“Wees niet bezorgd als je niet in staat bent om precies alle sterren in het universum te kunnen tellen, jezelf uit te drukken in complexe zinnen, of om wiskundige vergelijkingen te formuleren op de manier waarop super intelligente wezens dat kunnen. Op kosmische schaal is geen van deze zaken van belang. Wat van grote betekenis is, is je verklaarde bereidheid je te committeren aan een spiritueel leven en de intentie waarmee je dat openlijk en vrijelijk in de praktijk brengt., het overnemen van de voorschriften van de Universele Wet en deze integer toe te passen in elk aspect van je leven. Probeer anderen lief te hebben, zonder de verwachting dat ze deze liefde zullen beantwoorden. Streef met het beste van je vermogen om barmhartige liefde te voelen voor alle levende wezens.”

Arcturische Liederen van de Meesters van het Licht

~ Patricia L. Pereira

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Heb je je ooit afgevraagd waar je echt vandaan komt? Ik heb het niet over je ouders of een land in het bijzonder of zelfs over de planeet Aarde. Hier maken velen van ons een grote sprong en zeggen dat we van God komen. En dat is waar. Alles komt van God.

Sterren
Sterrenzaden van andere planeten, die met elkaar overeen kwamen dat ze zouden vergeten wie ze zijn, wanneer ze als mens worden geboren, zijn hier in grote getale

Maar laten we niet zó´n grote sprong maken. Dan zouden we voorbij gaan aan de meest interessante delen. Ik heb het over waar we zijn geweest van het moment dat God ons schiep tot het moment vlak voordat we verwekt werden en zijn geboren. Waren we eenvoudig “niets” en zaten we toen opeens binnenin onze moederschoot? Of bevonden we ons in een toestand van een vertraagd levensproces, in niemandsland, totdat het onze beurt was om de Aarde te bezoeken? Of waren we levend, bewust, in een lichter lichaam, misschien in een andere dimensie op een planeet in een ander sterrestelsel?

Gedurende de laatste tien jaar ben ik me op een diepgaande manier gaan realiseren dat de planeet Aarde niet mijn definitieve thuis is. In tegendeel, het is juist een prachtige plek om te bezoeken en te groeien in spirituele wetendheid. En dit alles is een onderdeel van een veel groter en grootser kosmisch plan dan alles waar ik gedurende het grootste deel van mijn leven naar toe geleid was te geloven, ver overstijgt. Vóór die tijd heb ik mezelf vaak afgevraagd waar ik werkelijk vandaan kwam. Misschien interesseert dit soort vragen jou ook.

Pas na mijn spiritueel ontwaken ben ik me bewust gaan worden dat er antwoorden voor handen waren waar ik nooit het bestaan van afwist. Ik bedoel niet: “We zijn geboren met zonde, we groeien Godvrezend op, we werken om te overleven en om het comfort en de geneugten van het leven te hebben, we trouwen, we krijgen kinderen, betalen belasting, worden oud, om vervolgens met pensioen te gaan, te sterven en voor eeuwig ofwel naar de hemel of de hel te gaan.”

Dit simplistische, op angst gebaseerde sprookje waarin ik was geconditioneerd te geloven heeft ons (en mij) misleid voor lange, lange tijd.Toen ik andere antwoorden op mijn vragen vond, waren die zó aannemelijk. In mijn hart gaven ze me het juiste gevoel en ik wist dat ze ontegenzeggelijk waar waren.

Van 1991 tot 1999 ging ik door een tijd van onverwachte onrust en ontreddering die uitgroeide tot een enorme reeks van crises in mijn persoonlijke leven. Tegelijkertijd, begon ik ook spiritueel te ontwaken na het lezen van honderden New Age/metafysische boeken die een ongelooflijk diepgaand effect op mijn leven hadden. Op de één of andere manier kan ik maar geen genoeg krijgen van de wijsheid en waarheid die deze boeken bevatten.

In deze boeken vond ik de antwoorden waar ik al mijn hele leven al naar aan het zoeken was. Deze inzichten kwamen van geïnspireerde boodschappen via de spirituele wereld, oosterse mystiek, leringen van vroegere beschavingen, de wijsheid van oorspronkelijke Amerikanen, enzovoorts. En om de één of andere onverklaarde reden, waren ze bijzonder aannemelijk toen ik ze las.

Kan ik veel bewijzen van wat er in deze boeken wordt beweerd? Nee, dat kan ik niet. Eerlijk gezegd, als veel van deze informatie zonder enige twijfel bevestigd zou kunnen worden, dan zou onze vrije wil met een deel ervan grote moeite hebben. Het is een subtieler, voorzichtig proces.

De waarheden die deze boeken bevatten zijn er om “gevoel” te creëren, opdat wij daar vanuit het hart op reageren en keuzes hieruit maken vanuit vrije wil. Niets is opgelegd. Nogmaals, het heeft te maken met gevoel en ik vertrouw de zeer krachtige emoties die zij in mijn hart hebben gecreëerd.

Kort gezegd, wat ik heb geleerd is dat voordat ons universum werd geschapen, God Alles was Wat Er Was. Wat er toen bestond wordt beschreven als het Absolute, waarin er niets anders was dan de onbegrijpelijke geest van onze Schepper. Er was geen bestaande fysieke/materiele wereld op dat moment.

In het Absolute kon God alleen dingen weten, maar niet voelen of ervaren. Bijvoorbeeld, we kunnen weten wat het is om verliefd te zijn, maar totdat we dit meemaken en voelen mist er iets heel, heel groots.

Toen God ons (zielen) schiep, waren ook wij in het Absolute. En, hoewel het complete vreugde en gelukzaligheid was om daar te zijn, konden we slechts dingen weten, maar niet ervaren en voelen.

Om dit probleem op te lossen bedacht God een plan. Een plek, afgescheiden van het Absolute, zou worden geschapen. Dit zou een fysieke wereld worden waarin alles, inclusief alle emoties, gevoelens en ervaringen een tegenovergestelde zouden hebben. God wist dat slechts indien er een tegenovergestelde was van zoiets als kou, we warmte zouden kunnen ervaren, voelen en waarderen. En, vanwege al deze tegenovergestelden, zouden we in staat zijn de voor ons zo belangrijke ervaringen en gevoelens te hebben.

In één magnifieke uitbarsting van de geest van onze Schepper (the big bang), werd het heelal waarin we leven geopenbaard en zou God alles ervan ervaren door de zielen die waren geschapen… wij. Met andere woorden: Als jij een roos ruikt, dan ruikt God een roos. Dat is hoe intiem onze connectie is met Alles Wat Is.

Op het moment van de big bang, werden we los gelaten in een fysiek universum. Gedurende eeuwen, en eeuwen speelden we in de sterren. Ontelbare Wezens van Licht, gescheiden in onnoemelijke aantallen gezinnen of rassen van zielen die hun weg gingen om het materiele universum te verkennen, te voelen en te ervaren.

Hier bovenop hadden we twee van de grootste gaven gekregen: vrije wil en het vermogen alles te creëren wat we maar wilden. Wat dan ook. We wisten ook dat God ons onvoorwaardelijk liefhad en dat onze Bron altijd in het centrum was van alles wat we dachten en deden. Naarmate de tijd verstreek veranderde dat voor sommigen van ons.

Veel van de oorspronkelijke wortelrassen hebben sindsdien talloze andere sterrenstelsels bevolkt in de miljarden melkwegstelsels, ontdekt door ons universum heen. Toen dat gebeurde bleven sommige leden van een bepaalde familie in geest-vorm, terwijl anderen hun vibraties verlaagden om zo de fysieke wereld op driedimensionaal niveau te verkennen.

Sindsdien zijn vele van deze wortelrassen geëvolueerd in in meer of mindere mate gevorderde samenlevingen dan de onze. Sommigen zijn spiritueler, anderen minder. Sommigen zijn van het Licht, anderen van de duisternis. Maar allen maken onderdeel uit van onze oorspronkelijke families en moeten onvoorwaardelijk geliefd zijn. Netzoals God doet.

De meesten van ons op de planeet Aarde zijn deel van het menselijke wortelras. Ooit waren alle mensen in geestvorm en doolden we rond door de sterren. Eonen en eonen geleden kwamen we als familie naar de Aarde met een bijzondere opdracht. We spraken af om Bezieling in een 3-dimensionale manier te brengen en om een evenwicht tussen deze twee te vinden. Met andere woorden: we wilden de energie van de planeet Aarde verhogen door het inbrengen van Gods liefde, en in het proces, haar te transformeren in een zeer heilige plaats in het universum, voor allen te bezoeken en te aanschouwen.

Om dit op liefde gebaseerde project te beginnen daalden velen van ons af in materie en lieten onze geest-vorm op een veel lager 3-dimensionaal niveau vibreren. Anderen van onze familie bleven achter als geesten om ons hulp te bieden en over ons te waken.

aarde
Hoewel grotendeels bewoond door geesten van het menselijke wortelras, zijn er ook leden van andere geestfamilies. Ze komen van andere sterrestelsels als Sirius, de Pleiaden, Arcturus enzovoorts.

Ergens in het proces verloren we onze God-gecentreerdheid. Als gevolg hiervan begonnen onze ego´s ons denken te domineren en over-identificeerden we ons met de materiële wereld en de fysieke genoegens die deze te bieden had. We vergaten onze goddelijke oorsprong en de spiritualiteit die het in ons schept. Door de eeuwen heen hebben we geprobeerd onze connectie met het goddelijke te herstellen zodat we ons oorspronkelijke doel kunnen volbrengen en dan terugkeren naar de sterren voor meer avonturen.

Voorgaand aan de val in de stoffelijkheid, vertelden we degenen in onze zielfamilies die achterbleven als geesten, dat als we ooit verdwaald of verward raakten in de materiële vorm, dat ze ons moesten helpen herinneren wie we werkelijk zijn. Dit ontwaken tot onze goddelijke erfenis is nu op grote schaal, over de hele planeet gaande. Anderen helpen ook.

Uit wat ik lees, maak ik op dat de Aarde geen homogene planeet is. Hoewel grotendeels bewoond door geesten van het menselijke wortelras, zijn er ook leden van andere geestfamilies. Ze komen van andere sterrestelsels als Sirius, de Pleiaden, Arcturus enzovoorts. De meesten bewegen zich door het Licht. Anderen geven de voorkeur aan angst of duisternis.

Sterrenzaden van andere planeten, die met elkaar overeen kwamen dat ze zouden  vergeten wie ze zijn, wanneer ze als mens worden geboren, zijn hier in grote getallen. Velen komen met speciale missies om de mensheid te dienen op één of andere manier. Ze zijn nu aan het ontwaken tot wat ze werkelijk zijn en voelen dat er iets spectaculairs staat te gebeuren, nu we het jaar 2012 naderen. Ook zij zijn hier om ons te helpen ontwaken.

Jaren geleden, toen ik nog een succesvol bedrijfsmedewerker was, had ik nooit durven dromen dat ik nu dit soort dingen zou zeggen. Nooit. Als gepromoveerd wetenschapper was mij keer op keer gedurende mijn studies verteld: “Slechts aantoonbare feiten tellen  en zelfs dan moeten ontdekkingen keer op keer herhaald worden om zo als verifieerbaar beschouwd te kunnen worden. Het enige dat echt is, is wat gezien en aangetoond kan worden.”

Mijn huidige gedachten gaan samen met hart en ziel. Zelfs terwijl alle uitspraken die ik doe in dit schrijven, op dit moment niet kunnen worden bewezen, vertelt een wetendheid ergens diep van binnen mij, er naar te luisteren omdat het goed voelt. Ik vertrouw op deze gevoelens.

Zoals altijd is mijn bedoeling anderen tot denken en afvragen aan te zetten, net zoals de boeken die ik heb gelezen mij daartoe hebben geinspireerd. Uiteindelijk moeten de definitieve keuzes onze eigen keuzes zijn. Voor mij is één ding duidelijk. We komen allen van de sterren.

“Het maakt niet uit of we zijn geboren als Aarde-mensen of dat we van een verre ster zijn gekomen. Als we waarlijk geloven dat we allemaal hier proberen te begrijpen en te leren – dat we allen onderdeel uitmaken van die Ene Bron van schepping – dan maakt het echt niet uit. Het enige dat telt is dat je je door dat pad naar goddelijkheid heen werkt en dat je leert hoe lief te hebben en hoe lief te worden gehad. Dat is het enige wat telt.”

uit het boek “From Elsewhere”  (Ergens Anders Vandaan) door Scott Mandelker, Ph D.

 

©2014 Nederlandse vertaling:  https://www.nieuwetijdskind.com, door Zita

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

12 REACTIES

 1. Wat een mooi verhaal en zo herkenbaar, wat is het soms moeilijk om alle denk kennis los te laten en te vertrouwen op je gevoel, intuïtie! Dank je wel hiervoor

 2. Dank je wel voor dit mooie verhaal. Ik weet dat ik van de Pleiaden kom en heb altijd heimwee. Voel me hier niet thuis.

 3. “Het maakt niet uit of we zijn geboren als Aarde-mensen of dat we van een verre ster zijn gekomen.

  Als we waarlijk geloven dat we allemaal hier proberen te begrijpen en te leren – dat we allen onderdeel uitmaken van die Ene Bron van schepping – dan maakt het echt niet uit.

  Het enige dat telt is dat je je door dat pad naar goddelijkheid heen werkt en dat je leert hoe lief te hebben en hoe lief te worden gehad.

  Dat is het enige wat telt.”

  https://www.youtube.com/watch?v=UJsMzgglJtw

 4. Fantastisch, dat je als wetenschapper toch de moed hebt gevonden om jezelf hierin naar buiten te brengen

 5. <3 Mooi geschreven! Het maakt niet uit wat waar is of niet, ieder heeft zijn eigen waarheid. Het heeft ook geen zin om te zeggen dat iets waar is, want ieder is op een ander punt. Wat voor de een werkt, werkt totaal niet voor de ander! Blijf altijd soepel in hetgeen dat je weet, maar hou vast aan je eigen waarheden. Hiermee bedoel ik dat je je kennis kan vergroten, maar je gevoel is altijd persoonlijk en niet om te vormen naar een algemene waarheid, enkel naar je eigen kennis en die is gebaseerd op je gevoel. Wat neem je aan voor jouw waarheid en welke kennis laat je liggen en heeft voor jou geen extra waarde?

  Bij mij is dit geheel pas een aantal maanden duidelijk. Nouja, pas… Laat ik het zo zeggen: "Ik heb dat deel van mijzelf weer hervonden!" 😉

  Op het werk kwam een andere aarde engel werken en ik werd direct door haar aangetrokken. 🙂 Soort zoekt soort! Alle puzzelstukjes kregen hun plek naderhand. Tijdens een massage kreeg ik de naam LaVeia door wat, na het één en ander uitzoeken, Het Zien betekent. Die Spaanse naam verklaart ook gelijk waarom ik vroeger Spaanse, en andere talen,- liedjes zong zonder feitelijk te weten wat ik zong. XD Het was mijn gevoel dat ik vertaalde.

  Een aantal maanden, gelijk met de komst van de nieuwe collega, kwam ik via deze site bij een ander artikel. Dat artikel heb ik op m'n blog geplaatst, want ik ben nogal een chaoot en anders vind ik het niet meer terug! 😉 http://laveia.wordpress.com/geschiedenis/
  Dit artikel bracht o.a. het onverklaarbare heimwee gevoel en het gevoel dat ik boete moet doen door anderen te helpen naar voren.

  Andere artikelen die mij hielpen waren:

  • Planetaire Oorsprong – De blauwdruk van je Ziel
  • De magische kracht van vreugde.Boodschap van aartsengel Michaël

  Ik ben een blog gestart waar ik zo nu en dan artikelen op plaats. Dit blog is puur om te leren, verder te groeien. Eigenlijk heb ik het enkel voor mijzelf gemaakt, zodat ik artikelen snel terug vond, maar wellicht hebben anderen er ook wat aan! 😉 <3 http://laveia.wordpress.com/

  Ps: Je hoeft niemand iets te bewijzen, over wat dan ook! Je kan geen fouten maken, want je doet hetgeen dat jou het beste lijkt op dat moment. Je werkt altijd met alle kennis die je hebt! En stop met vergelijken! De een is nou eenmaal wat aparter dan de ander. 😉 Alles en iedereen is een puzzelstukje in het geheel. We zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk aan elkaar. <3 x LaVeia

 6. Een weerzinwekkend mooi verhaal,
  Ik zit nu nog te denken.
  De laatste drie maanden voel ik een sterke drang erachter te komen waar ik vandaan kom.
  Ik las iets over handlezen ergens maar dat vertrouw ik niet,
  Er zijn mensen die het van hun gids weten maar de laatste keer dat ik mijn gids hoorde was ik 7, en ik wist niet wat er gebeurde en werd heel bang. Maar nu weet ik dus niet wat ze me probeerde te vertellen. Hoe weten jullie waar je vandaan komt?
  Waar vinden jullie al die mogelijkheden?
  Ik denk dat t duidelijk is zodra je de naam ziet en meteen een goed gevoel krijgt.

 7. Ik weet wèl dat ik in mijn vorig leven om het leven ben gebracht op mijn 18de, het was niet gepland dat dat zou gebeuren daarom dat ik hier terug ben gekomen, ze hebben me ook verteld dat mijn vader uit mijn vorig leven mij nu bijstaat als gids, ik word binnenkort 18 dus ik heb hier nog niet zoveel ervaring opgedaan in deze 2 levens als de rest. Misschien daarom dat ik nog geen toegang heb op alle informatie, omdat ik nog dingen moet leren. Nogtans heeft men mij gezegt dat ik een sterke band heb met de engelen, ik denk vooral door gevoelens en gedachten want ik doe deze dingen een beetje onbewust, zonder nadenken. Ik heb vroeger al paranormale ervaringen gehad, maar nu heb ik angst voor hetgene ik zou kunnen zien. Toch hoop ik met heel mijn hart dat ze mij eens terug meenemen naar mijn echte ‘thuis’, want ik heb daar veel heimwee naar.

 8. Hey

  Bij mij is het ook de 2de keer, mij is verteld dat die eerste keer onder begeleiding is van anderen van je thuis. Ik was hier toen ook niet lang, was amper in het begin van de 20 ( ongeveer even oud als ik nu ben) toen ik al moest gaan. Mijn beide ouders toen waren van mijn thuis. Mijn vader toen heb ik nu nog als begeleider en vertelde me dat mijn eerste leven enkel is om gewoon te worden aan het leven en bestaan hier en dat je daar begeleiding bij krijgt (misschien niet iedereen, kan enkel uit eigen ervaring spreken maar misschien geld dit voor jou ook?).

 9. Soms stoort het mij wel dat we ervoor hebben gekozen te vergeten wie we zijn en waar we werkelijk vandaan komen.
  Ik ben ook een sterrenkind. Men heeft mij verteld dat dit nog maar mijn 2de leven op aarde is en in mijn vorige leven hier niet lang ben geweest, daar kan ik me nog vaag dingen van herinneren. Ik heb het er altijd al heel moeilijk mee gehad omdat ik me eenzaam en vreemd voel, als kind zei ik altijd dat mijn familie niet mijn familie was, ik vond deze wereld raar, net zoals de mensen die hier woonden. Ik verlang ernaar om nog eens terug te gaan naar mijn ‘thuis’. Omdat ik in snel tempo vanalles ervaar, voel en leer word het me soms teveel en vraag ik mij af waarom ik nog geen toegang heb op deze informatie.
  Veel liefs!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in