DELEN

Welkom!

Dit is werkelijk een opwindende tijd. Zijn we niet gezegend dat we deel kunnen nemen in een bijzondere en belangrijke tijd met een enorme her structurering van onze aarde, onszelf, en de kosmos? Allemaal ter voorbereiding op een heel nieuwe manier van leven en zijn in een zeer nieuwe werkelijkheid en dimensie.

We zijn misschien in staat geweest om in te haken op vele van deze magische en hoger vibrerende manieren van leven en zijnsstaten in de afgelopen tijden, aangezien een hogere vibratie ieder individu altijd toegang geeft tot een hoger dimensionale ervaring, maar wat er nu anders is, is dat de gehele planeet aan het proces begint van dit heel nieuwe bestaan….en dit betekent ook dat de energie waarmee we volledig omgeven zijn permanent, moeiteloos, de hogere energieën zal ondersteunen…..ja, dit is werkelijk een opwindende tijd. Eindelijk zijn we aangekomen en zijn we het proces aan het voltooien.

Dit proces, zoals de meeste processen bij een ascensie, doet zich beetje voor beetje en stap voor stap voor. Bij elke aarde verandering of beweging van de aarde op heel diepe niveaus, zullen we dan meer van deze hogere vibrerende energieën beginnen te ervaren. Dus, terwijl de aarde zichzelf herstructureert, is ze zich aan het her-afstemmen, ten einde afgestemd te zijn op en deze nieuwe en hogere energieën te ontvangen. Tegelijkertijd is alles in de kosmos zich aan het her-afstemmen. Terwijl de prachtige en speciale energieën van de kosmos, zijn planeten, en de hemelse lichamen zich aanpassen, kabbelt de energie en de beweging naar buiten, en een golf van nieuwe vibratie wordt gecreëerd en versterkt.

Terwijl ook elke Aarde beweging en verandering zich voordoet, vindt er een oproep plaats, en de nieuwe energieën arriveren. Maar tegelijkertijd, creëren de nieuwe aangekomen energieën de aarde bewegingen. Dus wat komt eerst, de kip of het ei? Zoals met alle scheppingen, alles gebeurt tegelijkertijd en ontmoet elkaar in het midden, oplopend naar een schepping of een beweging en verandering. “Alles” gebeurt tegelijkertijd wanneer alles klaar en bereidwillig is, en zodoende is er een enorm plan of overeenkomst op hogere niveaus en een zeer liefhebbende interactie aan het roer. Nogmaals, dit is hoe de schepping altijd gebeurt, alleen deze keer, is er veel van dit alles aan het gebeuren met enorme hoeveelheden energie, of liever, de kosmos…..en elk levend ding op elk bestaansniveau zal dan geen andere keuze hebben dan deel te nemen. Dit is waarop we hebben gewacht…..een tijd om te vieren!

Zodoende beginnen we de eerste golvingen van de kosmische tsunami voelbaar te worden. Dit is een heel interessante en vreemde tijd, aangezien dit een behoorlijk verbazend proces is, zonder twijfel. Het is voornamelijk interessant vanwege het feit dat we een nieuwe aarde beginnen, of een Aarde Twee ( een dimensionale toplaag), en we moesten beginnen met letterlijk geen ondergrond. Op deze manier creëren we beetje bijbeetje, hetgeen dit tot   een langzaam proces maakt. Dit betekent dat de dag-en-nacht-evening (equinox) van 20 maart, zeker een effect zal hebben, maar het effect wordt   bepaald door hoeveel van de nieuwe aarde we tot dusver hebben gecreëerd. Hetgeen precies wat betekent?

Wanneer we naar een energieuitbreiding kijken en naar een scheppingstijdlijn voor de aarde, zouden we gemakkelijk zien dat van maart af aan, alles heel uitgestrekt lijkt, lijnvormig, en eenvoudigweg uitreikt naar wat lijkt oneindigheid met geen ups en downs of liever hoogtes en dieptes in de schepping. Met andere woorden, er zijn geen nieuwe podia van nieuwe creaties aanwezig. Maar komen we dan in Juni dan verandert alles, en we zullen dan weer eens opnieuw een enorme nieuwe “verankering” ervaren, tezamen met reusachtige manifestaties van nieuwe scheppingen die plaatsvinden.

Dus, de beginnende golven van de kosmische tsunami zijn op handen, tezamen met de energieën van de equinox van 20 maart. Deze situaties zijn nu veel energie aan het creëren. Maar ze manifesteren zich op verschillende manieren. En hoe raakt deze beweging ons op onze persoonlijke en ervaringsniveau?

Omdat we tot nu toe nog niet veel hebben gecreëerd, creëren de equinox energieën situaties waar veel energie aan het bewegen is, maar het kan alleen een wisselwerking hebben met datgene wat op het moment aanwezig is. Dit betekent dat het nodig is dat we ons richten op dingen die er al zijn, of die onze aandacht nodig hebben voordat we ons werkelijk verankeren kunnen en voorwaarts kunnen gaan in juni. Bijvoorbeeld, kunnen we ontdekken dat we plotseling dingen moeten gaan repareren (maar weet ook, dat wanneer we naar nieuwe ruimtes bewegen, dat we met weinig nog langer afgestemd zijn, en dit creëert vaak situaties waar alles kapot gaat of onze aandacht vraagt om te worden gerepareerd of herplaatst). Op deze manier,   kunnen we ontdekken dat we onze basis versterken, of liever deze frequenties aanpassen via reparatie of herplaatsing, zodat we stevig klaar en afgestemd zullen zijn wanneer er zich meer en meer aarde veranderingen zullen voordoen.

We kunnen het gevoel hebben alsof we in cirkels rond gaan met een heleboel stromende energie, maar niet veel dat wordt gecreëerd. We ervaren eenvoudigweg een aanvoer van equinox energieën die niet veel hebben om mee uit te wisselen als enkel dat wat er al is. We kunnen nog niet helemaal voorwaarts gaan, omdat de aarde en de kosmos nog steeds aan het afstemmen zijn en zich aan het hervormen zijn zodat ze beter de hoger vibrerende energieën kunnen ontvangen en huisvesten die zich nu langzaam en gestaag vermeerderen.

Dus hoe kunnen we al dit vreemde zwerven, wat we zojuist hebben gelezen voelen en ervaren? Wat voor invloed hebben al deze veranderingen en bewegingen op velen van ons?

Terwijl de aarde en de kosmos zich her-afstemmen, doen wij dat ook, aangezien we allemaal één zijn. Lichaamspijnen en de oude bekende been en voetpijn zijn nog steeds aanwezig. Deze ongemakkelijke ervaringen van lagere uitersten zullen regelmatig voortduren te gebeuren gedurende enige tijd…eenvoudig om dat de nieuwe werkelijkheid veel te maken heeft met aarden in de nieuwe aarde en het opeisen va ons ware en rechtmatige erfgoed. Wacht maar tot de zonnewende van juni!

Zweten en opvliegers doen zich bij velen nog steeds voor. We branden elke lager vibrerende energie in ons af terwijl we ons aan het aanpassen zijn. Wanneer ik ook maar een lager vibrerende gedachte heb waarin ik mezelf beschadig of mezelf niet eer, of als ik een angst of een negatieve gedachte heb die niet kan bestaan in deze werkelijkheid, word ik, onmiddellijk, ondraaglijk heet en begin ik te zweten. Deze opvliegers en het zweten dienen als mooie barometers en oefening en afstemmings gereedschappen.

Wanneer we tussen werelden zijn, of liever wanneer we nog niet veel hebben om te verankeren, worden we kwetsbaar. Dit laat zich zien als moeilijkheden hebben met grenzen (omdat weinig weet waar het nu al moet zijn), het hebben van onplezierige energieën in ons ruimtes, en het gevoel hebben alsof we bloot zijn en maar voor het oprapen liggen. Dit bepaalde scenario kan maken dat sommigen van ons thuis willen blijven, of ons aanmoedigen op geen enkele manier “daar buiten” te willen zijn. Als jij iemand bent die over het algemeen meer gevoelig is voor de onzichtbare wereld, kun je ongewenste bezoekers die niet van je gading zijn in je ruimte hebben. Volgens een van mijn lezers, hebben velen ervaringen van bemantelde figuren die hen ’s nachts begluren! Ik heb deze ervaring ook eens gehad, in het verleden, heb enkele interessante bezoekers in mijn huis bemerkt en andere momenten dat ze gluren en nieuwsgierig worden naar mijn gasten. Deze ervaringen zijn tijdelijk. Ik vertel deze ongewenste bezoekers eenvoudig om “op te rotten” en dan negeer ik ze en schenk er geen aandacht meer aan.

Met zoveel bewegende energie de laatste tijd, kan het voelen alsof we aan het hyperventileren zijn en niet stil kunnen zitten. We kunnen, wat kan voelen als, nerveuze energie hebben   en het gevoel hebben dat we telkens iets moeten doen, met een onvermogen om te gaat zitten. Voeg hier nog een ongewoon of vreemde hunkering naar junk food en snoep aan toe en we hebben een recept voor een nerveuze spanning die een uitlaatklep nodig heeft.

Terwijl we naar een meer blijvende verblijfplaats bewegen in een hogere sferen werkelijkheid, beginnen ook de plezierige en mooie dingen te gebeuren. Creating the New Reality (de nieuwe werkelijkheid scheppen) verklaart een hoop van deze ervaringen die helemaal op zichzelf schijnen te gebeuren. We zijn nu zeer snel aan het creëren, en eenvoudig al een gewone gedachte hebben kan iets in een flits in onze ruimtes brengen. Bovendien, terwijl we beginnen te verblijven in deze nieuwe en hoger vibrerende dimensie, gaan we zeer gemakkelijk zien dat werkelijk alles levendig verbonden en een geheel ondersteund is. Zo zullen we ontdekken dat we heel natuurlijk in een staat van dankbaarheid en veel liefde zijn.

Een andere, nu veel voorkomende, gebeurtenis heeft betrekking op onze persoonlijke energie. We kunnen ons gemakkelijk bewust worden van hoe we onze energieën hebben uitgeput op manieren die in “disbalans” waren of niet juist, zelfs al doen we gewoonlijk wat we doen omdat we voelen dat het het “juiste” is. Des te hoger we vibreren, des te meer zijn we in staat om het van bovenaf te “zien”, en weten dat we het beste deden in onze lager dimensionale ervaring, maar dat dit niet de manier is in de hogere sferen. Het is tijd om ons gedrag te veranderen, terwijl ze zullen zien wat het is dat veranderen moet.

Op andere momenten, kunnen we merken dat onze energie plotseling wegvalt zonder een duidelijke reden en een duidelijke depressie voelen, nutteloosheid, en angst, maar binnen enkele uren of misschien bij het aanbreken van een heel nieuwe dag, vliegen we weer hoog, verbonden met de nieuwe energieën, en plezier en avontuur ervarend van het proces van komen in een nieuwe werkelijkheid. Des te meer we vooruit gaan in verhouding tot het verankeren in en het creëren van een nieuwe werkelijkheid, des te meer zullen we het plezier van dit alles blijven ervaren, terwijl deze dalen zich steeds minder zullen voordoen totdat ze uiteindelijk zullen verdwijnen.

Al met al, zullen we doorgaan met ons een weg te banen naar de hogere vibraties, tezamen met alles in de kosmos, en zoals altijd, zullen we weten dat alles is en altijd is geweest in goddelijke en perfecte orde.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen


Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in