DELEN
Bert Hellinge

Door John Payne

Veel mensen zijn naar mij toegekomen met het gevoel “Ik voel mij er niet bijhoren” of gevoelens van “Ik pas er gewoon niet bij”, of “Mijn familie zijn als vreemden voor mij”. De personen die deze gevoelens hebben zijn vaak spirituele zoekenden of op de een of andere manier betrokken bij een spirituele praktijk en hebben een gevoel ” anders” te zijn, niet werkelijk in deze wereld te zijn. Dus wat onthullen familie constellaties hierover?

Als iemand deze gevoelens heeft, onthult de stuwkracht van de familie dat een van de ouders op de een of andere manier zelfmoordneigingen heeft en dat het kind wil volgen of hun plaats wil innemen. Wanneer we over zelfmoord praten, bedoelen we het niet in de traditionele zin als van een persoon die vaak zelfmoord overweegt, hoewel dat wel het geval kan zijn, maar we praten over iemand die een verborgen, maar sterk verlangen heeft om bij de overledenen te zijn. Deze stuwkracht komt vaak voor wanneer een tragische dood heeft plaatsgevonden in het familiesysteem. Het kan zijn dat een zusje of broertje, of een zusje of broertje van een ouder of grootouder op jonge leeftijd gestorven is, doodgeboren is of op een andere manier voortijdig gestorven is. Wanneer de doden geen eer bewezen worden en hun lot niet geaccepteerd wordt door de levenden, dan zal een lid van dat familiesysteem altijd loyaal zijn aan diegene door hen te willen volgen.

In het geval van kinderen, zullen zij vaak de ouder zeggen “Liever dat ik doodga dan jij” en “Ik zal in jouw plaats gaan zodat jij kan blijven”. Laten we je een voorbeeld geven hoe dit kan werken. Een moeder van drie kinderen heeft een jonger zusje gehad dat een paar minuten na haar geboorte is gestorven, er is geen begrafenis geweest en niemand sprak ooit over het kind. De moeder van drie heeft zichzelf altijd als het tweede kind beschouwd van 5 in plaats van 6 kinderen. Op deze manier is de overledene vergeten. Echter de ‘overledene’ draagt bij aan de psychische energie in een familie en maakt deel uit van deze familie, of het nu fysiek is of niet. Deze moeder van drie heeft een neiging om bij haar zusje te zijn. Waarom? Zodat haar moeder kan blijven en met haar andere zusjes en broertjes kan zijn. Dat is een offer uit liefde. Het verdriet van de moeder is zo groot, dat er een neiging bestaat om weg te gaan en bij het kind te zijn, dus onze moeder van drie, haar dochter wil bij haar zusje zijn in plaats van haar moeder.

Dan komt de tijd voor deze dochter om kinderen te krijgen, en ze krijgt ze. Als haar kinderen opgroeien, voelen ook zij de aanwezigheid van het vergeten kind, en eveneens neemt een van de kinderen de neiging over het overleden kind te volgen en zegt, “laat mij gaan zodat jij kan blijven”. Dit kind, het nichtje of neefje van het originele overleden kind heeft de gevoelens van er niet bijhoren, niet bijpassen, niet in deze wereld zijn en heeft geen plaats in de familie gekregen en past er daarom niet bij.

In de collectieve familieziel, moet elke ziel herinnerd en eer bewezen worden. Wanneer een ziel is vergeten, dan zal een ander deze vertegenwoordigen. In dit voorbeeld kan je zien hoe de zus van het overleden kind zelfmoordneigingen krijgt en dan een van haar kinderen hetzelfde doet – alles uit liefde en loyaliteit naar het vergeten kind. We hebben het voorbeeld gebruikt van een doodgeboren kind, maar dit kan ook zo zijn bij miskramen en natuurlijk voor kinderen die op een latere leeftijd sterven. Voortijdige dood heeft ons laten zien dat het z’n invloed in verschillende generaties heeft.

Laten we je het voorbeeld opnieuw geven:

Grootmoeder (zelfmoordneiging – Wil kind 3 volgen) Grootvader
Kind 1
Kind 2 (zelfmoordneiging, zegt tegen moeder: “Ik zal gaan zodat jij kan blijven”)
Kind 3 (sterft bij de geboorte)
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 2 wordt moeder

Moeder Vader
Kind 1
Kind 2
Kind 3 (heeft zelfmoordneiging “ik voel me er niet bijhoren”, zoekt naar kind 3 in moeders familie namens haar. Wil weggaan zodat moeder kan blijven)

Wat is de oplossing?
Hoewel de wens van het kind en het kleinkind de overledene te volgen, een handeling uit liefde is, is het misplaatst. Bovendien plaatst ‘t het kind boven de ouder vanuit de natuurlijke familiehiërarchie gezien. In een familiesysteem zou een kind nooit iets voor een ouder moeten dragen, hoewel dit vaak gebeurt. Dit gebeurt naar het magische idee dat het kind heeft om te helpen het probleem te dragen, of het verdriet of schuld is, zodat de ouder beter in staat is zijn of haar functie te vervullen. Dit, hoewel gemotiveerd door liefde, is aanmatigend van de kant van het kind. Deze arrogantie leidt het kind vaak naar een ontwikkeling van arrogantie als een karaktertrek op een latere leeftijd.

De oplossing van dit probleem voor het kind is, aan de ouder terug te geven wat van hen is en de ouder eer te bewijzen als het meer senior lid van de familiehiërarchie. Vaak is hier groot verzet naar als de arrogantie van het kind herhaaldelijk leidt naar het geloven dat het zich superieur, meer bekwaam of meer bevoegd voelt op de een of andere manier naar de ouder. De prijs voor deze houding kan hoog zijn. Het kan leiden tot het falen in relaties, in zaken, altijd de vreemde eend in de bijt voelen, er zich niet bij horen voelen etc.

De oplossing is eer te bewijzen aan de positie van de ouders en dat wat bij hen hoort, daar te laten, zelfs als het zelfmoordneigingen zijn. Dit voorbeeld is een klassiek geval van systematische verstrikking, en komt veel meer voor dan we aannemen.

John Payne staat bekend als internationaal workshopleider, auteur, een motiverende leraar, en voorziener van Familie Constellaties. John heeft meer dan vier jaar gewerkt en gestudeerd met Familie Constellaties en heeft wereldwijd honderden mensen geholpen. John heeft Familie Constellaties in Holland gestudeerd waar hij tien jaar gewoond heeft.Familie Constellaties is een methode ontwikkeld door Bert Hellinger uit Duitsland. Dhr. Hellinger is een van de leidende Duitse therapeuten en geboren Duitser, deze geweldige techniek emigreerde naar buurland Holland en nu naar de USA.

3 REACTIES

  1. ik kan het toch niet echt plaatsen dit verhaal in mijn leven. ik voel me helemaal niet thuis bij mijn familie, toen ik nog thuis woonde deed ik er alles aan maar het feit is gewoon dat ik helemaal geen binding heb met mijn familie, ik voel me een vreemde of zij zijn vreemden voor mij.
    mijn moeder is eerder getrouwd geweest en die man is toen overleden, ik heb 4 halfbroers en een halfzus daarvan. daarna trouwde mijn moeder mijn vader en kwam ik en mijn broertje. al mijn broers en zus houden een hand boven mijn moeders hoofd, mijn vader is narcistisch, ik vermoed haar vorige man van mijn moeder ook. Zij is een soort martelaar in de familie en mijn vader speelt voor God. Dus ik kan bovenstaand verhaal nog niet zo goed plaatsen. of het zou kunnen dat mijn moeder onbewust zelfmoordneigingen heeft (gehad). Zelf verlangde ik vroeger ook wel naar de dood, omdat mijn leven niet leuk was. Ik kon bij niemand mijn verhaal kwijt. Alle aandacht ging naar mijn ouders. Ik was meer een ouder voor mijn ouders. Kon zelf niet echt kind zijn. was veel te serieus. en de gereformeerde kerk hielp ook echt.

  2. Duidelijk en helder stuk, een ieder dient zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen, als een ieder dat doet, dus ook ouders bestaat de kans niet eens dat een kind iets gaat overnemen of gaat dragen wat niet van hem is.

    Liefs

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in