Het pad der bewustwording gaat gepaard met mooie inzichten en van tijd tot tijd een dalletje. Dalletjes maken ons soms moedeloos: heb ik weer een les te leren?

Ik herinner me nog het moment waarop ten volle het besef tot me doordrong van de situatie waarin we ons bevinden: het was in een openluchtmuseum, waar je terug ging in de tijd van de jaren vijftig. Het leven toentertijd was overzichtelijk, eenvoudig en je wereld was zo groot als je dorp.
Waar de mensen in vroeger tijden tevreden waren met de dagelijkse gang van zaken, voelen wij een interne behoefte aan groei. Vaak voortgestuwd door de moeilijke omstandigheden waarin we ons bevinden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we ons bewustzijnsproces van tijd tot tijd als zwaar ervaren. Het verschil in transformatie van nu met vroeger tijden is enorm.
Hoe vind je hier een weg in?

Tegenslagen: keer naar binnen

Een bekend gegeven: “tegenwind laat je groeien”. Zeker waar, maar als ik voor mezelf spreek: ik heb niet alle tegenslagen in mijn leven met dankbaarheid verwelkomd. Ik voelde op een dieper niveau dat de tegenslagen een functie hadden, maar ik bespeurde bij mezelf regelmatig ook weerstand. Ik had het idee dat ik het thema dat zich aandiende al uitgewerkt had en vond het wel welletjes.
Op andere momenten was ik blij dat het leven eindelijk wat soepeler verliep, zonder obstakels. Dan wilde ik vooral doorhobbelen, zonder ingewikkelde processen.
Maar zoals bij velen liepen mijn aardse behoeften en mijn spirituele proces niet altijd synchroon en stuitte ik op een “obstakel”, in de vorm van een moeizaam contact met iemand anders of een ongewenste situatie.
Er moesten weer lessen geleerd worden. Ons onderbewuste is vele malen wijzer dan ons verstand. Ook al denken we dat we bepaalde lessen al hebben geleerd, het feit dat ze zich aandienen bewijst het tegendeel. Soms duurt het een tijd voordat we een les (willen) leren. Dat geldt in ieder geval voor mezelf! Achteraf was ik altijd blij met de les die op mijn pad kwam.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Weerstand loslaten: een kwestie van oefenen

Onze gedachten en weerstand over onze moeizame situatie maken het lastiger. Naar binnen keren en de gevoelens toelaten die de situatie oproept, is de kortste route naar progressie. Hoe verleidelijk het ook is om een probleem te “parkeren” of er boos om te worden, het gaat daarmee niet weg. En achteraf blijkt het probleem vaak makkelijker te verteren dan je van tevoren dacht.
Ons onderbewuste en het daarmee samenhangende energetische systeem is zo veel wijzer dan we ons bewust zijn. Hoe verder je op het pad der bewustwording komt, hoe meer je leert vertrouwen op je onderbewuste. En hoe minder je de strijd hiermee aan gaat. Met de tijd groeit je vertrouwen in je proces.

Energetische lethargie

Dan zijn er ook nog de dagen dat je je “gewoon” niet fijn voelt. Er is geen directe aanleiding en het is je een raadsel waar je neerslachtigheid vandaan komt. Je neerslachtigheid is energetisch van aard, je hele “zijn” lijkt uit te staan. Je voortvarendheid, optimisme en oerkracht is op dat soort dagen verdwenen. Als het ware weggespoeld onder de douche. Om moedeloos van te worden!
Het hoort erbij, het maakt deel uit van je proces. Wanneer je op energetisch niveau jezelf gaat ontdekken, energieën gaat opruimen en inzichten verwerft, heeft dat invloed op je fysieke en geestelijke lichaam. Er vinden allerlei biologische processen plaats, in je organen en in je hersenen. De veranderingen in je energetisch lichaam worden ook in je fysieke lichaam getransformeerd.
Wanneer je beseft dat deze mindere dagen erbij horen en juist een teken van groei zijn, beleef je ze anders. Het lukt je steeds beter om je er aan over te geven en niet vanuit je verstand te bedenken dat het anders zou moeten zijn.
Ik heb geleerd op deze dagen gas terug te nemen en vooral dicht bij mijn gevoel te blijven: waar heb ik behoefte aan? Gezelschap opzoeken of juist niet, muziek luisteren, een bad nemen… Wat ik merk, is dat dit mijn proces versnelt.
Deze moeizame dagen leiden vaak tot vernieuwde energie, inzichten of ideëen. Het is het vruchtbaar maken van de bodem. Zodat er weer iets nieuws uit kan groeien.

Schrijf

Wat ik cliënten aanraad als ze met hun bewustwordingsproces aan de slag gaan, is het bijhouden van een dagboekje, een schriftje waarin je je proces beschrijft. Schrijf zo uitgebreid of beknopt als je wil, maar schrijf! Momenten zijn vluchtig en worden vaak weer vergeten.
Het opschrijven levert je veel op. Als je terugleest, zie je een patroon. Wanneer je bergen hebt verzet, inzichten over jezelf hebt verworven en je deze toepast in het dagelijks leven, zijn dat transformerende veranderingen. Na een “flow” volgt er een periode waarin voorgaande processen geïntegreerd worden in je systeem, zoals hierboven beschreven. Dit kan je moedeloos en ongeduldig maken, dan is het fijn om vorige fasen in je proces terug te lezen en het vertrouwen te vinden dat je ook deze keer weer op zult krabbelen.

Bekijk jezelf vanaf een afstand

Ik noem dit “uitzoomen”. Je visualiseert jezelf in de kosmos en bekijkt vanaf een verre afstand planeet aarde. Je ziet jezelf en de andere mensen druk in de weer: ploeterend en vooral in gevecht met zichzelf. Dat relativeert nogal. We zijn net een hoop mieren die enorm druk in de weer is met….wat eigenlijk?! Is het probleem dat je nu ervaart werkelijk zo groot als het voelt? Soms wel, maar soms blijkt het mee te vallen.

Lach om jezelf

Ik ben een fervent voorstander van op zijn tijd lachen om jezelf. Het pad der bewustwording is best pittig en zwaar. Het leven is een serieuze aangelegenheid, maar lachen op zijn tijd is erg gezond. Om jezelf of om elkaar!
Zelf heb ik regelmatig om mezelf moeten grinniken als ik wéér dezelfde les voorgeschoteld kreeg en ik in mijn oude patroon schoot. Me daarbij afvragend: “leer ik het dan nooit?!”.

Gun jezelf de tijd en heb compassie

Je lessen inzien en leren kost tijd. Lessen dienen zich in allerlei verschillende vormen aan en soms heb je pas veel later door dat het over hetzelfde thema gaat. Achteraf is het allemaal zo logisch, maar in de waan van de dag ontglipt er wel eens iets. Gun jezelf de tijd die je nodig hebt voor je groei. En vooral: vergelijk jezelf niet met anderen. Ieder ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Heb compassie voor jezelf.

Verbreed je blik

Je bewustwordingsproces_ pieken en dalenStel je open voor informatie die jouw pad kruist. In deze tijd is er informatie in overvloed. Boeken, artikelen en YouTube filmpjes komen voortdurend voorbij. Wees je bewust van hetgeen er op je pad komt. Wanneer je het leest of bekijkt, voel je al snel of het bij je resoneert.
De ervaring leert, dat bepaalde informatie bij fasen in je proces van toepassing is. Je vindt informatie over het thema waar je op dit moment mee worstelt. Wanneer het niet resoneert, wil het niet zeggen dat de informatie niet klopt. Wellicht ben je er nog niet aan toe. Bewaar het artikel of het boek tot een later moment. Je zult zien dat te zijner tijd je oog er “ineens” op valt.

Verruim je blik

Wanneer we het gevoel hebben dat het leven ons tegenzit, vernauwt ons bewustzijn. We zien dan vooral ons probleem en het is lastig om het grotere plaatje nog in ogenschouw te nemen. Om zicht te krijgen op het grotere plaatje, helpt het om onze blik te verruimen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Bijvoorbeeld door de natuur in te gaan. Het opzoeken van ruimte schept ruimte in ons zelf, in onze geest. Ook creatief bezig zijn helpt om een ruimere blik te krijgen.

Onze wegen tot bewustwording zijn zeer verschillend. De overeenkomst bij ons allen is onze intuïtie. Deze functioneert als een innerlijk kompas dat jou leidt op je eigen weg. Luister daar naar, dan zul je begrijpen wat de functie is van jouw dalletje. En het vertrouwen voelen dat er betere tijden komen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

  1. Nou, gekker krijg je het niet. Had ik gister ‘niets’ aan dit artikel (lees: resoneerde niet), kan ik het vandaag weer perfect gebruiken. Dalletje. We klimmen er wel weer uit. Dankjewel!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in