DELEN
Ohm

Karen Bishop, 18 november 2009

Welkom!

De energieën zijn werkelijk heen en weer aan het bewegen de laatste tijd…..als een jojo, met geweldige kracht en daarentegen grote tijdelijke stiltes, de dingen kunnen werkelijk fout voelen, maar als met alle dingen, is er een duidelijk doel achter alles, omdat we met zekerheid aan het opschakelen zijn voor het heel nieuwe begin waar we, al zo lange tijd, op gewacht hebben.

Gedurende ongeveer twee jaar zeg ik dat “volgend jaar” het jaar zal zijn van ons nieuwe begin, en dan zoals we allemaal weten, was dit niet het geval. Wat er gebeurde is dat toentertijd velen van ons dit zagen en voelden, het is werkelijk het plan en de werkelijkheid. Maar dan komen we samen op ons zielenniveau en beslissen dat, “Jeetje..de planeet heeft zijn bewustzijn nog niet verhoogd, noch zich ontwikkeld zoals we gehoopt hadden, dus laten we het nog een beetje meer tijd geven. Laten we zien of we meer zielen kunnen omhelzen, of tenminste, deze zielen iets meer tijd geven, zodat we het punt   kunnen bereiken waarop het succesvol gaat worden”.

We hebben dit meerdere malen gedaan en, zoals we weten, zelfs dingen een enorme stoot gegeven door zelf terug te gaan in de duisternis, ten einde zo het goddelijke plan te bereiken die we op deze tijd wilden voortbrengen. Zodoende creëerden we de laatste twee of drie jaar met nog meer lijden en heftige pijn. Maar dan zoals we ons gerealiseerd hebben moesten we uiteindelijk opgeven en vertrekken, alles achter laten en oversteken in een heel nieuwe werkelijkheid van onze eigen schepping. Zo werd er een grootse lijn getrokken in het zand en een kloof gecreëerd tussen de oude en nieuwe werkelijkheid, hetgeen zoveel scheidingen gaf tussen onszelf en diegene die niet langer vibreerden of leefden waar wij nu zijn.

Omdat we nu “klaar” zijn met helpen, ondersteunen en de vibratie omhoog brengen van de planeet, en omdat we nu aan een heel nieuwe en andere kant zijn, zullen we eindelijk ons jaar van het nieuwe begin ervaren in 2010 en zal dit ook het jaar zijn van vele nieuwe en buitengewone scheppingen voor de nieuwe wereld.

Momenteel zijn we aan het opschakelen. Dit laat zich zien als grote energiegolven die nog meer zuivering en bevrijding creëren, afgewisseld met tijden van intense gelukzaligheid en vrolijkheid. Vanaf de eerste helft van 2009, deed ik vaak verslag van dat we zeer gegrond zouden raken op de aarde met de Juni zonnewende. Het zou dan zijn, dat we zouden beginnen de andere kant te ervaren, en het leven werkelijk magisch zou worden. Toen veranderde het plan. We besloten in plaats daarvan een splitsing te creëren van de oude wereld, om het ver achter ons te laten in plaats van het met ons mee te brengen, dus wat we toen ervoeren, was een energie die alles omver zou blazen, zo dat het zou landen op zijn nieuwe en rechtmatige plek. Een enorme hoeveelheid energie werd verplaatst en opnieuw gerangschikt gedurende deze tijd en het voelde zeker niet altijd goed voor de meesten van ons. (meer over wie waar landde en waarom verder op).

Maar nu is het originele plan klaar om zich te ontvouwen, zij het voor de zonnewende van december in plaats van voor juni. We hadden slechts een vertraging (alsof dat nieuws is) en we zijn nu klaar om het originele plan te hervatten nadat we van het oude waren weggegaan.

Zo dus werd ons op 11 november een nieuwe gelegenheid gegeven naar een hogere dimensie of eerder naar een hoger niveau via de poort die het creëerde…de poort van 11:11.   Dit gaf enige interessante bewegingen. In plaats van dat het geweldig voelde, creëerde het voor sommigen een enorme opening. En wanneer we een enorme opening ervaren kan dit allerlei wilde en vreemde gevoelens, ervaringen en emoties geven. Gegeven het feit dat we al op een nieuw en hoger niveau verbleven, stond het zelfs nog hoger gaan door de poort gelijk aan het hebben van ervaringen die velen van ons gedurende zeker tien jaar al niet meer gehad hebben.

Wanneer we ons openen en ontwikkelen, voelen we vaak een verschrikkelijke duisternis die haast niet te hanteren is. Depressie, intense emotionele pijn, hevige duisternis en zelfs zelfmoordneigingen kunnen worden gevoeld door diegenen die ongewoon sensitief zijn. Voor anderen kan het gevoeld hebben als een slechte dag. En sommigen hebben misschien niets gemerkt, maar misschien zich heel strak of zelfs gespannen gevoeld. Nadat we ons zelfs hoger verbonden hebben via de 11 poort, hadden we een heel vreemde afgescheidenheid, die het meest merkbaar was op de 13e. Gevoelens van vermoeidheid, zwakheid, loomheid, en gewoonweg niets willen doen waren normale manifestaties. Geen energie. Een grote stilte.

Toen kwam maandag de 16e, en een grootse energiegolf kwam er aan. Dit was de opnieuw-verbindende energie. Deze golf was voor mij, bijna meer dan mijn lichaam aankon…en ik had me al weken voorbereid! Wanneer zoveel energie arriveert, kan het voor sommigen voelen als een enorme paniek aanval, grote zenuwachtigheid, en overweldigend gevoel dat we in kunnen storten, of zelfs van een brug kunnen springen. En anderen kunnen zich gewoon ongewoon opgeladen voelen of ongewoon druk. Vanaf de voorgaande dagen en gedurende deze tijd waren we ook aan het loslaten aangezien al de hogere energie alles en van alles naar buiten duwde.
Dit loslaten laat zich bij iedereen anders zien. Blaasproblemen, onregelmatige menstruatie, veelvuldig urineren, krampen, huiduitslag, rugpijn, hoestaanvallen enzovoorts zijn slechts een paar van deze symptomen. Of misschien gewoon een ongemakkelijk gevoel, angstig, gespannen en in de war om geen duidelijke reden. Oude wonden kunnen naar boven zijn gekomen om nu ook geheeld te worden.

Vervolgens kwam dinsdag, de 17e, en nu waren we in een heel nieuwe hogere vibrerende energie. Enorm plezier, vrolijkheid, vrijheid en opwinding konden er zijn. We waren EINDELIJK in de hoger vibrerende energieën die we zo lange tijd gemist hadden. En realiseer je dat, wat deze ontzagwekkende en hoger vibrerende energieën werkelijk naar voren brengt, en wat ze tienvoudig kan intensiveren, is een verbinding met de anderen die overgestoken zijn met ons. Wanneer we beginnen ons te verbinden met onze broeders en zusters, of zelfs met onze perfecte partners die er eindelijk voor ons zullen komen, zullen deze verschrikkelijk machtige en hoger vibrerende energieën zich tot een enorm niveau verhogen. De dingen zullen werkelijk beginnen te veranderen voor velen van ons.

We zijn niet in staat geweest veel te manifesteren gedurende de laatste twee jaar, en in het bijzonder niet gedurende het laatste jaar, hoofdzakelijk omdat we niets konden creëren omdat we vrij en helder moesten zijn, zonder iets mee te nemen, wanneer we overstaken. Terwijl we aan het wachten waren en ons aan het voorbereiden waren met niets meer overgebleven binnenin en buiten ons, vibreerden de energieën bovendien veel te laag, omdat we ergens “tussenin” waren. We schenen eenvoudig niet de energieën van de oude werkelijkheid omhoog te kunnen houden, en na zo vele jaren van proberen, waren ook onze persoonlijke energieën zeer laag….in de kern waren we fundamenteel lege batterijen. Creëren is veel moeilijker wanneer we verblijven in lager vibrerende energieën…..binnenin OF buiten ons.

Nu zijn de energieën veel hoger en in deze hoger vibrerende werkelijkheid zullen we ontdekken dat we, alles wat we verlangen, moeiteloos en zeer snel kunnen creëren. We kunnen nu weer creëren omdat we nu aan de andere kant zijn en niet langer bagage hoeven los te laten die we niet mee wilden brengen en ook, omdat de energieën veel hoger vibreren. En wanneer deze energieën met zo’n stoot arriveren kan het niet alleen Wow voelen maar ook zeer intens. De sleutel om deze hoger vibrerende energieën te ervaren en om verbazingwekkende manifestaties te hebben is, zoals ik al sinds lange tijd heb geschreven, via de verbindingen met elkaar. De planeet begint in vorm te komen en werkelijk in zijn echte en authentieke ruimte te bewegen met betrekking tot onze nieuwe en hoger vibrerende ruimtes. We zijn een deel van de planeet, we leven op haar en in haar, dus gaan we hier samen doorheen.

Iemand schreef me kortgeleden met een vraag over de verschuiving van de aardas. Aangezien ieder van ons kijkt door zijn eigen filter of zijn eigen gebied van deskundigheid, zelfs al zeggen we allemaal dezelfde dingen, kan ik jullie enkel iets vertellen via de ogen van mijn specifieke filter, die altijd over energie gaat, afstemmingen, en ons spirituele ontwikkelingproces, dus ik ben er zeker van dat er anderen zijn die veel meer diepgaandere kennis hebben over dit onderwerp. Maar fundamenteel is de aarde aan het kantelen en verschuiven, zodoende waterverstoringen creërend, aardbevingen en zulke zaken, omdat ze zich aan het afstemmen is op haar nieuwe positie in de kosmos. Het ascensie proces schept een nieuwe positie voor ieder van ons, net als voor de aarde zelf…dus op alle niveaus.
Dus is ze haar positie aan het aanpassen om zichzelf beter te kunnen afstemmen en om in het beste energetische spoor te kunnen blijven zodat ze zal passen in haar nieuwe positie in het universum. En wanneer we er komen creëert deze nieuwe positie ook grote energiegolven.

Wanneer we aan het herplaatsen zijn, verstrakken de dingen ook. Dit is omdat de dingen altijd eenvoudiger worden des te meer we ontwikkelen. We worden welhaast op één lijn gebracht en alles dat niet in overeenstemming hiermee is wordt er dan uitgeduwd. Zo wordt de aarde aangedraaid en getrokken naar haar nieuwe positie, verschuivingen en veranderingen veroorzakend. Wij zelf kunnen ook gespannen voelen wanneer we ons aan het aanpassen zijn aan deze nieuwe en hogere frequenties. Zich gespannen voelen, of zelfs alsof je aan het “koorddansen” bent, zoals een vriend het kortgeleden omschreef zijn allemaal normale symptomen. Soms wanneer er meerdere planeten tegelijkertijd op één lijn staan, kunnen we ook een immense strakheid voelen.

Wanneer we eindelijk de gevolgen beginnen te voelen van onze heel nieuwe verblijfplaatsen zullen we merken dat we meer “paranormaal”, intuïtief, telepathisch aan het worden zijn, of zelfs ontdekken dat we het weten wanneer anderen aan ons denken of zelfs wat anderen voelen, zelfs als ze heel ver weg zijn. Ontmoetingen met geesten kan een epidemie worden. We delen nu dezelfde ruimte met veel meer niet-lichamelijken, en botsen tegen allerlei soorten nieuwe en andere energieën.

Dus, hebben we nieuwe buren, maar tegelijkertijd, zoals zo vele keren eerder genoemd, hebben we veel van onze oude buren verloren. Er doet zich momenteel een epidemie voor van scheidingssituaties tussen velen van ons en onze kleinkinderen. Ik ben gezegend om het contact met de mijne te kunnen houden, maar ze zijn desalniettemin niet langer geografisch dichtbij. Dit is waarom zo velen van ons gescheiden zijn van onze kleinkinderen:

Deze kleintjes moeten dichtbij hun ouders zijn ten einde de ruimte vast te houden, of eerder de vibratie hoog te houden terwijl de ouders in hun eigen vibratie komen of voltooien wat ze kwamen doen voordat ze zich bij ons voegen kunnen, wat ze uiteindelijk echt zullen doen. Wanneer onze kleintjes, die zoveel hoger vibreren dan de meesten van ons, toen ze aankwamen hierheen, zich bij ons gevoegd hadden, dan konden ze niet gediend hebben als een brug om hun ouders te ondersteunen.

Toen de lijn in het zand getrokken was op 9 september, waren er vele zielen die plotselinge en haastige beslissingen namen om met ons mee te komen. Ik heb nog nooit zoiets overweldigend en wonderlijk gezien. Velen die voorheen gekozen hadden te vertrekken, besloten zeer plotseling dat ze daadwerkelijk nu een nieuw spiritueel pad wilden volgen, hun “rommel” erkennen of zelfs de noodzakelijke veranderingen in hun levens gingen maken ten einde vooruit te kunnen gaan. Zodoende waren de beslissingen heel snel, aangezien er niet meer veel tijd over was.

Dit scenario gaf sommige zeer interessante situaties, die zich meer en meer voordoen elke dag. De zielen die werkelijk op de rand waren, of op de kloof grens, en die deze keuzes maakten, zijn nu, aan de andere kant, zelfs al is het aan de verste grenzen, ver onder ons. Ze sprongen net op tijd over.

Dus nu hebben we een groep zielen die klaar zijn om voorwaarts te gaan, maar moeten voltooien wat ze kwamen te voltooien wat betreft hun eerste fase van bewoning hier, voordat ze zich in het geheel bij ons kunnen voegen. Ik heb twee dierbaren die momenteel in deze ruimte zijn. Ofschoon we regelmatig met elkaar omgaan, en elkaar zeer liefhebben , kunnen we nog niet verenigd worden totdat zij hun zielen tekens voltooid hebben. Dit proces zal twee jaar duren. Twee jaar is nu een grote beslissende factor voor heel veel. We zullen werkelijk in een interessant en een beetje tijdelijk patroon zijn, gedurende de komende twee jaren, met heel veel verandering in deze tijdsperiode.

Dit scenario brengt ook enige andere zaken met zich mee. Omdat deze zielen, die bereidwillig zijn om voorwaarts te gaan, leiding nodig hebben en een reddingslijn, zullen we daadwerkelijk met dit doel voor hen dienen, net zoals onze kleintjes. Terwijl ze sterk verlangen om in onze ruimtes te komen, gedurende de tijd dat ze aan het “voltooien” zijn wat ze kwamen te doen, zullen ze zich ook openen en ontwikkelen. Zo zal onze rol als Aarde engelen voor anderen, zich meer en meer manifesteren. We zullen ontdekken dat velen die iets weten van onze manieren van zijn en denken, hongerig zijn naar meer van deze kennis. Deze situatie zal, voor velen van ons, de komende tijd, zeer succesvolle winkel-etalages creëren. Op deze manier zullen we diegenen ondersteunen die aan de grenzen van de “andere kant” zijn, aangezien velen cliënten of klanten zullen zijn, evenals sommige diegenen zullen zijn met wie we ons zullen verenigen en uiteindelijk tot partner zullen hebben aan het eind van de periode van twee jaar. Ik hoop dat dit allemaal te begrijpen is.

Vanwege deze situatie zullen we ontdekken dat velen in onze ruimtes aankomen die een onvoldoende aansluiting schijnen te zijn, maar naar ons toe gekomen zijn met als doel zielenverbindingen, aangezien het eindelijk tijd is om zich weer te herenigen, zelfs als de vibratielijnen nog niet in perfecte overeenstemming zijn….uiteindelijk zullen ze dat zijn. Vandaar alle vreemde energie van onjuiste aansluitingen de laatste tijd (zoals al genoemd in het WINGS bericht van 12 november). Al deze energieën proberen hun echte en authentieke plaatsen te vinden, of wie en wat ze zich mee willen verbinden. Het gaat allemaal over alles en iedereen die werkelijk overgestoken is, en nu op een lijn moet komen met alles, omdat al deze energieën wegen zullen vinden om zich te verenigen. Wanneer de juiste verbindingen duidelijk worden, en wanneer ze zich voordoen, kan het zo verbazingwekkend voelen dat we alleen maar kunnen zien dat iets zeer kosmisch, onaards (onze nieuwe wereld!) of zelfs echt goddelijk en ongelooflijk verbazingwekkends zich voordoet vlak voor onze ogen. En er is zoveel liefde tussen onze broeders en zusters en tussen onze zielenpartners! We zullen opnieuw samenkomen! We zullen blij zijn om elkaar te zien na al deze tijd en na deze lange en uitdagende reis! Dit is werkelijk het begin van de Hemel op Aarde. We zijn er eindelijk.

Dus onze winkel-etalages zullen echt gedijen (voor diegenen van jullie die verlangen naar financiële zekerheid en dat nodig hebben), en tegelijkertijd, zullen we ook onze diensten aanbieden aan onze broeders en zusters die al in onze perfect afgestemde ruimtes zijn, teneinde een nieuwe werkelijkheid te creëren. Sommigen zijn klaar om de nieuwe werkelijkheid te creëren en ook om diegenen te ondersteunen die overgesprongen zijn naar de andere kant, en anderen passen zich aan, aan de nieuwe energetische openingen in henzelf, aanpassingen creërend in hun persoonlijke energie zo dat ze nu kunnen overeenstemmen met de nieuwe energie waarin ze nu ontdekken dat ze verblijven. Met andere woorden, al deze nieuwe energie duwt elke niet geheelde of overgebleven dichtere energieën naar de oppervlakte voor sommigen van ons.

Ja, de hoger vibrerende energie waarin we ons nu bevinden, geeft vele interessante scenario’s en enige chaos, maar tegelijkertijd, creëert het eindelijk de mogelijkheid voor ons om te manifesteren wat we kwamen te manifesteren…het is eindelijk tijd.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen


Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in