door Conny Janse

Je zelf vergeven

Als we compassie voor onszelf voelen, is leren vergeven de volgende stap in emotionele heling. Totdat we onszelf vergeven, denken we dat we afgesneden zijn van de Bron, het Goddelijke, God (welke naam je het ook wil geven). De valse overtuiging afgescheiden te zijn van de Schepper is de kern van alle lijden en ongemak. De enige manier om de valse overtuiging dat we niet geliefd zijn te helen, is eerst onszelf genoeg liefde en vergeving te geven, zodat we ons open kunnen stellen voor het Goddelijke en het welzijn kunnen voelen dat altijd beschikbaar is als we ons hierop richten.

Het onthouden van vergeving is eigenlijk gemotiveerd door liefde.

Velen voelen dat we dingen hebben gedaan die onvergeeflijk zijn. Als we diep innerlijk kijken zien we dat de motivatie van onvergeeflijkheid eigenlijk liefde is. We vinden wat we gedaan hebben onvergeeflijk omdat we hopen het nooit meer te zullen doen, omdat we niemand of onszelf nooit weer willen kwetsen. Dit is meestal geheel onbewust.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Hoewel dit in de kern een liefdevolle daad is, is het onthouden van eigenliefde en vergeving helaas de oorzaak dat wij ons afgescheiden van God voelen. Derhalve voelen wij ons afgesneden van liefde, wat er voor zorgt dat we dingen doen die uit balans zijn, die in het algemeen leiden tot ongebalanceerde resultaten voor onszelf als wel voor onze broeders en zusters. Met andere woorden: we doen juist dat wat we in eerste instantie wilden vermijden, namelijk onszelf en anderen kwetsen.

Dit heeft niets te maken met slecht zijn en dat wij niet vergeven kunnen worden. Het komt doordat we de energie van “Ik ben overtuigd dat ik slecht ben” in ons energieveld dragen. Door de wet van Aantrekkingskracht, trekken we omstandigheden aan die deze zelfveroordeling reflecteert.

Je hebt niets verkeerd gedaan

Om met dit vergevingsproces te beginnen, nodig ik je uit om terug te kijken op alle ervaringen uit het verleden waar je je schuldig of beschaamd over voelt. Kijk naar wat je echte intentie was toen je deed wat je deed. Als je diep genoeg kijkt zal je ontdekken dat de echte intentie was om voor jezelf te zorgen op de best mogelijke manier op dat moment. Je kunt een beperkte gewaarwording hebben gehad van wat je opties waren en misschien keuzes hebben gemaakt die jezelf en anderen ongewenste resultaten hebben gebracht, maar je hebt gedaan wat je kon op dat moment. Het is absoluut noodzakelijk dat je dit zelf inziet – alle handelingen kwamen voort uit een fundamenteel menselijk overlevingsinstinct, wat in essentie liefde voor jezelf is.

De Bron houdt van ons zoals we zijn, precies zoals je altijd bent geweest en zoals je altijd zult zijn. En omdat de Schepper je onvoorwaardelijk liefheeft, heb je volledige toestemming om onvoorwaardelijk van jezelf te houden.

nieuwetijdskind.com-duifVanuit dit perspectief kun je in je hart kijken en bewust worden van de redenen waarom je de dingen gedaan hebt zoals je ze gedaan hebt. Zie je de zuiverheid van je hart? Gegeven wat we nu weten, kunnen we allemaal terugkijken naar ons groeiproces en zien, dat we de dingen anders hadden kunnen doen in het verleden. Maar het is belangrijk om te zien, waarom je deed wat je gedaan hebt om jezelf te kunnen vergeven. Het is tijd om de last van het verleden los te laten en te stoppen met onszelf de schuld te geven. Als je dit eenmaal doet, zal de kracht van vergeving je energieveld transformeren naar een hogere vibratie en veel meer liefdevolle omstandigheden en welzijn in je leven aantrekken.

Zelfs extreme handelingen zijn gemotiveerd door zelfliefde en zelfbehoud.

Wat ik nu ga zeggen, kan schokkend zijn om te horen, maar ik nodig je uit om een open geest te houden en te luisteren: zelfs wanneer iemand iets extreems doet, zoals het plegen van een moord, zullen ze als ze diep in hun motivatie van dat moment kijken, zien dat ze op het tijdstip van de moord,  echt overtuigd waren dat het hun situatie zou verbeteren. Het was een poging om voor zichzelf te zorgen (lief te hebben), op de enige manier waarop ze dat op dat moment konden. Dit geldt voor ons allemaal, voor al onze handelingen/daden. Controleer dit zelf maar.

Ik moedig of vergoeilijk geen enkele handeling/daad aan die lijden toebrengt aan een ander of aan jezelf. Ik probeer je alleen bewust te maken van het feit, dat alles wat we gedaan hebben, vergeeflijk is, als we echt diep en eerlijk in ons hart kijken en zien dat in de kern onze daden/handelingen, ingegeven worden door het verlangen zo goed als we kunnen van onszelf te houden.

Vergeving is niet eens een onderwerp vanuit het perspectief van de Schepper

Tot je leert jezelf te vergeven, kan het voelen alsof God je niet vergeven heeft. Maar dit gevoel van afscheiding is slechts een illusie. De scheiding treedt alleen op in onze geest. Onbewust scheiden wij onszelf af van de Bron/God omdat we denken geen recht te hebben op liefde, niet omdat Hij dit zo uitgesproken heeft.

Om zelfvergeving te ervaren, nodig ik je uit om door de onvoorwaardelijk liefhebbende ogen van de Schepper te kijken. Er is niets dat jij kunt doen, wat je uit het hart van God kan verwijderen. In wezen, is vergeving, vanuit het perspectief van de Schepper, geen onderwerp, omdat je niets verkeerd hebt gedaan. We moeten allemaal leren en groeien en handelen in overeenstemming met welk stadium van groei we op dat moment hebben bereikt.

De enige reden voor het concept Vergeving, is dat we geloven iets verkeerds te hebben gedaan. Om deze reden moeten wij ons zelf vergeven.

De Bron is als de zon, hij schijnt op ons allemaal. We moeten leren ons zelf te zien, van onszelf te houden en vergeven zoals de Schepper ziet en van ons houdt: onvoorwaardelijk. Kijk naar wat je gedaan hebt, kijk naar de motivatie op dat moment, vindt de plaats in de kern waar je handelde vanuit wat je dacht dat juist was op dat moment, met het bewustzijn van dat moment. Zie het, houdt van jezelf, en vergeef jezelf.

De deur naar het Goddelijke gaat open als we de deur naar onszelf openen

Als we onszelf vergeven, opent de innerlijke deur naar liefde. Het is heel magisch. Nu zijn we in staat Universele Liefde en welzijn, die op ons gewacht hebben achter de door ons gesloten deur, te voelen. De waarheid is dat we altijd toegang hebben gehad tot deze helende liefde, maar omdat we ons zelf gegijzeld hielden door zelfveroordeling, konden we het niet voelen. Het is een heerlijke opluchting om de warmte door je heen te voelen stromen als je jezelf opent voor compassie en zelfvergeving.

Begin waar je schaamte of schuld voelt

love never failsTijdens het leren jezelf vergeven, werk je eerst op de voor de hand liggende gebieden, ervaringen die je in het verleden hebt gehad die gevoelens van schuld of schaamte oproepen. Als je daaraan werkt, wordt je bewust van andere, meer subtiele manieren waarop je liefde voor jezelf onthouden hebt, jezelf veroordeelt, en je afgescheiden hebt van God.

Als kinderen, zijn velen van ons beoordeeld/veroordeeld als we onze ouders/verzorgers een moeilijke tijd bezorgden. Hun zelfveroordelingen werden op ons geprojecteerd. Dit is een heel normaal verschijnsel. Maar deze oordelen hadden niets met ons te maken.

We hebben de neiging een beeld van onszelf te vormen door de manier waarop anderen op ons reageren. Dit geldt voor iedere reactie die iets of niets met ons te maken had. Als kinderen waren we te jong om ons af te vragen of deze veronderstellingen, die gebaseerd waren op de reacties van anderen, juist waren. Uiteindelijk begonnen we ons “slecht”, verkeerd of verknipt te voelen. Dit is de kern van de wond.

Nu deze dynamiek bewust is, moet je op de tekenen in het dagelijkse leven letten. Word je bewust van de momenten dat je jezelf slecht, verkeerd, niet goed genoeg, niet slim genoeg, machteloos e.d. voelt. Let op de dingen die je over jezelf zegt of denkt. Ons werk is bewustzijn, liefde en vergeving te schenken aan al deze plaatsen in onszelf. We moeten naar de plaats reizen om de originele wond te achterhalen en zien dat de negatieve ideeën die we overgenomen hebben eenvoudig niet waar zijn. We zijn uniek, geweldig en geheel en al liefde waardig precies zoals we nu zijn en waren.

Nog meer subtiele lagen presenteren zich voor vergeving.

Als deze oordelen en negatieve overtuigingen over jezelf naar boven komen, zoek dan in je hart naar de waarheid: de deugdelijkheid en zuiverhuid van je hart en de intentie om jezelf lief te hebben. Pas begrip en vergeving toe op:

–          Alle dingen waar je voor veroordeeld werd als kind en jezelf nog steeds voor veroordeeld

–          Voor het hebben van zogenaamde negatieve gevoelens zoals angst, boosheid, gekwetstheid.

–          Alle negatieve gevoelens zijn een direct resultaat van de ervaringen die je hebt gehad. Je bent niet slecht of verkeerd omdat je ze hebt. Gevoelens zijn de neutrale, gezonde reacties op situaties. Wat NIET gezond is, is deze te onderdrukken en de gevoelens en jezelf te veroordelen.

–          Niet in iemands idee passen van hoe je zou moeten zijn

–          Precies zijn zoals je bent – fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel – op je eigen geweldige unieke manier

–          Straf en andere trauma’s die je ervaren hebt

–          Straf krijgen en het ervaren van andere vervelende omstandigheden betekenen niet dat je een fout begaan hebt of dat je slecht bent

–          Fouten maken terwijl je leert, het verhogen van bewustzijn en evolutie

–          Er zijn geen fouten vanuit het perspectief van de Schepper: Er zijn alleen leer ervaringen.

–          Zelf vergeving opent de deur naar overvloed

Als we de deur openen om vergeving te ontvangen, openen we de deur naar allerlei vormen van overvloed en welzijn. Het komt allemaal door dezelfde deur. Niet alleen liefde voor onszelf, maar liefdevolle verbindingen en waardering van andere mensen, vervullende ervaringen, manieren om jouw unieke gaven te uiten, geld, etc.

Jezelf vergeven verandert je energieveld totaal. Als je begint te oefenen, richt je jezelf op een hogere, meer liefdevolle Bron van energie. Als je liefdevoller voor jezelf bent, trek je omstandigheden en mensen aan die ook liefdevoller zijn door de wet van Aantrekkingskracht. Zo binnen zo buiten.

De enige die je ooit hoeft te vergeven ben jij zelf

Afbeelding Vrouw (engel)We kunnen niet geven wat we niet hebben. Als we liefde aan anderen onthouden, is dat omdat we het aan onszelf onthouden. Als we het onszelf onthouden, is het omdat we niet volledig vergeven hebben. Deze stap is absoluut essentieel voor we werkelijk iemand anders kunnen vergeven en liefhebben.

Jezelf vergeven verandert de uiterlijke realiteit compleet. Wat je innerlijke realiteit is, wordt naar buiten geprojecteerd. Als ik een conflict met iemand heb, is dat conflict eigenlijk alleen met mezelf. De andere persoon speelt de rol van een stem in mijn hoofd.

Als je merkt dat je iemand liefde onthoudt, vraag jezelf af waarom. Dan zie je hoe jij jezelf liefde onthoudt om dezelfde reden. Als je iemand veroordeelt of een oordeel hebt over iemand, veroordeel je dat deel dat zij reflecteren.

Je bent niet schuldig aan welke zonde dan ook. Maar je gelooft van wel. En zolang je dit gelooft, zal je vergeving nodig hebben. Het is de enige manier om de zelfopgelegde illusie in stand te houden.

Normaal gesproken is het aspect dat ik veroordeel van iemand, het aspect dat zich schaamde in mijn jeugd. Bijvoorbeeld: als je jezelf met kracht liet horen en dat was bedreigend voor je ouders, dan is de kans groot dat jij je ging schamen en dat je moeite hebt om in je kracht te staan als je volwassen bent. Als gevolg hiervan is er, als je met mensen te maken krijgt die volledig in hun kracht staan, op een gezonde manier en/of hun kracht op een ongeheelde manier gebruiken om anderen te overheersen, een goede kans zijn dat jij hen zult veroordelen, omdat jij je schaamt voor het hebben van welke vorm van kracht dan ook.

Dus wanneer je liefde en vergeving toepast op plaatsen waar je beschaamd werd als kind, omdat je krachtig optrad, zal de dynamiek met andere machtige/krachtige mensen veranderen. Je zult je veel minder geïntimideerd voelen door hen en daardoor veel minder geneigd zijn te veroordelen.

De kracht van vergeving kiezen is een voortdurend proces.


Houden van jezelf en jezelf vergeven, gebeurt niet zomaar en we zijn en blijven ook niet zomaar geheeld. We moeten er keer op keer voor kiezen als er nieuwe lagen van ons wezen onthuld worden voor heling. We moeten ons werk blijven doen. Iedere keer dat we voor liefde kiezen, openen we de innerlijke deur naar de Schepper en voelen ons afgestemd op het grote, ongelimiteerde energieveld van licht, liefde, compassie, vergeving, heling en welzijn die altijd beschikbaar zijn, en die wij in wezen ZIJN.

Conny Janse

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

 1. Inderdaad een slachtoffer rol geeft j niets. Niet datgene waar ik voor op aarde ben gekomen. Maar eerst het besef hebben. Dan kan.ik verder. Helemaal juist, de bron v liefde zijn wij zelf.
  Bedankt Conny voor deze blog.

 2. Vergeving is uiteraard prima middel om iets te verwerken.

  Maar toch,
  wWanneer men zichzelf niet als slachtoffer ziet, en zich de dingen niet persoonlijk aantrekt, valt er ook niets te vergeven. Het kwetsbare ego speelt hier dus een rol, evenals het terugdenken aan het verleden

  • @Lia,

   Hoi Lia

   Het verleden achter je laten is het beste.
   Je moet weer verder.
   De mensen die voordurend zeggen van
   Ik heb altijd pech. Ze moeten mij weer hebben.
   Het eeuwige slachtoffer.
   Die mensen hangen te veel aan wat er gebeurd is.
   Ik heb ook gerust wat bagage.
   Maar ik heb het gedumpt.
   Weg ermee.
   Dat ego heeft verdorie wat voeten in de aarde hoor.
   Poeh.
   Fijne dag nog.

 3. Je zelf vergeven.

  Dat zijn dingen waar je weleens tegen aan kan lopen.
  Maar ach denk ik dan. Het kan toch niet zo erg zijn.
  Iedereen maakt zijn eigen fouten.
  Je bent een mens geen engel.
  Soms wel eens dezelfde. Een valkuil. Een soort test
  Je wordt op de proef gesteld.
  Vervolgens ga je erover nadenken. Voor wie doe ik het.
  Voor wat. Wat heb ik vroeger gedaan .gezegd.
  Wat zijn de gevolgen hiervan.
  Ach denk ik dan. Het zij mij vergeven. compassie dus.
  Het kan nooit zo erg zijn geweest. Ik moest het nog leren.
  Wel moest ik even nadenken wat er stond over iemand
  Die een moord heeft begaan. En het hoe en waarom.
  Dat is weer andere koek zeg. Een moeilijk onderwerp
  Ik kan daar ook geen mening over geven.
  Erg moeilijk om daarin te verplaatsen.
  Al met al verder op het pad van leren en ondervinden.
  En vooral je zelf vergeven. Daar draait alles om.

  Denk ik dan. Ik wordt op de proef gesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in