Individuele opstelling

Loop jij keer op keer tegen dezelfde issues aan? In je relatie, met je kind, in je gezin, je werk? Vind je het lastig om ‘nee’ te zeggen tegen een vriendin? Kun je ineens boos worden om iets wat je kind zegt of door het gedrag dat het laat zien? Vind je dat je partner te weinig rekening met je houdt? Voel je (te) weinig waardering van je baas? Als een thema steeds weer terugkeert, is het wijs om er eens bij stil te staan. Wat wil het jou vertellen? Daar kan een individuele opstelling heel goed bij helpen.

Energie

Er is een zogenaamde bovenstroom waar je feitelijk dingen waarneemt in je dagelijks leven. Bij je kind is dat bijvoorbeeld lastig, druk, onzeker, teruggetrokken gedrag en zelf ervaar je bijvoorbeeld boosheid, onmacht, onzekerheid, verdriet. Je kunt vast wel situaties schetsen waarin je (een van) deze emoties herkent.

Er is echter ook een onderstroom, waar onbewust veel gebeurt. Energie die (onbewust) gevoeld en ervaren wordt en waarop gereageerd wordt. Het is de ‘uitnodiging’ om bij extreem gedrag of emotie daar te gaan zoeken. In deze onderlaag ligt de mogelijkheid tot heling en verandering!

Disbalans in je familiesysteem

Problemen ontstaan vaak door een disbalans in je familiesysteem. Zo worden er vaste patronen in je leven gecreëerd. Je bent namelijk onlosmakelijk verbonden met al je familieleden. Door inzicht te krijgen in jouw familiesysteem en de systemische dynamieken die er spelen, kun je deze vaste patronen doorbreken. Wat is jouw plek in jouw familiesysteem? En wat ‘draag’ jij wat niet van jou is? Ouders en kinderen kunnen onbedoeld lasten en patronen hebben overgenomen die niet van hen zijn. Een individuele opstelling geeft je de mogelijkheid bewust te worden waarom dingen gaan zoals ze nu gaan én ze om te zetten in wat voor jou wel helpt, zodat het weer stroomt.

Wat is een individuele opstelling?

Individuele opstellingEen individuele opstelling is een methodiek die afgeleid is van de familieopstellingen van Bert Hellinger. De term familieopstellingen is vaak wel bekend bij mensen. Bij familieopstellingen wordt er gebruik gemaakt van representanten. Bij individuele (opvoed)opstellingen zijn het vloerankers (matjes) die gezins- en/of familieleden representeren. Het voordeel is dat je geen last hebt van ‘ruis’ door de energie en inbreng van andere mensen. En het is snel en eenvoudig uit te voeren.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Er wordt een voorstelling gemaakt in de ruimte. Het kan gaan om je gezin van herkomst of je huidige gezin, jij en je kind, jij en je partner, etc. Je legt matjes op de grond, zogenaamde vloerankers, voor jezelf en voor de ander(en). Vervolgens ga je ervaren hoe het is om op je eigen vloeranker te staan, maar ook op het vloeranker van een ander. Je voelt hoe en waar je ten opzichte van de ander staat en ook hoe de ander ten opzichte van jou staat en hoe deze persoon dat ervaart. Het is heel bijzonder hoe de energie binnenkomt als je midden in je eigen voorstelling staat.

Hierdoor worden patronen zichtbaar, die terug te voeren zijn op je familiesysteem. Terwijl jij midden in je eigen verhaal en systeem staat, laat het zichzelf ‘zien’. Een opstelling geeft op een diepere laag informatie over jouw gedrag en de onderlinge relaties en verhoudingen. Een blinde vlek wordt helder… De opstelling maakt patronen zichtbaar die misschien al generaties lang spelen en waar jij regelmatig last van hebt, dagelijks mee geconfronteerd wordt of die gespiegeld worden door of via het gedrag van je kind.

Heling

Een helende opstelling heeft een positieve uitwerking op jou en je familiesysteem en dat ga je in het dagelijks leven ervaren. Je zult merken dat een blokkade verdwijnt. Door je eigen, juiste plek in te nemen in je familiesysteem. Of doordat de ‘last’ die je lange tijd onbewust droeg en niet van jou was, letterlijk en figuurlijk van je schouders gevallen is. Dit geeft rust, ruimte en je voelt je lichter. Een patroon is doorbroken waar je kinderen, de volgende generatie, ook profijt van zullen hebben! Je hebt meer grip op je leven. Het is niet meer nodig voor je kind of je partner om het (onbewust) lastige gedrag waar jij door getriggerd werd nog te laten zien…

In feite kun je alles opstellen, maar dit zijn enkele thema’s:

  • Ouder zijn van een kind dat ‘vastloopt’
  • Jezelf niet herkennen in je reacties op het gedrag van je kind
  • Problemen in je relatie
  • Verwerken van een (v)echtscheiding
  • Problemen in een samengesteld gezin
  • Regelmatig terugkerende angsten, stress, boosheid of verdriet
  • Verstoorde familierelaties
  • Conflicten op je werk

Een voorbeeld van een helende individuele opstelling

“Mijn kind zit niet goed in haar vel. Ze gaat nog maar halve dagen naar school en wil liever niet op vakantie met mijn ex, die niet haar biologische vader is, maar wel vanaf haar geboorte aanwezig. Haar biologische vader is een spermadonor, die we niet kennen. Ik ervaar het opvoeden als een hele zware taak. Ik heb het gevoel dat ik het alleen moet doen.” Deze moeder legde voor zichzelf en voor haar dochter een vloeranker neer. Ze pakte met tegenzin een vloeranker voor de biologische vader en smeet die min of meer in een hoek. Ik vroeg haar het vloeranker naast die van haar en achter die van haar dochter te leggen en erop te gaan staan. 50% vader, 50% moeder, ook al is het (maar) een donor. Ze zei: “Ik heb hem van een lijst uitgekozen. Hij was gewoon een student die geld nodig had…”.

Ze ging op het vloeranker staan dat de vader representeerde, nam de tijd en voelde toen zijn energie. Dat hij een warm persoon is. Dat hij ook vaderlijke gevoelens heeft… “Hij kan zomaar zelf vader zijn nu, we zijn 13 jaar verder. Hij weet ook dat er ergens een of meerdere kinderen van hem zijn”, zei ze rustig. Langzaam voelde ze de erkenning komen. Dat bekrachtigde ze door dit ook uit te spreken naar hem. Helende zinnen. Deze biologische vader kreeg een plek in het systeem. Iedereen werd op de ‘juiste plek’ gelegd. De daaropvolgende dagen merkte deze moeder dat haar dochter vrolijker was, meer energie had, maar ook dat ze zichzelf ontlast voelde. Ze gaf haar huidige partner meer ruimte om een deel van de opvoeding op zich te nemen, waar ze hem eerst nog buitensloot. Ze ervaart nu dat ze het niet alleen hoeft te doen. Er is balans gekomen in het gezin. Hierdoor kon het meisje weer volledig kind en dochter zijn!Individuele opstelling

Een eerste kennismaking…

Heb je wrijving of onenigheid met je partner, kind, collega of buurvrouw? Probeer hier dan eens inzicht in te krijgen door je eigen eenvoudige opstelling neer te leggen. Maak hierbij gebruik van je visualisatievermogen en zelfgemaakte vloerankers, bijvoorbeeld A4-tjes met een aangegeven kijkrichting. Denk aan de ander alsof deze persoon bij jou is en je er een gesprek mee kunt voeren. Door op het blaadje te gaan staan dat hem of haar representeert, kun je jezelf in de ander verplaatsen. Hierdoor ervaar je de energie van de ander en kan jouw beeld van hem of haar, van de dingen om je heen of van jezelf, veranderen.

Deze vorm is goed toe te passen bij een situatie zoals hierboven beschreven. Voor dieperliggende zaken of conflicten die al langer spelen in een gezin, familie of andere relatie, is het aan te raden een opstelling onder professionele begeleiding te doen.

Balans

Als er weer balans is in het familiesysteem, heeft het zijn uitwerking in het leven van degene die de opstelling gedaan heeft, maar ook bij andere familieleden, die van niets weten. Energie en de kracht van de onlosmakelijke familiebanden…

Boekentip:

Els van Steijn, ‘De fontein, Maak wijze keuzes’

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap