Onze eigen kracht bezitten…..Het leven van onze dromen creëeren

Karen Bishop, 5 december 2009

Welkom!

Deze week gingen we naar de volgende fase van het creëren van onze hemel op aarde, en ik moest grinniken omdat dat zich liet zien op vreemde en interessante manieren. Een beetje verbijsterd aan het begin, en een beetje geïrriteerd door de plotselinge energie verandering, na me gerealiseerd te hebben wat er aan het gebeuren was, kon ik werkelijk alleen maar beginnen te lachen. Ik wist zeer zeker dat we deze laatste energie helemaal zelf aan het creëren waren, maar gedurende een bepaalde tijd, was ik helemaal niet zo zeker van het waarom in hemelsnaam we aan het doen waren wat we aan het doen waren!

Gedurende het weekend van 28 en 29 november kwam er meer nieuwe en hoger vibrerende energie naar ons toe. Het kon voelen als het nu reeds bekende been en voet pijn (aangezien we nog steeds aan het aarden zijn in de Nieuwe Aarde), lage rug pijn, voorhoofdshoofdpijn of gezichtspijn, duizeligheid (ik kon niet stoppen met lachen), misschien dronken voelen of licht in het hoofd, griep symptomen, en een behoefte aan een dutje of slaap.

Direct daarna, kon het moeilijk zijn om te slapen, en al snel kwam er een gespannenheid en beklemdheid. Terwijl we ons voorbereiden op het creëren van een nieuwe hemel op Aarde, beginnen we ook te leven en te zijn in de hogere vibraties. Hierdoor, zelfs als we er niet helemaal bewust van zijn, zijn we meer gemakkelijk aan het creëren. En zoals altijd, creëren we het snelst door de geloofsovertuigingen die we in onszelf hebben.

Dus zo bewogen we naar een nieuwe ruimte, wetende op zielsniveau of op het niveau van ons Hoger Zelf dat het tijd was om te beginnen met het hebben van het leven van onze dromen, en zodoende, bewogen we naar een nieuwe “leiding nemen over ons leven” ruimte.
We begonnen aan de fase van onze eigen kracht beheren, dus op bepaalde wijze, kunnen we ons meer krachtig gevoeld hebben, meer zelfbewust, het bevel voeren over onze eigen ruimte, en nu heel zeker, de positie van “de directeur” bezitten van onze nieuwe werkelijkheid en nieuwe levens.

Het vermakelijke en misschien verwarrende deel kwam als een gevolg van onze plotselinge “leef onze eigen werkelijkheid” houding.
Gezien het feit dat ieder van ons de dingen door onze eigen specifieke filters en waarnemingen van de werkelijkheid ziet, of eerder onze specifieke gave of deelname aan het geheel, is dit waar we ons aan vasthielden en staken we er veel energie in.

En zo konden we interacties hebben gehad met anderen die ons eenvoudigweg niet hoorden, of we konden anderen niet gehoord hebben, of we konden niet goedkeuren of in de verste verte niet begrijpen waar de ander was. Het was alsof iedereen in zijn eigen luchtbel van werkelijkheid leefde, omdat ieder van ons zich heel plotseling vasthield aan een stukje van de waarneming, en het zo stevig vasthield dat we dan geen interactie hadden met, of ons verbinden konden met de verschillende energieën die om ons heen waren.

Wat er gebeurde was dat we naar de nieuwe ruimte bewogen van het creëren van onze eigen werkelijkheid…de werkelijkheid van onze dromen…en we stopten er zoveel energie in, aangezien deze nieuwe ruimte zojuist was gearriveerd…dat we “overbelast” werden met dit alles. Teveel van het goede, om het zo maar te zeggen. En zo kan deze nieuwe situatie tot een bepaalde hoogte gevoeld hebben als duisternis, omdat we kunnen hebben gedacht dat we dingen zagen die er zelfs niet echt waren, of zelfs dingen gemanifesteerd hebben vanuit onze angsten of bekende ervaringen vanuit het verleden. Bovendien, kan afscheiding altijd als duisternis voelen, en aangezien we afgescheiden waren van elkaar gedurende deze tijd omdat we zeer onvermurwbaar waren in onze eigen filters of deelnames, dingen voelden werkelijk heel vreemd. Omhoog omlaag, omhoog omlaag…..dit proces is al sinds langer tijd niet soepel gegaan!

(Maar er is ook nog een ander aspect aan alle gevoelens van duisternis. Terwijl we eindelijk beginnen onze voorbestemde plaatsen in te nemen als opzichters   van de aarde, en we zodoende onszelf verankeren en meer volledig gronden, zijn we al vanzelf enige donkere en dichtere energieën aan het loslaten die diep in de aarde liggen. Deze energieën bevinden zich niet in ons, maar in de aarde, en ze zijn heel oud. Op deze manier kunnen we hen, terwijl ze naar boven komen als een stille wolk en beginnen omhoog te stijgen en naar buiten te komen, werkelijk voelen voorbij komen.)

Dus zo ervaarden we de werkelijkheden van onze eigen specifieke overtuigingen. Met andere woorden, we creëerden wat we geloofden dat waar was. Ik was aan het lunchen in een plaatselijk eetcafe vandaag, en de “eigenaar/kok” en ik begonnen met elkaar te praten. Hij vroeg me wat ik voor werk deed, en ik vertelde hem dat ik een spirituele schrijver ben. Hij zei vervolgens dat hij erg goed was in het mensen vertellen wat hun astrologisch teken was, omdat hij hun energie kon lezen. Hij zei dat ik een Weegschaal of een Ram was (Ik ben een Stier). “Hmmmm…..” antwoordde ik. Toen vroeg hij me waar ik opgegroeid was. “Zuidelijk Californië”, vertelde ik hem. Hij zei dat ik inderdaad de energie bij me droeg van iemand die van het strand hield (Ik ging zelden naar het strand in al de jaren dat ik daar woonde omdat het te ver weg was!) Hij was aan het kijken vanuit zijn eigen specifieke kader.

Mijn volgende halte was bij een nieuwe bank, aangezien ik een nieuwe rekening moest openen (eentje die het buitenlandse geld zou accepteren die jullie zo liefdevol mijn kant op sturen). Onderweg was ik aan het denken, “ik zou echt graag in contact komen met enige andere energieën die me vandaag werkelijk zien”. Terwijl ik aan de slag ging met de nieuwe medewerker van de bank, nam ze een verbazingwekkende hoeveelheid tijd om me te leren kennen. Ze maakte zelfs notities over mijn huisdieren, nieuwe activiteiten die eraan kwamen voor me, wat ik vond van banken, en hoeveel kleinkinderen ik heb! “Leer je je klanten altijd zo goed kennen?” vroeg ik haar. Haar aandacht voor mij was buitengewoon. Eerder was ik ook aan het nadenken om weer betrokken te raken bij paarden. “Raad eens?” deze ongewoonlijk liefdevolle en aardige vrouw vertelde me opgewonden nadat we klaar waar. “Omdat u een nieuwe rekening vandaag bij ons geopend hebt, krijgt u van ons een speelgoed paard!”
De werkelijkheden ervaren van onze overtuigingen.

Bovendien, omdat we de dingen zien door onze eigen specifieke filter, kunnen we ontdekken dat we tegen elkaar zeggen, “Nee, dit gebeurt vanwege dit,” terwijl een ander zal zeggen, “Nee, het gebeurt in feite vanwege dat”. Zo ontdekken we dat we raar botsen met anderen, of zelfs dat ze ons negeren, wie we zijn, of wat we hun proberen te vertellen. We lijken nu vast te zitten in onze eigen kaders van onze individuele werkelijkheid, aangezien deze nieuwe energie ons aanmoedigt onze eigen kracht op te eisen en rechtmatig vast te houden aan wie we zijn en waar het bij ons over gaat. Dit zijn manifestaties van het terugkeren van onze kracht.

De ervaring van duisternis kan zich voordoen met betrekking tot deze nieuwe fase, wanneer we een energie ontmoeten die stevig vasthoud aan een lager vibrerende waarneming of manier om zijn/haar energie te besturen. Dit creëert dat nu alle bekende botsingen van energieën voortkomen uit een energie die snel vibreert die in contact komt met een die veel langzamer vibreert. Dus zelfs al zijn we nu in de nieuwe wereld, en we een andere wereld ver achter ons hebben gelaten, zijn er nog steeds vele niveaus en treden in deze nieuwe wereld, die veel variaties in geloof en waarneming toestaan.

Terwijl we nu het nieuwe veld binnenkomen van eindelijk weer beginnen te creëren, wil ik me richten op iets dat al lang verleden tijd is, maar dat nog steeds sommigen van ons kan raken. Persoonlijk heb ik het gevoel dat deze situatie voor velen van ons zo diep kan gaan, dat er   nog een keer nota van genomen moet worden.

Toen we het “falen” van het oorspronkelijke ascensie plan ervaarden, en toen de dingen zo’n lange tijd   verkeerd schenen te gaan, raakte het ons op zielsniveau. Velen van ons zijn gekomen op deze planeet voor het zielendoel om het ascensieplan te verzinnen en te ervaren, of eerder om de planeet te helpen haar vibratie te verhogen zodat we weer helemaal opnieuw konden beginnen, en dan opnieuw geboren te worden in een heel nieuw universum nadat we deze hersteld hadden.

Alles wat bestaat op onze zieleniveaus gaat diep. Werkelijk heel diep. Alles op zielsniveau komt vanuit de kern van ons wezen en ons bestaan, en gaat voorbij elke andere scheppingsvorm. We zijn voort gegaan sinds een lange tijd, met dit plan vastgelegd diep in onze harten. We hebben beslissingen genomen in ons leven, al de tijd wetende en verwachtende dat de dingen op een duidelijke en bepaalde manier zouden uitkomen. Zodoende vertrouwden we op elke vezel van ons zijn dat de dingen in een goddelijke en perfecte order waren. We waren voorzien van deze uitkomst en gaven alles van ons, vanaf het moment van onze geboorte. We hebben ons nooit voorstellen kunnen dat de dingen zouden gaan zoals ze deden.

Velen van ons staan nog steeds versteld van de uitkomst. We hebben ons nog niet helemaal aangepast. We zijn nog steeds geschokt en uit balans van de scheiding van de werelden, en van de verandering van het plan waar we zo zeker van waren dat het zou slagen. Tenslotte kwamen we van overal uit de kosmos, met veel vertoog, en velen van ons zijn oude zielen die al heel wat eeuwen hier zijn. We zijn meesters en oude wijsgeren in het creëren en ervaren, en hier komt nog bij de immense hoeveelheid zielen die deelnemen, en falen was dus zelfs niet een overweging.

Dus zo, gingen we voorwaarts, vertrouwend en wetend dat onze spirituele leiding ons op het spoor zou houden, en een uitkomst zou brengen die we verwachtten. Diegene van jullie die al sinds enige tijd mijn lezers zijn, kunnen zich herinneren dat ik een kort eerste huwelijk had een aantal jaren geleden. Ik werd specifiek verteld hoe en wat zou gaan gebeuren, zelfs al had ik oorspronkelijk twijfels. Mijn gidsen waren vastbesloten, en terwijl de dingen voortgingen in het begin, bewezen ze waar te zijn. Zoals velen van jullie weten, hield dit geen stand. Er werd me toen verteld door mijn gidsen dat ze hadden “misberekend”. Ofschoon ik nooit commentaar hierover heb gegeven in mijn schrijven, omdat ik de privacy van mijn partner wilde respecteren, verstoorde deze ervaring mijn vertrouwen in mijn spirituele leiding, en het duurde enige tijd voordat ik weer terug was en weer terug in het zadel zat. Deze uitleg is hetzelfde voor veel dat gebeurde in de laatste twee tot drie jaar, en natuurlijk met betrekking tot het ascensie plan. Op onze zieleniveaus maakten we “foutieve berekeningen”. Dus de schijnbare verbroken beloftes en uitkomsten die uiteindelijk nergens op leken te slaan.

Ik deel dit verhaal met jullie, omdat ik weet dat velen van jullie het zelfde ervaren. We deden wat we eenvoudigweg “wisten” wat juist was, en toen deden zich niet de uitkomsten voor die we verwachten met elk wezen van ons zijn. Dus nu, zijn we hier op een heel nieuwe afslag op de weg….bij een heel nieuw begin. We kunnen nog steeds aarzelen om nog een keer te springen, om te beginnen te verlangen, te beginnen te creëren, en te vertrouwen dat dingen deze keer anders uit zullen pakken. Gedurende de laatste twee tot drie jaar, hebben velen van ons enkel duisternis, pijn, heen en weer geschud, vele zaken die verkeerd gingen en “wachten” gekend.

Gezien het feit dat we nu de werkelijkheden ervaren van onze overtuigingen en gezien het feit dat we ons nog steeds negatief kunnen voelen, cynisch en vrijwel zeker in een sleur of gewoonte van onplezierige ervaringen hebbend (aangezien dit alles is dat we gekend hebben de laatste jaren), weten we nu dat we voorzichtig willen zijn ten aanzien van wat we verwachten dat er gebeurt. Dus zo is wat we nu weer creëren, wat we verwachten wat we nu aan het creëren zijn. Als we lief kunnen zijn voor onszelf, als we kunnen leren weer te vertrouwen, als we kunnen weten dat we onze kracht weer   bezitten als nooit tevoren, en als we bovenal samen kunnen komen met onze broeders en zusters om ons te verzekeren van een prachtige creërende ervaring, geloof ik dat we werkelijk onze nieuwe hemel op Aarde kunnen vinden.

Dus wat vrij recentelijk zich voordeed deze week, is dat we ons klaarmaken om weer te gaan creëren, maar het zo stevig vastgrijpen dat er het gevaar dreigt van het creëren van een kader, zonder rekening te houden met en verbinding te maken met diegenen om ons heen. Mettertijd zal dit afnemen. We kunnen niet het nieuwe creëren in deze nieuwe werkelijkheid, totdat we ons verenigen met onze broeders en zusters en onze energieën en talenten combineren.

Met betrekking tot de scheiding van de werelden, hadden sommigen van ons   ook grote veranderingen in uitkomsten met betrekking tot met wie we zouden eindigen, en zelfs waar we zouden gaan verblijven of hoe de dingen er zouden uitzien voor ons. Uiteindelijk hadden we voorbestemde partners voor deze fase van het plan. De fase waarin we onszelf eindelijk zagen in het beloofde land, of in onze hemel op Aarde. Maar gezien het feit dat het plan bepaalde uitkomsten creëerden die misberekend waren, wie onze partners zouden gaan zijn, kunnen ook veranderd zijn. Als een stoelendans, stellen we ons nu op met nieuwe en verschillende dingen en met nieuwe en andere individuen, alles afhankelijk van wie er landde op deze nieuwe en andere kant. Het plan veranderde ten gevolge van het feit dat we allemaal een vrije wil hebben. Dus, sommige van onze voorbestemde partners staken niet over met ons, aangezien ze ervoor kozen om vast te blijven zitten, ze waren beschadigd of te overbelast door de uitdagingen die het ascensieproces creëerde, of ze groeiden en breidden zich niet uit zoals ze zich hadden voorgenomen.

Zo werden ons heel nieuwe “uiteindelijke” partners gegeven. Deze nieuwe partners of verbindingen zijn nog steeds heel intens en desalniettemin zeer innig. Maar aangezien zoveel veranderde op het laatste moment, of het moment van de definitieve scheiding van de werelden, sprongen sommige zielen letterlijk over de kloof op het laatste moment. Ze grepen zich vast alsof hun leven ervan afhing, en nu hebben ze veel om in te halen. Deze zielen leven momenteel aan de dimensionele grens, en ver buiten ons bereik, maar mettertijd zullen we ons in zijn totaliteit met hun verenigen…over 2 jaar, of eerder in 2012. Omdat ze overstaken op het laatste moment, moeten velen van hun nog steeds hun zielescripts voltooien voordat ze klaar zijn om hun hemel op Aarde te ervaren en om zich volledig bij ons te voegen.

Aangezien de aarde nu op haar rechtmatige plaats in de kosmos is zijn we nu ook op onze rechtmatige plaatsen. Dus zelfs al is er veel verandering en herstructurering geweest, en grote beweging ten gevolge van al de plotselinge veranderingen, zijn de dingen zich werkelijk op een lijn aan het plaatsen ook al is het op nieuwe en andere manieren. Onze nieuwe en rechtmatige partners zullen hun harten nogmaals openen. Zij hebben de sleutel die alleen zij voor ons kunnen houden. En als zij uitreiken naar de vezels van onze harten, zullen we een vreugde ervaren, een opwinding, een opluchting, en een grote dankbaarheid die bijna niet te omschrijven is.

Dus nu creëren we vanuit ons hart. We volgen het pad van ons hart, zelfs als dit niet zinnig lijkt. We kunnen met volledige zekerheid weten, dat wanneer we onze harten toestaan ons te leiden en de weg te laten zien, dat we uiteindelijk onze hemel op Aarde zullen ervaren in de tijd die komen gaat.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen


Dit artikel is vertaald door Lieza Geuzinge van www.her-innering.nl

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in