DELEN
Stonehenge-zonnewende

 

Hallo allemaal!

Gedurende deze niet eerder gekende tijd van eindelijk vooruitgaan, is er weer een update nodig, daar we bijna verankerd zijn in het nieuwe, maar nog steeds in transitie zijn, om het maar zo te zeggen. Hoewel mijn voorgaande werk nu klaar is, had ik het gevoel dat deze recente nieuwe erkenning van onze ervaringen nodig was, daar dit een hele speciale tijd is en we bevinden ons bijna bij een cruciaal punt van een nieuwe en zo verlangde verandering in vele van onze levens.

Gedurende de periodes van de zonnewende uitlijningen zijn de dagen en de nachten van gelijke lengte. Ik kan me nog herinneren dat ik op  speciaal ontworpen punten bij oude ruïnes gedurende deze dag stond, terwijl ik de zon aan mijn linkerkant zag en de maan aan mijn rechterzijde en beide bevonden zich op hetzelfde punt in de lucht. De ervaring van de balans en neutraliteit was onbeschrijflijk. Het is dan ook gedurende de zonnewende, dat de energieën kunnen “oversteken” en naar de andere kant kunnen, daar er geen bergopwaartse gang of blokkade aanwezig is, die deze beweging verbiedt. Er is dan alleen maar een rechte en egale weg.

Stonehenge-zonnewende
Stonehenge zonnewende

Deze ervaring werd inderdaad door de zonnewende van 20 maart gecreëerd. En zoals altijd bestaat er een venster voor en na deze beweging. We zouden plotselinge golven van creativiteit kunnen ervaren, waarbij we zoveel ideeën hadden, dat we ons haast niet konden voorstellen dat we ze allemaal zouden uitvoeren. Dit is normaal gedurende een zonnewende. En weet, dat het niet de bedoeling was, dat al deze ideeën uitgevoerd zouden gaan worden…..ze arriveren simpelweg in onze ruimtes…zowel vanuit het verleden als vanuit de toekomst, daar veel van alles gedurende deze tijd in staat was vrijelijk te bewegen.

We zouden last kunnen hebben gehad van slapeloosheid, daar we vlak voor het oversteken naar een nieuwe ruimte stonden, en om vele redenen, voordat we dit doen, is het heel normaal om een lange tijd wakker te liggen gedurende de nacht. Nadat we geland zijn, zouden we het tegenovergestelde kunnen ervaren…een sterk verlangen om te slapen, terwijl we ons opnieuw voorbereiden en opnieuw re-integreren.

De zonnewende was bedoeld om deze beweging te creëren. Maar het arriveren van nieuw licht is iets heel anders. En zoals altijd, gaat alles precies volgens plan. Recentelijke aardbevingen arriveerden met de bedoeling, om de aarde uit te lijnen, zodat het in staat zal zijn dit licht te ontvangen. Deze aardbevingen begonnen een jaar eerder, maar omdat er nog zoveel angst was en vreemde egotripperij en op arrogantie gebaseerd gedrag onder de inwoners van de aarde, werd dit proces gestopt, totdat de dingen herzien konden worden met als doel een nieuw plan te ontwerpen, dat hopelijk deze situatie het hoofd zou kunnen bieden. Uiteindelijk, daar zoveel lichtwerkers hadden gezegd dat ze er genoeg van hadden, terwijl er vele pogingen gedaan werden om zaken te regelen, die uiteindelijk niet de verwachtte uitkomsten hadden, bewegen we ons weer opnieuw verder voorwaarts, wat er ondertussen ook gebeurt op deze planeet gedurende deze tijd.

overvloed_mandala
overvloed mandala

Dus deze recentelijke aardbevingen en aardebewegingen of openingen, komen voor, zodat de aarde klaar is om dit nieuwe licht te accepteren dat in april zal arriveren. In kleine gedeeltes, zullen we inderdaad eindelijk veranderingen gaan ervaren. We zullen ontdekken dat we gesteund worden, waar we voorheen aan ons lot waren overgelaten…alles om er zeker van te zijn, dat we precies zijn waar we moeten zijn wanneer het licht zal arriveren….en zoals altijd, worden we goddelijk beschermd, ook al zou het soms de laatste tijd niet zo gevoeld kunnen zijn zoals in de afgelopen maanden of jaren.

Hartzeer, longproblemen, slik- of verteringsproblemen en pijn in de bovenrug zijn onze eigen individuele ervaringen van ons voorbereiden op het licht…net zoals de aarde haar manier van voorbereidingservaringen heeft. Wanneer onze harten dan openen, dan breken ze in tweeën en oude energieën kunnen eruit naar boven komen, wat ontstekingen rond onze hartgebieden kan veroorzaken. En dit is wat zich kan manifesteren als ongewoonlijke pijnen in deze gebieden. Maar zoals altijd, is het toch het beste om professioneel advies in te winnen bij een gezondheidspraktijk, indien men een gezondheidsprobleem ervaart, daar mogelijk niet alles te maken heeft met ons spiritueel evolutionair proces.

Het ervaren van groot verlies creëert ook een hartopening, vergezelt van een nieuw verblijf in een hoger vibrerende realiteit, en zoals is beloofd gaat mijn nieuwe boek hier helemaal over ( het schiet op, maar het werd vertraagd door een transiterende hersenwolk ! Ik zal iedereen op de email-lijst op de hoogte brengen zodra het inderdaad klaar is. Als je je er voor op wilt geven, schrijf me dan via het onderstaand adres).

Ook al kwamen de recentelijke aardbevingen als voorbereiding op het licht (en ons laten verschuiven op onze as is een deel van deze voorbereiding), toch hebben ze ook belangrijke lagere niveau bijwerkingen. Wanneer een ziel de aarde verlaat via het fysieke stervingsproces, zet het meestal nogal een scenario op, zodat na zijn of haar overlijden een mogelijkheid ontstaat voor verandering. Bijvoorbeeld een ziel zou kunnen beslissen om te vertrekken en besluit om te vertrekken via een auto-ongeluk waarbij een dronken bestuurder betrokken is, zodat dit ongeluk aandacht kan geven aan het rijden onder invloed en alles wat daarmee te maken heeft. De kernrampsituatie in Japan, die gerelateerd is aan de aardbevingen en de tsunami, is een gelijksoortig voorbeeld daarvan. De intentie hiervan is, om aandacht te gaan besteden aan alternatieve energie, waar de Golf Olie verspilling verzuimt aan te voldoen. Het lijkt erop, dat de menselijke wezens geraakt moeten worden, of dat deze planeet meer geraakt moet worden precies daar waar het pijn doet, voordat een verandering plaatsvindt. Maar dit is de reden dat velen van ons nu bevrijd zijn, daar we de eindtijden vanaf nu via de zijlijn gadeslaan (hierover ook veel informatie in mijn boek).

In april zal er dan meer overvloed voor velen van ons komen, daar we overspoeld zullen worden met hoger vibrerende ervaringen en veel goedheid wanneer dit nieuwe licht arriveert. En voor degene, die zich hebben teruggetrokken naar de zijlijnen, zullen onze magische levens zich inderdaad gaan ontvouwen op manieren waarop we veel, veel te lang hebben gewacht.

Ik wens jullie een hemel in jullie hart, sterrenlicht in jullie ziel, en wonderen in jullie levens gedurende deze miraculeuze tijden. Karen Bishop

– Vertaald door Linda Postema -Artikel geplaatst door René van Goto2012

Karen Bishop

P.O. Box 15196, Rio Rancho, New Mexico 87174

www.gamabooks.com (momenteel onder constructie)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in