DELEN
Pamela Kribbe channelt Jeshua
Pamela Kribbe channelt Jeshua
Pamela Kribbe channelt Jeshua

Jeshua via Pamela Kribbe over De toekomst
-decemberlezing over 2012-
door Pamela Kribbe

Lieve mensen.
Ik ben bij jullie. Ik ben Jeshua. Jullie broeder en vriend. Dichtbij wil ik zijn. Naast jullie staan. Niet hoog en verheven boven jullie maar als een mens onder mensen. Een vriend onder vrienden. Vertrouw mij en herinner je vanuit je Ziel hoe vaak je eerder in een kring als deze hebt gezeten, op de Aarde. Een kring van gelijken en gelijkgestemden. Stel je voor dat in ons midden, waar de kaarsen branden, er een kampvuur is. Een vuur dat opstijgt tot in de Hemel. Jullie worden gehoord en gezien, door ons en we zijn met velen. Met mij zijn er velen die jullie tot steun willen zijn in deze moeilijke tijden.
Toch ook een tijd van vreugde en nieuwe opstanding. En dit is zo’n moment, vandaag en gisteren vormen een moment, een drempel in de tijd. Een soort van inwijding, waarin jij de ruimte krijgt, helemaal te zijn en te worden wie je bent. Om te gaan staan in jouw licht, je oneindige schoonheid . . . . . en nogmaals te vertrouwen op het leven. En hier te geven van wie je bent en te ontvangen wat je toekomt, wat bij je hoort.

Voel het vuur in ons midden, een etherisch vuur, een verbinding met de Hemel. Een verbinding tussen Hemel en Aarde . . Warm je aan dit vuur. Voel de gelijkgestemdheid met de mensen die hier aanwezig zijn en met mij . . .die spreekt vanuit de Hemel, maar toch ook van binnen ìn jou. Ik bèn jou. Wij zijn samen verenigd in een veld van bewustzijn dat nu steeds dichter de Aarde nadert. Het wil geboren worden en het wordt geboren via en door jullie heen. Een nieuw bewustzijn. Eindelijk na zoveel eeuwen lang van angst, gebrek aan vrijheid, verdrukking inde menselijke geest.

Laat dit een dag zijn van bevrijding. Een samenkomen rond een vreugdevuur. Want een nieuwe tijd is gekomen en zij krijgt hier en nu gestalte door jullie handen, door jullie monden heen. Vier het. Wees er trots op. Je staat hier toch maar weer.
Gepijnigd en soms hevig getraumatiseerd, vanuit het verleden, toch ben je hier weer gekomen. Er is iets wat groter en sterker is dan de angst en de pijn en dat is het Licht van het vuur. Voel de levenskracht en de hartstocht in dat vreugdevuur. Laat het je leiden naar de toekomst.
En wat is die toekomst? Ze ligt in jouw handen. Een blauwdruk van de toekomst van de Nieuwe Aarde is al aanwezig in jouw hart. Dat is waar jouw hart van gaat zingen. Waar je blij van wordt, waar je naar toe wilt.
Sommigen van jullie, hevig ontmoedigd door de pijn en het lijden op Aarde, keren je ogen naar de Hemel, naar niet aardse sferen van Licht en willen daarnaar toe, willen de Aarde ontvluchten . . . .willen daar naar terugkeren en beschouwen het als thuis. Maar ik zeg je, jullie nieuwe huis ligt op Aarde. In de verbinding met deze mooie planeet, zo rijk aan leven en variatie en in verbinding met je medemens . . . . . .daar ligt je bestemming . . . . .

Voel eens de werkelijkheid van de Nieuwe Aarde. Op etherisch niveau bestaat ze al. Voel het maar en laat maar een beeld opkomen van jou Zelf op die Nieuwe Aarde. De toekomst is er al. Wat doe jij daar? Wat is je eerste gevoel als je daaraan denkt? Waar woon je? Zie het huis maar voor je en de omgeving. Laat vooral de sfeer daarvan op je inwerken. De details hoef je niet te weten.
Voel hoe je energie stroomt, hoe je verbonden voelt met de Aarde onder je en tegelijk met de Kosmos . . . .met jouw Ziel die zich heeft verbonden met de Aarde. Zie je toekomstig Zelf maar eens. En wat valt je op, wat is er anders aan die persoon. Straalt ze meer? Voelt zij of hij zich lichter? Lacht ze meer? En wat wil zij of hij tegen jou zeggen? Dit toekomstige Zelf heeft een boodschap voor jou. En met die boodschap creëert dat Zelf een lijntje naar het Nu. Een lijntje van inspiratie en bemoediging. Pak het lijntje op. Voel je gedragen door het leven.
Zo lang ben je tegen gehouden door het verleden, de angsten, de pijn, de weerstand. Nu is het tijd voor de toekomst om jou te leiden. Laat je leiden door de toekomst, door wie je daar bent. Door je stralende Zelf dat los en vrij is geworden van de ballast uit het verleden. Dat is je gids, dat is je weg.
En het verleden dan? Hoe zit het dan met die angst die je tegenhoudt, die je in het heden nog belemmert om werkelijk te zijn wie je bent. Over angst wil ik dit zeggen. Alles staat of valt met jouw perspectief òp de angst. Jouw houding er tegenover. Als je jezelf klein maakt, jezelf doorlopend bekritiseert, negatieve gedachten hebt over je eigen mogelijkheden, krijgt angst gemakkelijk vat op je, en wordt dan alomtegenwoordig.
Angst is een energie en een lévende energie, zoals alles wat ìs heeft angst een bewustzijn en is het een levend iets. En iets wat leeft heeft voedsel nodig om voort te kunnen bestaan, zo ook angst. En angst kan worden gevoed door je gedachtes.
Gedachtes die je aangeleerd hebt gekregen, die je eigen hebt gemaakt, die uit dit leven kunnen komen of nog vanuit vorige levens bij je hangen. Er is een gedachtenveld, een gewoonte om je heen van hoe je denkt en het is de vraag of je daarmee je angst voedt of juist ontdooit en wegneemt.

Hoe voeden jouw gedachten jou? Kijk, angst is een emotie. Een emotie is wat ze is en daar is niets mis mee. Als eerste reactie op iets wat bedreigend is, is angst een heel logische, natuurlijke reactie. Je word bedreigd, er schiet angst door je heen, door je lichaam, het is voelbaar. En dit kan een waarschuwingssignaal zijn voor jou waarop je kunt reageren. In deze vorm is angst zelfs nuttig. Het is een waarschuwingssignaal dat zich via je lichaam manifesteert. Als je daar naar handelt heeft de angst haar functie gehad en lost ze ook weer op.
Maar bij de meesten van jullie is er sprake van een permanente angst, die niet meer te maken heeft met een prikkel uit het heden, maar die is opgebouwd en verdiept vanuit het verleden en die niet is verwerkt en niet is begrepen. Het hangt dan als een zwaarte om je heen die je benauwt en beperkt en wat er gebeurt is dat onbewust jouw gedachten dit veld in stand houden. Gedachtes zoals: ik kan het niet, ik weet het niet, ik kan het niet alleen, ik ben hulpeloos, ik heb een ander nodig om mij de weg te wijzen.

Al dit soort zelf ontkennende gedachtes verstevigen het veld van de angst in je. En ik zeg dit jou niet om je te ontmoedigen maar juist om je te laten zien hoe je van de angst los kunt maken.
Jullie weten allemaal dat als angst je overvalt er op dat moment heel weinig aan te doen is. Het is een scherpe en snijdende energie die je verlamt. Waar je echter wèl wat aan kunt doen is aan jouw gedachte aan de gewoontes die hebt opgebouwd. De manieren waarop je over jezelf nadenkt en jezelf dingen vertelt over wie jij bent en wat je wel of niet kunt. Op het moment dat je vrij wordt van zelf ontkennende gedachtes en dat die ruimte gevuld wordt door begrip voor jezelf, mededogen en mildheid voor alles wat je hebt meegemaakt, op dàt moment krijgt de angst geen voeding meer. Al die lagen die uit het verleden zijn opgebouwd, brokkelen dan af.
Nog steeds kan angst zich dan aandienen, als een scherpe emotie die soms opvlamt, maar je kunt het dan door je heen laten stromen. Je hebt er geen oordeel meer over en je voedt die angst ook niet. Je zegt dan niet tegen jezelf: ik ben bang, ik kan het niet, ik kan het beter niet doen, ik zet een stapje terug, ik houd me schuil, ik verberg me liever. Heel makkelijk ga je van die emotie van angst over in zelf ontkennende gedachtes. Conclusies die je trekt op basis van de angst die je voelt. En het zijn die conclusies, die gedachtes waar jij verandering in kunt aanbrengen.
In plaats van de angst te voeden met je gedachtes -dan ben je eigenlijk een dienaar van de angst-, kun je je ook opstellen als je eigen vriend en gids wanneer je angstig bent. Wanneer je dan angst voelt, kun je dit zien als een oproep aan jezelf. Juist om het krachtigste en meest liefdevolle deel in jou wakker te laten worden.

Als jij bang bent als je angst voelt is dit een schreeuw van hulp naar jou. Er wordt beroep gedaan op jouw Licht. ‘Help mij’, zegt de angst in feite. ‘Ik ben bang’. En juist dan kun je jezelf omhullen met zachtheid en begrip. Dan overstijg je de angst. Dan zeg je er ìs angst maar ik bèn niet meer de angst. Ik ben groter dan dat en dan stop je ermee de angst te voeden. En dan zal die angst geleidelijk aan plaats maken voor vertrouwen. Voor moed en durf en levendigheid, vreugde.
En dan kun je onderscheid maken tussen angst die gebaseerd is op het verleden en angst die te maken heeft met het Nu en dan zal je zien dat de angst van het Nu, beperkt is en heel goed te overzien is.
Het zijn die angsten uit het verleden, vermengd met negatieve gedachtes die de angst voeden die je het soms zo zwaar maken. En ik wil je nu vragen je voor te stellen dat die angst, die samengebalde combinatie van angst en negatieve gedachtes die je al lang met je meedraagt ,stel je die eens voor als een soort donker veld wat om je heen hangt en je kunt ‘t misschien zien dat het op sommige plaatsen om je heen of in je lichaam sterker is dan op andere plekken. Je kunt het ook zien als een sliertige mist of grijze nevel. Neem het gewoon waar.
Wees er niet bang voor want jij bènt het niet, jij neemt het waar . . .Vraag het maar aan de angst om zich te laten zien. Zeg het maar, ‘Ik wil jou zien’, ‘Ik wil begrijpen wie jij bent’. Voel dit, deze lading uit het verleden en kruip er maar in met je bewustzijn. Je hoeft het niet te wòrden maar je wilt het van binnenuit voelen . . . . .zodat je begrijpt wat je dwars zit. Het kan angst zijn dat je voelt maar het kan ook een zwaarte zijn, een depressieve moedeloosheid. Dat is ook hoe angst zich kan manifesteren als je je dichtgeslagen voelt, als je niet goed contact kunt maken met je hartstocht, met het vuur dat in je leeft.
Laat alles wat je tegenhoudt vanuit het verleden nu verschijnen en herinner je dan weer dat vuur dat in het midden van deze kring voor ons brandt. Voel de kracht van het vuur en de helende, zuiverende werking ervan .En stel je nu eens voor dat er achter jou iemand staat die heel veel van jou houdt. En het kan de gids of leraar zijn die je in deze dagen hebt gezien. Je kunt mij zien. Of een ander iemand met wie je sterk verbonden voelt en die voor jou Lichtkracht uitstraalt.
Deze krachtige en wijze gestalte, vol van mededogen voor jouw weg en voor wie jij bent, staat achter jou en helpt je nu om het donkere kleed van het verleden, de mist, de zwaarte, over te geven aan het vuur. Laat wat los wil komen, gaan. Vertrouw het toe aan het vuur. Aan de warmte van het leven. Laat het van je afglijden. En zie hoe het vuur dit moeiteloos in zich opneemt.

dolfijnHet is tijd om los te laten. Het is tijd om vrij te worden. Het is tijd om je Zelf te worden . . . .en tijd om een stap voorwaarts te zetten. Deze dagen hebben we gesproken over angst die je nog kan belemmeren. Dat maakt dat je soms twijfelt om een stap voorwaarts te zetten en soms houd je jezelf verborgen, blijf je in je schulp, vanwege die angst. Realiseer je wel dat dit een prijs heeft. Het kan veilig lijken om niet in de openbaarheid te treden. Niet naar buiten te treden met wie jij bent maar het kost je ook iets. Als je een tijdlang je eigen levensenergie onderdrukt, jouw bezieling, de roep van jouw Ziel, dan voed je eigenlijk de angst. Het nièt naar voren treden, het nièt een stap zetten is ook een daad, is ook een stap. Eigenlijk een stapje die de angst bekrachtigt en hem groter maakt.

Dus realiseer je wel, géén stap zetten is òòk een stap zetten en dit gaat niet ongemerkt. Als je jezelf dwangmatig tegenhoudt en onderdrukt, krijg je op ten duur lichamelijke klachten, emotionele klachten: onrust in je Ziel, ontevredenheid, het gevoel hier niet thuis te horen, het gevoel hier weg te willen. Dat zijn tekenen dat jouw Ziel zich eigenlijk mèèr wil manifesteren en dat je je door iets laat weerhouden.
Laat de angst geen meester zijn over jouw leven. Angst ìs er maar je hoeft haar niet te voeden. Heb vertrouwen in het leven en in de toekomst. Als je je in de ban voelt van de angst reik dan uit naar de toekomst. Het lijntje wat je van daaruit voelde komen. De bemoediging, het vertrouwen, de lichtheid en het gemak waarmee je daar jezelf was. Jezelf bent.
Voel tenslotte die realiteit van jouw toekomstige Zelf, verbonden met je medemens, verbonden met Hemel en Aarde. Voel die aanwezigheid nù om je heen. Voel hoeveel ruimte er voor je is, hoeveel mogelijkheden er zijn om een vervullend en geïnspireerd leven te leiden. Het is er allemaal voor jou.
Ik dank jullie allemaal voor je moed en aanwezigheid en wij blijven naast jullie staan op je weg.
Wij zijn altijd bij jullie

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in