Intentie en aandacht

Wat is INTENTIE?

Wat is er nodig om onze ware hartverlangens te manifesteren en volgens het doel van onze ziel te leven?

Voor het merendeel berust het antwoord in de oorspronkelijke betekenis van intentie: “de handeling van uitstrekken” of de “geestestoestand waarin een handeling uitgevoerd wordt.”

Wanneer we creëren, wanneer we manifesteren, bevinden we ons in een toestand van “intentie”. De woorden intentie en attentie komen voort uit hetzelfde oude wortelwoord en zijn van nature gelijkaardig. We kunnen niet het een zonder het ander hebben. Wanneer we creëren is het de concentratie van onze aandacht en de kracht van onze intentie die het teweegbrengt.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Via intentie richten we ons (geven aandacht) op de gedachten, gevoelens, handeling en vorm die betrekking heeft op de ideeën, wensen, dromen, verlangens en voorstellingen die we willen manifesteren.

Als analogie lijkt het op het houden van een tuin: als we een weelderige en gezonde tuin met prachtige planten en bloemen willen, gebruiken we onze aandacht om ons op alle manieren te concentreren waarop we dit kunnen tot stand brengen.

Om je mooie tuin te laten groeien neem je de tijd om de gezondste materialen te zoeken waarmee je hem kunt aanleggen: gezonde zaden, goed water, voeding rijke grond, organische meststoffen, optimaal groeiklimaat en omgeving. Dan voeg je je aandacht, fysieke inspanningen, houding, geduld en tijd er aan toe. De hele combinatie kan in één woord samengevat worden: aandacht!

Via de concentratie van onze aandacht brengen we het tot stand. Het soort aandacht dat je aan je tuin geeft zal een heel groot verschil uitmaken.
Wanneer een tuin gebrek aan aandacht heeft verdort hij spoedig en sterft, wordt overwoekerd of het onkruid neemt het over.Naar een liefdevolle transformatie in vier eenvoudige stappen

Waar is je Aandacht?

Gaat het merendeel van je aandacht naar de recente ruzie die je met je echtgeno(o)t(e) had… herhaal je telkens weer wat er gezegd of gedaan werd?

Of maak je je zorgen over de fouten die je op werk maakte en hoe ze je reputatie… promotie… of opslag kunnen beïnvloeden?

Blijf je hangen bij een huidige gezondheidskwestie en hoe het je ervan weerhoudt om dit of dat te doen?

De lijst met situaties is eindeloos. Wanneer bovendien sterke emoties je aandacht vergezellen, verhoogt het de magnetische kracht van onze concentratie duizendvoudig. Bijgevolg zullen we meer situaties aantrekken die hetzelfde soort emotionele reactie ontlokken – die wederom gelijkaardige gedachten en de geloofssystemen over onszelf, de gebeurtenissen in ons leven en de wereld rondom ons, zullen teweegbrengen.

Wanneer aan de andere kant onze aandacht gepaard gaat met inspiratie, enthousiasme, passie en een positieve kijk… dan wordt ook dat een krachtige magneet die verder situaties zal blijven aantrekken die die een toename van vreugdige en positieve gelegenheden zullen teweegbrengen.

Welk soort aandacht geef je aan de ervaringen die je in je leven wenst teweeg te brengen? Wanneer je hopen en dromen van succes op sommige gebieden van in leven met veelvuldige twijfel, angst, beperking, zorg of onwaardigheid bezaaid zijn – zul je de uitkomst saboteren. Ofwel zal je succes met maanden of jaren vertraagd worden… of het zal helemaal niet gebeuren.

goal
De meesten onder ons zijn zich er niet van bewust dat we doorlopend creëren – elke minuut van elke dag.

Sommige aspecten van ons leven zijn makkelijker om de aandacht op te richten… en voilà!… het wordt bijna onmiddellijk manifest. Andere aspecten zijn moeilijker en hebben meer tijd nodig. Misschien is het omdat de meesten van ons er niet in getraind zijn onze geesteskracht te gebruiken om op deze manier onze aandacht te richten. In plaats daarvan werden de meesten van ons van kindsbeen af geleerd om onze geest en aandacht te gebruiken om feiten uit boeken van buiten te leren, de regels te volgen, zoals iedereen te zijn, meegaand te zijn, te luisteren en de overheid te gehoorzamen, etc.

Weinigen van ons werden getraind om de kracht van onze geest en aandacht vrijelijk op een creatieve manier te gebruiken. Daarom zijn de neuro-doorgangen van onze hersenen diepgaand geëtst met de lijnen van volgen, gehoorzamen en van buiten leren. Bijgevolg kennen we al deze ‘sporen’ heel goed en zijn ze een gewoonte geworden. In feite kennen we ze zo goed dat we deze paden op een eerder onbewuste manier steeds weer in onze gedachten bewandelen.

Hoe dikwijls ben je bijna dagelijks rond hetzelfde tijdstip door dezelfde straat gereden en zonder zelfs de omgeving te zien? Je kunt zelfs op je bestemming geraakt zijn en je niet herinneren hoe je er geraakt bent of wat je langs de weg zag. Gedurende die tijd heeft je onbewustzijn het stuur overgenomen terwijl je gedachten en aandacht ergens anders waren. Dit lijkt veel op de manier hoe je door het leven navigeert: de gewoonten van denken en gedrag wordt zo diep in onze hersenen geëtst dat we het meeste ervan onbewust kunnen doen, zonder er veel aandacht te schenken.

Maar wat is er van het unieke en het ongewone; het andere en het nieuwe; het strekken voorbij het bekende naar het onbekende en het strekken voorbij het wereldse naar het mystieke?

Weinigen van ons hebben iemand gehad die ons trainde of ons aanmoedigde om zich in deze rijken te begeven. Misschien is dit de reden waarom deze specifieke neuro-doorgangen van onze hersenen niet goed ontwikkeld zijn, noch in een bekend spoor gesleten. Aangezien de grote meerderheid van de mensheid neigt te volgen en meestal keer op keer dezelfde dingen opnieuw doet… wordt het voor onszelf een echte taak van moed en volharding om iets nieuws uit te proberen en zelf een nieuw spoor te vormen.

In dit opzicht kan een nieuw pad – zoals een nieuwe onderneming – ontmoedigend lijken. Het kan voor een tijdje een grotere opluchting zijn om op het bekende pad en in dezelfde omgeving te blijven: niets nieuw, niets bedreigend en niet veel verandering.

Maar net zoals een gesloten knop die uiteindelijk zijn fundamentele natuur moet gehoorzamen en in nieuwe groei uitbarst, zo moeten ook wij uiteindelijk aandacht schenken aan onze fundamentele diepe verlangens van onze diepliggende natuur om voorwaarts te bewegen en uit de oude,
beperkende gewoontes te breken … anders verwelken we en wervelen we neerwaarts in depressie, wanhoop en vaak in ziekte.

Er werd door klinisch onderzoek bewezen dat verlies van mentale klaarheid, vroege seniliteit, dementie en andere geestesziekten – zoas Alzheimer – grotendeels verergerd worden door jarenlang aan bekende gewoontes vast te houden zonder veel nieuwigheden in het leven in te brengen.

Persoonlijke Ervaring met aandacht en intentie

Uit persoonlijke ervaring heb ik gezien hoe het bewust toepassen van intentie op specifieke gebieden van het leven heel goed werkt, terwijl het op andere gebieden moeilijker is.

Het lijkt dat hoe sterker onze geloofsystemen op sommige gebieden zijn, hoe dieper deze paden door onze hersenen lopen tot sommige ervan vervelende loopgraven worden. Stel je voor dat je in een diepe greppel zit waar de enige uitweg is dat iemand naar beneden reikt en je eruit trekt, of een touw of een ladder gooit! Spijtig genoeg zullen velen gedurende lange tijd in deze greppel blijven zitten eer ze om hulp roepen.

In mijn eigen ervaring om een belangrijke hindernis te overwinnen, was het de grootste uitdaging in mijn leven op dat ogenblik: mezelf genezen van een chronische, levensbedreigende ziekte.

Hoe was ik staat mezelf te genezen van deze kwalen die mij de eerste 40 jaar van mijn leven zo erg beperkt hadden?

Het komt allemaal neer op intentie en het soort aandacht dat ik besteedde om genezing en gezondheid te bereiken. Mijn succes op dat gebied kwam tot stand omdat ik het een prioriteit in mijn leven maakte. Gezondheid bereiken werd veel belangrijker dan al het andere: het was belangrijker dan geld, belangrijker dan een relatie, belangrijker dan een huis bezitten, belangrijker dan roem of al die dingen te bezitten waarvan velen van ons geleerd werd dat dit het belangrijkste was – maar ze zijn het nooit echt.

Het vergde heel wat hard werk en een enorme hoeveelheid van mijn aandacht. Maar omdat ik erg toegewijd was werd mijn aandacht en de hoeveelheid aandacht die ik eraan besteedde een magneet voor alles dat mij kon helpen om het te bereiken: de juiste mensen kwamen op wonderbaarlijke wijze in mijn leven als gidsen; de perfecte boeken verschenen; de meest geschikte cursussen en workshops verschenen; de beste geneesheren verschenen; de beste gelegenheden voor groei en verandering boden zich aan.

Na jaren van vastberadenheid, volharding en het toepassen van de kennis, bijeengegaard uit vele bronnen, bezit ik nu een niveau van gezondheid en vitaliteit die ik nooit voor mogelijk achtte. Ik volhardde ondanks tegenslagen, terugval en langzame vooruitgang. Ondanks de hindernissen hebben mijn inspanning zich geloond.

Nu leer ik dezelfde soort vastberadenheid toe te passen op andere gebieden van mijn leven. Het is zeker een uitdaging omdat deze oude neuro-doorgangen op sommige gebieden nogal diep gegraveerd zijn. Maar zoals alle goede dingen die de moeite zijn om na te streven, begint een reis van duizend mijlen met één stap.

Wij creëren doorlopend

intentiesDe meesten onder ons zijn zich er niet van bewust dat we doorlopend creëren – elke minuut van elke dag. Onze aandacht werkt altijd en is altijd op IETS gericht. In feite, waar onze aandacht op elk moment ook naar toe gaat, daar gaat onze energie naartoe.

Bekijk het op deze manier: je aandacht is zoals een magneet. En net zoals een magneet, trekt je aandacht bepaalde beelden, gebeurtenissen, situaties, geloofsystemen en gedachten aan.

Geloof je dat BMW eigenaars altijd roekeloze chauffeurs zijn? Raad dan eens? Je zult waarschijnlijk alle roekeloze BMW chauffeurs op de weg aantrekken om je standpunt te bewijzen!

Ik ken een man die dit heel sterk geloofde… en raad eens? Hij bewees dit standpunt redelijk dikwijls – wat hem de gelegenheid gaf om verbaal alle verzamelde vijandigheden via ietwat shockerend, aggressief taalgebruik te uitten (ik moest mijn oren bedekken!). Ook al was ik een passagier in dezelfde auto, ik zag de roekeloze BMW chauffeurs nooit. Wat ik wel zag waren mensen die met een BMW reden… wat hij als verschrikkelijke roekeloos rijden waarnam was mij niet duidelijk. Ik was eenvoudigweg niet in staat het te zien ook al keek ik op hetzelfde tijdstip naar hetzelfde scenario.

Toen ik tijdens een workshop naast een vrouw stond terwijl we beiden recht naar de spreker keken, hoorde ik deze vrouw beledigend klagen over de houding, lichaamstaal en keuze van de woorden van de spreker. Ook al keek ik naar de spreker op hetzelfde ogenblik dat de vrouw haar waardering maakte, was geen enkele van haar waarnemingen duidelijk voor mij. Ik vroeg me af wat ze zag dat ik helemaal kon zien. Waar was de aandacht van deze vrouw? Had ze de neiging te blijven hangen bij een ander incident – zoals een onprettige interactie met een echtgenoot? broer of zus? een ouder?

Hoe minder een persoon zich ervan bewust is waarom hij doet wat hij doet, des te meer vertekend zijn waarneming is: ze zijn zich er eenvoudig niet van bewust dat hun observaties door enkele oude denkgewoonten gefilterd worden.

Wat je in denkt zal zeker uitkomen… zowel bewust als onbewust. Wat je aandacht vasthoudt, zal ook zeker jou vasthouden. Je aandacht en de hoeveelheid emotionele kracht erachter geeft het de brandstof om vorm aan te nemen. Het MOET zichzelf manifesteren – omdat de dingen hier eenmaal zo werken!

We kunnen ofwel via onbewuste intentie creëren, of we kunnen via bewuste intentie creëren. De keuze is aan ons.

Door ons bewustzijn van onze denkgewoonten te verhogen en onszelf af te vragen waarom we doen wat we doen – verhogen we ons vermogen om de kracht van onze intentie bewust te richten. De intentie die we achter elke handeling houden is de sleutel tot de uitkomst die we zullen aantrekken.

Dus wees voorzichtig wat je wenst… het kan misschien wel uitkomen!

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

2 REACTIES

 1. Bedankt voor het schrijven van dit artikel, het was precies wat ik nodig had in deze moeilijke tijden van mijn leven.

 2. Ik hoop dat dat ik mij bewust ben
  Geworden waarom ik doe wat ik doe.
  Het is geen gemakkelijke weg.
  Jaren lang was ik eigelijk een soort robot
  Ik deed alles maar zonder erbij na te denken.
  Een onbewuste gewoonte zonder vaste bodem.
  (Een kuddedier )
  Je hobbel overal maar achteraan.
  Op een gegeven moment werd ik wakker.
  Dat is inmiddels ook al weer jaren terug
  Ik dacht wil ik dit .dingen doen en je dan
  Af te vragen of je ergens toe bracht.
  Ik wilden anders met mij energie omgaan
  Nutteloze dingen afstoten.
  Mijn intensie was van toen af aan om meer
  Naar mijzelf te gaan luisteren.
  En mij niet te veel laten leiden onzin dingen.
  Gewoon bewuster worden van alles om mij heen.
  Maar ik ben er nog niet hoor.
  Het hele traject aflopen vereist training.
  dus we werken er nog maar aan.
  Weten waarom je doet wat je doet. Poeh
  Een hele kluif.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in