Karen Bishop, 27 november 2009

Welkom!

In het weekend van 21 en 22 november landden we eindelijk veilig in onze nieuwe huizen, onze heel nieuwe plekken, en op de plekken waar de onstuimige energie ons naar toe leidde. Gevoelens van een heel nieuwe aarding, een prachtige tevredenheid en bovenal een heel nieuw en welkom geheten gevoel van “thuis”, konden op veel verschillende manieren gevoeld worden. Eindelijk, een kalmte….eindelijk vrede…..eindelijk een gevoel van zekerheid en veiligheid.

Om samen te vatten: de zonnewende van Juni gooide alles overhoop, zo dat van alles en nog wat landen kon in een heel nieuwe ruimte, iets aan de ene kant en iets aan de heel nieuwe “andere kant”, terwijl er een kloof begon te ontstaan tussen de ene werkelijkheid en de andere. Een ENORME beweging in de energie was nodig om dit te laten ontstaan. Voor velen voelde het alsof een energetische bom was ontploft. Dus de verankering en gronding die zou moeten ontstaan in juni doet zich nu eindelijk voor. De benodigde verandering van plannen, voor de meesten van ons reeds bekend, resulterend in een scheiding van de werelden, veroorzaakte deze vertraging.

Vanaf de equinox van september tot aan nu, waren opnieuw enorme hoeveelheden energie aan het bewegen, maar deze keer was het doel om alles af te stemmen op waar het uiteindelijk zou eindigen. Zo duwden de intense energieën alles op één lijn. Dit geduw creëerde sterke ervaringen en paniekgevoelens, onrust, depressie, spanning, hartkloppingen, hyperventilatie, en een onvermogen zich te richten op iets en te concentreren, om maar een paar symptomen te noemen. Afgewisseld met periodes van loomheid en zeer weinig energie, duisternis, en verwarring, en dan weer plezier en vrolijkheid, de op en neer gaande en grillige energieën creëerden in het begin sterke verkeerde verbindingen, toen al de energieën probeerden te navigeren naar hun definitieve verbindingen en nieuwe locaties. Alles werd overal heen geduwd.

Er was een enorme hoeveelheid energie aanwezig en nodig om deze nieuwe afstemming te creëren. Dit was een grote, noodzakelijke onderneming. De planeet werd genavigeerd en langs een andere weg gestuurd naar zijn heel nieuwe locatie in de kosmos, al de tijd geduwd en gegidst door een heel sterke hand, naar waar het zich nu zou vestigen. De planeet moest een oud en zeer bekend spoor verlaten, en in een heel nieuwe, en nog vast te zetten, nieuwe ruimte aankomen. We verblijven op de planeet….. we werden erdoor getroffen….en we zijn onszelf, en ook de planeet.

De duwende energie was zo heftig, aangezien dit een ENORME en zeer centrale beweging was, dat het ook rest energieën omhoog duwde in velen van ons, die schijnbaar heling nodig hadden, ten einde een grote hoeveelheid duisternis eruit te drukken. Dit is waarom de dingen op bepaalde tijden een tijd lang chaotisch en donker schenen.

We zijn nu al enige tijd aan het vibreren boven de duisternis, of de dichtere energieën. Dus wat zich werkelijk voordeed was niet dat we opnieuw moesten zuiveren en loslaten, maar dat de zogenoemde duisternis ook aan het bewegen was, en doordat het op en neer ging, raakte het ons van binnen……we boeken een bepaalde hoeveelheid aan vooruitgang en we komen op het punt waar we een drempel bereiken en niet langer heling nodig hebben. Dit is waarom na een bepaald punt, heling schadelijk kan lijken omdat het enkel dient om ons van plaatsen te zetten waar we niet langer verblijven. Daarom zullen de dichtere en donkere energieën in ons uiteindelijk eenvoudigweg gaan sluimeren, omdat we veel hoger vibreren dan zij doen, en ze kunnen niet langer in ons overleven of gedijen.

Bovendien, terwijl we vooruitgaan door het ascensieproces, beginnen we ons langzaamaan terug te trekken van elke dichtere of donkere energie buiten ons, omdat we ze niet langer kunnen tolereren of hun ruimte met hun delen kunnen. Dus ten einde zelf hoger te kunnen vibreren,zijn we niet langer in een fysieke of energetische ruimte die onderdak geeft aan duisternis; dit creëert een situatie waarin geen enkele dichtere energie in ons nog langer geactiveerd kan worden, omdat er geen brug of overeenkomstige energie dans is, die zich voor kan doen van binnen of van buiten. Ik hoop dat dit allemaal te begrijpen is.

Met al die energieën die zo heftig bewegen de laatste paar weken, en van plaats veranderen, was er energie her en der, aangezien niets nog zijn voorbestemde thuis had gevonden. Daarom voelde we werkelijk een duisternis in ons af en toe, en enige oude en sluimerende energie werd toen weer eens aangewakkerd door de donkere energieën die voorbij kwamen. En omdat we nog niet in onze “huizen” waren, konden we op een bepaald niveau ons geplaagd voelen. Dus zo konden vele kleine lager vibrerende grappenmakers in staat zijn huis te houden met ons, of in het gunstigste geval, ons ongemakkelijk doen voelen zonder duidelijke reden. Dit scenario is nu over omdat we eindelijk thuis aangekomen zijn.

Eindelijk thuis.

Nu zullen de dingen werkelijk heel anders zijn. We zijn nu in heel wat andere heel hoog vibrerende energieën. Heel magische energieën. zeer liefhebbende en verzorgende energieën. Heel zachte en kalmerende energieën. Nu kunnen we uitademen. Nu kunnen we weer ademen. Nu kunnen we ontspannen en ons veilig en beschermd voelen. Nu kunnen we werkelijk beginnen ons te verbinden met onze nieuwe families en met onze broeders en zusters als nooit te voor. En nu dat we in zulke hoger vibrerende energieën zijn, zullen we dingen beginnen te ervaren als spontane heling, hernieuwende gezondheid, en een nieuw krachtig en energetisch Zelf ( als het tegenovergestelde van een uitgeputte Zelf), en een heel nieuwe hergeboorte in vele opzichten.

Al de energieën die in het rond aan het vliegen waren, besloten waar ze uiteindelijk wilden eindigen gedurende deze tijd van enorme beweging. Zodoende kunnen er nog steeds bepaalde verbindingen zijn die zich nog niet helemaal in hun totaliteit hebben gemanifesteerd, ook al hebben ze elkaar al kort “aangeraakt”…..maar hun reis is nu al bepaald, en te zijner tijd, voor 2012 of eerder binnen de komende twee jaar, zullen zij het proces beginnen van het verenigen tot hun volledigheid, ook al is het in langzame en rustige stappen.

De tijd die we nu binnen gaan zal zijn als geen ander. Het is werkelijk de tijd waarop we hebben gewacht, en waar we enkel over konden dromen. Deze nieuwe ruimte dringt nu door tot elke cel van onze lichamen, ons helemaal vullend met zijn aanwezigheid, en ons toestaand ons te koesteren in de schoonheid van deze verbazingwekkende en bevallige energie van de hogere rijken. We WORDEN zodoende deze energie zelf, in elk opzicht.

Nu zullen we de eenheid van onze heel nieuwe families ervaren, met wie het de bedoeling was dat we samenkwamen, en met wie we een grote liefde, respect, zorg, en vrolijkheid zullen delen die we nog zullen ervaren. Voor diegenen die we moesten verlaten, kan een vreemde doch behaaglijke scheiding worden gevoeld, aangezien we inderdaad gestorven zijn terwijl we leven, zo een afstand en kloof creërend tussen de ene werkelijkheid en de ander.

Zelfs al voelen we ons vreemd afgescheiden en emotieloos in vele opzichten, velen doen verslag van het feit dat ze zich herenigd hebben met vrienden die dichtbij waren, maar met wie we geen verbinding deelden gedurende lange tijd. Onthechten en verbinden allemaal tegelijkertijd. Het is een kwestie van met wie we nu onze vibrationele ruimte delen.

Kortgeleden heb ik een nieuw huis betrokken. Mijn eerste echte aangekochte huis na 55 jaar te hebben rond getrokken over de planeet terwijl ik mijn zielswerk deed. Dit huis is vrij groot voor mij en het kostte me tijd om eraan te wennen, maar ik ben met zekerheid hier naar toe geleid, en dus, weet ik dat dit is waar ik moet zijn. Terwijl ik een poging doe uit te pakken, ben ik aan het ontdekken dat vrijwel NIETS van mijn oude leven of huis hier past. Een voortdurende verkeerde verbinding, telkens als ik me omdraai of probeer iets ergens neer te zetten.

We kunnen niet onze oude zelven en onze voorgaande levens met ons mee nemen in deze nieuwe werkelijkheid. De nieuwe werkelijkheid is uitgestrekt, groot, een heel nieuw en immens gebied, en daarbinnen moeten we nu iets heel nieuws en anders creëren. Ik wist toen ik dit huis kocht dat het nog niet helemaal mijn huis zou zijn, maar een huis voor anderen,dit is de reden waarom het zo groot is. We zullen ons nu werkelijk verenigen met onze broeders en zusters, en ons verbinden op zo’n diepgaande manier, dat deze verbintenissen alle verbintenissen uit het verleden zullen vervangen die we zijn kwijtgeraakt. Deze nieuwe zielenverbintenissen voelen heel anders aan. Ze voelen zeer levendig, vol energie, zalig, opwindend, en niet aards, en dienen om ons te verbinden met onze kern. En de dankbaarheid voor deze lang verwachte verbindingen is enorm.

De vibratie die we nu het meest voelen en waarnaar we hunkeren is de liefdesvibratie. Het verdringt al het andere. Ongeacht wat de omstandigheden zijn of wat zich schijnt voor te doen, als er liefde aanwezig is, zijn we vrijwel zeker thuis en ongeschonden in een hoger vibrerende ervaring.

Dit nieuwe vastzetten plaatst ons ook in een heel nieuwe positie van onze echte en rechtmatige kracht. We zijn nu verankerd in de aarde. We zijn de echte en rechtmatige bewaarders van de aarde, omdat velen van ons haar gecreëerd hebben en bovendien, een nieuw ascensie plan hebben gecreëerd. Dit is geen arrogante houding, maar een rechtmatig beheer. We hebben de aarde intens lief en al haar inwoners. En we hebben elke mogelijke voorzorg en stappen genomen om ons te verzekeren van de meeste liefde en respect voor ieder en elke ziel die zich hier bevindt, tezamen met de aarde zelf.

Er zal werkelijk nog meer gronding komen. We zijn nog maar net begonnen en de zonnewende van december zal enkel dienen om ons er nog meer in te trekken. Een voor een, en rustig aan zullen we elkaar vinden….we zullen samenkomen met de grootste mogelijke liefde en vreugde, en we zullen beginnen samen te creëren en langzame en rustige stappen.

De aandacht richten en visualisatie zullen nu overheersen, aangezien wat we kiezen om onze gedachten mee te vullen en wat we kiezen te geloven zich nu voor ons zal manifesteren, als onze eigen persoonlijke film. Onze aandacht en visualisaties, of onze dromen en verlangens zullen samenkomen om een heel nieuw netwerk van de nieuwe werkelijkheid te creëren. Op deze manier kunnen we heel gemakkelijk uit een dipje komen, eenvoudigweg door te kiezen dat dat wat we zien wat we geloven dat zich voordoet, eenvoudigweg er niet is. Of zelfs dat we niet kiezen deze ervaring in het bijzonder te hebben, en we nu in staat zijn en welwillend om onszelf ergens anders heen te navigeren. Alles is in goddelijke en perfecte order voor de creatie en ervaring van een heel nieuw begin in de hogere rijken. Al het andere is simpel een illusie, angst, of zelfs een geloof dat wat zich heeft voorgedaan voor ons, voordat we eindelijk gearriveerd waren, nog steeds een norm is.

Deze ervaringen in de hogere rijken zijn nu mogelijk omdat we nu uit en vrij zijn van de lager vibrerende energieën. Aankomen in een hoger vibrerende ruimte, omgeven door hoger vibrerende energieën, verandert de zaken dramatisch. Zeer dramatisch. Als we ons ooit verslagen en verward voelen betreffende ons nieuwe pad of onze nieuwe verbindingen, zullen we ontdekken dat een perfecte boodschap juist dan voor ons komt in de tekst van een lied, het thema van een film, in een droom, of misschien in een boek. Iets probeert zich met ons te verbinden en ons toe te spreken. We zullen nu sterk gegidst worden, en ondersteunt op vele manieren. Magische berichten zullen dan dienen om ons te bekrachtigen en gerust te stellen, als we ooit twijfelachtig worden of gevoelens hebben van “steeds weer het oude, hetzelfde oude”. Er wordt ons gezegd vol te houden, en dingen zullen echt heel anders zijn deze keer. Dit betekent ook dat de lange periode waarin zich niets manifesteerde, van niets “goeds” dat leek te komen, en bovenal de ervaring hebbend dat geen van de voorspellingen die we hebben ontvangen ooit uit zijn gekomen NU VOORBIJ ZIJN. Onze ware en rechtmatige paden kunnen zich nu manifesteren…..op elke manier.

Deze heel nieuwe werkelijkheid die ons nu bereik heeft, omgeeft ons met zijn ongelooflijke en magische energie, verwelkomt ons en geeft ons een teken om ons doel hier te vervullen, om op het podium te stappen, om naar voren te brengen waarvoor we kwamen, en om samen te komen als nooit te voor terwijl we beginnen een heel nieuwe hemel op Aarde te creëren.

Van een van mijn favorieten, de CD van Martine McBride’s Shine, Wrong Baby Wrong”…zij zegt het ook:

“Verkeerd schatje, verkeerd schatje,verkeerd…het is niet het einde van de wereld…..Het zal niet lang meer duren, niet lang meer schatje, niet lang meer schatje;

Kom op nu
Iedereen valt
Iedereen kruipt af en toe
Dan staan ze weer op
Je huilt als je wilt
Dat is wat we allemaal doen
Maar als je denkt dat je nooit vooruit gaat dan heb je het verkeerd schatje verkeerd
Je hebt het verkeerd schatje verkeerd
Fout schatje fout schatje fout

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen

www.emergingearthangels.com

Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in