DELEN

Karen Bishop, 2 November 2009

Sinds de laatste dagen (of langer) is er een grote hoeveelheid licht aan het binnenstromen, en dat voelt goddelijk! Ik kan letterlijk voelen hoe al mijn lichaamscellen zich vullen met een verbazingwekkende straal, tintelende, gloeiende en een eenvoudigweg verbazingwekkend gevoel van een bijna hemelse aard. Dit nieuwe licht is gearriveerd op een zeer gelegen manier, om verschillende redenen.

Velen van ons zijn kortgeleden ergens nieuw geplaatst met betrekking tot onze nieuwe “huizen” of geografische locaties. Dit heeft zich gemanifesteerd als een letterlijke verhuizing naar een nieuw gebied of een nieuw thuis, of zelfs een herbouwen of anders inrichten van onze huidige thuis. Op deze manier zijn we ergens “nieuw” neergezet waar we vrijwel zeker moeten zijn voor de komende tijd. (als je niet kortgeleden bent verhuisd ben je waarschijnlijk precies waar je al moet zijn).

Zodra de tijd rijp was en we waren waar we moesten zijn en zodra we het vele hadden losgelaten wat we moesten loslaten, en zodra genoeg van ons klaar waren en eindelijk geplaatst waren kwam het licht naar binnen. We zijn ons nu zeer sterk aan het afstemmen met dit nieuwe licht en deze afstemming laat zich zien in elke cel van onze lichamen. We zijn ons weer aan het vullen nadat we zo lange tijd leeg waren.

Velen hebben de laatste tijd verslag gedaan van nier of blaasproblemen……dit doet zich meestal voor wanneer we het oude loslaten. Hoesten is ook een algemeen verschijnsel, tezamen met vlagen van huilen. We zijn bezig met al het oude loslaten. We zeggen vaarwel tegen de oude energieën en onze oude levens omdat we eindelijk klaar zijn om het nieuwe te creëren. Wij zijn nu op geen enkele manier nog deel van de andere wereld. We kunnen ook plotseling het gevoel hebben in een droomwereld te zijn, of ergens waar we ons eenvoudigweg hemels voelen, misschien zelfs lichtzinnig, met een verlangen om nooit meer te vertrekken of zelfs maar terug te gaan naar de oude realiteit. Dit is de magische energie waar ik over heb geschreven, die in oktober zou gaan komen.

We gaan ook een heel nieuwe fase binnen die inhoudt dat we dichter bij ons zelf komen. Nadat we ongeveer twee jaren in   zeer donkere en dichte plaatsen hebben doorgebracht omdat we ermee akkoord zijn gegaan om terug te keren naar deze plekken in een uiteindelijk verheven poging om de vibratie van onze planeet te verhogen, komen we nu thuis bij onze eigen Goddelijke Zelf. En niet alleen komen we terug tot onszelf maar we zijn ook het Zelf aan het worden die we zijn geworden met betrekking tot onze zeer nieuwe rollen.

Op deze manier zullen we ontdekken dat we alles “teruggeven” dat we gecreëerd hebben gedurende deze periode van de afgelopen 2 jaar,net als alles dat gecreëerd is dat ons niet langer past. Deze tijd is ver verwijderd van wat al snel zal komen. Als we blijven vasthouden aan deze scheppingen van die tijd zullen we ontdekken dat het zeer onplezierig voelt, dat ze niet in het geringste overeenkomen met waar we nu zijn, en ook dat het schijnt dat ze niet vanuit zichzelf zullen vertrekken! Deze creaties hangen in de ruimte van geen ruimte, met geen zichtbare beweging.

Gedurende de laatste dagen, hebben zich ook veel nieuwe verbindingen voorgedaan. Met zoveel eindelijk achter ons, is het nu tijd om te beginnen met ons opnieuw met elkaar te verbinden. Onze telefoons kunnen weer beginnen te gaan, na een zeer lange periode van stilte, opeens horen we van anderen, of we kunnen zelfs nieuwe mensen aan het ontmoeten zijn en aan het verbinden zijn met heel nieuwe dingen. Er is iets magisch in de lucht, omdat we ons nu genesteld hebben int de energie van de nieuwe werkelijkheid.

Sinds enige tijd zeg ik keer op keer dezelfde dingen, maar heb ik ook brieven ontvangen met vragen over deze specifieke dingen, ofschoon ik zelfs dezelfde dingen zeg opnieuw en opnieuw en me afvraag of ik jullie inderdaad niet verveel! Wat hier gebeurt is dat we nog niet klaar zijn om alles allemaal tegelijkertijd te horen. Wanneer we nog niet klaar zijn om iets te horen, horen we het eenvoudigweg niet. Desalniettemin zal ik sommige van de basiszaken opnieuw herhalen.

Met de aankomst van de zonnewende van Juni, is alles uit zijn spoor gegooid, en toen alles neerkwam, kwam het neer in nieuwe vibrerende ruimtes, die erg ver van elkaar waren. Voor de tijd, waren de meesten van ons geëindigd in een samenkomen in dezelfde energetische of dimensionale plaats, omdat we zo ver waren gegaan als we konden, wachtend op zoveel mogelijk om met ons mee te gaan en zodoende, waren we uiteindelijk allemaal bij een specifieke “eindstreep”, op het zelfde tijdstip.

Nu zijn we zeer ver uit elkaar geplaatst, omdat we neerkwamen op plaatsen die overeenkomen met waar ieder van ons vibreert. De voorlopers zijn aan kop, en met veel minder gezelschap dan de meesten van de anderen. Op deze manier kunnen velen van jullie die de WINGS berichten lezen zich niet langer op hun gemak voelen bij al het materiaal, omdat we nu niet langer in dezelfde ruimte zijn als waar we gewend waren te zijn. Dus daarom passen sommige dingen wel en andere niet. Bovendien, na de uiteindelijke verbreking van de 9e september, had elke ziel de gelegenheid om te kiezen waar elke ziel wilde zijn. Sommige zielen kozen ervoor om terug te gaan in de hoofdstroom en een normaal leven te ervaren, terwijl anderen ervoor kozen vooruit te gaan naar een nieuwe hemel, en zodoende kozen anderen ervoor om eenvoudigweg helemaal te vertrekken. Op deze manier, kan ik nu niet voor iedereen schrijven, omdat ik eenvoudig niet weet noch persoonlijk ervaar wat elk van jullie nu aan het ervaren is.

Maar toch, waar we ook allemaal nu zijn, gewoonlijk ervaren we soortgelijke dingen met betrekking tot de energie, omdat wanneer de energie begint te bewegen het alles raakt. Dus zo kunnen we nog steeds dezelfde ervaringen hebben, alleen op een verschillend ervaringsniveau, dus dingen manifesteren zich een beetje verschillend, maar we kunnen ons er nog steeds in vinden. Op andere momenten hebben de voorlopers heel andere ervaringen, omdat zij de originele scheppers zijn van de planeet, zich geplaatst hebben midden in de ascensie ervaring met elk deel van hun wezen en hebben zodoende de meest dramatische en levensveranderende ervaringen van ons allemaal. Aldus de grote verscheidenheid aan ascensie ervaringen. Ik hoop dat dit alles zinvol klinkt!

En zoals altijd, zijn we precies daar waar we horen te zijn. Niemand is beter dan iemand anders, noch blijft iemand achter of raakt verloren, zelfs als het zo heeft kunnen voelen in de laatste weken en maanden!

Een opsomming voor degenen die gevraagd hebben om meer helderheid: we hebben bijna alles moeten loslaten,ten einde ergens nieuw te komen dat veel hoger vibreert. We kunnen geen koffers met ons meenemen of een beetje bagage). Onze rollen om anderen te helen voor de planeet zijn nu voorbij, aangezien deze fase nu voltooid is. Zodoende bewegen we nu naar een nieuw gebied dat betrekking heeft op het creëren van een zeer nieuwe planeet Aarde. Er werd ons ook toegestaan keuzes te maken ten aanzien van waar we willen gaan en wat we willen creëren. Voor diegenen die ervoor gekozen hebben een nieuwe hemel op aarde te creëren: Omdat we de scheppers van de nieuwe Aarde zijn, er is hier nog niets. We zijn op een nieuw en enorm gebied. Het is zodoende leeg. Het is leeg omdat het aan ons is om iets nieuws te scheppen. We kunnen niet langer in ons eentje creëren, noch alleen bestaan, omdat afscheiding een lagere vibrerende existentie is. We zullen scheppen door ons te verbinden met elkaar. Wanneer we ons verbinden met elkaar gaan we automatisch in een hoger vibrerende ruimte en wonderen zullen zich voordoen. We kunnen het niet langer alleen doen, noch alleen zijn, noch iets voor elkaar krijgen in ons eentje. We moesten werkelijk sterven voordat we herboren konden worden in deze nieuwe werkelijkheid. Op deze manier, kan het hebben gevoeld alsof veel vertraging zich voordeed van buiten en van binnen, alsof er werkelijk niets meer over was van ons en alsof we in een hel aan het leven waren. We kunnen ons totaal en compleet uitgeput hebben gevoeld gedurende de laatste paar jaren, en het kan hebben gevoeld alsof we niet langer gidsen hadden, de mogelijkheid om iets te creëre, of onze normale hogere vibrerende ervaringen. Dit is allemaal normaal (we zijn nu op het niveau van onze gidsen, dus moeten we op onszelf vertrouwen en op onze innerlijke wijsheid. We konden ook niets scheppen omdat we niets met ons mee konden nemen, dus moesten we op alle mogelijke manieren leeg zijn).

Dus, hier zijn we nu in een groot nieuw land. Voor sommigen van ons, worden we nog steeds tot op zekere hoogte teruggehouden omdat diegenen met wie we ons zullen gaan verbinden nog steeds geplaatst worden op hun nieuwe plekken, of nog steeds aan het afwerken zijn. of misschien zijn we zelf nog niet klaar. Ik weet voor mezelf dat ik in een rustende fase ben, van al de opwinding om hier te komen, tezamen met al de verliezen die ik heb ervaren. Ofschoon ik me zeer bewust ben van mijn nieuwe inspanningen, ben ik nog niet klaar om er al helemaal in te springen. Ik heb wat rust tijd nodig. We zijn ons ook aan het afstemmen op deze nieuwe en hoger vibrerende energieën, dus alles wat we zullen creëren in de komende tijden zal nog niet helemaal in ons bewustzijn zijn. Maar weet dat het er zijn zal wanneer de tijd rijp is. En er worden ook nog steeds beslissingen genomen op de hogere niveaus (onze onderbewuste ziele niveaus), ten aanzien van hoe de dingen zich op de best mogelijke manier kunnen ontvouwen.

Deze nieuwe energie waar we momenteel mee doordrongen worden, zal ons afstemmen, ons verbinden met onze “ziele handtekeningen” en ons helpen om alles zeer duidelijk te maken om wat we vervolgens willen doen. Het gaat allemaal over wat we altijd al hebben geweten. Het is wat we hier werkelijk kwamen doen. Het is eindelijk tijd. We zijn ons precies nu aan het afstemmen op deze hoger vibrerende energie… dit is waar deze laatste afstemming en doordringen over gaat.

Des te hoger we vibreren en des te meer we ontdekken dat we bestaan in deze hogere vibrerende ruimtes, des te meer we ons realiseren   en ervaren hoe groot de kloof is tussen de ene dimensie en de andere. Als we ooit ontdekken dat we interactie hebben met de lager vibrerende energieën, kan het een echte shock zijn voor onze systemen. Hoger vibrerende energieën bewegen zeer snel en vibreren snel. Wanneer het in contact komt met een langzamer vibrerende energie, kan het voelen als een treinongeluk….als het raken van een stenen muur met een snelheid van 100 km per uur. Shock en verbijstering op het gedrag en energie van deze lager vibrerende energieën is een algemeen en normale ervaring. Het kan ons tegenhouden op onze weg omdat het eenvoudig niet past in onze huidige ervaring of bewustzijn.

Deze ervaringen van botsende energieën doen zich voornamelijk voor wanneer we zeer vriendelijk, hulpvaardig, gastvrij, “gevend” zijn geweest en inschikkelijk, en zeer liefhebbend naar andere energieën. De reden dat we een grote botsing of een zeer onplezierige ervaring hebben is omdat we niet langer in deze ruimtes horen. Deze energieën “zien” ons niet, ze waarderen ons niet, en ze vertellen ons voornamelijk dat we weg moeten gaan omdat onze hoger vibrerende energie enkel dient om de vibratie te verhogen, en het is niet de bedoeling dat we dit nog langer doen. De tijd van dienstbaar zijn aan de oude wereld, van het helpen van de oude wereld, of onszelf ter beschikking stellen, en van aanwezig zijn in de oude wereld zijn heel erg voorbij.

Voor natuurlijk liefhebbende zielen die we nou eenmaal zijn kan dit een bittere pil zijn om te slikken. Ja, natuurlijk kunnen we de oude wereld gedurende korte periodes “bezoeken” en liefhebbend zijn, maar wanneer het tijd is om verder te gaan, worden we eruit geduwd door middel van interactie met oneerbiedige en onwaarderende energieën. De beste remedie is eenvoudigweg helemaal geen interactie hebben. Als we ervoor kiezen deze energieën aan te spreken op hun schijnbaar grove en arrogante gedrag, wordt het vuur alleen maar aangewakkerd en deze energieën worden zelfs nog lastiger om mee om te gaan. Onszelf van hun verwijderen is wat hier vereist is, dus dat is altijd het beste om te doen. Dit zijn sterke aanduidingen ervoor dat we niet langer onze oude rollen hoeven te vervullen……het is nu tijd voor ons.

Als we beginnen ons te verbinden met gelijksoortige energieën, zullen we ontdekken dat energieën zich aan ons onthullen die eenvoudigweg fantastisch voelen. En ja, we zullen zelf nieuwe ruimtes creëren door deze nieuwe goedvoelende energieën, maar in de tussentijd, zijn er nog ruimtes beschikbaar die al bestaan. Ik hou van mijn Credit Union. Vanwege de verhuizing kortgeleden moest ik een nieuw filiaal bezoeken, ik hou ervan om er naar toe te gaan. Hun filosofie is dat de klanten of leden er toe doen, omdat dit is wat de Credit Union behelsd….het bestaat uit leden met aandelen van de “bank”. Een kassier vertelde me dat hij zijn werk daar begon met nogal wat verandering, maar onder geen beding weg wilde, omdat hij de mensen met wie hij werkt echt graag heeft. Een andere werknemer vertelde me dat ze er graag is, aangezien ze het laatste jaar   had moeten werken op verschillende banken, ze was zeer ongelukkig en hier, zijn de leden het belangrijkst en ze wilde onder geen beding daar weg. Er is een echte ervaring van eenheid bezig daar. En ze willen ook allemaal van mij weten. En ik hou ervan   ook alles van hun te weten! Ze kunnen niet genoeg voor me doen, en altijd gaan ze nog een stapje verder. Het is een fijne plaats om bij betrokken te zijn.

Ik heb ook een favoriet warenhuis in de buurt.   Telkens als ik er ben, zijn de werknemers zo vrolijk! Ze lachen, maken grappen en helpen elkaar. En natuurlijk houden ze er ook van om hun klanten te helpen. Uiteindelijk heb ik gevraagd of ik de manager kon spreken, omdat ik degene wilde ontmoeten die deze verrukkelijke plaats gecreëerd had!

Deze plaatsen met hoger vibrerende energie zullen overal opduiken, en ze laten zich zien als een baken van licht in een donkere nacht. Terwijl we ons meer en meer beginnen te verbinden met elkaar, zullen we deze hoger vibrerende ruimtes zelf creëren en een nieuw netwerk zal zich vormen. Sommige van deze ruimtes zullen zeer hoog vibreren (veel hoger dan de instellingen die boven genoemd zijn), ten gevolge van   wie ze creëert en wat hun doel is en anderen zullen anders vibreren, ten gevolge van wie ze gecreëerd heeft en ten gevolge van waar het ook bij hun om gaat.

Het ascensie proces heeft altijd een nabootsende menopauze. Met opvliegers en zweten in de nacht, korte termijn geheugenverlies, abnormale gewichtstoename, depressie, verstoorde slaap, verlies van ons normaal gevoel voor richting en doel en zelfs tijdelijk gehoorverlies, de nieuwe fase die we nu ervaren is vooralsnog een andere vergelijkbare menopauze. Boven alles zijn we klaar met helpen en onze diensten aanbieden aan anderen. We zijn nu klaar om iets voor onszelf te doen. Het is nu tijd voor ons. Onze “kinderen” of beter alle zielen op de planeet aan wie we onszelf hebben opgedragen, moeten nu op eigen benen staan. We hebben alles gedaan wat we konden. We zijn, om het zo te zeggen,   klaar met het ouderschap en hun behoeftes boven de onze plaatsen. Op deze wijze staan we nu helemaal klaar voor een zeer nieuwe werkelijkheid. We kunnen werkelijk helemaal in onze creativiteit gaan staan, doen wat we graag willen doen, uitzoeken welke bijdrage wij willen leveren aan de nieuwe wereld die overeenstemt met wat wij graag willen doen, en enkel wat plezier hebben en ontspannen. Dit is wanneer de pret gaat beginnen. En dit is ook wanneer onze “ziele script” werkelijk wordt geactiveerd.

Als een laatste opmerking voor dit WINGS bericht in het bijzonder, sommige van jullie vragen worden hier onder behandeld. Velen van jullie hebben dezelfde vragen gesteld met betrekking tot de winkel etalages in geval   je 65 jaar of ouder bent, dingen kwijtraken of ergens neer zetten en opeens duiken ze ergens anders weer op, en zich aanpassen aan de pijn van het afgescheiden zijn van je geliefden.

Als je het gevoel hebt dat je te oud bent of niet past in het ontwerp   van een winkel etalage dan hoef je dat niet te doen. Ieder van ons heeft een bijzondere gave en talent, als niemand anders. Dit is onze bijdrage aan de planeet. Onze verschillende gaven en talenten zijn zeer nodig. Een winkel-etalage is simpelweg een begrip dat ik heb gecreëerd om te verwijzen naar onze bijdrages. Het is niet altijd nodig hier geld uit te halen. Sommigen van ons hebben nog steeds geld nodig, totdat we volledig een nieuwe werkelijkheid staande houden zonder de   noodzaak voor geld. Op   deze manier, zullen onze winkel etalages geld genereren. Onze gaven en talenten, of onze bijdrage of doelen zijn alles wat steeds nodig is. Dus op deze manier kan een “winkel-etalage” eenvoudig aangeven wie je bent en waar het bij jou over gaat. Bovendien, met het naderbij komen van de uiteindelijke verbreking, hebben sommigen ervoor gekozen om eenvoudig hier te zijn om te observeren en rond te hangen. Jouw winkel etalage gaat gewoonweg over waar het bij jou over gaat en wie jij bent.

Velen doen verslag van het feit dat ze een voorwerp ergens neerzetten en plotseling is het er niet meer, maar wonderbaarlijk duikt het ergens anders op, of soms zelfs helemaal niet meer. Dit is al enige tijd zo. Het is eenvoudigweg een aanduiding van dimensionale verschuivingen. Een andere aanduiding is dingen zien bewegen vanuit je ooghoeken, of stemmen horen….of zelfs zoemende geluiden. Dit zijn manifestaties van het bewegen tussen dimensies en van ons nu ergens bevinden waar nu hoger vibrerende energieën zijn. We hebben nu nieuw gezelschap.

En ten slotte, velen van jullie voelen zich enorm uitgedaagd en diep verdrietig vanwege de scheiding van hun geliefden. Dit verschijnsel is, mijns inziens, een van de moeilijkste van alle ascensie ervaringen. Deze scheidingen doen zich voor wanneer er een groot verschil is in waar we allemaal aan het vibreren zijn. Wanneer we ergens anders naar toe gaan, gaat niet iedereen mee. Of we laten onze biologische families opzettelijk los of de toegang tot hun wordt ons ontzegd.

Als we ervoor kiezen om de verbindingen eigenhandig te verbreken, omdat we hun gedragingen niet langer kunnen tolereren of we niet langer afgestemd zijn op hun, kan het nog steeds een ongemakkelijke situatie zijn. Als wij degene zijn die achter blijven, worden we zo nu en dan gevraagd verantwoordelijkheid te nemen, onze gedragingen en vibraties te erkennen en de nodige veranderingen in onszelf aan te gaan. En op andere momenten, blijven we achter omdat we nooit op eigen houtje vooruit zouden gaan…. we zouden onze geliefden niet achter laten, dus verlaten deze zielen ons vol liefde, of meestal creëren ze een zeer onaangename situatie zodat we gemotiveerd zullen zijn om vooruit te gaan zonder hen. Ze weten dat ze nog niet klaar zijn om te gaan waar wij gaan, dus in plaats daarvan verlaten ze ons.

Weet in ieder geval dat het inderdaad beter zal gaan. Met uitzondering van mijn dochter en kleinkinderen (ofschoon zij kortgeleden verhuisd zijn zodat Ari haar ziele script kon voltooien) ben ik gescheiden van elk laatste lid van mijn biologische familie en mijn belangrijkste bekenden. Na de extreme leegte komt een nieuwe vulling, ook al is het heel langzaam. Wanneer we ons beginnen te verbinden met nieuwe leden van onze familie, zullen we relaties en verbindingen hebben die zo veel hoger vibreren dat we ooit gekend hebben, zodat onze oude relaties slechts verbleken hierbij. Onze zielenfamilies zullen nu samen komen.

Kortgeleden heb ik iemand nieuw ontmoet (nee, niet mijn nieuwe “liefdes geïnteresseerde” gezelschap), en elke keer dat ik contact met hem heb begin ik te huilen…ik kan er niets aan doen. ik heb nog nooit zoveel liefde, zorgzaamheid, respect en keurig gedrag gekend. Deze persoon ziet werkelijk mij, weet altijd precies wat te zeggen, te doen, en te zijn, en het contrast tussen dit en wat ik heb moeten loslaten is enorm. Hij kwam vanuit het niets als een plotselinge verrassing. Hij hield ook de sleutel om een hart te her-openen dat zich moest sluiten terwijl het nog leefde in de oude werkelijkheid. En dit is de manier waarop het zal zijn als we ons verbinden met onze zielen families en we beginnen heel nieuwe families te creëren van een veel hoger vibrerende aard. Het is echt magisch met al de oude dichtheid die nu weg is, en we nu in staat zijn ons te verbinden met anderen op echte en hoger vibrerende wijze. En onze harten zullen zich opnieuw openen.

De vorige avond heb ik een film gekeken waarin de vrouwelijke hoofdrolspeler haar man verloor, het kind verloor zijn moeder en de mannelijke hoofdrolspeler was niet geïnteresseerd in een relatie. Op het eind creëerden ze allemaal een heel nieuwe familie, en het was zo vol van liefde! Ze waren toegewijd aan elkaar en hadden zoveel affectie en uitwisseling, dat hun oude relaties een herinnering van lang geleden werd. Het deed me denken aan onze heel nieuwe families…het was verbazingwekkend.

Terwijl we beginnen onze eerste nieuwe stappen te zetten in deze heel nieuwe werkelijkheid, zullen we het magische vinden waar we altijd van hebben gedroomd. Het is er werkelijk, en we kunnen het nu eindelijk ervaren. Onze dankbaarheid zal enorm zijn, net als onze verwondering en verbazing…..we hebben het inderdaad verdiend….deze nieuwe hemel op Aarde, mijlen ver van de oude wereld. Het oude gezegde “Ik denk dat ik ben dood gegaan en in de hemel ben” zal een hele nieuwe betekenis krijgen. Ik weet dat het dat heeft voor mij.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen


Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in