DELEN

Karen Bishop, 4 april 2010

Welkom!

Terwijl we steviger geaard raken in de aarde (of beter wanneer het licht zijn nieuwe kracht begint te krijgen en zijn plaats in begint te nemen als de rechtmatige bewaarder van de nieuwe aarde en de nieuwe werkelijkheid), beginnen zich interessante veranderingen en scenario’s te ontvouwen.

Onze nieuwe en rechtmatige kracht bezitten en ons ermee verbinden brengt enkele specifieke fases van evolutie met zich mee, en vele van deze fases hebben zich in de afgelopen weken ontvouwt en doen dat nog steeds.

We zijn nu heel erg hier, en op de aarde op elke mogelijke manier, hetgeen betekent dat we niet langer daarboven zijn, daarbuiten, verwijderd, afgezonderd, en in meditatie. Wat sommigen van ons hebben getracht te zien en te zijn terwijl   ze in een meditatieve staat waren moet nu hier zijn in een werkelijkheidsstaat. Velen van de andere dimensies die bestonden via verschillende manieren van toegang hebben tot deze, bestaan nu hier 24 uur per dag, omdat we nu leven in een nieuwe en hoger vibrerende dimensionale werkelijkheid.

Deze verandering van toneel of plaats begint gewoonlijk door het voelen van een nieuw   en ander gevoel van kracht. In de afgelopen tijden hebben velen van ons overgave gebruikt om toegang te krijgen tot meer licht, of zelfs getracht om “onze eigen manieren af te wennen” ten einde zich te verbinden of naar binnen te halen van enige hoger vibrerende energieën van elders. Maar nu zijn de dingen heel anders. Ik heb in vele van mijn recente boeken geschreven over de komst van deze verandering, en we zijn dit nu werkelijk aan het ervaren omdat het eindelijk tijd is.

Wij zijn nu het licht. Wij zijn nu de kracht. De meeste van ons zijn ver genoeg ontwikkeld via Fase 1 van het ascensie proces, dat we ons niet langer hoeven te onderwerpen aan iets anders dat meer schijnt te weten dan wij. Op deze manier, hoeven we niet het gevoel te hebben dat onze ego’s de show gaande houden. Ik hoop dat dit alles begrijpelijk klinkt. Diegene die de meest intense processen van evolutionaire groei en ontwikkeling hebben ervaren en doorleefd gedurende de jaren, zullen zich nu het meest in hun kracht voelen.

Zo hoeven we ons ook niet langer onderwerpen aan niet-fysieke bronnen buiten deze planeet. Diegene van ons die het ascensie proces hebben ervaren en nu nog doen, worden voldoende geëerd door onze voorouders (die zeer goed weten dat diegene die nu op de planeet in de vorm aanwezig zijn bedoeld werden om een nieuwe aarde te creëren, omdat we doorgaan met ons veel verder ontwikkelen dan onze voorvaderen), dat ze ons loslaten totdat we anders vragen. Zich bemoeien met en het voorschrijven aan bronnen buiten deze planeet zijn niet van de hoogste orde.

Terwijl we dit proces beginnen van het bezitten van onze nieuwe kracht, beginnen we als vanzelf verward te raken door niet-fysieke aanwezigheden die ons in ons oor willen fluisteren, ons willen vertellen dat we geen recht hebben of dat het niet onze zaak is om de leiding te hebben, of zelfs dat we niet weten wat we aan het doen zijn. Spelend met onze ego’s en ons vertrouwen, kunnen deze energieën door sommigen worden geïnterpreteerd als donkere krachten, maar ik heb altijd geloofd en ze ervaren als eenvoudigweg aspecten van onszelf die naar de oppervlakte komen terwijl ze aan het weggaan zijn, en zodoende komen vanuit angst voor hun verdwijnen.

Wanneer we aan het ontwikkelen en groeien zijn, ontmoeten we bijna altijd de duisternis. Alsof het probeert ons vast te grijpen en gekluisterd te houden aan wie we eens waren, dit zijn eenvoudigweg energieën die niet langer deel van ons kunnen zijn, noch grip op ons kunnen hebben, omdat we nu veel hoger vibreren dan zij doen. Hetzelfde geld voor het licht. Wanneer we communiceren met de non-fysieke wereld die van een hogere orde is, communiceren we in feite met aspecten van onszelf welke we nog niet kennen, en zodoende plaatsen we die buiten onszelf totdat we uiteindelijk evolueren naar het zijn van hen. Betreffende de donkere energieën, die ontmoeten we ook, maar dan enkel in de tegenovergestelde richting. Zo veel symptomen van een overgang! Zal het ooit ophouden?

Dus terwijl we beginnen onze nieuwe kracht te bezitten, kunnen we ontdekken dat we uitgedaagd worden met thema’s ten aanzien van onze ego’s, omdat we eenvoudig aan het her-balanceren zijn en in onze ware en rechtmatige plaatsen aan het komen zijn.

Zodoende, kan het komen in onze kracht ook te maken hebben met het zorgen voor onszelf en meer duidelijke grenzen neerzetten, her-structuren naar een nieuwe en andere ruimte, en onszelf een tijdje op de eerste plaats zetten terwijl we ons klaar maken voor de tijd die voor ons ligt. In het laatste WINGS bericht, verwees ik naar de vele energieën die er enkel zijn voor zichzelf, maar dit is niet waar ik hier naar verwijs.

Ten einde onze nieuwe kracht en nieuwe ruimte te belichamen, is het nodig dat we het neer zetten en dat we het beveiligen. Zo kunnen we ontdekken dat we heel duidelijk aan het worden zijn met betrekking tot wat we willen toestaan in onze ruimtes en wat niet. We kunnen onze financiën voorbereiden en ons ervan verzekeren dat we allereerst zorgen voor onszelf, en we kunnen ontdekken dat we helemaal klaar zijn met ons onderwerpen aan de behoeften van anderen zoals we in de afgelopen tijden kunnen hebben gedaan gedurende Fase I.

Gedurende Fase I, of tot aan September 2009, gingen we ermee akkoord om te helpen met het naar een nieuw en hoger niveau van bewustzijn brengen van deze planeet door wisselwerking te hebben met vele van de donkere en dichtere energieën. Nu zijn de dingen heel erg anders. Omdat onze rollen nu behoorlijk anders zijn dan dat ze in Fase I waren, kunnen we ontdekken dat we “niet meer” zeggen tegen alles wat we hebben verdragen in de afgelopen tijden. Op deze manier kunnen we vastbesloten zijn dat we ergens nieuw en anders zijn, en we kunnen ontdekken dat we onze grenzen als nooit te voren aan het beveiligen zijn, omdat we proberen ons ervan te verzekeren dat onze nieuwe ruimtes oorspronkelijk en puur zijn, terwijl we al de tijd de energieën belichamen van een heel nieuwe werkelijkheid en een nieuw ons.

Dit is omdat we nu in Fase II zijn welke betrekking heeft op het creëren van de nieuwe werkelijkheid, en niet noodzakelijk dan, met het ondersteunen en helpen van anderen. Wanneer we de nieuwe wereld gaan neerzetten, moeten we in staat zijn om dat ook te doen. We moeten ruimtes creëren die ons ondersteunen in dat te doen wat we vervolgens moeten en verlangen te doen (en zijn). Ja, velen van ons zullen diegene ondersteunen die beneden ons verblijven, op het volgende benedengelegen niveau ( en vooral ten aanzien van de op handen zijnde natuur rampen), maar we zullen ontdekken dat in de tijden die komen gaan (of eigenlijk hoe het altijd is geweest), we niet anderen kunnen helpen zonder eerst onszelf te helpen.

Fase I van het ascensieproces creëerde vele gevallen waarin we schijnbaar geen keuze hadden dan in de situaties te zijn waarin we liever niet wilden zijn. Op onze zielenniveaus, deden we eenvoudigweg ons werk van het verhogen van de vibratie van de planeet door onszelf. Nu komen we in feite dus op de eerste plaats op alle mogelijke wijze. Dit is deel van het bezitten van onze nieuwe kracht.

Toen mijn dochter zwanger was van haar tweeling (die twee jaar worden in juni), bekeek ik hun energie om te zien wie ze zouden zijn. Elke generatie, of opvolging van nieuwe zielen die op de planeet komen, komen met een missie of een duidelijk doel. Deze nieuwste zielen hebben heel andere energieën. Ze zijn zeer vastbesloten en krachtige wezens. Ze laten zich door niets tegenhouden om te krijgen wat ze willen. Ze weten hoe de nieuwe werkelijkheid er zou moeten uit zien, en zijn van plan zich een baan te breken met een sterke intentie, standvastig betreffende wat ze hier willen bereiken. Ze laten zich niet leiden….ze zijn werkelijk heel sterke wezens.

Tijdens mijn laatste bezoek aan mijn kleinkinderen, waren ze geobsedeerd door het hebben van een paar nieuwe golfclubs, net zoals hun oudere broer. Gelukkig vonden we een paar van plastic in de winkel en deze jongens gingen ermee in het bad, ze sliepen ermee, ze namen ze mee in de auto, en gebruikten ze als “gereedschap” gedurende de gehele tijd dat ik daar was. Op een dag toen ik op de bank zat, maakte Solomon een harde en krachtige zwaai en sloeg me met zijn club op mijn voorhoofd. Ik begon te huilen terwijl mijn hoofd begon op te zwellen. Toen ze zagen dat ik overstuur was en me pijn gedaan had renden beide baby’s onmiddellijk naar hun bedjes en kwamen terug met hun “dekentjes”, en legden deze op mijn schoot terwijl ze liefdevol voor me gingen zorgen.

Dit is de energie van de nieuwe zielen. Zeer krachtig, agressief, actief en machtig, maar tegelijkertijd, hebben ze open harten die niet aarzelen om liefde en zorg te geven. En dit dan is de energie waarvan we ontdekken dat we die ook belichamen. Wanneer we ontwikkelen naar het passen bij de energieën van de nieuwe aarde, welke fase we ook momenteel ervaren, “worden” we de energie waar we in verblijven. Elke opvolging van nieuw gearriveerde zielen komt overeen met de nieuwste aarde energie, en voor ons betekent dat, dat we als vanzelf ook ontwikkelen naar deze nieuwe stand van ontwikkeling. Zo kunnen we aankomen als een bepaalde soort ziel, maar altijd ontwikkeld naar de laatste vorm. We kunnen ontdekken dat we nu een beroep moeten doen op een heel nieuwe kracht in ons, maar we vinden het nog steeds gemakkelijk om ook onze harten te openen wanneer dat nodig is en in passende situaties (niet in situaties waarin er van ons wordt geprofiteerd). De nieuwe hart energie weet wanneer het zich openen moet en wanneer het gesloten moet blijven.

Er ontvouwt zich ook een ander scenario. Er zijn daadwerkelijk nog steeds energieën die in de Aarde Twee overlap verblijven, of liever die nog steeds om ons heen zijn, die nog steeds het totaal plaatje niet zien of zelfs niet dat er een totaal plaatje is. Ook al zijn velen momenteel in de positie om voor zichzelf te zorgen, of beter gezegd onze nieuwe fundaties te leggen en manieren van zijn, is dit een tijdelijke situatie die ontstaan is door de nadering van de maart equinox en het nieuwe plateau dat we tot dusver hebben gecreëerd.

Dus ook al zijn velen van ons momenteel aan het zorgen voor zichzelf en voor hun eigen behoeften, we zijn enkel in deze fase zodat we sterk kunnen zijn en klaar om anderen te ondersteunen wanneer het nodig is, en ook, om de schepping van de nieuwe planeet aarde te beginnen. Er zijn anderen die een heel andere houding hebben. Dit zijn zielen die nog niet ontwaakt zijn en ontwikkeld. Deze zielen zorgen voor de behoeften van anderen, en zullen hier mee door gaan omdat ze vanuit de angst komen. Ze weten niet hoe ze moeten omgaan met anderen door elkaar tegemoet te komen terwijl ze toch de behoeften zien en erkennen van degenen om hen heen, en weten niet dat er “een geheel” is daarbuiten, niet slechts een op zichzelf staand zelf.

Wanneer we omgaan met deze zielen kan het een uitdaging zijn, maar er wordt voor ons gezorgd op wonderbaarlijke wijze en we worden geleid naar de juiste situaties en veranderingen zodat we niet langer hoeven om te gaan of ons te verbinden met deze energietypes. Vele weken geleden suggereerde, een energie als deze, dat ik de “dingen te persoonlijk nam” wanneer ik luid bezwaar maakte tegen de aanwezige situatie. Ik was het er helemaal niet mee eens. Voor mij, is het een zaak van integriteit en menselijke fatsoen, en daarbij nog een zaak van het welzijn van deze planeet en samenwerken als een team terwijl je rekening houdt met de behoeften van alle betrokkenen. Ik ontving kortgeleden een brief van een vrouw die precies hetzelfde had ervaren.

Het is bijna moeilijk ons de dagen te herinneren dat we zo diepgaand in de verandering zaten, met schijnbaar weinig om ons mee te verbinden en ons zo verloren voelend. Met elke aarde verandering verbinden we ons meer volledig, aangezien elke en iedere energie zich aanpast en afstemt op de nieuwe energieën van de nieuwe aarde. Vele dagen geleden, onthulden mijn buiten-de-planeet vrienden aan me dat er een reeks van meer ernstige aardbevingen aankomen eerst in het Baja California gebied en terwijl elke gebied van aardbeving activiteit zich afstemt en aanpast, zullen deze bevingen zich langzaam en gestaag omhoog bewegen naar het zuiden van California. Vandaag ervoer Baja California een aardbeving met een kracht van 6.9 op de schaal van Richter (later bijgesteld naar 7.2), terwijl onze aarde doorgaat met zijn voorbereidingsproces voor de nieuwe energieën. Zoals altijd, zullen we altijd precies daar zijn waar we moeten zijn op elk gegeven moment omdat een ieder van ons verbazingwekkende interne barometers en een hoger bewustzijn heeft, ook al is het soms op onbewuste niveaus.

Terwijl onze ruimtes steeds meer duidelijk worden, is dat ook zo met onze nieuwe kracht, omdat we een nieuw en opwindend verblijf beginnen in een heel nieuwe werkelijkheid van onze eigen makelij.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen

www.emergingearthangels.com


Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in