Karen Bishop, 20 april 2010

Welkom!

(Het eerste audio boek van de Verrijzende Aarde Engelen, Creating the New Reality, kan nu worden besteld).

Terwijl we inderdaad rustig aan doorgaan met onze nieuwe aankomst in een hoger vibrerende ruimte, “verschuiven we naar een hogere versnelling”, zoals mijn sterren vrienden het beschrijven….als een voertuig in de hoogste versnelling gaat, naar zijn volledige capaciteit, en het nodig hebbend zich aan te passen aan een veel snellere bewegende energie.

Aardbevingen, aardbevingen overal, vreemde en onvoorspelbare weerpatronen, ongewone stemmingen en gedragingen bij vele individuen, en een vreemde leegheid zijn maar enkele van de stemmingen die deze enorme energiebewegingen aan het creëren zijn.

De kosmische tsunami van nieuwe en hoger vibrerende energie is nu meer standvastig aan het komen, terwijl tegelijkertijd de aarde ook aan het bewegen en aanpassen is, terwijl ze zich voorbereid om meer volledig deze nieuwe energieën aan het passen aan onze heel nieuwe ruimte.

De aarde bewoog naar een nieuwe ruimte in de kosmos gedurende de laatste paar maanden, is zich aan het aanpassen en afstemmen, en wij zijn zo ongeveer hetzelfde aan het doen. Beginnend met een stevige aardbeving hier en daar, en voortgaand in vele aardbevingen over de gehele wereld op het zelfde tijdstip, zijn we werkelijk deze bewegingen nu aan het voelen. Vulkanische uitbarstingen, klimaatveranderingen, en een voortdurend schudden onder onze voeten zijn de nu de norm geworden, of tenminste zo lijkt het. Het is geen wonder dat velen van ons een vreemde opschudding voelen, ongemak, en in zijn algemeenheid een gevoel van verandering.

Toen we kwamen op het punt waar vele, vele aardbevingen zich voordeden over de gehele wereld (omstreeks de eerste week van april), was veel losgewrikt en uit zijn vorige ruimte gegaan. Eerste kwam de duisternis omhoog en bewoog naar buiten, en dat kon worden gevoeld als angst, paniek, depressie, of zelfs een gevoel van bang gemaakt worden. Toen gingen de energieën door naar de volgende fase, met als gevolg   veel “beëindigingen” en vele veranderingen. Terwijl veel omhoog en eruit gegaan is en losgewrikt uit zijn oude spoor, volgden er vele manifestaties die te maken hadden met beëindigingen, verliezen en een grote leegte. We zijn ook onze woning op alle manieren aan het beginnen, in een nieuwe toestand van meer licht. Dus dit betekent dat de dingen zijn losgewrikt die ons niet langer pasten, en het betekent ook dat het licht alles naar voren bracht en van alles onthulde dat ons ook niet langer paste. Bovendien worden dingen “ontmanteld” en uit elkaar gehaald, enkel om weer op nieuwe manieren in elkaar gezet te worden op een later tijdstip.

Beëindigingen van relaties, ontdekken wat er werkelijk en echt aan het gebeuren was met veel relaties (omdat het licht altijd dat zal onthullen wat er werkelijk is), meer beëindigingen van carrières en geografische verblijfplaatsen, en beëindigingen van vele verbindingen kan plotseling de norm worden. Ook worden er op dit punt altijd uitgangsmogelijkheden gecreëerd voor zielen (menselijk en dierlijk) om te vertrekken, omdat dit ook zo’n doorgesneden verbinding of eerder een vertrek is van een oude ruimte die niet langer past. En als er voor sommigen geen ervaringen van beëindigingen zouden zijn, op zijn hoogst, een gevoel alsof we niet langer wisten waar we hoorden, een gevoel van dat we niet wilden gaan naar of doen wat we gewoonlijk deden, of zelfs gewoon ons “er niet bij” voelden zonder een bijzondere reden, scheen ook algemeen heersend te zijn. Niets om ons heen kan juist gevoeld hebben, goed, normaal, zeker of maar enigszins comfortabel.

Toen deze ontwrichtende energieën er meer begonnen te komen, werden er ongelukken, lichamelijke kwaaltjes, pijn in het lichaam en stijfheid van vastzittende energie die werd geraakt door al deze beweging, ziekte, pijn op de borst, misselijkheid, en zelfs ademhalingsmoeilijkheden door velen ervaren.

Gedurende bijna de hele maand maart, bevonden we ons in een “bezige en voorbereidende” stand, terwijl we ons klaarmaakten voor wie weet wat. Op onze zielenniveaus wisten we dat er iets stond te komen en we moesten hoe dan ook klaar zijn. De “bezige” tijd scheen bijna meedogenloos, met geen eind in zicht. Toen, precies voordat de nieuwe energieën de eerste paar dagen van april raakten, konden we een loslaten voelen, een afnemen van deze “ons voortduwende en trekkende” energie, terwijl we ervoeren dat veel aan het afnemen was en tot stilstand kwam. Het was nu tijd voor de kosmische tsunami om te beginnen. Zelfs al hadden we niet alles voltooid wat we wilden voltooien terwijl we in de “voorbereidende” stand stonden, het deed er niet toe, omdat de energieën eenvoudigweg hun werk deden in het programmeren van ons, en ons toestonden om deel te nemen aan wat elk van ons voelde dat we moesten doen, ten einde klaar te zijn.

Met al deze nieuwe energie die eraan komt, kunnen de dingen nog niet zo glorieus voelen als dat we ons voorgesteld hebben dat de hogere energie zou zijn. Maar wat is er nog meer nieuw! Dit evolutieproces is altijd uitdagend geweest, maar wat het misschien erger maakt dan dat het hoeft te zijn is de afwezigheid van de hartenergie, of van het ervaren van liefde en ondersteuning van onze broeders en zusters.

De hart energie is waar het allemaal over gaat in de hogere sferen. De Nieuwe Werkelijkheid Creëren gaat veel over deze nieuw komende energie en hoe ermee te werken en zich erop aan te passen, omdat dit echt is waar alles nu verblijft en waar het allemaal over gaat.

Al dit nieuwe afstemmen, aanpassen, en al deze enorme beweging heeft allemaal te maken met de hart energie. We zullen nu ontdekken dat we aan het loskomen zijn, losgetrokken worden, en vertrekken van de dingen zonder geen hart energie ( of die niet overeenstemmen met wie we zijn), en zullen beginnen te stollen en ons meer volledig te verbinden met diegene die zeer gemakkelijk de hart energie belichamen. Op deze manier zijn de nieuwe aanvangen hier, en ook toegankelijk.

Ja er gaan deuren dicht, dingen worden beëindigd, verliezen doen zich voor, en scheidingen zijn tegelijkertijd zichtbaar, die dingen die overeenkomen met onze hart energie zullen overblijven of zullen opnieuw beginnen te manifesteren. Dit is hoe we navigeren in de hogere sferen….via ons hart. Ons hart volgen zal ons als vanzelf brengen naar onze nieuwe verblijfplaatsen en ruimtes, terwijl het vertrekken van plaatsen die geen hart hebben, of zelfs waar ons eigen hart niet langer is, slechts kan gebeuren wanneer de hart energie de regie heeft.

Mensen kunnen enkel schijnen voor zichzelf er te zijn, met geen schijnbaar bewustzijn dat we gewoon kunnen samenkomen met open harten ten einde de komende tijd te overleven. De energie velden om vele individuen kunnen lijken te zeggen “deur dicht”, “afwezig vandaag”, of zelfs “ik houd mijn adem in totdat het voorbij is”, en “ik zie je niet” omdat zelfbescherming algemeen overheersend is. Of zelfs, “ik zorg voor mezelf en mijn ruimte zodat ik al deze ophef kan overleven en rustig kan zijn in de tijden die gaan komen. Geen tijd voor iets anders nu”. (Meer hierover verder op).

Mijn vader is momenteel in het ziekenhuis zich aan het voorbereiden op zijn vertrek, omdat hij nu alle behandelingen weigert en zich overgeeft aan het proces. Hij kon niet langer op kunstmatige manier doorgaan omdat zijn lichaam hem niet zelfstandig ondersteunt. Van het eerste begin, ter tijd van zijn diagnose, werd het zeer duidelijk op onze zielenniveaus dat hij mij er niet bij wilde, gedurende deze tijd. We hebben een afspraak gemaakt op onze menselijke niveaus, en ik ben weggebleven, zijn wens eerbiedigend, mijn informatie over zijn gezondheidstoestand ontvangend via verre familieleden. Alles was in goddelijke en perfecte orde.

Maar ik moet zeggen, ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om een ouder te verliezen. Mijn vader en ik waren ons hele leven al zeer intiem met een zeer sterke hart verbinding. Het lijkt erop dat plotseling alles me herinnert aan hem, en ik kan niet lang volhouden zonder dat de tranen biggelen over mijn wangen. Ook al ben ik me zeer bewust van het waarom en hoe de dingen zich voordoen op de hogere niveaus, ik ben nog steeds in een menselijk lichaam met menselijke emoties, omdat ik nog steeds leef in een fysieke werkelijkheid. Het is moeilijk me voor te stellen dat de unieke energie die zijn specifieke ziel belichaamde en de lichamelijke vorm die het aannam, nooit meer op deze aarde zal rondlopen. Oh de herinneringen aan de tijden die we samen hadden, hoe hij heeft bijgedragen aan wie ik nu ben, en de liefde die hij me gaf terwijl hij hier was. Deze verliezen doen de tijd stil staan, doen ons een pas op de plaats maken en misschien onderzoeken waar het in het leven werkelijk om gaat en wat er echt en werkelijk toe doet.

Toen ik bij de bank was laatst, vroeg een van de kassiers hoe het met me was en hoe het met mijn boek ging (we kennen elkaar inmiddels behoorlijk goed). Met mijn ogen vol tranen vertelde ik hem over mijn vader. Onmiddellijk schreef hij mij zijn telefoonnummer thuis op en vroeg me hem te bellen als ik het nodig had. Anderen die zich bewust werden van mijn verdriet en verlies schenen achter een scheidingswand te blijven, hetgeen vrijwel de meerderheid van de mensen betrof die ik momenteel ken. Ik begon me af te vragen of de hart energie een zeldzaam iets geworden was, met zoveel pijn, lijden, en nutteloosheid die ervaren is door zo velen op de planeet in de laatste tijden. Zijn de laatste dagen op de oude aarde teveel geweest voor sommigen, en heeft dat hun harten doen sluiten? En voor diegenen van wie het hart open is gebleven, gaan we door met toestaan dat er gebruik wordt gemaakt van ons, over ons heen gewalst wordt en dat we leeggezogen worden?

Terwijl we doorgaan, zullen we werkelijk leren hoe te navigeren met de hart energie. We zullen weten hoe we het gemakkelijk toegankelijk hebben voor andere hart energie, en hoe het gesloten te houden voor diegene die niet klaar zijn   en die ons niet zien.

Nu schijnbaar een bijna zeldzame en uitgestorven energie, zullen we altijd weten wanneer de hart energie aanwezig is omdat we het zeer intens zullen gaan voelen. Het is de golf en de lijm die alles naar ons toe brengt en ons toestaat om bijna onmiddellijk te manifesteren. Het is datgene dat ons verbindt als we het toestaan om al het andere te overheersen. We zullen ontdekken en elkaar zien, van hart tot hart. En we zullen naar ons toetrekken waarmee we ons verbinden met onze harten.

Terwijl het kan voelen alsof onze verbindingscirkels kleiner aan het worden zijn, hebben de verbindingen die overblijven voor diegene in de hogere sferen allemaal te maken met het hart. Ja, we zullen beginnen ons te verbinden en samen te komen met diegene die deze energie delen. Als het neusje van de zalm zal het naar de oppervlakte komen en boven blijven en verder dan wat zich nu voordoet op de lagere treden van de ascensie ladder. Het geratel beneden ons, het verschuiven en het sorteren dat de aarde aanpassingen aan het creëren zijn, zullen als vanzelf nieuwe verbindingen creëren, omdat alle andere verbindingen zichzelf zullen herschikken en bewegen naar nieuwe ruimtes die nu overeenstemmen met waar elke en iedere energie vibreert. Soms lijkt het alsof dit scheidende en sorterende proces dat we al zo vele jaren aan het ervaren zijn geen einde heeft, terwijl we hoger dan ooit ontwikkelen.

Veel zal wegvallen nu, omdat het nu langer kan bestaan in deze nieuwe en hogere vibraties. Terwijl de aarde veranderingen doorgaan, zullen we meer en meer barsten, beëindigingen, en gesloten deuren ervaren terwijl het oude zich voorbereid voor zijn voor de deur staande afsterven. Als uitgebluste dominostenen, zullen de dingen zeer snel gaan vallen in de komende tijden. Maar dit is wat we wisten wat uiteindelijk zou gebeuren. Op een bepaald niveau wisten we dat het proces zich op deze manier zou ontvouwen. We zijn nu de laatste stadia van de “beëindigingen” aan het ervaren ten einde dat we opnieuw kunnen starten. Dus terwijl we nieuwe kracht verkrijgen door onze nieuwe verbinding met de nieuwe aarde, zijn we ons aan het voorbereiden om overeind te blijven staan terwijl we onszelf klaarmaken om het nieuwe naar binnen te brengen…een heel nieuwe aarde die de oude zal vervangen wanneer de tijd er rijp voor is.

In Oversteken, wordt er een blauwdruk geschetst die uitlegt hoe we onafhankelijk zullen worden voordat we samen komen als een geheel. Op deze manier gaat het plan over hoe we in staat zijn ons te onderhouden voordat we ons verbinden met anderen. We moeten echte en sterke wijze individuen zijn voordat we een hoger vibrerend geheel kunnen creëren. Zodoende doet zich dit nu voor met betrekking tot velen die ontdekken dat ze de leiding nemen over hun eigen ruimtes en zich ervan verzekeren dat ze in staat zijn stevig te blijven staan in de tijden die gaan komen. Maar dit betekent niet dat we ophouden met het hebben van hart verbindingen gedurende deze tijd. We kunnen de leiding nemen over onze ruimtes en sterk en stevig worden, terwijl we tegelijkertijd onze broeders en zusters innig liefhebben wanneer ze onze hart energie nodig hebben. Ik heb het niet over het redden van anderen die niet hebben gekozen om voorwaarts te gaan of te groeien en te ontwikkelen, maar over elkaar liefhebben en er zijn voor elkaar tijdens de uitdagende tijden die nu nog maar net begonnen zijn.

Vandaag besloot ik in de auto te stappen, de kat op sleeptouw, en richting mijn dochter en kleinkinderen te gaan aan de andere kant van de Verenigde Staten. Van plan om onderweg te stoppen in kleine en onbekende dorpjes met geen voornemen of plan, een nieuwe en verbazende ervaring verwelkomend van kijken waar er nog steeds hart en ziel aanwezig is (omdat ik weet dat het er is, overal), ik zie ernaar uit mijn vertrouwen in de mensheid te herstellen. Met samenvallende en ongeplande ontmoetingen met anderen, omdat de hartenergie als vanzelf andere hartenergie aantrekt, Ik zie ernaar uit de spinnenwebben in mijn geest op te ruimen, mijn energie te vernieuwen, me te verbinden op een nieuwe manier met mijn vader na zijn overgang, en ik hoop dat ik mijzelf aan het voorbereiden ben voor mijn nieuwe start wanneer ik weer thuis zal komen. (Voor diegene van jullie die zich aangemeld hebben met betrekking tot reguliere doorgaande donaties, geen zorgen, omdat ik altijd zal doorgaan met de WINGS berichten terwijl ik niet thuis ben, net zoals ik altijd heb gedaan).

Dit is waar mijn hart mij nu naar toe neemt…naar de harten van vele anderen daar buiten op mijn weg. En niet toevallig…..het is ook in overeenstemming met een van mijn nieuwe pogingen en diensten. Wanneer we ons hart volgen, wanneer we getrokken worden naar de kern van ons zijn en naar wie en wat we allemaal zijn, en wanneer we het spoor van kruimels volgen naar een ruimte die vol is met onze eigen harten en die het hart in anderen ook zal activeren, dan kunnen we niet verkeerd gaan.

Velen van ons zijn geboren voor deze tijd….voor deze tijd van enorme verandering op deze aarde. En vanwege deze waarheid, kunnen we gemakkelijk stevig en vast blijven staande in de komende tijden terwijl we een heel nieuwe werkelijkheid inluiden.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen

www.emergingearthangels.com


Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in