autisme- overprikkeling

Geschreven door Herbert van Erkelens.

Autisme betekent dat er een stoornis in de hersenen zit. De prikkel- en informatieverwerking is verstoord waardoor iemand met autisme moeilijkheden ondervindt op het gebied van communicatie, sociale interactie en verbeeldend vermogen. Dat is het beeld dat algemeen geschetst wordt en ook door de Nederlandse Vereniging voor Autisme wordt gehanteerd. Mensen met autisme zouden volgens deze vereniging leven in een wereld die ze niet begrijpen. Maar als ouder van een dochter met PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis binnen het autismespectrum, vraag ik mij af of dit beeld wel klopt. Want dat is maar één bepaalde manier om naar autisme te kijken. In ieder geval vind ik het niet gewenst om een kind een stoornis aan te praten als die niet gelokaliseerd en ook niet nader gespecificeerd kan worden. Want dat is de betekenis van PDD-NOS: een diep doordringende stoornis in de ontwikkeling (Pervasive Development Disorder) die niet nader gespecificeerd kan worden (Not Otherwise Specified).

Inmiddels zijn er studies verschenen waarin de scheidslijn tussen kinderen met en kinderen zonder autisme aan het vervagen is. Sue Bennett die zich autisme coach noemt wijst erop dat kinderen met veel talent of een bepaalde gave onderdeel van het autismespectrum kunnen zijn: ‘Zowel kinderen met een gave als kinderen met autisme neigen ertoe vaardigheden te hebben die op het rechterbrein zijn gebaseerd – zij hebben als kenmerk een grotere rechterhersenhelft en hebben meer kans om anomalieën in de linkerhersenhelft te vertonen. Kinderen met een gave of savants hebben typisch vaardigheden die aan het rechterbrein ontspringen zoals kunst, muziek en wiskunde. Beperkingen hebben deze kinderen doorgaans bij hersenactiviteiten die normaal gesproken in het linkerbrein plaatsvinden zoals talen en sociale vaardigheden.’ Ook wordt er op internet een verband gelegd tussen indigokinderen en autisme. De kinderen met autisme zouden volgens Paula Peterson van Earthcode ‘de andere indigokinderen’ zijn.

linker -en rechter hersenhelft

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Tenslotte is er meer bekend geraakt over de functie van de rechterhersenhelft. Neuro-anatoom Jill Bolte Taylor heeft in 1996 een ernstige hersenbloeding in haar linkerhersenhelft gehad. Vele functies van die linkerhelft vielen uit waardoor zij meer en meer in de persoonlijkheid van haar rechterhersenhelft verzeild raakte. Zij werd tot haar verrassing een energetisch wezen dat één met de hele kosmos was en diepe innerlijke vrede ervoer. Wat wij normaliter onze identiteit noemen verdween bij haar geheel uit zicht naarmate de bloeding voortduurde. Ze wist niet meer wat een moeder was of dat zij een moeder had. Als er zo’n ingrijpend verschil is tussen de linker- en rechterhersenhelft, dan kunnen we ons voorstellen dat kinderen met een dominante rechterhersenhelft bijzondere aanpassingsproblemen hebben in een wereld die voornamelijk door de linkerhersenhelft is gecreëerd. Ook wordt er op internet geopperd dat mensen met autisme een niet-lineaire geest hebben. Dat zou de vaardigheden van de (wiskundige) savants onder hen verklaren. En het niet-lineaire brein zit rechts.

Het zou best mogelijk zijn dat kinderen zoals onze dochter baat heeft bij lesmethoden die speciaal gericht zijn op kinderen met een dominante rechterhersenhelft. Die worden door Linda Kreger Silverman de ‘Visual-spatial non-sequential learners’ genoemd. Zij zijn visueel-ruimtelijk en niet auditief-logisch ingesteld: ‘Zij leren alles tegelijkertijd en wanneer het kwartje gevallen is, vergeten zij het geleerde nooit meer. Zij leren niet via herhaling en drilmethoden. Zij leren van het geheel naar het deel en zij moeten eerst het grote plaatje zien voordat zij de details kunnen leren. Zij zijn “non-sequential” wat betekent dat zij niet op de stap-voor-stap manier leren waarmee de meeste docenten onderwijzen. Zij arriveren bij correcte oplossingen zonder stappen te nemen, dus is het vaak onmogelijk voor hen om “hun werk te tonen.”

Zij kunnen moeilijkheden hebben met gemakkelijke taken, maar tonen verbazingwekkende vaardigheid voor moeilijke, complexe taken. Zij zijn systeemdenkers die grote hoeveelheden informatie uit verschillende domeinen kunnen orkestreren, maar zij missen vaak de details. Zij neigen op organisatorisch gebied in het nadeel te zijn en zijn onbewust wat tijd aangaat. Zij zijn vaak creatief, technologisch, wiskundig of emotioneel begaafd.’ (Zie ook: Visual-Spatial Learners) Hoewel van leerlingen met autisme altijd wordt beweerd dat zij zich goed op details kunnen richten en het grote overzicht juist missen, zou het best de moeite waard zijn om leermethoden op hen uit te proberen die speciaal voor de rechterhersenhelft bedoeld zijn. Mijn dochter heeft het omgaan met de computer zonder noemenswaardige hulp en met vallen en opstaan onder de knie gekregen. Zij is nu de computerspecialist thuis en ze verricht daarbij allerlei handelingen zo razendsnel dat wij niet kunnen volgen wat zij doet.

Verschillende theorieën proberen het denken en het gedrag van mensen met autisme te verklaren, maar die theorieën zijn eerder beschrijvingen dan verklaringen. Autisme wordt daarbij inderdaad gezien als een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. De centrale coherentietheorie stelt dat mensen met autisme ernstige problemen hebben met het betekenisvol integreren van wat zij waarnemen. Zij zouden sterk gericht zijn op details en moeite hebben hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Maar wat zit daarachter? Gedragstherapeute Leslie Morrison meent in een interview op Earthcode (Angels Disguised ~ The Other Indigo Children) dat kinderen met autisme in feite hooggevoelige kinderen zijn die geen filters gebruiken voor de informatie die bij hen binnenkomt. Alle informatie komt bij hen naar binnen en zij weten niet hoe zij van deze informatie een zinvolle selectie kunnen maken. Zonder hulp zullen zij dat ook niet leren en daarom is het van vitaal belang dat zij op jonge leeftijd in een omgeving verkeren die hen aanmoedigt met informatie naar buiten te komen. Wanneer het proces van communicatie eenmaal op gang komt, kan ook het gedrag verdwijnen dat de omgeving als typisch autistisch ervaart.

Een tweede verklaringsmodel stelt dat mensen met autisme een ‘theory of mind’ hebben die slecht ontwikkeld is. Mensen met autisme zouden zich geen beeld kunnen vormen van wat zich in de geest van anderen afspeelt. Zij zouden zich dan ook moeilijk kunnen verplaatsen en inleven in de gedachten, gevoelens en intenties van een ander. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze zienswijze voor de huidige generatie kinderen met autisme niet klopt. Morrison noemt als een van de opvallendste eigenschappen van de kinderen met wie ze werkt hun groot inlevingsvermogen. Dit natuurlijk talent voor empathie tonen zij vooral incidenteel: ‘En zo hebben we te maken met kinderen die vaak niet socialiseren of weinig contact met anderen hebben en toch op cruciale momenten diep mededogen tonen. Het lijkt er bijna op of zij op die momenten wachten om hun mededogen te tonen en het is werkelijk heel bijzonder als het gebeurt.’ Om deze reden kan het voor een ouder of een hulpverlener juist een verrijking zijn om met een autistisch kind om te gaan. Waar een kind met autisme opduikt, heeft het de potentie in zich om de omgeving ten goede te veranderen. Want het reageert alleen op liefde. Daarom meent Morrison: ‘Zij zijn een geschenk, geen probleem. Zij brengen de gave met zich mee om jou bewust te maken van wie je werkelijk bent. Ik heb zoveel geleerd over mijzelf, om zoveel mogelijk authentiek te zijn… en dat heb ik geleerd van hen. En wanneer ik van deze kinderen hun liefde voel, dat is het grootste geschenk dat zij kunnen geven.’

leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs

Tenslotte gaat de executive functioning theory ervan uit dat kinderen met autisme problemen hebben met plannen, organiseren, monitoren en bijsturen van gedrag en werk. Zij missen het overzicht om hun bezigheden te plannen in de tijd en hebben moeite met het flexibel reageren op plotseling veranderde omstandigheden. Vooral in het voortgezet onderwijs lopen leerlingen met autisme tegen problemen aan omdat er steeds maar van hen wordt verwacht dat ze zelfstandig werken en zelfstandig leren. Maar wat ze primair nodig hebben is een duidelijke en voorspelbare leeromgeving. De centrale hulpvraag van leerlingen met autisme is: ‘Help mij samenhang ontdekken in een wereld die voor mij chaotisch en onvoorspelbaar is.’ In Leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs, een uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme, wordt dit haarfijn door Arjan Clijsen en Yvonne Leenders uitgelegd. Clijsen en Leenders signaleren ook dat autisme een stoornis met vele gezichten is. Leerlingen met autisme hebben niet alleen beperkingen maar ook talenten: ‘Leerlingen met autisme hebben hun eigen persoonlijkheid, temperament, intelligentie, kwaliteiten, talenten en tekortkomingen. De combinatie van deze persoonskenmerken zorgt ervoor dat autisme bij elk kind met autisme verschillend tot uiting komt.’

Ook hier kan als verklaringsmodel geopperd worden dat kinderen met autisme mogelijk minder sterk in vaardigheden zijn die met de linkerhersenhelft te maken hebben. Het voortgezet onderwijs is nogal sterk gericht op hersenfuncties die bij een grote groep mensen links worden aangetroffen. Het is nogal wrang dat kinderen met autisme tijdens een belangrijke levensfase in een omgeving verkeren die een grote druk op hen legt. Zij worden extra op hun tekorten gewezen en kunnen hun talenten in onvoldoende mate ontplooien. Veel mensen met autisme wijzen de periode in het voortgezet onderwijs als de moeilijkste fase van hun leven aan. Als ouder vraag je je vaak af wat een samenleving bezielt om alle kinderen aan een en hetzelfde onderwijssysteem te onderwerpen. In Ieder kind in z’n eigen kracht is Carla Muijsert van mening dat onze tijd om een onderwijssysteem vraagt waarin niet de leerstof, maar het kind centraal staat: ‘Het huidige mensbeeld vraagt om een onderwijssysteem waarin gestandaardiseerde normen worden losgelaten, een systeem, waarin het vertrouwen in kinderen centraal staat en de angst dat ze maatschappelijk uit de boot vallen los wordt gelaten… Schoolinitiatieven waarin kinderen worden gezien zoals ze zijn, maken goed zichtbaar hoeveel meer kinderen in hun mars hebben dan waar ze vaak krediet voor krijgen.’

auteur en copyright: Herbert van Erkelens

Voor het plaatsen van dit artikel is toestemming verkregen.

website hier

 

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

25 REACTIES

 1. Wauw! Een keer een visie op deze “diagnose” die het nut van het ‘anders zijn’ aanstipt. Eigenlijk.. (h)erkent. Zelf ben ik een anders denker, zo noem ik het maar. Grote kans dat er bij mij ook een spoor van het zogeheten autisme te vinden is. En wat dan nog! Dank Herbert!

 2. Heb je misschien ook nog tips over waarheen verder te kijken als je op je 23e bent gediagnosticeerd met autisme, maar jeuk hebt bij het idee, en hoe meer je leest hoe minder je er achter kan staan? Begrijp me goed, ik werk veel met autisten en zie dan ook eigenlijk alleen maar voordelen als dit het zou zijn, maar het voelt nog niet zo ok. Daarnaast zoek ik voor anderen naar verhalen over hoogfunctionerende-vrouwen-autisten-met normaal tot hoog iq. enig idee, ik kom er graag mee in contact aangezien ik er dan ook één zou moeten zijn?

  • Dag Nienke, ik heb meerdere artikelen over autisme geschreven die op de site staan. Ik ben gaan schrijven vanuit dezelfde onvrede als jij (vrouw met hoogfunctionerend autisme). Stuur gerust een mail op merel@nieuwetijdskind.com. IK kan je sowieso het boek 'Aspergirls' aanraden van Rudi Simone.

 3. lieve Henriëtte,

  Het raakt me diep om te lezen wie jij bent en hoe je onze wereld ziet en beleefd,ik voel me gesterkt,verbonden met jou en iedereen,we zijn een ook al lijkt dat vaak niet zo.

  In lak’ech
  ik ben een andere jij

  • @rita,

   Het ontroert me, deze woorden te lezen….en ik verwelkom jouw Liefde lieve Rita <3 xxx

   Wees welkom en dank je wel voor jouw Zijn….op jouw manier samen zijn we één…waar we ook vandaan komen… 😉
   dat maakt niet uit… ik hou van al wat is… ook van jouw… ik vind het heerlijk dat we één zijn… 😀

   namasté Rita… Liefs, Henriëtte <3 xxx

  • @Asperger, Dank je voor het delen, heel sterk. De beeldvorming over autisme is zo negatief, ik heb soms soms het gevoel dat de samenleving het goede in deze mensen niet wíl zien. Als ik ervoor uitkom dat ik Asperger heb, word ik soms heel subtiel ‘ mijn plaats gewezen’; ik ben een beperkte en daar heb ik me naar te gedragen. Mijn gevoeligheid wordt ontkend. Ik zeg het maar niet meer. Ik merk dat hier een soort discussie en emancipatieproces over aan het ontstaan is en daar ben ik heel blij om.

   • Ha Mijntje,
    Ik begrijp dat het omgaan met Asperger en hoe men er in de maatschappij over denkt niet makkelijk is. Toch vermoed ik dat het voor een groot deel ook aan jouzelf ligt. Het is toch een feit dat mensen door eigen bril kijken? Wat je hierboven beschrijft, zoals jij de buitenwereld ervaart zegt toch iets over jouzelf? 🙂 Misschien ben je zelf nog te onzeker over autisme/asperger en je gevoeligheid. Zie je het zelf als een beperking? Heb je een negatief beeld van jouzelf? Het zijn dit soort gedachten die je kwetsbaar maken en waar de omgeving ook negatief op zal reageren.

    Groet van Lia

    • @Lia, nee Lia, ikzelf zie het niet als een beperking. Wel ervaar ik ‘ inpassingsproblemen’. Het stoort me dat ik vaak vanuit een probleemgericht bewustzijn word behandeld. Ik zeg: ‘ ik ben’. De omgeving interpreteert vaak: ‘ jij kunt niet/niet goed…’. Uitleggen ofweerleggen heeft geen zin, ze wwillen vasthouden aan wat ze menen te weten.

     • Ha Mijntje,
      Ik kan mij heel goed voorstellen dat je je kunt storen aan de omgeving. Die kan vol kritiek zitten. Toch zeggen die irritaties iets over jou en de bril waarmee je kijkt. Overigens hoeft dat helemaal niet zo negatief te zijn, hoor. Irritaties zijn een bekend verschijnsel bij mensen die kunnen Zijn. Hun kijk op de omgeving verandert namelijk, waardoor het contrast met de omgeving groter wordt. Door je eigen Zijn wordt je gevoeliger voor het contrast met andere mensen en hun vaak negatieve reacties. Aanvankelijk kan dit teleurstelling en irritaties opwekken.

      Mensen iets uitleggen heeft inderdaad vaak geen zin. Men wil vasthouden aan wat men meent te weten. Of het nu gaat over autisme of over ander zaken, tja zo werkt het nu eenmaal in de wereld. Je kunt alleen maar leren hoe je ermee om kan gaan. 🙂
      Dag, Lia

 4. Zowel kinderen met een gave als kinderen met autisme neigen ertoe vaardigheden te hebben die op het rechterbrein zijn gebaseerd – zij hebben als kenmerk een grotere rechterhersenhelft en hebben meer kans om anomalieën (afwijkingen) in de linkerhersenhelft te vertonen.

  De tekst over linker en rechter hersenhelft en het idee dat autisten voornamelijk rechts georiënteerd zijn, staat ongetwijfeld in verband met de “Leer van de twee Paden”: het linker en rechter pad.

  Sleutelwoorden van het linker pad:
  ratio, dienstbaar aan het ego. Linkerhand is ongeluk. Sanskriet: ida, afdalend pad richting stof. De lijdensweg en weg van misleiding. Zonen van de schaduw of van het duister.

  Sleutelwoorden van het rechter pad:
  gevoel, dienstbaar aan hoger Zelf, rechter hand is gelukshand. Sanskriet: pingala, opstijgend pad richting geest (Zijn). De weg omhoog naar spirituele verlichting. Egypte: weg van Horus.
  Israël: zonen van de rechterhand, Benjamin. Gelukskinderen. Zonen van het licht.

  Kort samengevat gaat de leer aangaande de twee paden als volgt: In het algemeen volgt de mens eerst het linkerpad en wanneer er middels het lijden op het aardse vlak voldoende is geleerd, maakt de mens een keuze om het rechterpad te bewandelen.
  Het volgen van het rechterpad kan dus iets zeggen over autisten die voornamelijk vanuit de rechter hersenhelft reageren.

  Het ultieme doel is echter om evenwicht te bereiken tussen links en rechts, wat simpel gezegd overeenkomt met het bouwen van een denkbeeldige brug of antakarana. Hiermee is bedoeld een kanaal te openen tussen linker en rechter hersenhelft, zodat er een open verbinding ontstaat tussen de mens en het goddelijke.

  Alvorens men hiermee kan beginnen, dient eerst de energie van onderliggende chakra’s in evenwicht te zijn. Dit komt neer op balans tussen tegenstellingen (dualiteit), zodat er een Derde Weg of Middenweg ontstaat, namelijk een open kanaal langs de wervelkolom.

  De Essenen noemden zich mensen van de Derde Weg

  • @Lia,

   dank je Lia, dat is jouw manier van uitleggen…. vind ik altijd leuk om te lezen…hoe iedereen zijn/haar uniekheid hierin neerzet! 😀

   Liefs, Henriëtte <3 xxx

 5. Dank voor het delen. Een feest van (h)erkenning wederom……..! Misschien gaan we naar een tijd waar we mogen zijn wie we zijn. Dan komt ieders talent tot zijn recht!

  • @emmy,

   Dat bepaal jezelf lieve Emmy…. je hebt geen toestemming nodig….om te mogen zijn wie je bent lieverd….

   Ontplooi je eigen talenten lieve Emmy en ben gewoon jezelf..
   als je dat wenst uiteraard….dat is jouw keuze..

   Liefs, Henriëtte <3 xxx

 6. Goede Morgen lieve mensen,

  Ik heb zojuist dit verhaal zeer aandachtig gelezen… 🙂

  Voor ik mijn inzichten hier ga opschrijven, zodat jullie beter begrijpen, zal ik éérst vertellen wie ik ben, dan wordt het plaatje duidelijker, ik werk met voorbeelden en details, zodat dit verhaal een duidelijke lijn gaat krijgen, naar hoe het werkelijk zit, naar mijn eigen ervaringen, als kristalvolwassene en als Geken-merkte, autist, al was dat WOORD, destijds niet Bekend!
  Ikzelf hoor bij de “Blauwe Engelen-groep Serafijnen” wordt begeleid door Gabriël (en vele anderen)om mijn taak: verbindingen uit-elkaar halen, die niet goed zijn, deze te inspecteren en alles eruit filteren om het als gezonde liefdeslicht verbindingen weer in elkaar te zetten,ik werd in de 6de dimensie geboren, bij de ouders van mijn eigen keuze, waar ik het meest kon leren en waar ik die Cirkels= verbindingen, ben begonnen te doorbreken. Al wist ik dit in GEVOEL en voerde ik mijn opdracht uit, in WOORDEN en Bewust als kleine ziel,wist ik dit niet. Autist, kende ik ook niet, ik kwam voor het eerst daarmee in aanraking op mijn 16de, via een vriend, die me meenam naar zijn vrienden en die hadden een autistische dochter en waren hier zeer verdrietig over, ze had nog nooit een woord gesproken.
  Toen ik binnen kwam, zat ze voor een aquarium te kijken, lief en rustig kind van 12-jaar. Maar mij hadden ze dit niet verteld! Ik stelde me voor aan haar ouders en ging toen naast haar zitten op de grond 🙂 ik had een paar namen geleerd van visjes en noemde ze op, terwijl ik ze aanwees, op het moment, dat ik een naam niet meer zeker wist, verbeterde ze mij en begon tegen me te praten! 😀 en haar moeder rende huilend de keuken in! Ik schrok me een hoedje!!
  sprong op en wilde naar haar moeder gaan, werd tegen gehouden door de vader en die vertelde me bovenstaande. ik begreep het niet en vroeg aan het meisje: waarom spreek je niet met je ouders?? Ze begrijpen me niet, zei ze. Ik keek haar aan en zei: Dat is geen reden om te “dood te zwijgen”je doet hen pijn en ze houden van jouw, leer alsjeblieft om ze te helpen, jouw te begrijpen, oké? Ze knikte en trok zich terug op haar kamer. Daarna heb ik haar of haar moeder nooit meer gezien. 3-jaar later kwam ik haar vader tegen, op een cursus boekhouden. Hij zei me: je hebt iets bijzonders over je, al weet ik bij God niet wat? Hoe heb je haar aan het praten gekregen? Dat wist ikzelf ook niet!
  Ik zei: Ik vind mezelf heel normaal hoor en weet ook niet wat jij bedoeld. Hij zei: dat zul je wel ontdekken. 🙂
  Zo ben ik velen tegengekomen op mijn reis/weg, naar mezelf.

  Ik ben bijna 50-jaar en ben geboren met een “helm” op. zo werd mij dat verteld, toen ik 21-jaar was en werd ingewijd in de spirituele wereld. Wat is spiritueel? Dat is de:
  Rechterhersenhelft, die in plaatjes denkt en die één is met de Goddelijke wereld, als Grote overziel ( vader/moeder God)
  die dus het complete plaatje ziet, het grote Overzicht,het grote geheel, van al dat is, hier dus dag en nacht mee in verbinding staat en die hier mee communiceert en alle informatie toegespeeld krijgt, die het nodig heeft en vooral wat Vóórrang heeft, op datgene wat als noodzakelijk wordt gezien. Juist door deze Grote Intelligentie ( ook wel Grote geest, of heilige geest genoemd) hebben die “saaie aardrijkskunde bv” niet de prioriteit en dat wordt ook zo niet begrepen. Als dit afgedwongen wordt, zal dit een onaangenaam gevoel geven, want er wordt “gesold” met de EIGEN VRIJE WIL” 😀 hihi zie dit POSITIEF alstublieft, anders ligt dit zwaar op de maag, dat is niet de bedoeling: UITLEG en DUIDELIJKHEID leiden tot de gewenste OPLOSSINGEN 😀 en dát is wat ik mijn hele leven al aan het doen ben: In oplossingen denken om ze te kunnen uitvoeren: zul je dat éérst moeten begrijpen…. puzzelstukje/details nodig.
  Wij zijn zielen met een menselijk hart en kleine ziel die voor de details zorgt en deze leeft in de Linkerhersenhelft, dat is dan de persoonlijkheid van de menselijke kleine ziel, die gevormd wordt door wat het in de buitenwereld waarneemt en dus ook in de huiselijke sfeer, bij en in het gezin.Dáár leert de kleine ziel met behulp van de Grote het ware leven kennen, en deze 2 hersenhelften, dienen dan ook SAMEN te WERKEN, dit is een proces van kleine stapjes voor de kleine ziel…. want die moet de details in het Grote geheel van het ZELF plaatsen: DUS anders gezegd en gezien: EEN grote puzzel…waarvan de OMTREK al klaar is = het grote geheel en IN deze lege vlak, leert de kleine ziel, als mens te fungeren en stopt daar de kleine puzzelstukjes in! 😀
  Dat noemen wij in de spirituele taal: ONZE REIS, ons PAD/WEG IN ons Lichaam, waar álles aanwezig is, aan informatie.
  DUS wijzelf zijn als GROTE computers, met een enorme databank, die aangesloten is op de HOOFD computer, via de rechter hersenhelft… 😀 mooi hé?? Maar die kleine ziel, die als mens leeft, en ook zo wordt gezien, moet dit allemaal nog gaan begrijpen!! en dat is veel werk, maar wel heel leuk om te doen, vind ik …omdat ik het BEWUST begrijp en in woorden als mens kan vatten! 😀 jaren aan gewerkt! 😀
  Hoe ben ik hier achter gekomen???
  in tegenstelling tot Jill Bolte Taylor, die voornamelijk als kleine ziel in haar Linkerhersenhelft heeft geleerd alle details te verzamelen en later door haar hersenbloeding ineens werd “verhuisd” naar de rechterkant, en daar haar andere helft heeft leren ontdekken: kon zij haar verworven kennis in plaatjes omzetten en BEIDE KOPPELEN! 😀 WAUW !
  Ik heb haar filmpje gezien! 😀 en haar boekje besteld en stukken gelezen hierover, waardoor ikzelf ook BEWUST begon te begrijpen…en dat maakte me zeer gelukkig, dat ben ik nog steeds! Maar ik ben als kleine ziel, bewust verbonden met de grote en andersom. MAAR: ik leerde het omgekeerde:
  Ik leefde als Grote liefdevolle ziel en hielp overal de kinderen ( als mensenkind) en de volwassenen om in Liefde te leven, op school had ik de meeste interesse in REKENEN en TAAL en biologie, natuurkunde en wiskunde blonk ik uit in de meest ingewikkelde opdrachten en haalde 10 ervoor! Maar de meest simpele dingen, die begreep ik niet als hoofdzakelijk RECHTERHELFT functionerend mensenkind. Dat vond ik ook geen uitdaging. Daar ben ik me NU van bewust, toen niet.
  Mijn theorieën over Liefde en hoe ik dat zag, werd niet geaccepteerd, als mijn ouders schreeuwden en ruzie maakten, werd ik bang en raakte gefrustreerd en begon ik te huilen!!
  Ik ben zéér gevoelig voor alle energieën, ook dat begreep ik niet Bewust. Ik wist de waarheid en die sprak ik ook, nog steeds hoor maar wordt moeilijk begrepen door linkerhelft denkende mensen, die moeite hebben om het geheel te zien, omdat die BRUG oftewel 3de oog, connectie er niet is…dus er moet een BRUG worden gemaakt….een PAD/WEG een energetische VERBINDING tussen de linker- & rechterhelft! 😀
  Dit is dus de beroemde 2-baansweg, het 3de oog, Middenweg…
  Als dus alles SAMEN valt….ga je dus als de Grote en de kleine ziel, hand in hand de wijde wereld in.15-jaar geleden,werd ik van de fiets af gereden( geen blaam aan de automobilist hoor! 😀 )en kwam mijn Linkerhelft op de rechterhelft van de hersenen terecht! en werd rechts, opgesloten IN het lichaam en kon dus niet meer naar “boven” reizen!ik moest naar beneden…en die verbindingen van de lagere energieën uitfilteren en opnieuw in elkaar zetten als geheelde liefdesenergie-verbindingen!In 2011, werd ik in mei, verlost en kon ik weer reizen en heb toen de wegen, in mijn hersenen opnieuw moeten vinden, om dezelfde energie verbindingen te kunnen maken als vóór het “ongeluk” en opnieuw een brug slaan, tussen links en rechts met omwegen 😀 en dat is me gelukt! Met de INDIGO kleur…wordt al het “oude” ( 3de dimensie energie) afgebroken en deze kleur gebruiken alle zielen om dat te kunnen! Alleen zijn de specifieke “afbrekers”, die wat “groffer” hierin zijn, indigo’s genoemd en de kristallen die wat meer op de Liefde en dus zachter zijn en vaak op de achtergrond werken (omdat ze niet opvallen met hun zachte manier van doen) Autisten genoemd! 😀 Dit alléén maar om dit allemaal te kunnen begrijpen! Details dus voor de kleine ziel.(etiketje)

  Wij als menselijke zielen hebben álle kleuren in ons!
  Álle informatie dus! 😀 MAAR: We hebben allemaal onze eigen opdrachten hier op aarde om één ding te bewerkstelligen:

  Een Compleet nieuwe AARDE/WERELD 😀 Waarin we allen geaccepteerd worden voor wie we ZIJN!:D Op basis van:
  GELIJKWAARDIGHEID 😀 <3 Met ander woorden:
  Ieder mens (ziel) is gelijk aan WAARDE… dus evenveel rechten op álles!! NIEMAND uitgezonderd. 😀 😀
  Dat is wat wij aan het doen zijn…allemaal tezamen…

  Daarom ZIJN wij allen Spiegels voor elkaar! 😀 Zie alles POSITIEF en voel je niet beledigd als iemand je niet begrijpt! DOE JE UITERSTE BEST om duidelijkheid te verschaffen en laat je Liefde zien! Straal jouw kleur uit en VRAAG netjes aan elkaar en geef RUIMTE/VRIJHEID zoals je die ZELF ook graag wilt hebben om te ZIJN wie je werkelijk bent!

  TOON interesse… luister met je Hart & ziel & geest <3 xxx HELP jezelf…door te luisteren naar anderen…die jouw laten ZIEN/VOELEN/HOREN/WETEN wie JIJ, als prachtig menselijk wezen diep van binnen bent! WEES DANKBAAR voor ieder puzzelstukje die je mag ontvangen en jouw eigen puzzel kunt maken/ in elkaar zetten…zodat je weer wordt…zoals je altijd al was… een prachtig liefdevol lichtgevende=info
  zielen wezen..die overal vandaan komen en allemaal in een lichaam zitten om allemaal tezamen deze wereld geheel opnieuw op te bouwen! 😀 als Grote en kleine ziel met je lichaam waar je in woont en waar je hart, je thuisbasis is, waar daarvan uit alles wordt belicht en waar je samen werkt met je chakra's… de energie wielen om alles als één geheel te laten functioneren, met de nádruk op SAMEN…IN en buiten jezelf….BEN je BINNENIN jouw lichaam tevreden en gelukkig?
  zul je dit UITSTRALEN als energetisch wezen en als MENS! 😀

  DUS: als laatste: Mens= lichaam+ziel+geest.De 3-eenheid.

  Mochten er lezers zijn die bepaalde info niet begrijpen: alle onderwerpen/woorden, kun je terug vinden op deze site 😀 en deze taak heeft Gordon op zich genomen, waar ikzelf heel dankbaar voor ben! 😀 Het heeft mij persoonlijk (kleine ziel) héél veel puzzelstukjes in WOORDEN opgeleverd! 😀 om mijn puzzel compleet te maken! en verder kun je over heel internet van alles vinden… wat aansluit op deze site-info.

  Als Menselijke ziel die in mijn Hart <3 leeft, is mijn naam
  Henriëtte wat thuiskomen betekent.

  Alles heb ik uitgezocht, door de jaren heen…en ik ben zeer blij en tevreden omdat ik mijn reis heb kunnen beëindigen en "aangeland" ben op de plaats van bestemming.
  Op dit moment ben ik alle "overtollige" aan het uitfilteren en alles op zijn definitieve plek aan het zetten.
  Zoals je dat doet, als je thuis komt van een vakantie, de koffers uitpakt enz… dan hebben jullie een beeld van wat ik bedoel en aan het doen ben, op dit moment. 😀 <3 xxx

  Bedankt allemaal, waar jullie ook ZIJN, weet dat we allen één ZIJN en dat JIJ het recht hebt, om te zijn wie je bent

  Help elkaar, door jezelf te helpen… 🙂 groet elkaar, als je elkaar onderweg tegenkomt en weet dat het geen TOEVAL is… er worden je puzzelstukjes aangereikt! 😀 mooi toch?!
  Je krijgt van alles en iedereen je puzzelstukje, zet het met trots in jouw puzzel en bedank je ervoor 😀 Jullie zijn liefdeslicht net als ikzelf… ik hou van jullie allemaal, dat weten jullie, ik hoef je niet persoonlijk als mens te kennen, om van jouw te houden zoals je bent… 🙂 <3 xxx

  ik sluit dit verhaal af, zoals ik altijd doe,

  jullie mogen dit verhaal van mij gebruiken om te helpen, maar zet wel mijn naam erbij, en misbruik het niet, door het te veranderen en als je eigen te claimen. ik kopieer, mijn stukken hier en sla het op en zie het als mijn auteursrechten, gelieve dit ook zo te respecteren! 😀 dank!!

  Liefs, Henriëtte <3 xxx

  • @Henriëtte, beste Henriëtte, ik vind het ontzettend dapper dat je hiermee naar buiten komt. Ik ben net zo iemand als jij en wil graag met je van gedachten wisselen. Ik doe dat liever niet en plein public op de site. Vind je het leuk om mail adressen uit te wisselen? Lieve groet, Mijntje

  • @Henriëtte, Henriëtte,
   Wat heb je je levensverhaal mooi beschreven. Nu begrijp ik ook meer jouw reactie’s die ik lees bij artikelen.
   Ik vind het ontzettend knap dat je je weg hebt gevonden.
   Ik zou graag eens met je willen praten of mailen, want ik herken bepaalde dingen uit jouw schrijven.
   Ik weet niet hoe dit werkt op deze site om gegevens uit te wisselen. Als jij dit tenmisnste ook wilt.
   Lieve groet,
   Yvonne

   • @Yvonne,

    Lieve Mijntje & Yvonne,

    Jullie zijn van harte welkom op mijn Facebook site:
    John-Jet-Meurs-Mulder. je ziet dan een trouw foto van mijn man John Meurs en van mij; Henriëtte Mulder( afkorting= Jet) Mijn man heeft zijn eigen pagina erbij en ik schrijf het meeste op deze gezamenlijke FB pagina

    Jullie kunnen dan privé met mij over van alles van gedachten verwisselen want dat doen méér gelijkgestemden op onze pagina… ze lezen alles van mij maar reageren ook niet altijd overal a publiek op
    en dat hoeft ook niet…. iedereen is Vrij…om het zo te doen waar hij/zij happy van wordt…. 😀
    neem de tijd…heb ik ook gedaan…. verwacht niet…dat ik á la minuut reageer… ook al staat er online….vaak doet mijn man een spelletje….dus dan weten jullie dat alvast…maar ik kijk iedere dag even en zet er dingen op of deel iets met anderen…alles kan en mag…laat een bericht achter, reageren doe ik zeer zeker! 😀 ik vind het helemaal geweldig, dat jullie met mij hierover van gedachten willen wisselen!! 😀 Wie weet wat voor leuks jullie mij nog kunnen leren! Daar sta ik altijd open voor want ik heb de instelling: Ik raak nooit uitgeleerd en ik vind het heerlijk om te leren! Dus alvast dank jullie wel allemaal! Wees welkom… 😀 <3 xxx

    Liefs, Henriëtte <3 xxx

   • @Yvonne,

    Mijntje en Yvonne,

    Ik heb zojuist een mailtje aan Gordon geschreven, dat als jullie hem vragen om mijn email-adres, dat hij die aan jullie mag geven. Dus even aan Gordon mailen 😉

    Dan zie ik de mails wel komen van jullie, dit is de andere manier om hierover te praten 😀

    Liefs, Henriëtte <3 xxx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in