In dit artikel vind je informatie over het sleuteljaar 2020. In dit artikel wordt vooral het innerlijke en persoonlijke proces belicht. 2020 staat bol van magische, nieuwe ontwikkelingen, het is een jaar van diepe transformatie, waarin veel mensen eindelijk kunnen gaan leven waar ze voor geboren zijn.Onderaan het artikel staat ook een samenvatting. Ik wens je veel leesplezier… 

2020 Heling van het verleden

de jaarhoroscoop van 2020De ringvormige Zonsverduistering van donderdag 26 december (5:13 GMT Greenwich) wordt ook wel de ‘Christmas Ring Of Fire’ genoemd. Deze horoscoop geeft ons inzicht in de processen voor 2020. Deze Zonsverduistering laat op een duidelijke manier zien dat 2020 draait om heling van oude vastzittende structuren uit het verleden. Dit gaat over het genezen van structuren en bestuur dat in het verleden is ontstaan en ons afgescheiden heeft van het grotere geheel van de universele stroom en het universum. Het heeft ons vastgezet in een overleving gericht op de buitenwereld en uit verbinding met onze binnenwereld. Dit is tot diep in onze celstructuur van het DNA doorgedrongen. Dit betekent dat er diepe transformatie nodig is om de stroom van eenheid van de Bron te herstellen op alle vlakken. Deze heling zal als vanzelf ontstaan en vanuit het innerlijk worden aangeboden in 2020 en daarna. Onder de juiste omstandigheden van onvoorwaardelijkheid kan dit zich pas ontvouwen en integreren. (Eclips horoscoop: Zon, Maan, Jupiter en zuidelijke Maansknoop conjunct ingaand Diamant, Saturnus en Pluto in Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Zon in het 8ste huis.) 

HET INNERLIJKE PROCES voor 2020

Magische nieuwe ontwikkelingen

2020 staat bol van magische, nieuwe ontwikkelingen. We gaan nieuwe paden ontdekken en initiëren. Maar alleen als je jezelf serieus neemt en centraal zet in alles wat je doet, met een gezond en geheeld egoïsme, dan kan de authentieke nieuwe stroom in jou pas echt vorm krijgen. Het gaat er om dat je het brandpunt van je bestaan in jezelf legt. Hierin is het erkennen van de schaduw van de gewonde egodelen een sleutel. Hiermee bedoel ik het onder ogen zien van egoïsme dat geboren is uit angst en tekort. Dit is een karmische wond. De oude karmische pijn kan in deze tijd snel worden getransformeerd, door de pijn en verdriet van deze kosmische wond te durven ervaren. Uiteindelijk kan het Meesterschap van deze kracht van het ego er dan voor zorgen dat je gaat staan voor wat er in jouw leven mag manifesteren. En daarmee initieer je jouw keuze, die zich dan vervolgens direct manifesteert, maar alleen wanneer je in je kern bent en dus in het oog van de storm. (Eclips horoscoop Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020.) 

Het oog van de storm

Houd er rekening mee dat we in deze tijd met ons brandpunt in het leven van de 4de naar de 5de dimensie bewegen. Alles manifesteert zich razend snel in deze tijd. De tijd versnelt en het is om gek van de worden, maar je lijkt veel minder te kunnen doen in een dag dan jaren geleden. Je wordt naar binnen geperst onder hoge druk, naar de authentieke kern van je bestaan. Het MOET, je kan er niet meer omheen. De samenstand van Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok bijna heel 2020, laat de druk nog eens extra toenemen, waardoor je op zoek MOET naar de doorgang en de nieuwe authentieke manier om je leven vorm te geven. Alles wat niet authentiek is, komt onder de aandacht en in het bewustzijn om te worden omarmd en geïntegreerd. In 2020 komt dit waarschijnlijk tot de kern en in een omslag. Als je naar het oog van de storm beweegt, dan versnelt alles enorm. Maar zodra je bent aangekomen in het oog de storm wordt alles heerlijk rustig. En dat gebeurt ook wanneer de Godsvonk, de Wezensessentie in jou het overneemt, dan ontstaat er een weldadige rust en stilte. (Samenstand Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok bijna heel 2020.)

Bevrijding van knellende banden

Als je eenmaal in het oog van de storm bent, dan volgt de bevrijding van vastzittende structuren van buitenaf. En daarmee bedoel ik concreet dat er verantwoordelijkheden zijn bijvoorbeeld in je gezin, relatie of werk, waar je aan moet voldoen en die je bij je eigen stroom vandaan houden. Of opgelegde wetten door de overheid of verzekeringen of die onmogelijke dingen eisen of grote bedrijven waar je niet omheen kunt, maar die je verplichten om zaken te accepteren die onacceptabel zijn. En zo zijn er nog meer knellende banden. Op 18 december 2020 gaat Saturnus naar Waterman tot 8 maart 2023, samen met Jupiter die op 20 december 2020 naar Waterman gaat. Op 12 januari 2020 is de samenstand van Saturnus met Pluto en ik verwacht dat de voorlopers in dit innerlijke proces dan de doorgang vinden en met meer gemak in de rust en stilte kunnen blijven in het oog van de storm. Lukt het je niet, dan gaat de druk gaat geleidelijk aan steeds verder van de ketel gedurende 2020 en ontstaat er weer meer ruimte en rust in december 2020.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Openheid in verbindingen

Als je de doorgang naar bevrijding van knellende banden in jezelf vindt, dan kun je leven waar je voor geboren bent. Dan ontstaat er synchroniciteit en trek je mensen en situaties aan die elkaar aanvullen, voeden en bevestigen wie jij in Wezen bent. Dat betekent niet perse dat er alleen maar vrede en harmonie is, maar vanuit het oorspronkelijke in jezelf is er openheid in de verbinding met de ander waarin alles onderzocht en besproken kan worden. (Eclips horoscoop Meesterschap van Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020 oppositie Priapus in Weegschaal.)

Opschoning in relaties

Bijna heel 2020 van 28 januari tot 23 oktober, staat het overlevingsmechanisme in Weegschaal. Dit betekent dat als je niet de daadkracht en de oorspronkelijke verbinding met jezelf kunt vinden, dat relatieproblemen dan echt een issue worden in 2020. Ook twijfel, niet kunnen kiezen of doorpakken naar het nieuwe is dan aan de orde. Er is dan ook een hang en een belang naar harmonie en vrede in de verbinding. Daardoor kan de frisse wind van de goddelijke stroom (zwarte Maan) in Ram niet doorstromen naar het nieuwe, omdat je de ‘geit en de kool’ wilt sparen. Sommige situaties hebben echt vernieuwing nodig en hun houdbaarheidsdatum is al lang verstreken. Dus durf in alle openheid in de verbinding te zijn met de ander of met situaties, zodat je jezelf kunt bevrijden uit oude situaties. En zo mogelijk op een frisse, schone en nieuwe manier verder kunt in de verbinding. (Vanaf half juli tot half oktober staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Ram oppositie Priapus in Weegschaal. Cheiron in Ram. )

Moedig zijn

Vooral vanaf half juli tot half oktober is het moeilijk om de daadkracht te vinden als je niet verbonden bent met jezelf en alles in harmonie wilt houden. Dan word je een gevangene van de verbindingen in je leven en kun je de daadkracht niet vinden om situaties te doorbreken. In deze periode kan vooral de daadkracht moeilijk te vinden zijn. Wat er van ons gevraagd wordt, wanneer de goddelijke stroom (zwarte Maan) in Ram staat, is om moedig te zijn. Moed en dus durven de sprong te wagen in het nieuwe. Dit is de weg van de Fool in de tarot. Je neemt de stap naar het nieuwe, zonder te weten wat er zal ontstaan. Door vooraf helder te krijgen en samen te vallen met wat voor jou belangrijk is, waar je dus voor wilt gaan en toch het resultaat los te laten, neem je de vernieuwing in eigendom. Dan sta je ervoor, zonder hierover in gevecht te hoeven gaan, stoot je af wat niet past en wordt het nieuwe spontaan geboren. (Vanaf half juli tot half oktober staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Ram. Cheiron in Ram.)

Boost voor het Watermantijdperk

de jaarhoroscoop van 2020Saturnus beweegt op 18 december 2020 naar Waterman samen met Jupiter (20 december 2020). Saturnus is verbonden met begrenzing, structuur, vormkracht, verantwoordelijkheid, autonomie en authenticiteit. In Waterman geeft deze kracht extra vormkracht en mogelijkheden aan het Watermanprincipe. Daardoor verwacht ik dat er nieuwe vormen van samenwerkingen in communities gaan ontstaan in 2020 en jaren daarna. Dit is dus op een nieuwe manier, zoals wij als architecten van het Watermantijdperk mogen laten ontstaan in deze tijd. Dat betekent gelijkwaardige samenwerking, elkaar aanvullen, vriendelijkheid, diepe vriendschap en oude herenigingen. Dit zijn samenwerkingen die het individu bevestigen en in vrijheid en gelijkwaardigheid uitnodigen om zijn of haar bijdrage vanuit het Hart en wie je in Wezen bent te leveren aan het geheel. Dan kun je leven waar je voor geboren bent en blij van wordt. Naast elkaar wordt deze innerlijke kracht van ZIJN zo krachtig, dat ze niet makkelijk doorbroken kan worden.

Nieuwe community toepassingen

Praktisch gezien verwacht ik dat communities bijvoorbeeld zelf verzekeringen gaan regelen, zoals een verzekering ook bedoeld is om met elkaar het risico te dragen. En ik verwacht bijvoorbeeld ook nieuwe sociale media oplossingen waar wij zelf eigenaar zijn van onze data. En zo nog meer oplossingen in nieuwe samenwerkingsvormen. De Watermanprincipes gaan ook over eigendom loslaten en over de keuze voor het praktisch gebruiken van spullen zoals bijvoorbeeld vervoersmiddelen. De samenstand van Saturnus met Jupiter in Waterman geeft een extra boost aan deze ontwikkelingen. Saturnus blijft in Waterman tot 8 maart 2023. 

Verandering en vrijheid

De goddelijke stroom (zwarte Maan) gaat vanaf 23 oktober 2020 naar Stier en dit betekent dat het overlevingsmechanisme dan in Schorpioen komt. Dit overlevingsmechanisme kan veel angst genereren, maar ook veel verandering en transformatie. Ik verwacht dus dat eind 2020 de beweging naar verandering en vrijheid in de wereld hoogtij viert. Voor ons persoonlijk vraagt deze kracht van ons om te gaan voor rust, veiligheid, meer organische oplossingen te zoeken, de natuur te waarderen en vanuit het Hart te leven. Maar daarover volgend jaar meer in mijn nieuwe en volle Maan artikelen wanneer het aan de orde is. 

Luchtigheid

Tegen de zomer komt er meer stimulans om de Kreeft kwaliteiten lost te laten, zoals het zoeken naar koestering, zachtheid, gezelligheid van familie en het gezin en behoefte hebben aan echt gevoed worden in je leven. Ook komt er stimulans om Tweeling kwaliteiten meer te omarmen, zoals luchtigheid, communicatie, beweging, afwisseling en speelsheid. Rond mei en juni 2020 gaat de noordelijke Maansknoop van Kreeft naar Tweelingen. De noordelijke Maansknoop geeft de richting aan waar alles zich naartoe ontwikkelt. Hierdoor verandert onze grotere drijfveer en zoektocht naar meer luchtigheid, speelsheid, beweging, uitwisseling van informatie en snelle communicatie. (Noordelijke Maansknoop gaat op 6 juni 2020 van Kreeft naar Tweelingen en de gecorrigeerde noordelijke Maansknoop al op 6 mei 2020.)

SAMENVATTING voor 2020

Kortom het is een jaar van diepe transformatie, waarin veel mensen eindelijk kunnen gaan leven waar ze voor geboren zijn. Voor het maatschappelijke collectieve niveau dat meestal bestuurd wordt vanuit het overlevingsmechanisme, verwacht ik strijd rondom zelfbeschikking, intense demonstraties, fouten in beoordelingen en veel kritiek op onzuiverheid van het systeem en bestuur. Het is een jaar waarin de processen van de massa van het volk op een magische manier gedragen worden. Het is een jaar van heling van oude knellende structuren. Er ontstaan nieuwe vormen door voor jezelf te kiezen en ja te zeggen tegen je eigen daadkracht, te durven pionieren en moedig het nieuwe te verwelkomen. Het hoogste licht ooit gemeten is waargenomen in de ruimte in 2019. Dit zijn zeer hoogfrequente Gamma Rays en dit kosmische licht transformeert alles en opent de goddelijke lagen van ons energie- en fysieke lichaam. Ook de Aarde ontvangt dit nieuwe licht en gaat met haar natuur, structuur (tektonische platen en polen) en klimaat door een pittige verandering heen. We zien dit terug in een Klimaatcrisis, met vele natuurrampen en extreme veranderingen in het klimaat. Dit dwingt bestuurders om milieu maatregelen te nemen. Ook wij mensen gaan door deze intense veranderingen heen. 2020 wordt een pittig jaar als je belangen hebt om de harmonie en vrede te willen bewaren en als er veel twijfel is en angst voor het nieuwe dan is de kans groot dat je ook relatie perikelen ervaart. We mogen nieuwe paden openen in ons leven en moedig pionieren. In het jaar 2020 neemt de druk geleidelijk aan af, als je hebt gevonden waar je werkelijk voor bent geboren en het oude hebt losgelaten. Aan het eind van het jaar 2020 komen er dan concreet meer mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen in nieuwe communities, die de vrijheid, gelijkwaardigheid en een samenwerking ondersteunen en waardoor het veel gemakkelijker wordt om jouw unieke plek in te nemen in het geheel.

Onderdeel van een groter artikel

Dit artikel over het innerlijke proces in 2020 is een onderdeel van een groter volledig jaarartikel over 2020, waarin ook het maatschappelijke proces en het proces voor de planeet Aarde voor 2020 uitgebreid belicht worden. In het volledige jaarartikel voor 2020 staat ook uitgebreid beschreven wat het meest intense licht ooit gemeten is (Gamma Rays) en hoe deze correspondeert met ons nieuwe energielichaam en hoe deze ons transformeert. In dat volledige jaarartikel voor 2020 is er ook speciale aandacht voor de horoscoop van Nederland en haar processen. Link naar het volledige artikel: https://www.nieuwetijdskind.com/zonsverduistering-26-december-2019-jaarhoroscoop-2020-maansverduistering-10-januari-2020/

Dan wil ik je nog graag een geweldig, gezond en liefdevol 2020 wensen en dat je jouw authentieke Zelf kan gaan leven in dit sleuteljaar.

©Manuela van der Knaap

Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen vergoeding hiervoor, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/

Voor de geïnteresseerden:

**Online WEBINAR RONDOM DE RINGVORMIGE ZONSVERDUISTERING OP 2DE KERSTDAG IS ER EEN WEBINAR (We starten iets later rond 20:30): http://www.inzichten.com/agenda/actuele-online-activatie-en-meditatie-nm-26dec19.html )

Je kunt je registreren met een link op www.inzichten.com/agenda bij de desbetreffende datum. Met deze webinar openen we het nieuwe multi-dimensionale plasma energielichaam vanuit jouw eigen kosmische hart en laten dit steeds verder ontvouwen. Met de online activatie&meditatie versterken we ook het multi-dimensionale plasma energielichaam, waardoor je ook veel makkelijker het plasma fotonenlicht kunt ontvangen en kunt laten door kunt laten stromen. Je kunt dan juist de hogere frequenties en elektromagnetisch verstoringen met meer gemak omzetten naar bliss ervaringen of opvangen. Je kunt ook tot rust komen en in jezelf zakken vanuit onvoorwaardelijkheid tijdens deze webinars, en er is heling door aanwezigheid en het openen van de onvoorwaardelijkheid van het kosmisch Hart en het nieuwe energielichaam. (deelname 10 euro)

Dit is de direct link om te registreren voor het webinar tijdens de ringvormige Zonsverduistering op 2de kerstdag 26 december 2019 vanaf 20:30: http://www.inzichten.com/agenda/actuele-online-activatie-en-meditatie-nm-26dec19.html

**

INLOOP- EN KRISTALDAG zaterdag 18 januari 2020 in mijn praktijk in Lisse vanaf 10:30 tot 17:00:
Aanmelden wordt zeer gewaardeerd, voor parkeerinstructies en ook handig om mijn praktijkdeur te kunnen vinden en voor het reserveren van een mini-consult.

Je bent van harte welkom voor een kopje koffie, om gelijkgestemden te ontmoeten, mineralen en geometrie uit te zoeken en met mij te ervaren wat de verschillende mineralen met je doen en welke processen nu ondersteuning nodig hebben. (mini-consult 15 euro voor een half uur. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk.) De samenwerking is vanuit gelijkwaardigheid en samen maken we helder wat er ervaren wordt en welke boodschap deze ervaring en het mineraal voor je hebben. De mineralen en geometrie in mijn praktijk zijn geopend in hun Wezensessentie/Godsvonk en daardoor worden ze autonoom. Ik krijg vaak te horen van mensen dat als ze een mineraal aanschaffen bij mij, dit een vriend is voor het leven en een 24/7 coach. Tijdens het mini-consult wordt dat wat jou blokkeert om werkelijk te leven waar je voor gekomen bent inzichtelijk en kan wie je in Wezen bent beter gaan stromen op een praktische manier.

Er is een groot assortiment mineralen (duizenden) en geometrie in allerlei uitvoeringen (bijv.: Flower of Life, volledige Flower of Life, Seed of Life, Venusbloem in verschillende materialen en grootte. Armbanden, hangers, ringen. enz.)Voor meer informatie: http://www.inzichten.com/agenda/inloop-en-kristaldag-18-1-2018.html

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

3 REACTIES

  1. Dank je Manuela voor dit mooie artikel! Ik wilde nog iets schrijven over Moedig Zijn. Ik hoorde een paar weken geleden iemand zeggen dat je twee ‘wetten’ kunt aanroepen. I now activate the vibratory rate of compassion in my heart en I now activate the vibratory rate of confidence in my third chakra’s.
    Vooral laatste bracht in de zonnevlecht bij mij een grote transformatie. Alsof moed doordrong en drukkende zaken niet meer bovenop me lagen maar de moed er dwars doorheen ging. Hierdoor kwamen er openingen en voelde ik hoe klein ik mijn wil had gemaakt. Hierdoor bleef er een kinderlijk bewustzijn in de zonnevlecht zodat alles leek te overweldigen. de kracht die vrijkwam was sterk maar ook bewust dat confidence een geschenk was en niet iets om mee aan de haal te gaan. Het verschil tussen bijvoorbeeld Trust (vertrouwen) en Confidence (zelfverzekerdheid zowel als vertrouwen) is dat laatste de persoonlijke wil naar voren brengt en een stap naar voren doet naar de Goddelijke Wil. Anders blijft Trust soms in Truste ofwel Weltruste en wil het kinderlijke ego bewustzijn in de zonnevlecht gered worden door de Goddelijke Wil. Nu voelde ik hen samengaan waardoor de mens ook haar beleving mag hebben namelijk: het wegnemen van zware gevoelens. Omdat het dan zelf meewerkt krijgt het Ego een gezonde boost.
    The vibratory rate of confidence in de 3e chakra’s breekt met structurele gevangenissen in de zonnevlecht. Hoewel ik inmiddels ook weet dat als men iets vindt dit voor jouzelf van toepassing is omdat je hier aan toe bent, kan het misschien ook iets doen voor mensen die dit lezen en hier aan toe zijn.
    Blessings Manu!

  2. Dank je wel Manuela dat je elke keer weer de moeite neemt om dit voor ons op te schrijven. Ik wens je alle goeds voor 2020 – it will be a lot of fun , Barbara