Er was een stijging van 20% van het aantal kinderen uit de VS die thuis opgeleid werden door hun ouders en er wordt verwacht dat het aantal in 2006 weer gaat stijgen. Ouders kiezen er om verschillende redenen voor om hun kinderen thuis les te geven, met het inbegrip dat ze een meer gecontroleerd leerpan kunnen bieden waar kinderen kunnen vorderen volgens hun eigen tempo of leren. Scholen zijn heel anders dan ze vroeger waren toen ik nog een student was – ik hoefde niet door een metaaldetector te lopen of drugshonden in mijn kast laten snuffelen. Geweld was ongehoord en niemand droeg messen of wapens. Maar de tijden zijn veranderd en onze kinderen krijgen tegenwoordig hier op school mee te maken. En het is nog een reden te meer dat ouders ervoor kiezen om hun kinderen thuis les te geven.

Kinderen die het niet goed doen in de reguliere, regelgedreven schoolomgeving neigen ertoe goed te presteren wanneer ze thuis geschoold worden. En degenen die op school gedragsproblemen hebben en bestempeld worden als ‘probleemkinderen’ presteren anders wanneer ze niet onder druk van het educatiesyseem en hun gelijken staan. Dit betekent niet dat elke ouder zijn kinderen thuis zouden moeten opleiden, maar die ouders die de beslissing nemen om dit te doen zijn zich bewust van hun inspanningen. Vele Indigo’s dwingen deze veranderingen af omdat de geïndividualiseerde aandacht en vrijheid die thuisscholing biedt juist datgene is wat ze nodig hebben, tenminste tot er veranderingen gemaakt worden in het educatiesysteem.Indigokinderen en Thuisscholing

Wanneer de Kristalgeneratie de schoolleeftijd bereikt zullen vele van hun ouders voor thuisscholing kiezen volgens hun opleidingsbehoeften. De zachte Kristalenergie heeft niet de missie van de Indigo’s om verandering af te dwingen en ze zullen gewoon niet presteren als het onder druk vereist wordt. In de plaats daarvan klappen ze dicht en weigeren ze om mee te werken tot datgene wat ze nodig hebben voor ze beschikbaar wordt. Gelukkig zijn de thuisscholingsmiddelen die voor ouders beschikbaar zijn redelijk geavanceerd en ingeblikt om te voldoen aan de behoeften van zowel Indigo’s als Kristallijnen. De beslissing voor thuisscholing is er een die elke ouder persoonlijk moet maken in de context van zijn mogelijkheid, beschikbaarheid en de behoeften van zijn kinderen.
Als ouder van volwassen Indigo’s besef ik dat mijn kinderen veel baat bij thuisscholing gehad zouden hebben en meer in de school geïnteresseerd zouden geweest zijn als het leerplan meer uitgerust was volgens hun behoeften en ze niet met de druk van de leerkrachten en studenten te maken gekregen hadden. Als je besluit je kinderen thuis te scholen zijn er vele prachtige bronnen voor je beschikbaar en je kinderen zullen waarschijnlijk gedijen onder de zorg en de aandacht die ze van je krijgen. Misschien zal thuisscholing de golf van de toekomst zijn en evolueren naar een ander type van schoolsysteem waar Indigo en Kristalkinderen in kunnen gedijen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

5 REACTIES

  1. het is veel lastiger om scholen in Amerika te laten veranderen dan om elke ouder daar thuisscholing te laten geven. er moet een nieuwe wet of iets dergelijks komen. maar ik zou het niet overlaten aan de Amerikaanse regering! hup indigo kinderen! WEG MET RITALIN!

  2. Ik heb een poosje gedacht over thuisscholing. Mijn zoontje vond de school al nooit leuk en nu in de bovenbouw het leven ook niet meer. Na een test bij de psycholoog is gebleken dat hij een discrepantie heeft tussen denken en handelen. In zijn hoofd denkt hij als een 18 jarige en in zijn handelen kan hij zo terug naar groep 4. Het is heel moeilijk om thuisscholing te geven wanneer je kind al een school bezoekt. Ik durfde hem niet van school te halen, bang voor de kinderbescherming en voor de rechter. Met school is afgesproken dat hij niet meer hoeft te automatiseren (tafels en topografie) en dat aan zijn begaafdheid meer tegemoet gekomen wordt. Ik ben blij. Het is nog een jaar voordat we naar beekbergen gaan verhuizen en hij gewoon naar de Aventurijnschool gaat waar hij gewoon zichzelf kan zijn.

  3. Goed punt….ik heb het stuk destijds zonder al te veel nadenken erop gezet omdat het een onderwerp besprak waarvan ik geloof dat het belangrijk is om over te hebben, namelijk dat onderwijs in de huidige vorm tekort kan schieten, en er een behoefte is aan andere vormen van onderwijs. Overigens een onderwerp waar ik zelf niet zo heel veel van weet. Een artikel is als dit is wel een mogelijkheid om het er over te hebben. Ik hoop dan ook dat er idd anderen met tips en voorbeelden komen.

  4. Ik vind het niet zo handig, dat een amerikaanse reactie zomaar vertaald wordt. Het Nederlandse schoolsysteem kent in principe geen mogelijk voor thuisonderwijs. Onder de leerplicht uitkomen kan alleen als je minimaal 8 maanden per jaar in het buitenland verblijft. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld, werken met afstandsonderwijs via de Wereldschool, mits de eigen school, waar het kind ingeschreven moet staan, het goed vindt. Voor een schooljaar betaal je dan al gauw zo’n 6.500 euro, in ieder geval voor de middelbare school, en het is maar de vraag of je je school zo ver krijgt, dat die het schoolgeld dat ze van het RIjk voor een leerling krijgt, daarvoor wil uitgeven, of in ieder geval bereid is een bijdrage te leveren. Wij hebben het in ieder geval nog niet voor elkaar gekregen. Positieve voorbeelden en tips zijn welkom.

  5. Kijk voor thuisonderwijs eens bij de NvvTO (Nederlandse vereniging voor thuisonderwijs)

    Groet Karin