DELEN

Karen Bishop, 16 februari 2010

Welkom!

Niet alleen zijn we van veel verwijderd de laatste tijd, of eerder “afgezonderd”, maar er is ook een leegte aanwezig. Zich nietszeggend voelen, hol, eigenaardig, of zelfs een verlies van identiteit ervaren, zijn algemene gewaarwordingen van deze nieuwe leegte.

We zijn ons aan het voorbereiden om een enorme golf van licht te ontvangen. Dit licht zal de planeet overspoelen en veel veranderingen creëren….allemaal in relatie tot het creëren van een planeet die meer in overeenstemming met het licht is, of een hoger niveau van leven en zijn. Zich leeg voelen, is dan, een deel van de voorbereiding….een voorbode voor opgevuld te worden met de beginselen van een nieuwe werkelijkheid.

We kunnen thuis komen en opeens het gevoel hebben dat ons huis te leeg is. We kunnen   het plotseling niet fijn vinden om alleen te zijn. We kunnen ontdekken dat we eten zonder een bepaalde reden, als een poging om ons “op te vullen”. We kunnen ontdekken dat we ons ongewoon zenuwachtig voelen, misschien gespannen, of in het gunstigste geval rusteloos. We kunnen het moeilijk vinden om een nieuw project te starten of een oude te beëindigen. We kunnen zelfs het gevoel hebben dat we erop wachten dat een bom gaat vallen, en we weten niet zeker waarom. We kunnen ook ontdekken dat we meer slapen met een nieuwe vermoeidheid terwijl we ons voorbereiden om dit licht op elke mogelijke manier te ontvangen.

Deze nieuwe golf van licht die binnenkort over ons zal komen, zal veel meer van de nieuwe blauwdruk met zich meebrengen. Het zal de planeet overspoelen, de dingen deze kant en die kant op verschuiven, al de tijd het oude opschonen, zo dat het nieuwe zich nu meer kan vestigen. Deze nieuwe lichtgolf zal de dingen voor altijd en eeuwig veranderen.

Dit betekent dat we op het punt van het leven in een nieuwe werkelijkheid staan waarvan we slechts konden dromen. We kunnen het gevoel hebben dat we hoe dan ook “klaar” zijn met iets, maar we weten niet bewust weten wat dat is. Wat er dan “klaar” is, is de oude wereld werkelijkheid. We hebben het nu achtergelaten, en zodoende, kunnen we het gevoel hebben dat we plotseling ergens anders heen zijn gegaan. Velen van ons hoeven die oude ervaringen nooit meer te hebben.

Deze nieuwe lichtgolf zal een verandering brengen in de manier waarop we op Aarde Twee leven. Het zal een manier van leven creëren die voortkomt uit het hart. We zullen ons realiseren wat werkelijk en echt belangrijk is, oude gevoelens van scheiding en veroordeling van tafel vegen, of zelfs vroegere hartstochten, en nu ontdekken dat we allemaal ware broeders en zusters zijn van een hogere orde.

Deze nieuwe lichtgolf zal diegenen samen brengen die op veel verschillende gebieden bij elkaar passen, omdat oude relaties die niet van een hogere vibratie en doel zijn uit elkaar zullen gaan. Het licht zal schijnen en onthullen wat alle relaties werkelijk en echt zijn. Dus zo, zal de nieuwe licht golf ook een nieuwe eenheid brengen en een eenheid die bestaat in alle ware en rechtmatige manieren.

We zullen samenkomen via de hartenergie, dus zo kunnen nu en dan, nieuwe verbintenissen kant noch wal raken, maar desalniettemin, zij zullen de juisten zijn. De lichtgolf zal onze pure en authentieke bestemming…..betekenis binnenbrengen,   “onze bestemming is op handen”. Onze goddelijkheid wordt hersteld. We zullen worden verbonden met onze ware en rechtmatige posities als de rechtmatige bewakers van de planeet aarde, en zodoende worden we liefdevol binnen deze rechtmatige ruimtes geplaatst. Er zal een “nieuwe orde in het land” zijn.   Er zal een “overvloedige oogst” zijn. Deze lichtgolf zal de nieuwe wereld en de nieuwe werkelijkheid inluiden. In de komende tijden, zal het moeilijk zijn om de oude wereld te herinneren, omdat het zal voelen als iets van een tijd en plaats waarvan we misschien slechts gedroomd hadden. Want binnenkort, zullen we in de werkelijke droom leven, omdat waarover we slechts gedroomd hadden nu levend zal zijn in onze waaktoestand en fysieke werkelijkheid.

Zich leeg voelen, hol, vreemd, rusteloos, alleen, of niet verbonden, zijn gevoelens die iemand vergezellen die bij de deur naar een nieuw begin staat. Ja, wachtend dat die deur zich gaat openen, ervoor staand zich afvragend met een voorgevoel, wat achter de deur ligt, of zelfs ademloos wachtend in een vreemde en geïsoleerde positie terwijl een enorme lichtgolf zich voorbereid om ons te overspoelen., is een ruimte die op zijn hoogst tijdelijk is, maar desalniettemin hier.

Dit zijn vreemde doch opwindende, ongewone doch weergaloze, en werkelijk lang verwachte tijden.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen


Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in