karen bishop

Nu dan in het Nederlands…

Karen Bishop: De laatste updatekaren bishop

30 september 2010

Wat een uitdagende en verwarrende tijd is het in deze afgelopen maanden geweest ! Er zijn zoveel pogingen gedaan om een succesvol plan op te zetten (om het bewustzijn en de vibratie van de planeet op te heffen), waardoor het laatste plan als uit het niets te voorschijnt leek te komen. En terwijl wij ons erin bevinden en deze in fysieke vorm beleven, kunnen we makkelijk blind worden en zeer zeker afgevlakt raken, niet in staat om door de bomen het bos te zien.

Aan het eind van april en begin mei, was het duidelijk, dat velen van ons voor een tijd lang “verwijderd” zouden worden van deze planeet, terwijl er een schoonmaak plaatsvond. Ik kan me nog herinneren dat ik vrienden vertelde, dat we als mooie ornamenten opgetild zouden worden en op een schoongemaakte en afgestofte tafel zouden worden neergezet en dat we daarna weer teruggezet zouden worden. Maar ik had geen idee dat het zo lang zou duren….noch dat het zo uitdagend zou zijn! Sinds de laatste 3 jaar ongeveer hebben velen van ons op zielsniveau (of degene die aan het front staan van dit proces) nieuwe en herziende plannen samengesteld om deze, niet tegen te houden en zekere Verschuiving van de eeuwen, te ondersteunen. Er werden vele misberekeningen gemaakt, allemaal met goede intenties en dit resulteerde in vele veranderingen in de koers en een veel langer en uitgedraaid plan dan eigenlijk de bedoeling was. Kort gezegd, het was de bedoeling dat de zielen hier op deze planeet nu op zichzelf zouden gaan staan, terwijl ze een hogere trilling vast zouden houden en met elkaar verbindingen zouden aangaan als een raster, maar er waren niet genoeg zielen die ervoor kozen om te groeien en te expanderen en aldus namen we dus niets zelf over. Er werden vele pogingen gedaan om de vibratie hoog genoeg te houden, door een scheiding te maken van de lagere vibraties, een scheiding van de werelden en daarna nog één. Zelfs nadat we “arriveerden” in een nieuwe ruimte in de kosmos, leek dit geen effect te hebben op de stevige greep van de oude patronen en de dichtere en donkere energieën. Zelfs in de hoger vibrerende energieën, bleven velen doorgaan met het opnieuw creëren van de oude energieën. Dus toen dit laatste plan was geïmplementeerd, en daar zovelen al helemaal moe waren van de tijd die al zo lang verlengd was, betaalden velen van ons voor dit plan een tol. Velen werden ook angstig, daar zoveel dingen die “ voorspeld” waren, niet uitkwamen, daar het plan steeds weer gewijzigd moest worden door onvoorspelbare gedragspatronen, die gebaseerd waren op angst van vele zielen op aarde. Was alles nu helemaal voorbij? Was alles waar we doorheen waren gegaan niets meer dan één grote trieste grap ? Had de planeet besloten af te dalen naar de hel, in plaats van naar de hemel ? Er waren niet genoeg zielen klaar voor een bestaan in een hogere vibratie, noch waren zij “klaar” om zich te verbinden met elkaar. Dus er moest een massale schoonmaak op touw gezet worden. Ik vergeleek dit vaak met het ontvangen van chemotherapie in achtereenvolgende etappes, met enorme “energiebommen” die alles en iedereen uit zijn oude groef blies. Meer hierover later.

Eigenlijk hadden we een herbeleving van 2009 gedurende de laatste paar maanden. Met dezelfde planetaire bewegingen en bewegingen van de hemellichamen, en gelijksoortige ervaringen, maar hopelijk met andere uitkomsten deze keer, door alle schoonmaak die heeft plaatsgevonden. Laten we onze vingers kruisen. Aanvullend hierop is, dat velen van ons voor een tijd lang verwijderd zijn geweest, dus dit is deze keer ook een beetje anders. (Gevoelens van er helemaal niet zijn, niet in onze lichamen, onze creativiteit geblokkeerd, moeilijkheden bij het wakker worden in de ochtend, geheugenproblemen, niet op de top van ons kunnen, etc., zijn symptomen van een tijdje lang verwijderd te zijn.) Vanwege het schoonmaakplan, moesten we uit de weg geruimd worden. We moesten verwijderd worden van de schoonmaakgolven, die klaar waren om toe te slaan, en ze sloegen inderdaad toe !! Maar er waren ook andere redenen waarom velen van ons moesten onderduiken en schuilen. Er waren er, die bleven doorgaan met het leunen op anderen om van hen het licht te ontvangen. Een paar maanden geleden bezocht ik een paar van mijn favoriete plekken in Zuidwest Colorado waar ik in het verleden had gewoond. Dat was toendertijd een enorme energie vortex, het was echt een magische plek. Maar wat een verschil met nu. De hoger vibrerende energie was nu door velen weggezogen, die daar waren gekomen om deze energie te beleven. En nu was het hogere energie niveau uiteindelijk opgezogen. Hetzelfde scenario werd ook beleefd door de zielen op deze planeet die het licht in zichzelf droegen. Zij werden leeggezogen en moesten zichzelf voor een tijd terugtrekken om deze afhankelijke zielen de tijd te geven het licht in zichzelf te vinden en op hun eigen manier.

Op deze manier werd een nieuw plan opgesteld en ook al waren velen van ons zich hiervan niet bewust, toch gingen we op zielsniveau vooruit. We moesten ons voor een tijdje compleet afsnijden van de rest van de planeet. Als onze liefhebbende naturen eventjes uitwaaiden, dan werd er vele keren misbruik van ze gemaakt, werden ze niet gerespecteerd en mishandeld. Velen van ons moesten op deze planeet rondlopen op een zodanige manier, dat ze nog geslotener waren dan Fort Knox…..geen openingen toegestaan. We volgden simpelweg het volgende plan en we hadden eventjes onze energie verwijderd. De verbindingen die uit hart-energieën bestonden, bleven desalniettemin bestaan en dus was het vinden of behouden van deze energieën een troost.

Met de zonnewende die in juni begon, arriveerden de massale energiebombardementen. Juist als we het gevoel hadden eindelijk ergens te arriveren, boem, kwam er een harde knal voorbij en werden we weer helemaal uit onze groeven gegooid. Alles moest verwijderd en opgetild worden uit zijn vorige locatie, zodat de grote aanval van de chemotherapiebehandelingen konden aanslaan. Dus alles werd opgetild en wat niet meer nodig was werd “ weggebrand”.

Hitteaanvallen bij onszelf, of bij onze huisdieren kwamen regelmatig voor in deze tijd. Had men een lager vibrerende gedachte van angst of negativiteit en de hittebrigade sloeg toe en ruimde op! Wat een intensieve training in een positieve en hoger vibrerende manier van denken! Door alles wat hierboven genoemd wordt, was er een massale afwezigheid van licht gedurende deze maanden. Degenen die licht vasthielden, werden verzegeld als een envelop, of bleven ondergedoken, terwijl datgene wat overbleef gebombardeerd werd door de schoonmaakploeg die een massale schrob en zuiveringsmissie opzette ! Op deze manier was er niets om mee te verbinden. We werden van vele dingen verwijderd, niet in staat om over de muren heen te kijken. Compleet leeg en omringd door ogenschijnlijke duisternis was een algemene staat van zijn. En die chemotherapiebehandelingen lieten niet veel over binnenin ons…. We moesten schoongemaakt worden voor een hele nieuwe start. Met ogenschijnlijk nergens licht, maar overal veel vernietiging en verwijdering. Vele zielen kozen er gedurende deze tijd ook voor om te vertrekken. In het verleden stonden voorgaande pogingen om de vibratie naar een hoger niveau te brengen meer ruimte toe, of stonden zeker meer keuzes toe om te maken. Maar wat er steeds gebeurde, was een kort toestaan van dit alles, wat uiteindelijk resulteerde in het weer opnieuw opbouwen van de donkere of dichtere energieën, die met hun grip onze planeet in de lager vibrerende patronen bleven houden. Dus deze keer moesten deze lager vibrerende energieën werkelijk een keer verwijderd worden, zodat het licht eindelijk stand kon houden, en alles kon overnemen en kon doorgaan met groeien. Geen valse starts meer, gestutter en gesputter om uiteindelijk weer om te vallen. Er was nu serieuze actie nodig. Een schone lei was nodig, om ander keuzes te kunnen maken. Dus het ontspruiten van het licht is datgene wat nu nodig is. Het moet kunnen overheersen. Dit nieuwe plan hield een verlies van keuze en macht gedurende deze maanden in. Maar er was hiervoor een goede reden. We probeerden ons vervoersmiddel naar rechts te laten gaan, en het ging naar links. We trapten op de rem en het ging voorwaarts. We stapten op het gas en het ging achterwaarts. We startten iets nieuws, we raakten enthousiast en de volgende dag ging het in rook op. Probeer aan iets nieuws te denken en het kwam niet tot stand. Er verscheen een paadje, we volgende de kruimels (de sporadische kruimels) en dan plotseling verdween het. Wat er plaatsvond, was een poging om vast te houden aan de nieuwe oever, terwijl we nog steeds stroomafwaarts over de rivier dreven en nog niet bij onze juiste bestemming waren aangekomen. Er was nog niet genoeg schoongemaakt om de nieuwe en juiste energie te onthullen die zijn plaats zou gaan innemen. Het was nog niet de juiste tijd om ergens aan vast te houden. Al deze tijd werden we goddelijk beschermd. Vreemd genoeg werden we voorzien in al onze behoeften, ook al was dat soms op vreemde en ongewoonlijke manieren. Iets leek meer te weten dan wij, dat er licht was aan het einde van deze tunnel, ook al werden we geblokkeerd in ons eigen weten en het begeleidde en beschermde ons gedurende de hele weg. Dit iets, deze prachtige energie van boven, deze glorieuze engelen, die door blijven gaan met over ons te waken, draaiden en manoeuvreerden ons in groeven, die ons veilig zouden houden, zoveel mogelijk onaangeraakt, en zeer zeker in uitlijning met onze zeer nieuwe ruimtes, ook al waren we nog steeds onzeker over wat en waar deze ruimtes zouden zijn. De laatste update

Nadat we klaar waren met het ervaren van deze massale druktunnel, die gecreerd werd door alle hemellichamen, beginnende met de zonnewende, landden we uiteindelijk ergens op 8 augustus. We zouden het gevoel kunnen hebben gehad, daar we eindelijk ergens “ waren”, dat we nu thuis waren en dat we konden ademhalen. Maar alleen maar voor een paar dagen en het bleef geen standhouden. Gedurende deze tijd zouden we het gevoel kunnen hebben gehad ons in een parallel universum te bevinden, of misschien waren we terug gegaan in de tijd, of misschien voelen we ons zelfs onzeker van waar we werkelijk waren. Als twee enorme schepen die naast elkaar in het water liggen, en die proberen met elkaar in aanraking te komen, het ene parallelle universum naast het andere. We zouden ons geweldig kunnen hebben gevoeld, maar alleen maar gedurende vier dagen. We werden weer uit de nieuwe verbinding gestoten. De dingen werden daarna echt zwaar, want er was niets meer om aan vast te houden. Plannen die opgesteld waren, werden plotseling veranderd, nieuwe informatie die werd ontvangen, werd plotseling niet uitgevoerd. En dit is waar het echt zwaar werd. Vele zielen verlieten de aarde gedurende deze tijd. Mijn vorige echtgenoot, Phil overleed plotseling door een enorme hersenbloeding en een hartaanval. Met alle verliezen en achteruitgang gedurende deze tijd, werd het voor velen een uitdagende tijd. Toen augustus op zijn einde kwam, eindigden ook de “energiebombardementen”. Toen begon de bevrijding. (De duizeligheid en evenwichtsproblemen die door onze lichtlichamen werden gevoeld en die ons assisteerden om ergens nieuw te arriveren, waren vaak voorkomend gedurende deze tijd). We begonnen met een proces, om verlost te worden van oude verplichtingen en van veel dingen die ons omlaag hielden en terughielden. Tegen de tijd dat het midden september was, won het bevrijdende proces terrein en het bericht dat we ermee KLAAR waren was duidelijk. We hadden deze monumentale fase nu volbracht en we waren nu helemaal klaar. We waren klaar met alles waar we in het afgelopen jaar mee hadden ingestemd en we waren klaar met alles waar we mee hadden ingestemd voor het eerste boek van het ascentieproces. We waren nu vrij en opgeklaard. We zouden ons plotseling op reis kunnen hebben gevoeld, een nieuw leven startend, en op deze manier vooruitgaand, terwijl we onszelf EINDELIJK voorbereidde op het nieuwe. Ook al beleefden velen van ons grote uitdagingen gedurende deze tijd, toch waren er anderen onder ons die het niveau stevig vasthielden. Hun werk ging gestaag voort en zij leken onaanraakbaar. Waarom lijd ik zo, terwijl Jan zijn beste jaar beleeft ?, zouden we ons kunnen hebben afgevraagd. Wordt ik ergens voor gestraft ? Niet alles kon ineens transiteren of ineens instorten, want dan zou de planeet in een behoorlijke catastrofe terechtkomen ! Dus nu dat zovelen van ons klaar waren, zouden we ons gaan verbinden met elkaar en een heel nieuw raster gaan vormen. Een energiepin werd op zijn plaats gezet om alles stevig vast te houden, totdat deze nieuwe verbindingen compleet zouden zijn. En als zij compleet zijn, dan zal deze pin verwijderd worden en dan zal het niveau onder ons instorten.

Gaat het internet ook instorten? Niemand kan zo´n scenario voorspellen, maar het is zeker zijn originele en juiste doel voorbijgelopen en het is als zovele andere gebieden besmet geraakt. De “New Age” beweging is ook voorbij, maar we zullen ons bevinden in een gelijkwaardig speelveld, waar we verblijven met degenen, die via hartverbindingen met ons matchen. Velen hebben een harde strijd geleverd gedurende deze tijd. We pastten onze persoonlijke energiepatronen aan waar zij moesten worden aangepast (ik ben nog steeds niet klaar !!) en op deze manier zullen we uiteindelijk in staat zijn om met elkaar te verbinden zoals eigenlijk de bedoeling was. Onze energieën zijn nu veel subtieler, als we ze toestaan dat te zijn. Maar er zijn er nog steeds, die nog niet profiteren van het naar binnen kijken en het invoeren van veranderingen. We zullen ontdekken, dat we onszelf verbinden met diegenen waartoe we behoren en godzijdank, want we kunnen het niet langer meer alleen doen. We hebben dit nieuwe raster nodig, en het zal bestaan uit elk van ons, die ervoor gekozen hebben te blijven en voort te gaan met de creatie en/of de ervaring van de nieuwe planeet aarde.

Ik wens jullie een hemel in jullie hart, sterrenlicht in jullie ziel en wonderen in jullie leven gedurende deze miraculeuze tijden.

Karen Bishop

Vertaald door Linda Postema

Bron: www.goto2010.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in