook het idee dat ik me heb afgesloten voor bepaalde dingen omdat ik eerder niet wist hoe hiermee om te gaan. Het gevoel dat je hierdoor een stukje van jezelf mist…
  Zou zo fijn zijn om die deuren weer open te kunnen zetten, maar liefst met wat meer controle op welke momenten je open doet en wanneer weer dicht 😉

 30. @Henriëtte,
  Dank je wel Henriette, je hebt me herinnerd aan een paar belangrijke dingen!

  t Zou handig zijn als je op deze site ook een soort van “Vind ik leuk” zou kunnen geven zonder dat je echt een message hoeft te gaan schrijven.

  Groet en alle goeds voor iedereen!

 31. Hallo, heb net jullie reacties gelezen… wat overweldigend..

  Ben het helemaal eens met Gordon, geen labels gaan plakken, in hokjes stoppen…werkt verstikkend… en wat hulp betreft..

  Voor de één werkt dit en voor de ander dat.. luister naar je gevoel; m.a.w voel jij je goed ( helemaal ontspannen,rustig, bij iemand) dan is die persoon degene die jouw een stukje verder kan helpen… Onthoud dit; SPIEGEL.. wat je ervaart buiten jouw…speelt zich af binnen in jouw…dit wordt aangeraakt…en mag je iets mee gaan doen; ik zou het opschrijven… en als je even de rust en tijd pakt per dag..
  je boekje erbij pakken en dan je ogen sluiten; vraag aan jezelf; Wat mag ik hier van leren?? laat het gewoon toe…

  huil…laat los… praat tegen jezelf…moet boosheid kwijt?
  laat het dan ook los; pak een kussen en sla er eens flink op
  = vastzittende verdriet… ga lekker warm bad nemen…of douche wat je wilt… smeer jezelf in met lekkere olie…en voel jezelf… wees lief… verzorg en kijk naar mooie dingen in de natuur… de bloemen, kleurende herfstbladeren…luister naar de vogels… ontspan… doe even je ogen dicht en luister naar rustige muziek en laat dan alles gaan… zo kom je bij jezelf… en dat geeft rust… en daardoor hoor/zie/voel je wat voor jouw belangrijk is… namelijk de op-lossingen… hoe jij..met jezelf kunt omgaan…. luister naar je antwoorden…het zit allemaal in jezelf…. lees een boek… kijk op internet…trek een kaartje… schrijf op…leer… heb lief

  want geloof me… zo heb ikzelf ook de hulp gekregen..sta open om te ontvangen… jullie hebben allemaal je eigen gidsen…vraag en gij zult ontvangen… 😉 hoop dat ik jullie een beetje op weg naar jezelf heb kunnen helpen..

  ik ben even voor 2 weken er niet…dus mochten er nog vragen zijn…ben ik er dan weer voor jullie… tot over 2 weken..

  Bedankt Gordon, fantastisch deze site, en dank aan aan alle schrijvers en vertalers… love you all… 🙂

  Geniet, van elke stap= vóóruitgang… 😉 xxx

  liefs, Henriëtte

 32. @Gordon,

  Ha Gordon, ik moest echt (positief) lachen toen ik je reactie las over psychologen. Dat gevoel heb ik ook gekregen bij een psycholoog die ik van de huisarts “kreeg” omdat ik zo bekaf was. Wel gezellig hoor even praten buiten de gewone setting om, maar wie helpt nou wie? Ik weet na 1x heel precies wat er met mij is en heb intussen het juiste besluit genomen: om uit een ongezonde situatie te stappen (spiritueel centrum dat van hele goeie principes uitgaat maar verkeerd “beheerd” wordt en “headquarters” doet er niets aan).
  Maar iets anders: ik heb weliswaar het gevoel dat ik na een half leven beter met mijn overgevoeligheid omga (dank aan spirituele kennis!) maar ergens knaagt ook twijfel of ik niet perongeluk deels op slot ben gaan zitten, zal ik maar zeggen. Misschien “wist” ik vroeger toch meer dan nu, kan dat? (oh de irritatie van een partner die het zat werd dat ik altijd zoveel wist te vertellen over iemand die we net ontmoet hadden …!)
  Overigens: volgens mij heb je nergens vermeld hoe je moet tellen in de test, maar ik neem aan 1 punt voor ja en 0 punten voor nee?
  hartelijke groet!

 33. @Gordon, als je niet weet hoe..dan is je antwoord niet echt helpfull..ik zag bv bij Indigo dat een heleboel eigenschappen daarvan bij mij hoorde maar niet alle..wat betekend dat dan precies
  ik heb de test gedaan en kom uit op 14 punten..hoe kan ik verder uitvinden/waar op deze site?

 34. Zelf heb ik ADHD en ik moet zeggen dat het volgens de test veel verwanten heeft van elkaar.

 35. @Lilly,
  @ Lilly, ik weet waar jij je in bevind. Ikzelf scoor 22 op de test en kom ook uit een familie waar veel ruzie en geweld was. Ik heb 6 jaar geleden een burnout gehad en daar vertelde ze mij dat ik een uitgesproken HSP-er was. Ik heb er veel over gelezen, en kon er beter mee omgaan. Wat mss wel handig zou zijn is dat er een praatgroepje in je buurt zou zijn om met deelgenoten erover te kunnen praten, want in de omgeving wordt je absoluut niet begrepen, en met een praatgroepje gelijkgestelden kun je van elkaar leren en het is ook al belangrijk dat je je begrepen voelt wat in zo’n groep is. Dan krijg je weer meer energie om er mee om te gaan. Ikzelf ben ook nog op zoek naar zo’n groep, mocht ik het vinden laat ik het je zeker weten. Luister goed naar jezelf.

 36. Als de basis van al je problemen hooggevoeligheid is, ben je vaak het beste af met hulpverlener (ruim zien van psycholoog, tot coach tot healer, hoe iemand zich maar noemt) die gespecialiseerd heeft of richt op mensen met hooggevoeligheid. Als was het alleen maar om ergens te beginnen, als je hooggevoeligheid ingoogled of HSP kom je genoeg mensen tegen die zich hierin gespecialiseerd hebben en dan is het gewoon uitproberen, klikt het wel, klikt het niet.

  Ik denk dat je beter af bent bij een vrijgevestigd iemand die zich via zijn of haar eigen weg heeft ontwikkeld en zelf ook hooggevoelig is. Soms kun je geluk hebben zo iemand te vinden binnen de reguliere zorg, maar die kans is niet groot domweg om HSP’er hier vaak niet tussen passen. Soms moet deze zorg inderdaad zelf betalen, soms worden deels uit de aanvullende zorg vergoed als alternatief en misschien zijn er alternatieve opties, PGB, via het werk.

  En dan als je op zoek gaat, het is gewoon een kwestie van kijken of het je aanspreekt en wat niet. Want zoals in alle werkgebieden zijn er mensen die goed in hun vaak zijn, mensen die gemiddeld zijn en mensen die slecht zijn. Dit is voor mensen die mensen met HSP begeleiden niet anders. En daarnaast moet de toon waarop en de methodiek waarmee ze werken ook een beetje met resoneren. Zelf ben ik ook wel eens ergens geweest dat was een groepsactiviteit voor HSP dat ik dacht “dat mens is gek”. Maar kort daarna vond ik iets wat me wel erg aansprak. Dus ja soms gewoon kwestie van uitproberen en dat is echt niet iets unieks voor iemand met HSP.

  Wat ook kan helpen is boeken gaan lezen over HSP, er zijn genoeg te koop of te verkrijgen in de bibliotheek. Sommigen spreken je wel aan, anderen niet.

 37. Hallo Jolien, ga er eens over praten met je moeder, en geef aan dat je ongerust bent.

  Groeten Robert

 38. Ik heb mijn mama gisteren iets zien lezen op internet van HSP ik mocht niet weten wat ze aan het doen was. Ik heb het toch opgezocht en eigenlijk ben ik nu een beetje ongerust en weet niet hoe ik hiermee moet omgaan. Wil iemand mij helpen?

 39. @Lilly,
  ik begrijp helemaal wat je bedoelt.
  volgens de medische wereld is hsp niet te testen.
  vaak genoeg heb ik gebeld, aangeklopt met de vraag of ze me niet eindelijk eens wilden testen.
  maar er werd letterlijk gezegd dat het tussen m’n oren zat.
  het enige advies dat ik je geven is dat je heel stevig in je eigen schoenen moet blijven staan.
  doe wat jij voelt dat goed is.
  de dag dat wij (hsp’ers) in de meerderheid zijn, zal de wereld veranderen.
  vertrouw op jezelf

 40. @Lilly Zelf hou ik er niet van op etiket op iemand te plakken. Maar soms is het wel handig om aan te geven wat je bedoelt. Als jij last hebt van hooggevoeligheid en je voelt je afgewezen bij instanties of niet begrepen door therapeuten of wat of wie dan ook, adviseer ik je om eens een cursus te gaan volgen waarbij je leert HOE je negatieve emoties van jezelf een anderen aanpakt.

  Ik help veel mensen die last hebben van hooggevoeligheid. Die komen binnen met het verhaal dat ze een ‘Burn-out’ hebben, maar vaak is er sprake van hooggevoeligheid.

  In enkele sessies zie ik mijn cliënten helemaal opknappen. Stap voor stap leg ik uit wat je kan doen op het moment dat je teveel prikkels krijgt zodat je dit in je dagelijks leven kan toepassen en krachtiger in het leven komt te staan.

  We hebben nou eenmaal nooit geleerd hoe we met emoties om moeten gaan. laat staat met energie van andere mensen. Dat kan op latere leeftijd voor de nodige last zorgen. Maar wees gerust, als je het eenmaal WEL leert dan gaat er een prachtige wereld voor je open.

  Kijk eens bij jou in de buurt of er workshops zijn of ga naar een goede coach. Dat kost wel wat meer geld omdat het vaak niet vergoed wordt door een verzekering maar op deze manier investeer je in jezelf, je persoonlijke ontwikkeling en bespaart het je heel veel tijd

 41. @Lilly, Beste meid, Hoe vervelend en waardeloos is het voor je om zo te moeten vechten om hulp te krijgen.Negatieve energie/emoties putten een hsper uit. Dus wat ik je kan aanraden is een beetje (veel)afstand nemen van je ouders en zus. Gelukkig heb ik meestal goede hulpverleners gehad, ook ik moest behoorlijk zoeken. Ik zocht het allereerst in het reguliere circuit dus Algemeen Maatschappelijk Werk, Riaggs,Alleenstaande ouders of moeders. Organisaties voor vrouwen, teveel om op te noemen. Probeer daar eerst omdat het alternatieve circuit duurder voor je kan zijn. Zeg eventueel dat je een overgevoelige vrouw bent met nare jeugd, dus niet meteen over hsp of adhd/add beginnen.Ik herken zeker die instabiliteit en de uitputting die je noemde. Hier in Nederland moet je echt assertief zijn om iets te willen te bereiken met de juist hulp op de juiste plaats. Het is zoeken maar uiteindelijk zal je het vinden, de juiste hulp voor jou (en je kind), maar nogmaals het is moeilijk om het woord hoogsensitief te gebruiken omdat het niet altijd wetenschappelijk aangetoond is, in Nederland, dat mensen dit hebben. Echter ik heb onlangs een goed artikel uit het tijdschrift Psychologie maand april2011. Dit gaat over DE KRACHT van kwetsbaarheid gelezen. Hier herkende ik ook de hsper in.Ik heb dit tijdschrift gezien bij mijn huisarts. Het was een eye-opener, ook al heb ik de boeken van Elaine Aron gelezen.Laat je niet opjagen door je familie en houdt afstand. Veel succes en sterkte!!!Warme groet Hspje56

 42. Beste Gordon, Nee man, echt niet hoor ik ben niet zo snel een beetje boos. Maar het is altijd belangrijk een beetje kritisch te blijven kijken naar deze “valse” profeten. Zo noem ik ze maar. En blijf inderdaad bij je zelf en laat je niet manipuleren. In feite is het zo dat iedere slager en iedere bakker en iedere arts, hier heb je ook mensen tussen die hun werk goed doen en anderen doen hun werk niet goed of half. Zeker in deze tijd van heel veel kwantiteit(enorm veel aanbod)is het moeilijk om de kwaliteit(en)van alternatieve hulpverleners goed op waarde te schatten, het is heel subjectief en niet objectief. Daarom pleit ik voor beroepsgroepen, om de kwaliteit te garanderen van een alternatief hulpverlener.Groetjes Hspje56

 43. Hey Hspje56, ik proef iets van boosheid bij je t.o.v. alternatief genezers, klopt dat?

  Mijn reactie was geenszins bedoeld om psychologen, of de GGZ aan te raden boven een alternatieve route. Ik geloof dat je je eigen intuïtie moet volgen om te kijken waar je hulp/begeleiding vandaan wilt halen. Ik ben zelf ook wel eens “op mijn bek gegaan” met alternatieve “helpers”, maar dat was omdat ik niet goed naar mezelf luisterde. Blijkbaar nodig om van te leren. Tegenover een psycholoog zitten die meer van jou kan leren dan andersom is ook niet leuk trouwens, dat heb ik ook wel eens gedaan.Ik bracht deze man aan het huilen toen ik vertelde wat ik bij hem voelde. Dus het het kan beide kanten op. Fijn om te lezen dat jij nu iemand hebt waar je blij mee bent.

 44. Beste Gordon, Ook bedankt voor je uitvoerige reactie. Ik kan het helemaal onderschrijven. Het is in Nederland zo, dat je heel snel een etiket opgeplakt krijgt, is vervelend maar het is niet anders. Zelf ben ik niet tegen alternatieve genezers of therapeuten mits ze aangesloten zijn bij een beroepsgroep, en ja dan nog kan je belazerd worden. Ben erg op mijn qui vive(alert sorry) op deze groep mensen omdat ze niet altijd integer en zuiver te werk gaan. Zelf doe ik een lichaamsgerichte therapie met Mindfulness-onderdelen, om zaken uit het verleden te verwerken en mijn lijf beter te voelen. Ik ben heel blij met deze therapeute en ik voel mezelf groeien naar zelfacceptatie.Warme groet, hspje56

 45. @Lilly, een test is een middel om meer begrip voor jezelf te krijgen, jezelf beter te leren kennen, en geeft handvatten om te gaan werken aan die vlakken van jezelf waarin je wilt groeien. de naam HSP zegt op zichzelf niets.Ik zie zo’n ontdekking van een stuk van jezelf als een soort wakker worden, een signaal om meer van jezelf te gaan houden en jezelf te gaan accepteren voor wie je bent, met je mooie kanten en met je schaduwkanten. Leren omgaan met je kwaliteiten en je valkuilen; deze gaan zien ook.Acceptatie daarvan.

  Voor veel mensen is leren omgaan met eigen emoties al een behoorlijk leerproces, laat staan die van anderen. Toch is het ook een heel dankbaar proces omdat je door je emoties te helen eindelijk oude stukken achter je kan laten, waardoor je meer in je kracht komt te staan en daarmee meteen minder van je stuk gebracht wordt door mensen om je heen. Misschien is het belangrijk voor je om te gaan kijken wat jij als mens nodig hebt; en leert dit te benoemen. Los van labels als HSP of ADD, hoe waardevol deze soms ook kunnen zijn omdat je je er in kunt herkennen. Je kunt zeggen: ik ben een HSP, of ik heb ADD. je kunt ook zeggen: ik wil dit leren, en ik heb hulp hier en hier bij nodig. (ik vind het lastig om om te gaan met emoties van anderen; of, ik wil dat je respectvol met mij omgaat en mijn grenzen respecteert.om maar een paar voorbeelden te noemen.)

  je kunt ook specifiek op zoek gaan naar mensen die je bij verschillende stukken kunnen helpen. Een psycholoog kan ten dele zeer goed helpen (maar misschien minder goed met het leren omgaan met energie); soms is een alternatief genezer/coach daarvoor ook een goede optie. daarin zul je altijd je intuïtie moeten volgen. wat ik wel weet is dat hoe specifieker je hulp vraagt, hoe makkelijker je hulp kan krijgen. Warme groet, Gordon

 46. Voor de zoveelste keer een hsp test gedaan en nu weer scoor ik zeer hoog, 21 punten.
  Jaren geleden heb ik een artikel gelezen over hsp, en het voelde alsof ik eindelijk thuis kwam. Nu was er een benaming voor hoe ik me altijd had gevoeld! De periode daarna probeerde ik met deze informatie aan de slag te gaan zodat ik wat stabiliteit kon krijgen in mijn leven, maar als je niet weet hoe je de (negatieve) emoties en gedachten van andere buiten houdt, wordt het er niet makkelijker op.
  Nu (8jr later) loop ik weer geruime tijd tegen de lamp door stress en ruzie met mijn ouders en zus. Ze zeggen letterlijk dat ik gek ben, en dat ik niet goed voor mijn kind zorg, ik zou mijn kind verpesten enz. Ik trek me alles zo erg aan dat het me geestelijk leeg zuigt. Ik ben op, met alle gevolgen van dien. Ik heb me een half jr geleden aangemeld bij therapie, maar daar ‘weten ze het ook niet’. Ik heb al aangegeven dat ik zelf dacht aan HSP, en misschien ook ADD, maar dat wordt weggewuift. Ik heb een ADD test gehad, en ze vinden dat ik geen ADD heb, gezien mijn verleden, als ik een ‘normaal’ verleden had gehad dan was het dus wél ADD :S (ik ben opgegroeid in een gezin met veel ruzie en geweld). Dan blijft dus voor mij HSP over, maar daar kijken ze niet eens naar. Sterker nog, als je het erover hebt, staan ze je dom aan te kijken en doen ze net alsof ze je niet hebben gehoord en praten er dus overheen! Wat moet je dan? Waar kan je heen? Ik weet het niet meer. Geef mij maar een prozac!

 47. Is een prima blog, Precies zoals Elaine Aron het zou verwoorden. Ik vind het jammer dat ik er zoveel last van ondervind, dat hoogsensitief zijn. Het doet mijn leven in een instabiliteit wonen. Het is zo moeilijk om in balans/evenwicht te komen. Hierdoor oa energieloos en uitgeput.