dolfijnen
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
dolfijnen
kun je je aangeboren indigo energie ook weer kwijtraken?

Wat beschreven wordt als de Indigo energie is standaard een bepaalde frequentie van licht, dat deel is van ieders lichtlichaam maar dat tijdens de incarnatie is achtergelaten.

Zoals we allemaal onmetelijke wezens van bewustzijn zijn, hebben we allemaal veel meer in ons dan het tijdens ons aarde leven lijkt.
In het verleden slaagden alleen mystici, monniken en spirituele zoekers erin om hun Indigo energie na enorme inspanningen te belichamen.
Nu belichamen alle baby’s dit deel van zichzelf en is het voor spirituele zoekers oneindig veel gemakkelijker ditzelfde te doen.

De kenmerken van de Indigo energie kunnen verschillende effecten hebben op bepaalde typen van mensen. Sommige boeken daarover schijnen aan te geven dat sommige kinderen Indigo’s zijn omdat zij bepaalde kenmerken vertonen die andere kinderen niet hebben – maar de waarheid hierover is dat alle baby’s van nu Indigo-kinderen zijn maar dat er verschillende typen zijn.
Ook de oorzaken waardoor de Indigo energie bepaalde effecten heeft op verschillende mensen zou beter begrepen moeten worden.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Over het algemeen is de Indigo energie een vorm van verhoogd bewustzijn of beter gezegd: het geeft iemand de mogelijkheid tot een verhoogd bewustzijn. Het houdt ook een gevoel van persoonlijke kracht in, grootsheid en je zou kunnen zeggen van zuiverheid.Vanwege deze kenmerken kan het een gevoel van koninklijkheid geven, van extreme belangrijkheid of speciaal te zijn.
Genoemde kenmerken horen bij deze energie, en als een mens vervuld is van deze gevoelens, kan het zeer verschillende gevolgen hebben.
Je kunt je voorstellen dat als sommige mensen dit in zichzelf voelen, ze arrogant kunnen worden terwijl anderen zich er compleet van distantiëren en in een erg laag zelfbeeld blijven.
Zoals met elke energie en alle niveaus van bewustzijn die belichaamd worden in een individueel mens, is het afhankelijk van hun vroege levenservaringen en trauma’s uit vorige levens dat de energie óf losgekoppeld óf schromelijk overdreven wordt.
De andere mogelijkheid/kans is een evenwichtig ego dat de verschillende energieën integreert met een vrije en vloeiende structuur.

Als een baby terecht komt in een gezin dat enigszins arrogant is en waarvan de leden zich als belangrijker inschatten dan anderen; wellicht superieure gevoelens hebben naar andere rassen of standen, dan zal het kind waarschijnlijk iets hebben waarin het de indigo energie kan aarden. De energie zal dan niet aarden op een evenwichtige manier maar zal worden gebruikt om te passen binnen de gezinskenmerken. Wanneer je daar het feit aan toevoegt dat een dergelijke gezin waarschijnlijk ieder ander op een oordelende manier zal behandelen is het waarschijnlijk dat het kind ook tot een bepaalde hoogte zal rebelleren tegen de eigen familie en opnieuw de energie zal gebruiken om zich goed over zichzelf te voelen en zelfs superieur ondanks de kritiek van de andere familieleden.
Als gevolg van de fundamentele wetten voor de Indigo energie is het goed mogelijk dat andere krachten en energieën niet juist zullen indalen, en losgekoppeld raken als het kind zich ontwikkelt.
Bij voorbeeld; als een familie niet hartelijk is en gevoelens van liefde zelden laat zien, zullen de hartsenergieën moeite ondervinden bij het aarden, waardoor het kind er in de vroege kindertijd losgekoppeld zal raken.
Bij een dergelijke incarnatie van de Indigo energie in een ego-structuur is het waarschijnlijk dat er arrogantie ontstaat en er misschien zelfs een gebrek aan gevoelens voor anderen.
Dit type kind kan zich werkelijk koninklijk voelen, ongeduldig zijn en een laag concentratievermogen hebben en kan gezien worden als Indigo volgens deze kenmerken.
Maar deze kenmerken zijn bepaald niet de kenmerken van een Indigo energie met een verhoogd bewustzijn, dergelijke kinderen hebben wel een sterke verbinding met de Indigo energie; ofschoon het behoorlijk vervormd is mag het wel worden gezien als een perfect voorbeeld van een Indigo kind.
Dit is waar velen een fout maken.
De problemen van deze Indigo kinderen zijn net zo groot als bij kinderen die zich helemaal afsluiten voor hun Indigo energie en niet de kenmerken vertonen van de Indigo energie.

Energie
De energie is er, het is naar de aarde gebracht door de kinderen en iedereen mag beginnen deze in zich op te nemen voor zichzelf

Zoals ik al zei is de Indigo energie één van de hoogste bewustzijnsniveaus en als zodanig omvat het gevoelens van een zeer speciaal iemand te zijn, puur, groots en krachtig – maar het bevat geen enkele arrogantie. De Indigo energie heeft in haar pure vorm 100% liefde en respect voor alles wat leeft en weet dat alles wat bestaat net zo bijzonder is als zichzelf.
Dit is een zeer groot verschil en mag niet over het hoofd worden gezien.
Omdat een kind een Indigo is maakt het hem nog niet tot een leraar of zelfs spiritueel belangrijk.
Het enige, werkelijke voordeel van de Indigo energie is dat het door het verhoogde bewustzijn gemakkelijker is om naar jezelf te kijken, dit stuurt het ware werk van de innerlijke alchemie aan.
Zonder de Indigo energie zou het fors moeilijker zijn, zo niet onmogelijk, te ontwaken in een hoger bewustzijn en meer van zichzelf te belichamen.
De Indigo kind, zoals beschreven is, zou begeleid door spirituele oefening zeker uitblinken en zou het ego al snel vernietigen en zijn hoger bewustzijn belichamen.

In het geval dat een Indigo kind geboren wordt in een gezin met lage eigenwaarde is, is er misschien maar weinig om te aarden en zal de baby zich vroeg loskoppelen van deze Indigo energie.
Dit loskoppelen betekent niet dat de energie er niet meer is, het betekent juist dat het kind zich niet kan identificeren met deze energie en daardoor dus niet geïntegreerd raakt in de egostructuur.
Het zweeft stil rond, zo te zeggen; het kind is nog altijd een Indigo kind ook al kunnen de kenmerken van de Indigo energie niet zichtbaar worden in het kind.
Veel mensen die erg weinig metafysische visie hebben en lezen over Indigo kinderen baseren hun veronderstellingen op de zichtbare kenmerken van dit kind. En zoals het kind hier beschreven is, zou gezegd kunnen worden dat het geen Indigo is.

Voor een ziener zou deze veronderstelling compleet onwaar zijn omdat de Indigo energie die om dit kind wordt gezien precies dezelfde is als bij de anderen.
Niet helderzienden hebben de neiging over Indigo kenmerken te lezen en daarvanuit te kijken naar deze kinderen, dat kan zeer misleidend zijn.

De beschrijvingen hier zijn erg basic en omvatten zelfs niet de werking van de Indigo energie in menselijke persoonlijkheden. Het punt hier is dat kijken naar kenmerken misleidend is omdat de Indigo energie inwerkt gedurende de kindertijd samen met vele andere krachten en kan leiden naar verschillende mogelijkheden.
Wat alle Indigo’s gemeenschappelijk hebben is dat als zij kiezen het spirituele in praktijk te brengen ze altijd zullen uitblinken en makkelijker ervaringen kunnen opdoen.
De Indigo energie is er al voor hen om te gebruiken waardoor het gemakkelijker is het hoger bewustzijn te laten binnenkomen.
Hoe het ook zij, of het ze weten of niet weten, ze aarden deze energie altijd en daardoor zal elk mens, ook al hij geen Indigo is, evengoed kunnen uitblinken en gemakkelijker spirituele ervaringen kunnen hebben.

Dat is de keuze van nu.
Wil je wakker worden of wil je het niet?

paarse-roos
De energie is er, het is naar de aarde gebracht door de kinderen en iedereen mag beginnen deze in zich op te nemen voor zichzelf.
Hoe meer mensen deze energie in zich opnemen hoe sneller het zal inwerken op het massa-bewustzijn en des te spoediger wij zullen veranderen.

 

Bron : generationindigo.com/

©2012 Nederlandse vertaling Joke, voor www.nieuwetijdskind.com

vitaal water
vitaal water
vitaal water

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in