DELEN
KUTHUMI

door Krijn Koetsveld

Al eerder (in zijn “Spiegelbeeld column”-G) vertelde ik dat Hari Baba, de grondlegger van Shamballa, zijn leven lang net zo gemakkelijk met de Ascended Masters praat als je dat met vrienden doet. Ze zijn er voor je. Maar zelfs vrienden komen wel eens met een plan dat je op het eerste gezicht niet aanstaat.

KUTHUMI
de energie van KUTHUMI

Zo kwam Germain in het begin van de jaren negentig bij Hari Baba. Hij maakte zichzelf bekend als de Atlantische grondlegger van het energiesysteem wat we tegenwoordig als Reiki kennen. Germain vond dat het tijd was voor een volgende stap.
“Ik wil een nieuw systeem van energetische heling naar de aarde brengen”, zei Germain tegen Hari Baba. “En dat ga jij doen.”
“Ik denk er niet over”, zei Hari Baba. “Ik heb een drukke praktijk en mijn kristalworkshops lopen goed. Ik heb gewoon geen tijd. En bovendien: dat energiewerk stelt helemaal niet zoveel voor. Dus: zoek maar een ander.”
Germain probeerde het nog een aantal keren, maar Hari Baba hield consequent de boot af. Als het daarbij gebleven was, zou Shamballa Multi Dimensional Healing misschien nooit zijn ontstaan.

Op een dag zat Hari Baba aan de keukentafel bij te praten met een goede vriend, die net als hij een open kanaal was voor de Ascended Masters.
“Ik heb een boodschap van Kuthumi voor je”, onderbrak de vriend het gesprek. “Hij wil je iets zeggen over een nieuw systeem van heling.”
“Niks daarvan”, zei Hari Baba. “Ik weet er alles van. Germain zit hier achter. En nu het hemzelf niet lukt, stuurt hij Kuthumi. Vertel hem maar dat het antwoord ‘nee’ is.”
“Wacht even”, zei zijn vriend. “Het gaat er om dat je begrijpt waar het bij dit systeem wezenlijk om gaat. Het hogere doel.”
Dat wilde Hari Baba toch wel horen.
Even was het stil. Zijn vriend luisterde. Toen zei hij: “Het gaat er om mensen weer te verbinden met hun I Am Presence.”
Daar keek Hari Baba van op.
“OK”, zei hij toen. “Ik doe het.”

De essentie van Shamballa is de verbinding met je I Am Presence. Maar wat is dat?
Je kan het omschrijven als je Goddelijke Zelf. In de Bijbel wordt gezegd dat we ‘geschapen zijn naar Gods beeld’. Je zou kunnen zeggen: ‘een deel van het Goddelijke Zijn manifesteert zich in jou’. Dat deel is individueel, uniek en bestaat uit jouw wezenlijke aandeel in het grote geheel.
Dus: als je plannen maakt, heeft het meer zin je door je I Am Presence te laten inspireren dan te luisteren naar wat je ego je influistert.
Maar hoe maak je contact met je I Am Presence?

Het is eerder andersom. Je I Am Presence maakt contact met jou. Door toevalligheden. Of op een moment dat je blik als het ware verschuift, en je de wereld ineens anders ziet.
Dat overkwam mij aan het strand. Tijdens een vliegende storm liep ik langs de vloedlijn. Ik moest regelmatig opzij springen voor de aanstormende golven, die zwaar op het strand beukten. Ineens realiseerde ik me dat ik dit als een gevecht tussen wind, zand, water en mijzelf kon blijven ervaren, maar dat ik het ook als spel kon zien. Daardoor zag ik hoe zee en land elkaar nodig hebben, elkaar bepalen. Zonder zee weet ik niet eens wat land is…

Namaste
Namaste

Ik liep verder en zag hoe in de schijnbare tegenstelling tussen deze uitersten iets nieuws ontstond. Een dans van de elementen. Het was de schepping in mij; er ontstond een nieuwe wereld. Ik lachte.
Pas later begreep ik dat mijn I Am Presence me daar een nieuwe kijk op de werkelijkheid gaf.

Voor het contact met je I Am Presence is niet zoveel nodig; je hoeft je alleen maar af te stemmen en bereid te zijn om te ontvangen.
Goede plannen beginnen dan ook niet met denken. Ze beginnen met stil zijn en luisteren.

Krijn Koetsveld over Shamballa in Spiegelbeeld.

*********************************************

Nieuwetijdskind.com organiseert de  Shamballa Multi-Dimensional Healer Workshop 7 en 14 Mei Utrecht

Cursus inhoud:

– Filosofie van Shamballa
– Theorie van ziekte en het emotionele lichaam
– Theorie van helende energie channelen
– Hoe je helende sessies faciliteert
– Aarden na het doorgeven van energie
– Hoe jezelf te behandelingen
– Hoe anderen te behandelen
– Hersenen balanceren
– Oefeningen om de hersenen te balanceren
– Activeren van de Antahkarana
– Verwijderen van implantaten en entiteiten
– Inwijdingen
– Helen beoefenen, en informatie over chakra’s
– Wat zelf meesterschap betekent voor u als individu

Locatie: Westbroekse Binnenweg 18, Maarssen (officieel in Tienhoven, vlak naast de mooie Maarsseveense Plassen) U ontvangt de details en een routebeschrijving zodra u zich heeft aangemeld.

Ga voor je aanmelding of meer informatie naar:

https://www.nieuwetijdskind.com/workshop/

Namasté,

Chandra Manohar & Gordon, van Nieuwetijdskind.com

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in