indigo kinderen

Vandaag ontving ik een artikel waarin gesproken wordt over de ‘zweepslag’ uitgedeeld tegen het idee dat indigo kinderen  bestaan en gisteren ontving ik een woedende e-mail van iemand die me beschuldigde van het exploiteren van indigo kinderen teneinde geld te verdienen!

Oh lieve! Dus…wat is er nu exact gaande hier…en wat zijn indigo kinderen?

Door Celia Fenn

Mijn werk met indigo kinderen

Ik zou willen zeggen dat toen ik aan mijn werk met indigo kinderenbegon, tussen 1998 en 2001, waren er veel ongelukkige ouders en kinderen die hulp behoefden bij het begrijpen van wat er gaande was. Dat vormde de motivatie voor mijn werk dat vorm kreeg als het e-boek “Het Indigo Kristal Avontuur”.

Hoe dan ook, er zijn nog altijd veel ongelukkige kinderen en ouders, en een groeiende afwijzing van het idee van de Nieuwe Kinderen. Wat onfortuinlijk is. Het is alsof je de baby met het badwater weggooit, en het helpt werkelijk niemand.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Dus, wat is er gebeurd?

De 1e film over indigo kinderen
De 1e film over indigo kinderen

Wel, ik denk dat Hollywood is gebeurd. Veel mediaverheerlijking die kan worden teruggeleid naar James Twyman en  Neale Donald Walsch  Nu begrijp ik hun verlangen om het idee van indigo kinderen meer bekendheid te geven, wat onfortuinlijk was is het verheerlijken van Indigo en Kristal kinderen als zijnde ‘Helderziende kinderen’. De hele presentatie stoelt erop dat deze kinderen ‘speciaal’ en anders zijn.

De meeste brieven die ik ontvang van indigo kinderen en tieners worden geschreven om me te vertellen hoe speciaal en anders ze zijn.

Nu, heb ik in mijn werk nooit deze route genomen. Voor mij is het doel van het Indigo of Kristal zijn niet het spiritistisch en ‘speciaal’ zijn. Indigo’s en Kristallen hebben een specifiek spiritueel werk op zich te nemen en het heeft niet specifiek betrekking op spiritistisch zijn.

indigo kinderen zijn gekomen om ons erop te wijzen dat we dienen te veranderen. Hun ongelukkigheid en hun boosheid was een aan de mensheid gerichte roep te ontwaken, om hen te laten zien dat we iets erg verkeerd doen met onze kinderen. De Kristalkinderen kwamen om ons te wijzen hoe we ons in verbinding kunnen stellen met onze Harten en te herinneren hoe we lief dienen te hebben en hoe we ons zelf bekrachtigen. En hebben ze spiritistische vermogens dan is dit omdat alle mensen die vermogens hebben, die aangeboren zijn, maar bij de meeste mensen vanwege angst zijn onderdrukt.

Dus, de Nieuwe Kinderen, hoe je ze ook noemt, zijn hier om serieus werk te verrichten en niet om het ‘spiritistisch’ zijn te verheerlijken.

Ik herinner me dat ik een lang stuk schreef op het Starchild Forum dat nu niet meer actief is, over de gevaren van deze verheerlijkende benadering. Ik maakte bezwaar tegen de verheerlijking van een tien jaar oude artiest wiens gaven als voorbeeld van het geavanceerde Indigobewustzijn werd aangehaald. Voor zover ik kan zien, zijn er door de eeuwen heen altijd artistieke wonderkinderen geweest. Mozart bijvoorbeeld. En ze worden veelal geëxploiteerd en zijn opgebrand voor ze dertig zijn.

Voor mij, zijn onschuldigheid en plezier en keuzes de essentie van de jeugd. Je tienerjaren zijn de tijd die je gebruikt om te besluiten wat je zult doen en wat je zou willen onderzoeken. Als je, zodra je een jaar of tien bent, al bent geïnstalleerd in een bepaald ‘carrière’, lijkt het er meer op dat je de onderdrukte verlangens en fantasieën van je ouders uitspeelt. Een tienjarige heeft nog geen reëel idee met betrekking tot wie en wat hij of zij is of zou willen zijn. Dat is het avontuur van het leven. Uitvinden en onderzoeken wat het is dat je zult worden in dit leven.

Wonderkinderen die hier landen met het vermogen kunst, muziek of wetenschap te bedrijven tappen waarschijnlijk slechts zwaar uit de gaven van vorige levens en leven de obsessies uit vorige levens en zijn in dit nieuwe leven niet in staat zichzelf te ontwikkelen op een in balans zijnde wijze. Ze hebben geen tijd om kind te zijn. Om te lachen en te spelen en een goede tijd te hebben met hun vrienden. Ze hebben geen tijd voor vrienden.

Opvoeden_indigo kinderenEn, voor zover ik het zien kan, is het hele plan van de evolutionaire verandering die we ervaren, dat we ons hart voor elkaar openen en leren om op liefdevolle wijze bij elkaar te zijn. Dit was de boodschap in het artikel dat ik verleden jaar schreef over de “Boodschap van de nieuwe Kinderen”. Dus het maken van een kind tot een genius/wonderkind gaat eigenlijk tegen de stroom van de evolutie in, zo zie ik het. Het ontzegt het kind de ruimte te groeien tot een liefdevol en zorgzaam mens en het focussen op wat het kind ‘doet’ en de besteding aan wie hij of zij ‘is’.Alsjeblieft – laat je kind een kind zijn, ongeacht hoe pienter en voorlijk ze ook mogen zijn op dit moment. En de meeste Nieuwe Kinderen zijn erg intelligent. En manipulatief en slim. Het is evolutie. Zet ze niet onder druk en verwacht niet van ze dat ze jouw dromen en verlangens naleven. Ze zullen het doen als ze denken dat ze daar je goedkeuring en liefde mee kunnen winnen. Laat ze de tijd nemen om uit te vinden wie ze zijn wanneer ze volwassen genoeg zijn en gereed genoeg. En in hun eigen tijd, op eigen wijze.

Verheerlijking van indigo kinderen

Een even storende trend is de verheerlijking van het ‘space-achtige’ en ‘ongegronde’ kind. Ik las recentelijk een artikel van een Amerikaan waarin het ‘onverbonden’ kind is gedefinieerd als een ‘Multi-dimensionaal’ kind. En dit wordt als iets speciaals en wonderbaarlijks gezien.

Wel, een kind dat zich buiten de realiteit begeeft of onverbonden is een ongelukkig en miserabel kind en het beste dat je kunt doen voor het kind is het te helpen gronden en snel ook.

Toen ik intensief met indigo kinderen werkte in 2002 en 2003, ontdekte ik vele kinderen die ongelukkig waren en zich buiten de realiteit begaven en het probleem was veelal trauma in de familie en door de ouders opgelegde druk. Natuurlijk waren ze begaafd en getalenteerd, ze waren ook buiten de realiteit en ongelukkig.

De behoeften van deze indigo kinderen bestaat uit het zich veilig genoeg voelen om volledig gegrond te kunnen zijn en hier, om zich te verbinden met andere mensen en andere kinderen en volledig van het leven te genieten. Niet om rond te drijven en zich buiten de realiteit te begeven, zonder verbintenis. Het resultaat zal een tiener zijn die buiten de realiteit staat en waarschijnlijk drugs zal gebruiken en een disfunctionele volwassene zal worden.

Dus, voor zover ik het zien kan, is er veel werk te klaren binnen onze gemeenschappen en bij het onderwijzen van ouders, zorgverleners en gewone mensen met betrekking tot de problemen waar kinderen vandaag de dag tegenaan lopen. Dat is altijd het focuspunt van mijn werk geweest. En het heeft betrekking op alle kinderen, aangezien elk kind de Indigo- en Kristalvibratie draagt tot op zekere hoogte, het maakt deel uit van een evolutionaire verandering van alle soorten en niet slechts van een aantal speciaal geselecteerde.

Dus, laten we hier realistisch zijn. Er is veel waardevol werk verricht met indigo kinderen door Kryon en Lee Carroll, door Doreen Virtue, door Sandra Sedgebeer en Dan Jacobs en de mensen van ‘Kinderen van de Nieuwe Aarde’, met betrekking tot het helpen begrijpen van dit nieuwe fenomeen. En, aan het einde van de dag, denk ik dat wat Twyman en Walsch probeerden te doen was ons allen te helpen begrijpen dat er iets speciaals gaande is met onze kinderen en dat we hiertoe dienen te ontwaken.indigo kinderen

Dus, wat ik denk dat deze nieuwe trend indiceert is dat we een verandering doormaken in ons begrip van wat indigo kinderen zijn en wat ze doen. En nee, het gaat niet om labels en om hoe speciaal een individu is. Het gaat om een wereldlijke verschuiving in menselijkheid die ik de ‘bewuste evolutie’ noem. Het zou zonde zijn wanneer dit verloren zou gaan vanwege de mediahype en verheerlijking.

Ik denk niet dat dit zal gebeuren. De energie van de Nieuwe Kinderen – Indigo en Kristal – is veel te sterk en krachtig.

Dus, zou ik willen zeggen dat de verheerlijking van indigo kinderen werkelijk dient te worden vervangen door een zorgzaam begrijpen van wat deze kinderen nodig hebben van ons en hoe we ze kunnen helpen. indigo kinderen zijn niet slechts rijke Amerikaanse producten, ze worden ook in Afrika en Azië geboren, maar hebben daar niet dezelfde mogelijkheden. Misschien kan een deel van de weg voorwaarts worden gelegd door het maken van een begin bij het begrijpen van hoe we, als planetaire mensheid, kunnen aanvangen onze kinderen te helpen hier te zijn en hun leven te leven volgens hun volledige potentieel.

Laten we stoppen ‘speciaal’ en ‘anders’ zijn te verheerlijken en aanvangen te zien wat deze kinderen ons werkelijk zeggen. De boodschap van het Hart is Bekrachtiging voor Allen. Laten we aanvangen te werken aan de bekrachtiging van onze kinderen, zij zijn de toekomst. En we bekrachtigen ze door liefde en onvoorwaardelijke acceptatie van ALLE kinderen.

© Celia Fenn

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap