DELEN
Emerald Green Flame Activation (1)

Aartsengel Metatron

2013 – De Uitzonderlijke 2de Helft van het Eerste Jaar!

Emerald Green Flame Activation (1)

Gegroet Meesters!

Wij omcirkelen elk en iedereen van jullie met een koesterende energie en met het gebied van zelfbekrachtiging, want jullie allemaal zijn waarlijk Meesters op jullie pad van Ascentie. Het is ons doel om jullie inspiratie en duidelijkheid aan te bieden, maar inderdaad is het eens en altijd een vereiste dat JIJ, als een heilig en soeverein WEZEN, onderscheidingsvermogen praktiseert met deze en welke van dergelijke “gechannelde” berichtgevingen dan ook.

Wij zullen deze boodschap beginnen vanuit het standpunt van de overblijvende “2de helft’ van 2013, een waarlijk veelbelovend jaar, door de intensiteit van het centrale doel van de ingewikkelde frequenties die plaatsvinden te adresseren.

Wij zullen eerst de grote Waarheid versterken, dat de Ascentie van de Planeet inderdaad gebeurde. De mensheid in het collectieve bewustzijn heeft het verwerkelijkt. Maar wij willen verduidelijken dat het de graduatie van de Planeet Aarde is, een uitbreiding in/naar 12 Dimensies die er plaatsgevonden heeft.

Metatron
impressie van Metatron

Wij vertellen jullie dat de Planetaire Ascentie een nieuw begin is. De energieën rondom jullie heen en alles binnenin het Aardegebied is in een andere omstandigheid. De matrix is absoluut verschoven. En voor zovelen van jullie, is de nieuwe matrix niet precies waar jullie op anticipeerden. Wat er voor jullie overblijft in de tweede helft van 2013 – Jaar Eén van de Nieuwe Aarde, zal een vierkantige fase van intensiteit hebben. Het is intens, maar het is uitermate belangrijk. Het kan klaargespeeld worden, maar als je niet ‘opstaat’ jegens de uitdaging, kunnen de energieën jou in staten van verwarring en apathie achterlaten. 2013 is een jaar van formatterende (indelende) coderingen, en het is binnenin de vierkantige invoering, van een equinox, zonnewende, maansverduistering en zonsverduistering dat twee ongelooflijke ter zake dienende gecodeerde-portalen zich voordoen. Deze zijn de “Groene Straal Activering” in augustus en de “Herleving’ Formattering” in September. De laatste welke in de zonsverduistering van november completeert.

De Groene Straal Oneindigheids-Poort Activering  

In augustus doet zich de Groene Straal Oneindigheids Portaal zich voor in de openingsactivering van de Groen Vlam. De primaire openingspiek is van 12-21 augustus 2013.

Dierbaren, Net zoals jullie dimensionale toegang toenam met de planetaire Ascentie, zo ook deed jullie chakra-gebied dat. Aldus is het dat de eerste Heilige Coderingen van elke nieuwe chakra ontvangen en geïnstalleerd kunnen worden beginnend in het Eerste Jaar van de Nieuwe Aarde.

En wij vertellen jullie dat de 4de, 8ste & 9de dimensies geformuleerd zijn door en met de Smaragdgroene Straal. De 8ste & 9de dimensies zullen beginnen met het voltooien van de ontvangst van de Geo-Coderingen van Thoth, door de opening van de Smaragdgroene Vlam Activering. Het initieert in de 8ste maand en voltooid in de 9de op de Equinox. De openingsfase begint met de Perseid Meteoren invoering, en resulteert ten behoeve van de volle maan. (Begrijp dat astrologische en astronomische gebeurtenissen energie verschuivende katalysatoren zijn, en op de Nieuwe Aarde,zijn deze de basis mechanismen van de nieuwe paradigma formatie.)

Tipton
James Tipton schrijft onder het pseudoniem Tyberonn

De Smaragdgroene Vlam is een trillingsessentie welke Genezend & Voedend/Koesterend is, en door het ontvangen van de Coderingen van de Groene Straal Activering, zullen de 8ste en 9de Chakra Gebieden uitbreiden in/naar meer heldere ontvangst en waarneming van en naar de 8ste en 9de dimensie in het Fysio Rijk (natuur/natuurlijke Rijk), en in/naar het 16de-18de Chakra zintuig van het etherische niveau 13-20-33 Mer-Ka-Na Gebied.

Overeenkomstig kan de mensheid deze coderingen ontvangen als zij de portaal downloads van de Groene Straal Oneindigheids (8) Portaal voltooien. Deze coderingen zijn samenwerkend in/naar de 8ste & 9de Fysio-Chakra’s, via de begeleiding van Aartsengel Raphael.

Als jullie meer gesetteld raken in de hogere frequenties van de Nieuwe Aarde, rust de plicht op jullie om de uitgebreide Chakra uitlijningen van het Kristallijne Licht Lichaam, de Mer-Ka-Na, te kalibreren/ijken. Het is natuurlijk dat de Aarde Haar resonantie aanpast om de chakra centrums van de planeet te vervormen om de energieën voor de mensheid te ontvangen en te distribueren.

Kracht Datums & Activeringsfasen van 2013

De energieën van 2013 zullen ietwat minder intens zijn dan het voortdurende bombardement van zonnewind versterkers en astro portaal gejaagdheid in 2012 die gemaakt werden om het Kristallijne Raster af te maken, en in vriendelijkheid jullie in/naar een opwaartse verschuiving dwongen. 2012 was een jaar waarin iedere maand opeenvolgend de frequentie lat verhoogde. Het was een hindernis parcours van toenemende frequenties. In 2012 maakten jullie je gereed voor de uitbreiding.

Dus in 2013 herformatteren jullie met betrekking tot de Nieuwe Aarde. De frequenties welke voortdurend binnenstroomden vorig jaar, moeten nu fijn afgestemd worden. Jullie hebben diverse punten van ontspanning in 2013 die jullie toestaan om weer wat op adem te komen. Desalniettemin bevat het jaar twee essentiële vierkantige krachtfasen welke inspanning zullen vergen.

Twee vierkantige fasen van intense energie aanpassingen zullen plaatsvinden. Deze zijn de fasen wanneer jullie zullen ontdekken waar jullie werkelijk van gemaakt zijn, en dat jullie beseffen van hoever jullie gekomen zijn. Je moet positief en gefocust blijven op wat van belang is gedurende dit jaar. Wat jij kiest om je op te focussen wanneer klankrijke invoegingen meer uitdagend worden, zullen alles bepalen. Het is essentieel dat je op jouw pad blijft, en inderdaad door dat te doen zal jij je veel verder uitbreiden dan dat jij je kunt realiseren.

2013 is een jaar van hergeboorte en herleving. Het is een jaar waarin jullie zullen leren hoe in de dimensies 5-12 te navigeren. Het is een jaar waarin jullie coderingen voor de nieuwe dimensies zullen ontvangen. Door het bereiken van dimensionale samenhang zullen jullie in/naar een grotere resonantie met de bewuste aardse Koninkrijken uitbreiden. Dit was niet volledig mogelijk vooraf aan de Ascentie. Deze integratie kon logischerwijs niet bereikt worden totdat het Kristallijne Raster voltooid was in december 2012. Dienovereenkomstig is 2013 het jaar voor een dergelijke formattering.

De overblijvende sleutelfasen zijn gecodeerd & meerzijdig. Elke van de onderstaand datums in 2013 bieden het volgende aan:

Augustus 16-21 – De Groene Straal Activering

September 20- 22 – Equinox ‘Tijd-Poort’ Portaal van Herleving

Oktober 18 – Maansverduistering

November 3 – Zonsverduistering

December 21, 2013 – Zonnewende

Het “Tijd-Poort Herleving’ Portaal’

Het Herleving’ Portaal doet zich voor vanaf de Equinox in September & voltooid met de Zonsverduistering. Deze opening zal de Nieuwe Aarde uitlijnen met 3 fasen van verlichting. Twijfel er niet aan dat, net zoals er sterrenpoorten en wormgaten zijn die de planeet (en de mensheid) verbinden met de hogere dimensies, er ook “Tijd Poort Portalen” zijn die met betrekking op andere tijdvakken verbinden.

Net zoals gelijke frequenties aantrekken via de “Wet van Harmonische Slingerende Bewegingen (Oscillatie)”, lijnen de trillingsgebieden van de planetaire “tijdperken” zich aldus natuurlijk uit. Er zijn 3 “Gouden Tijdperken” waarin velen van jullie aanwezig waren en die zeer hoge niveaus van bewustzijn bereikten. Deze zijn:

1) Het Gouden Tijdperk van Atlantis (Poseidon Wet van Eén)

crystalline 2012   Een kijkje in het Prachtige Jaar dat voor ons ligt   James Tyberonn

2) Het Gouden Tijdperk van LeMuria

3) Het Gouden Tijdperk van Griekenland

Door de Aquarius Verschuiving, 144-Kristallijne Raster en de uitbreiding in/naar 12 dimensies, zijn jullie in staat om de kenmerken en codes van deze hogere tijdsperiode in/naar een meer rechtstreekse harmonische relatie te trekken met de doorgaande opwaartse verschuiving van de mensheid in de huidige tijd. De codes van deze tijdperken zullen toestaan voor een veel nauwere tussenkoppeling met de 3 gouden tijdperken die genoemd werden.

Dit zal de mensheid ondersteunen door het gelijktijdige tijdsaspect van deze fasen toe te staan meer volledig te integreren met de onwikkelende fase die jullie betreden. De twee fasen van het tijdperk van het Gouden Tijdperk van Griekenland en van Poseidon.

De gouden Coderingen van Griekenland & Poseidon zullen binnengebracht worden door de planetaire ‘Naval’ (navelstreng) Portaal van Delphi en de Coderingen van het gouden LeMuria zullen het aardegebied bij Rapa Nui binnenkomen. Dit zal zich voordoen via de 10de, 11de en 12de dimensies en worden ontvangen via de 10de, 11de en 12 Fysio Chakra’s in het Mer-Ka-Na gebied, en door de 20ste en 33ste chakra’s van de etherische niveaus van het Mer-Ka-Na gebied.

Het zou jullie niet moeten verrassen dat alle 3 deze (voorafgaande)  Gouden Tijdperken fasen waren waarin velen van jullie aanwezig waren en zijn, in gelijktijdige tijd. Wij vertellen jullie dat deze aspecten van jullie multidimensionale zelven een belangrijke rol spelen bij het coördineren van het harmonische raakvlak dat zich voor zal doen in het “Herleving’ Portaal”. Dat is waarom sommigen van jullie opgeroepen zullen worden om deze energieën met de download te verankeren bij de twee primaire Sterren-Poorten van Delphi & Rapa Nui. Dit is de reden dat wij het kanaal dirigeerden om groepen naar deze locaties te brengen gedurende de twee equinoxen van 2013

Herontdek de Passie in 2013!! 

 

Dierbaren, het is tijd om de passie en vreugde te herontdekken, zoals ook de Meesters van het Gouden Tijdperk dat deden. Het is tijd om de balans te herkrijgen. Het leven is niet bedoeld om alleen uit werken te bestaan, eerder het eigen vermogen van welzijn en wat binnenin ingedamd is, de vervoering van gelukzaligheid. Vreugde heeft een geometrische code en patroon, en jullie kunnen vreugde ontdekken en inderdaad verzorg het!

Geluk is vereist, en wij vertellen jullie dat de energie van passie de aansturende motor is van manifestatie. Passie is het weefsel van jullie levenspit & is een essentieel deel van de onversaagdheid van het hart en de wil. Jullie zijn niet bedoeld om onverschillig, droevig of apathisch te zijn!

Leren om vreugde te creëren en te projecteren is een gigantische bewerkstelliging! En inderdaad heeft vreugde een geo-gecodeerde essentie welke ontvangen kan worden in de Herleving van 2013. En denk eraan, je bent nooit “te oud”. Je bent hier met een doel en dat is om het leven volledig te leven en de NIEUWE AARDE te creëren!

Wanneer je periodes van uitgeputheid of apathie binnengaat MOET jij jezelf uit hen vandaan werken. Vind vreugde, spiraal niet af in/naar onverschilligheid, want ieder moment van het leven is kostbaar en nuttig!

Sluiting

Lieve Meesters, een waarlijk krachtige periode is nabij, en het is een energie van uitzonderlijke belangrijkheid.

Neem tijd in de fase van de Smaragdgroen Vlam om je te verbinden met de Devas & de Meesters van het Planten Koninkrijk. Als je niet in staat bent om naar de Sequoia te gaan, vind een krachtige eik of bewuste boom bij jou in de buurt en verbind je in een opwaartse verschuiving met betrekking tot deze genezende wezens in de berichtgevingen die wij gedeeld hebben (**Cobie – worden vermoedelijk nog vertaald zodra er een gaatje is….) Want door dit te doen breid jij uit in/naar een hernieuwing van een verloren geschenk. Want zien jullie, Dierbaren, velen van jullie zijn jullie verbindingen met de bewuste Meester Bomen en het Planten Koninkrijk vergeten. Wij vertellen jullie dat velen van jullie in de pre-dualiteit bestonden van LeMuria als Devic projecties van de meester Bomen in de rijken van Fae. Het was een tijd van magie. Het is aan het terugkeren.

atlantis490 2012   Een kijkje in het Prachtige Jaar dat voor ons ligt   James Tyberonn

Ten behoeve van de September Equinox, mediteer en verbind je met de Gouden Tijdperken, want de kenmerken zijn van een zeer hoge trillingsresonantie die in de 12de dimensie binnenkomen. Jullie zullen een hernieuwde liefde voor het leven ontdekken, een vermindering van angst en zelftwijfel. Jullie zullen een verjonging bereiken in jullie tred welke grotere welzijn en vreugde toestaat. Jullie zullen passie opnieuw ontdekken, en een nieuwe benadering tot jullie leven nemen. Jullie zullen “Goud” worden.

2013 heeft nochtans veel op voorraad. Het is een geplande tijd voor herleving, voor nieuwe paden, voor de herontdekking van passie. Het is een jaar waarin jullie zullen leren hoe te navigeren in de dimensie van 5-12. Het is een jaar waarin jullie coderingen zullen ontvangen voor de nieuwe dimensies. Door het bereiken van dimensionale samenhangende resonantie met de bewuste Aardse Koninkrijken zullen jullie op onverwachts ‘iets goeds te ontdekken manieren’ (serendipiteit) uitbreiden die jullie je nu nog niet eens voor kunnen stellen.

Wij eren jullie. Koester elkaar, koester de Koninkrijken van de Aarde, en breng LIEFDE tot uitdrukking, onvoorwaardelijke Liefde op de Nieuwe Aarde. Wees aardig voor jezelf, want jullie zijn echt waardig en leiden de weg naar een nieuw tijdperk, een Herleving van grote voltooiing.

Ik Ben Metatron en Ik deel met jullie deze Waarheden. Jullie zijn Geliefd.

En zo zij het … En zo zij het.

The above channel is copyrighted © James Tyberonn All Rights Reserved www.Earth-Keeper.com

The 3d copyrights of this Metatron message via James Tyberonn are the exclusive copyrights of Earth-Keeper publishing. We offer this message in love. It may be shared online with expressed permission from EK Admin, as long as you do not charge for it, do not alter , abridge or edit it any way, credit the website & 3d author receiver and include this entire copyright notice . It may not be posted on U-Tube or printed in books or magazines without expressed written permission from Earth-Keeper Admin Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 

2 REACTIES

  1. hartelijke dank voor het Channelen, vertalen en het plaatsen!

    Wat mooi… 🙂

    liefs, Henriëtte <3 xxx 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in