DELEN
Vader-kind

door Selacia

www.Selacia.com

Het is geen toeval dat jij op Aarde leeft op dit cruciale moment. Hier nu zijn is waarom je gekomen bent. Je kwam om je datgene te herinneren dat echt belangrijk is in je bestaan, en om anderen dat te helpen herinneren.

Je leerde om waarde te hechten aan uiterlijke dingen, zoals geld, macht, en populariteit. Dit leerproces begon al vroeg in je leven, toen je hen die jou verzorgden observeerde, en hun boodschappen over hoe te leven in je op nam. Geef hen niet de schuld, want zij hadden dezelfde opvoeding en kenden geen andere manier.

In de ware zin van het woord heeft jouw conditionering om uiterlijke macht te zoeken oude wortels: het komt van je voorouders, je eigen vorige levens en de mensheid in de grotere context.

De Liefde die je Zoekt

Steeds weer wenste je natuurlijk liefde. Toch was de kans groot dat niemand je leerde wat dit echt betekende. Zonder een voorbeeld voor onvoorwaardelijke liefde, hunkerde je naar aanvaarding en aandacht, eerst van je familie, en dan van de wereld. Je leerde om in de uiterlijke wereld naar tekenen te zoeken dat je wel goed bezig was: dingen zoals geld, macht en populariteit begonnen steeds meer belang te krijgen. Hetgeen je leerde en dan in praktijk bracht bracht je steeds verder weg van het herinneren van je goddelijke natuur, niet dichter bij. Deze lange cyclus van conditionering bracht je op het cruciale punt van je eigen persoonlijke ontwikkeling nu.

Zie je, jouw cruciale punt is ook dat van de Aarde. Er is geen afscheiding.

Wat de Aarde meemaakt, maak jij ook mee. Alles is verbonden. Op een bepaald moment in de evolutiecyclus van de mensheid zal dit duidelijk worden, en zal het niet meer gaan over wie er fout was. Op een bepaald moment, wanneer voldoende mensen ontwaken tot het geheiligde, zal er geen behoefte meer zijn aan discussies over wie het puin mag ruimen.

Op dat moment, en dat kan snel zijn als jij en voldoende anderen dit bewust kiezen, zullen mensen zich herinneren hoe de natuurlijke wereld functioneert. Het creatieve proces zal gerespecteerd worden en alle leven zal als heilig worden beschouwd.

Mensen zullen hun eigen ware macht om te creëren of te vernietigen ontdekken, en beseffen dat de Aarde zal blijven, met of zonder mensen als fysieke bewoners.

Als je de geschiedenis hebt bestudeerd, weet je dat er lange cycli waren tijdens dewelke hele beschavingen verdwenen, waarna er weer nieuwe verschenen wanneer de omstandigheden juist waren. Het kan lang duren volgens een referentiepunt in de lineaire tijd, maar in termen van eeuwige tijd, is duizend jaar of een miljoen jaar een seconde.

De keuze

Je hebt een keuze. In feite leef je tijdens het belangrijkste keuzemoment van de mensheid. Hoe sneller je dit als het geschenk kan zien dat het waarlijk is, en je constructieve actie kan ondernemen, hoe sneller een nieuw soort bestaan gebaseerd op liefde kan ontstaan.

Tenslotte heb jij een sleutelrol in de verschuiving. Jij bent volledig verbonden met alles en iedereen rond jou. Er staan echt geen solo-acteurs op het podium. Er zijn geen landen, regeringen, en geen leiders met de macht om een gemeenschap te creëren van bewuste mensen.

Naar voor stappen

Je moet naar voor stappen als je bekrachtige goddelijke veranderingsmakers- zelf. Zo eenvoudig is het, maar niet zo makkelijk om te realiseren. Dat is omdat je vergat wie je echt bent. Je vergat het heilige en de universele wetten van de natuur. Je vergat dat wanneer je een boom ziet, jij en de boom één zijn. Je vergeet dat wanneer je een vreemdeling ziet in de straat, jij en die persoon één zijn.

De Rol van Goddelijke Veranderingsmaker

Wat doen goddelijke veranderingsmakers dan wanneer ze de stap naar voor hebben gezet, en zich herinneren dat ze een unieke rol te spelen hebben? Je verschuift je focus naar het herinneren van het heilige, naar het herinneren van je goddelijke natuur, en naar het herinneren van hoe authentiek en heel te zijn. Je neemt je authentieke macht terug op, je wordt zelf-vertrouwd in je keuzes, en je leert om te handelen met spirit als brandstof.

Op dit moment bevind je je in een dans met miljoenen anderen, en leer je om alles te zijn dat je kan zijn en om jouw uniek stuk van de puzzel van het leven bij te dragen. Jouw authentieke stem te vinden is nog nooit zo belangrijk geweest, tijdens de megaverschuiving van deze planeet naar bewuste evolutie.

Er is een wijs deel van jezelf dat weet van je gaven en je bestemming om ze krachtig te delen met de wereld. Het is dat licht binnenin dat nooit uitgedoofd is door de harde omstandigheden van het leven, door je twijfel, of door je zijsprongen om uiterlijke macht te zoeken. Je wijze en bekrachtige veranderingsmakers-zelf wacht op jouw ontdekking tijdens deze cruciale momenten op deze planeet.

Verbazende tijden

Dit zijn verbazende tijden, momenten waarop je je lang hebt voorbereid. Je bestemming, die je wijze zelf al kende voor je geboren werd, is om in je volledige kracht te stappen, en een machtige positieve kracht te zijn in de veranderingen die nu nodig zijn. Als goddelijke veranderingsmaker kan je nu een nieuwe start creëren voor jezelf en voor de planeet.

Beeld je in wat er zou gebeuren wanneer mensen zich overal herinnerden hoe naar de Aarde te luisteren…en verbinding te maken met een herinnering diep binnenin over het heilige van alle dingen en alle wezens. Beeld je in dat dit nu gebeurt, wanneer je deze woorden leest. Draag een visioen hierover mee in je droomstaat vannacht, en sta toe dat het verschuivingen tot stand brengt in jou en in jouw wereld.

 

Selacia

 

Vert. Fran Tielemans

3 REACTIES

 1. Ik moet zeggen dat dit bij mij veel te snel is gegaan.. werd er bijna gek van. Maar plots op een nacht.. ik wist weer wie ik was. Daarmee bedoel ik heel aards waar ik van droomde en waar ik als kind gelukkig mee was. 🙂 En ik ga nu weer doen zoals ik toen dacht. 🙂

 2. Mooi Artikel, en ook een mooie reactie van Annemarie.

  De hoge trillingen en frequenties vanuit het Universum zorgen op dit moment al voor mooie transformaties en verschuivingen. Ik zou dus enkel willen toevoegen; STA TOE… dat het gebeurt en accepteer het.
  Ga mee in de natuurlijke stroom van deze verschuivingen en waak ervoor dat je niet teveel vanuit je eigen wil zou willen veranderen. Willen veranderen betekent dat je (nog) geen vrede hebt met de situaties en omstandigheden waarin je nu leeft, of… Indien je jezelf wilt veranderen, niet volledig tevreden bent met “WIE” jij nu bent.
  Accepteer alle omstandigheden als processen om van te leren.
  Accepteer, Vergeef… en alle verschuivingen zullen op Goddelijk en Universeel niveau als vanzelf plaatsvinden.
  Een kleurrijke Hartegroet,
  John Breukels

 3. ”Beeld je in wat er zou gebeuren wanneer mensen zich overal herinnerden hoe naar de Aarde te luisteren…en verbinding te maken met een herinnering diep binnenin over het heilige van alle dingen en alle wezens. Beeld je in dat dit nu gebeurt, wanneer je deze woorden leest. Draag een visioen hierover mee in je droomstaat vannacht, en sta toe dat het verschuivingen tot stand brengt in jou en in jouw wereld.”

  Geweldig 😀

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in