DELEN
Is je relatie

Is je relatie “op”? Voelt het als een doolhof waarin je vast zit? Hoe vind je de uitgang? Wanneer mensen hun relatie beëindigen, is een veelgehoorde reden dat het “op” was.
De vraag is, wat er “op” was. De liefde voor elkaar?

Door Susanne Eijssen – www.degnostischeweg.nl

De antwoorden vind je in je energetische lichaam

In een wereld waarin alles uit energie bestaat, is er altijd een overvloed aan energie beschikbaar. Energie is liefde, liefde is energie. Wanneer we problemen ervaren in een liefdesrelatie, is er een stagnatie in de energetische stroom. Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag.

In een relatie stroomt energie over en weer, in allerlei vormen: woorden, gevoelens, emoties. Wanneer we onszelf beschouwen als energetisch wezen, is onze energievoorraad onuitputtelijk. We staan in contact met het collectieve veld waaruit we energie kunnen putten. We ontvangen energie en zenden energie uit, tenzij blokkades in ons dat verhinderen.

Wat is er dan aan de hand wanneer we in een relatie deze uitwisseling niet meer ervaren, wanneer deze “op” lijkt?

Tijd voor elkaar vrij maken en delen wat je bezig houdt, kan verbetering brengen. Voor een deel van de relaties is dit voldoende om elkaar weer te vinden, zodat de energie weer gaat stromen. Wanneer de problemen diepgaander zijn, is het raadzaam om dit op energetisch niveau te benaderen.

In ons energetisch lichaam vinden we onze “opslagplaats”: van oude pijn, blokkades, overtuigingen, angsten. Deze hebben we gedurende ons leven onbewust gecreëerd en daar bewaard, omdat we niet wisten wat we er op dat moment mee konden doen. We zijn ze als een deel van ons gaan beschouwen, we hebben ons hiermee geïdentificeerd. Deze energetische opslagplaats is een bron van inzicht in jezelf en mensen om je heen.

Relatieproblemen als aanzet tot groei

Relatieproblemen hebben hun oorsprong bij beiden. Met als reden het bewustzijn dat toe is aan groei. We zijn eraan toe om onze opslagplaats te gaan verkennen en op te gaan ruimen. Het is niet zo zeer onze “aardse ik” die deze groei verlangt. Deze wil het liefst zo veel mogelijk bij het oude houden en houdt zich vast aan het vertrouwde.

Het is ons hogere bewustzijn dat toe is aan groei. En om te kunnen groeien, zijn er bewustwordingsprocessen nodig. Wanneer onze relatie niet meer fijn voelt, worden we als het ware ertoe aangezet om bewuster te worden.

Je bewust worden van pijn en verdriet uit het verleden en deze opruimen. Je bewust worden van je mechanismen en deze los laten. Je bewust worden van wie je in oorsprong bent. Je bewust worden van je relaties met anderen en je eigen rol daar in. Loslaten van alles dat geen deel uit maakt van jouw goddelijke kern.

De mogelijkheden hiertoe zijn legio, het belangrijkste is om een manier te vinden waarbij je op diep niveau voelt dat deze bij je past.

Ons beeld van een relatie

Op aards niveau verwachten we dat een relatie voedend en liefdevol is, waarin je met de ander kunt praten en lachen. En bij voorkeur aan een half woord genoeg hebt om elkaar te kunnen begrijpen. Naarmate mensen langer samen zijn, correspondeert dit beeld vaak niet met de realiteit.

Waar in het begin de vlinders fladderden en onze blokkades bedekten, vindt er heel langzaam een proces plaats waarin moeilijkheden zich steeds vaker manifesteren. We voelen deze en benoemen naar de ander waar we moeite mee hebben. In het beste geval begrijpt de ander ons. Op zijn beurt loopt onze partner ook tegen zaken aan waarin wij zelf tekort schieten.

Dit is het begin van verwijten over en weer en wanneer er niks wezenlijks verandert, verbreken we de relatie of leggen we ons er bij neer. In het laatste geval trekt ieder zich steeds meer op zijn eigen eilandje terug.

Wat is de spirituele reden van jouw relatie?

Wanneer je op een dieper niveau je relatie (verbindingen) met anderen onderzoekt, blijken er vaak andere redenen voor je liefdesrelatie te zijn dan we in eerste instantie denken. Wanneer aan mensen op energetisch niveau de vraag gesteld wordt wat de functie is van hun relatie, is een veelgehoord antwoord: “groei”.

In een relatie komen je blokkades in zicht en dit stimuleert ons om aan ons bewustwordingsproces te werken. Te gaan onderzoeken wat er op onbewust niveau in ons leeft.

Verandering op energetisch niveau leidt tot verandering van de relatie

Wanneer je voelt dat jouw relatie aan het “opraken” is, is het belangrijk om je af te vragen of het wijs is om de relatie te verbreken of dat het belangrijker is om met je eigen processen op energetisch niveau aan de slag te gaan. Mijn ervaring is, dat door het bewustwordingsproces van één van beiden, de energie van de relatie ook verandert. En bovendien steken in een relatie met een ander iemand vaak dezelfde problemen de kop op.

Uit het boek “De weg van de alchemist” van Catherine MacCoun: “wanneer een van de partijen in een relatie verandert, wordt de relatie zelf veranderd”. Dit is kennis uit de alchemie.

Wanneer je eigen energie verandert, verandert deze ook bij mensen om je heen. In mijn werk heb ik vele relaties zien veranderen. Tussen partners, ouders en kinderen, broers en zussen, vrienden. Met als overeenkomst, het gegeven dat één persoon energetisch aan de slag ging met zijn of haar proces.

Zelfs mensen van wie je het niet verwacht, zijn in staat om te veranderen. Eigenlijk is “groeien” een beter woord dan veranderen. Ze worden steeds meer wie ze werkelijk zijn. Op hun tempo en tot in de mate waarop ze er op zielsniveau mee akkoord gaan. We zijn ten slotte wezens van vrije wil.

Wat zijn energetische relaties?

Naast het contact dat we via onze zintuigen ervaren, hebben we met andere mensen ook een energetisch contact. Dit kun je zien als een draadje waardoor er op een subtiel niveau uitwisseling van energie en daarmee ook informatie plaats vindt.

De mensen die we in ons leven ontmoeten stellen ons in staat om te groeien. Dit merken we doordat we problemen ondervinden in het contact met anderen. Zo zijn er meerdere energetische lijnen met één persoon, met verschillende thema’s. Waarbij het steeds van belang is om je eigen rol hierin te zien.

Energetische patronen bestaan vaak al gedurende meerdere generaties. Er zijn paralellen met de relaties van je voorouders.

Thema’s

Een veel voorkomend thema in relaties is het dragen van verantwoordelijkheid over de ander. Hij of zij heeft zich, onbewust, over de ander ontfermd. Op den duur geeft dit problemen. In eerste instantie meestal bij degene die de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Het voelt niet meer fijn en hij of zij heeft steeds het gevoel de kar te moeten trekken.

Dit patroon is vaak bij aanvang van de relatie al ontstaan, op onbewust niveau en is op diep niveau vastgelegd in een energetische verbinding. Dan is het van belang om dit thema te ontdekken en los te laten. En vooral ook te begrijpen en erkennen wat je eigen rol hierin is. Wat is er aanwezig in jou, dat maakte dat je deze rol op je hebt genomen? Waarom wil jij graag voor anderen zorgen?

Het verloop van het veranderingsproces

Mijn ervaring is dat het geen lineair proces is waarbij de relatie mettertijd steeds meer verbetert. Het is eerder een proces met pieken en dalen en kortere of langere periodes van stilstand. Geduld is dan ook broodnodig.

Jouw eigen proces kan in het begin zelfs nogal wat weerstand oproepen bij je partner en tot gevolg hebben dat er meer afstand ontstaat. Of dat er confrontaties ontstaan. De kunst is, om dit toe te laten en op een later moment op een dieper niveau te voelen wat er gebeurde. En dit weer, zo mogelijk, met de ander te bespreken.

Wanneer het in jouw geval langer duurt voordat je vooruitgang bemerkt, is het belangrijk om hier rustig onder te blijven. Vaak is het voor één van beiden nodig om een periode op zijn of haar “eilandje” te blijven zitten. Om de processen te doorlopen die nodig zijn. Het is dan vooral van belang om dit te erkennen, naar jezelf en de ander. Je zit dan in een soort time-out situatie, waarin je je op emotioneel gebied terug trekt. De relatie bestaat dan vooral uit het dagelijks reilen en zeilen in goede banen leiden.

Geef de energie de tijd om zijn weg te vinden in de relatie en bij de ander. Het helpt om de focus bij jezelf te houden. En minder bij de relatie en je partner. Vraag jezelf niet wekelijks af of er al verbetering is. Onze natuurlijke neiging is om controle te willen hebben. Op onszelf maar zeker ook op onze partner, onze omgeving. Maar hoe meer controle je uitoefent, hoe minder ruimte er overblijft om processen hun werk te laten doen.

Door je eigen proces aan te gaan help je ook de ander

Waarschijnlijk voel je zelf wel of je het geduld kunt opbrengen om de processen te laten groeien. De tijd zal leren of je partner ook klaar is om te ontwikkelen: om oude pijn los te laten, om zichzelf te onderzoeken. We leven in een bijzondere periode, waarin de bewustzijnsontwikkeling van individuen in een stroomversnelling komt.

Door zelf op energetisch niveau te groeien, stel je de poort open voor anderen. Ze mogen gebruik maken van deze energieën, in de mate waarin ze dat zelf willen en waartoe ze in staat zijn.

Voor degenen bij wie bovenstaande resoneert, zou ik vooral willen aanmoedigen om het proces aan te gaan. Er is vantevoren geen garantie dat je relatie het redt. Maar hoe het ook loopt: je eigen bewustwordingsproces is een groot geschenk aan jezelf.

Tot slot: loslaten is de sleutel

Het loslaten van je gehechtheid aan tijd. Ieder mens is anders en jouw proces duurt zo lang als het duurt.

Het loslaten van het ideale plaatje van een relatie. Er is niet één ideaalbeeld.

De mening van anderen. De invloed van de buitenwereld is groot en kan het proces bemoeilijken. De mensen om ons heen hebben allemaal hun eigen kijk op relaties, vanuit hun eigen perspectief. Gekleurd door hun eigen ervaringen en heersende opvattingen. Vooral als er kinderen in het spel zijn. Er is niet één waarheid, blijf vooral in contact met jezelf. En volg je intuïtie.

Vertrouwen. Voel je van binnen dat er een toekomst is voor jullie als stel, maar weet je niet hoe? Blijf in contact met dat vertrouwen van binnen. Mijn ervaring is dat dat gevoel klopt.

2 REACTIES

  1. Zeer herkenbaar. Na een lange tijd getwijfeld te hebben aan de juiste keus te maken, koos ik ervoor mijn huwelijk achter me te laten. Niet dat het een slecht huwelijk was, maar het werkte niet meer. Er was een langere periode geen communicatie meer, op geen enkel vlak. In elk geval zijn we nu beide gelukkig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in